Fesih

İş Kanununun 25. maddesi nedir ve ne anlama gelir?

İş Kanununun 25. maddesi nedir?

İşçiler bu maddeyle genelde fesih bildiriminde tanışırlar. İşten çıkarılan işçiye yapılan bildirimde bazen İş Kanununun 25inci maddesinden bahsedilir ve işçinin bu madde gereğince işten çıkarıldığı belirtilir. Peki 4857 sayılı İş Kanununun 25inci maddesi nedir ve işçi için ne anlama gelir?

İşverenin haklı nedenle feshi

İş kanunu işçi ile işveren arasındaki ilişkileri düzenlemiştir. İşçilerin işe alınmalarından çalışma koşullarına kadar birçok hususu düzenleyen İş Kanunu elbette iş akdinin sona ermesi hallerine de yer vermiştir. Bu hallerden birisi de işverenin haklı nedenle derhal fesih hakkıdır.

İşçiyi koruyan İş Kanunu, mutlak bir koruma getirmemiş; bunun yerine iki tarafın da hakkını gözetmeyi tercih etmiştir. İşçi, işveren karşısında zayıf taraf da olsa, bazı durumlarda onun da hakkının korunması gerekebilir. Tam da bu nedenle, işverene haklı nedenle iş akdini feshetme imkanı tanınmıştır.

Bunlara göz atmadan gidersen, pişman olabilirsin!

İş Kanununun 25. maddesi

Bu maddeyi, hatırlamak için buraya yazalım.

“Madde 25 – Süresi belirli olsun veya olmasın işveren, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:

I- Sağlık sebepleri:

a) İşçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa yakalanması veya engelli hale gelmesi durumunda, bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı ardına üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla sürmesi.

b) İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun Sağlık Kurulunca saptanması durumunda.(a) alt bendinde sayılan sebepler dışında işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin işçinin işyerindeki çalışma süresine göre 17 nci maddedeki bildirim sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar. Doğum ve gebelik hallerinde bu süre 74 üncü maddedeki sürenin bitiminde başlar. Ancak işçinin iş sözleşmesinin askıda kalması nedeniyle işine gidemediği süreler için ücret işlemez.

II- Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:

a) İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.

b) İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması.

c) İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.

d) İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması , işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması.

e) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.

f) İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.

g) İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.

h) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.

ı) İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.

III- Zorlayıcı sebepler:

İşçiyi işyerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması.

IV- İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın 17 nci maddedeki bildirim süresini aşması.

İşçi feshin yukarıdaki bentlerde öngörülen sebeplere uygun olmadığı iddiası ile 18, 20 ve 21 inci madde hükümleri çerçevesinde yargı yoluna başvurabilir.”

25. maddeden çıkarılan işçinin hakları

4857 25 2

Yukarıda gördüğünüz 25inci madde 4 alt başlıktan oluşmaktadır. Bunlar; sağlık sebepleri, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık, zorlayıcı sebepler ve göz altı/tutukluluk halleridir. İşçi bu dört sebepten I, III ya da IV. fıkralar gereği işten çıkarılmışsa, bu işçiye kıdem tazminatının da ödenmesi gerekir.

İşçiler açısından asıl sorun, işten çıkarmanın 25/II fıkrası gereğince ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı bir fiil nedeniyle yapılmış olmasıdır. Böyle bir durumda işçi kıdem tazminatı hakkını yitirmektedir. Ayrıca bu işçiye işsizlik maaşı da bağlanmamaktadır.

25. maddeden çıkarılan işçinin itiraz hakkı

İşverenin kendisine yönelttiği suçlamayı işçi kabul etmiyor olabilir. Örneğin devamsızlık yaptığı için işten çıkarılan bir işçi, aslında o günlerde raporlu ya da izinli olduğunu iddia edebilir. Buna benzer hallerde, işçi dava açarak hakkını aramak zorundadır.

İşçi şartları varsa işe iade davası açabileceği gibi, bunun yerine kıdem tazminatı ve diğer alacaklarını talep etme yoluna da gidebilir. Ancak davayı kazanana kadar kendisine işsizlik maaşı ne yazık ki bağlanmayacaktır.

SONUÇ

İşten çıkarılmışsanız ve çıkış nedeni olarak size 25inci madde gösteriliyorsa, bu sizin için en kötü senaryo demektir. Hele bir de çıkış gerekçeniz 25inci maddenin II. fıkrasındaki ahlak ve iyi niyet hallerine aykırılık halleri olarak belirtilmişse, daha kötü bir durum söz konusudur.

Çünkü böyle bir durumda size kıdem ve ihbar tazminatı ödenmeyeceği gibi, işsizlik maaşı bağlanmayacaktır. Ama hemen umutsuzluğa kapılmanıza gerek yok. Önemli olan işverenin sizi hangi maddeye göre işten çıkardığı değil, bu konuda haklı olup olmadığıdır.

Böyle bir fesih karşısında, işverenin gerekçesinin doğru olmadığını düşünüyorsanız dava açabilir ve davayı kazanmanız halinde hem kıdem tazminatınızı ve ihbar tazminatınızı alabilirsiniz hem de işsizlik maaşınızın geriye dönük ödenmesini sağlayabilirsiniz.

 

Mustafa Baysal

Sizin için doğru ve değerli bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum. Bu yazı gerçekten işinize yaradıysa ve teşekkür etmek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey onu PAYLAŞMAK.

Bunlara göz atmadan gidersen, pişman olabilirsin!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

204 Yorum

 1. 4-A KAPSAMINDAKi SiGORTALILIGINIZ 25 isci tarafIndan isverenin ahlak ve iyiniyet kurallarIna aykIrI davra nedeni ile fesih NEDENIYLE, 29.09.2023 TARIHLi… diye mesaj geldi hafta ya iş için gidicem yere engelmidir sorun olur mu

 2. Merhaba , İşveren yerime birini aldı ve tazminat vermemek için , benim için iş arkadaşlarımdan biri ile geçimsizlik yaşadığımı idda ederek , savunma formu imzalattı ve savunmamı istedi .
  Haftaya salı büyük ihtimalle çıkışım verilecek . Ancak 3600 günü geçtiği için çalışma günüm , erken emekli olabiliyorum . Onlardan önce dilekçe yi verirsem , tazminat ve işsizlik maaşı alabilirmiyim . Teşekkür . Nilgün .D

  1. Merhaba, tazminat almanız kimin önce dilekçe verdiğine değil, fiili duruma bağlıdır. Eğer SGK’dan kıdem tazminatı yazısı alabilir ve bunu işverene verirseniz, evet işveren kıdem tazminatınızı ödemek zorunda kalır ve fakat işsizlik maaşı hakkınızı yitirirsiniz. Beklerseniz ve işveren sizi çıkarırsa ve fesih gerekçesi haklı değilse yine kıdem tazminatı hakkınız olur ve aynı zamanda işsizlik maaşı da almanız gerekir. Fakat işveren bu defa çıkış kodunu farklı göstererek sizi mağdur edebilir. O kadar çok senaryo var ki; benim net cevap vermem mümkün olmaz. Sitemdeki yazıları okuyup sizin bir karara varmanız gerekiyor.

 3. Merhaba ben 2016 da elden maaş alıyordum diye itiraz edip çalışma bakanlığına şikayette bulundum ve patron 25-2 madden işten çıkartıldım ve sgk benden dava açıp davayı kazanıp sgk müdürlüğüne müracaat etmemi istedi işe iade davamı açtım ve yaklaşık 3 yıl sürdü davayı kazandım ve sgk ya gidip sicilimi temizlettim işime geri gittim ama işveren usulsüzlük yaptığı beni yeni eleman olarak işe almak istedi ve evrak listesi verdi tekrar davalık oldum ve şuan davam istinafta benim en çok sorun ettiğim 3 yıl boyunca iş bulamadım sicilim bozuk diye acaba benim bu 3 yıllık boşluğum ne olacak lütfen cevap verin

  1. Merhaba, bu konuyu bir avukatla görüşmeniz doğru olur. Yine de işverenin çıkışınızı 29 koddan verdi diye iş bulamamanızın hayatın olağan akışına aykırı olduğunu söylemeliyim. İş bulamamanız doğrudan bu kod ile ilgili olmayabilir.

 4. Merhaba Musrafa Bey,
  Verdiğiniz hizmet için teşekkür ederim. Sizin gibi insanların çoğalmasını dilerim. Her şey gönlünüzce olsun…

 5. İyi aksamlar Mustafa bey benim bir sorum var bu pandemimide çalıstıgım iş yeri beni iş yok DİE tazminat verip cıkartılcamı söyledi ve beni 25 maddeden cıkardı lar işten bu maddeden işten cıkarıldıgım için kamuda memurluğa hazırlanıyorum bunla ilgili veyada Baska bir özel sektörde iş bulmada sıkıntı sorun yasatırmı ki beni kandırarak çıkardılar neye ugradıgımı şaşırdım cevaplarsanız cok sevinirim

 6. Mustafa Bey Merhaba ,

  Bir kamu kurumunda taşeron işçi idim , sonra kadroya alındık kanun çıkınca . Kadro aldık ve üzerinden 3 ay gecti . Kurumdan -cimere şikayet ettiğim için- çıkarıldım . Dava açtım istinafa gitti .

  İstinaf ise 25e II’den çıkarılmamın ağır haksız ceza oldugunu söyledi fakat geri dönüş de vermedi anayasa insan haklarına bireysel basvurdum . Daha neticelenmedi .

  Kpssye girdim bir devlet kurumunda alım var . Orada bir madde var . Başka bir kamu kurumunda işçi iken 25e 2den çıkarılmamış olmak diyor .

  Sizce beni almazlar mı , ben birşey söylemedim sözlü mülakata da girdim mükemmelde gecti hatta birinci sırada girme şansım yüksek, peki sistemsel olarak bu sürecimi görülebilir mi kurumun tarafından veya arşiv güvenlik araştırması yapılırsa . Engel olurmu

  Teşekkürler kolay gelsin

  1. Merhaba, sorunuzun cevabını ben veremem çünkü işe alma ve sınav sürecinizi bilemiyorum. Ancak eğer 25/2’den çıkarılmamak diye bir şart varsa, kamu kurumnu bunu illa ki sorgulayacak ve olup olmadığı bilgisine ulaşacaktır diye tahmin ediyorum.

 7. Merhaba ben 25 kodla cikmis görüluyorum ama işsizlik maaşı bağlandı ve 6 ay aldım ben 25 kaçıncı fıkrasıyla çıkartıldım acaba

  1. Merhaba, Eylül hanım 25 kod ile İş Kanunu’nun 25’inci maddesi farklı şeylerdir. Eğer çıkışınız SGK’ya 25 çıkış kodu ile bildirilmişse; sizin İş Kanunu’nun 24üncü maddesi kapsamında haklı fesih yaptığınız işveren tarafından bildirilmiş demektir ve bu koda İşkur işsizlik maaşı bağlamaktadır.

 8. Merhaba , 2017de Cimere şikayetimden dolayı , kurum tarafından , kamu işçisi görevimden 25.maddenin b maddesinden çıkartıldım, kpss ile atanmama memur olmama bu durum engel olurmu ? (İşten çıkarıldığımda dava açtım en son istinafa taşındı, orada karar da , kurumla aramızda ilişkilerin olmayacağı anlaşılmış fakat Kurumun beni bu şekilde çıkartmasının da yanlış oldugu kanaati yazmıştı . Ayrıca bireysel anayasaya basvurdum 1,5 sene oldu sonucu bekliyoruz)

 9. beni is veren 25 madesince cikarmis ama beni fabrikada calisiyor gosterip evinde calirtirlar daha sonra 2 yil 3 ay calistim ceza aliriz deyip boyle cikardilar benim icin bu baska ise girersem kotu olmazmi lutfen bilgi istiyorum

  1. Siz çıkış kodundan ziyade bu şekil çıkarılmayla mücadele etmelisiniz. Yeni iş yerine, bu koddan bu sebepten çıkışı izahat yapmak elbet ki sizi zorlayacaktır.

 10. 3 yıl önce 25/2 maddeden işden çıkarıldım işyeri tazminat vermedi kapıcı şirket ile tutanak tutmuşlar hakkımda bende şirketi mahkemeye verdim şirket kapıcıyı tanık göstermiş benim de iki şahidim vardı beraber çalıştığım arkadaşlar mahkeme çelişkili diye onları reddetti ben kazandım fakat onlar istinafa gitti istinaf bozarmı sizce davayı

  1. Merhaba, sicilden kastınız SGK kayıtları ise hayır yazmaz. Sadece işverenin bildirdiği çıkış kodu buradan görülebilir.

 11. Merhaba … … sürekli işçi olarak 2016 2018 yılına kadar çalıştım kurban bayramının 4 günü sorumlu kişi beni aradı bugün işeyelim gelmesen ishakini fes ederim dedi personel sorumlusunun dan benim no alıp aramış bunlarda tutanak üstüne tutanak tutup bizi 26 kot dan çıkış yapmışlar disiplin kararı ile 2018 21 09 tarihli çıkış bizde mahkeme ye verdik 2018 11 ci ayda 10cu ismahkemesi ne avkat baş vurdu 5 celse oldu 6 celse 28 11 2019 günü duruşma günü verildi şahitlerim hakim dinledi karşı tarafın şahitleri hiç bir mahkemeye gelmedi biz iş ifade veya kıdem ihbar ve işsizlik hak kazanırsınız saygilar

 12. Merhaba 25.maddenin 2.bendi c yazısında işten çıkarıldım iş çıkış koduna hem 25.MADDE hem 29.MADDE yazıyordu bu normal mi ve yeni bir işe girsem işveren bunu görebilir mi e devlet sgk linkinde gördüm daha sonra baktığımda sadece ismimi sigorta numarası vs şeyler yazıyordu

 13. Merhaba is yerinden 25 maddeye göre cikartildim hic bir hak talep edemedim is yerinde arkadasimin uzerine yurudum beni tahrik ettigi icin sadece beni isten ckarttilar onu cikartmadilar arabulcuya basvurdum sizce bir fayadasi olur mu

 14. Merhaba 5 yil boyunca bir kargo sirketinde gorev yaptim fakat isten cikiskm yapildi ve 25 2 nin d maddesinden isci mahkemesine baswurdum hicbir hakkimi alamadim konus hakkinda bilgilendrebilecek biri warsa yardimci olabilirmi

 15. 2011 den beri bir otobüs firmasında bilet satış görevlisi olarak calisiyor dun.2011 den beri yakinlarimiz bilet siparişi verdiklerinde bilet ücretlerini kendi kredi kartimizi kullaniyorduk fakat işveren 18 nisan 2019 savunmamızı alıp bir gün sonra 25 maddeden işten ben dahil 3 kişiyi isten çıkardılar .arabuluculuğa başvurdum hiç bir şekilde kabul etmediler mahkemeye vermeyi düşünüyorum. Tamam onlara göre yaptığım iş yanlış ama 2011 yılından beri neyi bekliyorlardı bizden sonra 3 kişiyi bütün haklarını vererek çıkardılar bize bırakın tazminatı işsizlik maaşı bile alamadık .işveren 25 madde diyor sgk da 29 gözüküyor yardımcı olursanız çok sevinirim

  1. Merhaba. 25’inci madde ile 29 çıkış kodu aynı şeydir. Sorunuzun cevabını kimse tam olarak veremez. Dava açarak şansınızı denemelisiniz. Mahkeme hem önceki süreci hem de işverenin diğer işçilere yaklaşımını vs. değerlendirecektir. Böyle bir konuda, davayı kazanırsınız ya da kaybedersiniz şeklinde kesin konuşan yanlış bir yorum yapmış olacaktır.

 16. İşveren beni 25/2-g den isten çıkarttı bu benim sigorta sicilime işler değil mi yeni işe başlayacağım iş yeri bunu gorebilirmi bunun sicilime işlememesi için ne yapmam gerekiyor iyi akşamlar

 17. Merhaba,
  Şirketin 20.000 tl bankaya yatirilmasi gereken tutarin 16.000 tlsini yatirdim 4.000 tlsini atm almadi daha sonra bu parayi cebimde unuttum p.tesi gunu ise gelmemem yillik izne cikmam soylendi. Kasada olusan acikdan dolayi haberim olmadan inceleme baslatilmis persembe gunu durumu farkettim ve diger yonetici arkadasima 4.000 tl yi gonderdim p.tesi gunu tekrar isbasi yaptigimda tutanak ile karsilastim ve savunmami yazdim. Şirketi hicbir sekilde maddi zarara ugratmamama ragmen 25/2 den hakli fesih ile isten cikartildim. Nasil bir yol izleyebilirim.

 18. Merhaba 1 yıl önce 25-2-e bendinden işten çıkartıldım.markette çalışıyordum sayımlar kötü geçiyordu bizden para istiyorlardı bende ürün geçtim kasadan parasını koydum ürünleri almadım.sayımda sayılsın fazla versin açık kapansın diye.bunu normalde herkes yapıyordu biz yaptığımızı açık açık söylediğimiz için suçlu olduk.savunma yazdık 1,5 ay sonra iş feshi geldi.aynı gün işi bıraktık.işe geri dönüş açtık.bizim gibi yapan diğer mağazaların örneklerini delil yaptık hersey iyi gidiyordu hakim ret karar verdi.bir üst mahkemeye istinat mahkemesine gönderdik oradan haber bekliyoruz.şirketin çalışma prosedürü var böyle birşeyde önce savunma tekrarlanırsa ihtar tekrarlanırsa iş feshi yazıyor onların da çıktılarını hakime verdik yine de haksız gördü.sormak istediğim bölge mahkemesinden iyi sonuç çıkabilir mi.dava çok uzadığı için çalışmam gerekiyor sigortamın yatması sıkıntı çıkartırım mahkeme için ve 25 iç maddeden çıktığımı işe başlayacağım yer görür mü.şindiden teşekkürler

  1. Merhaba. İstinaf kararını tahmin etmemiz mümkün olmaz. Ama yeni bir işte çalışmanızın neden sakıncası olsun ki? Çalışmak için mahkemenin sonucunu beklemeniz gerekmez

   1. Yeni işe başlayacağım yer sigorta girişi yaparken önceki iş yerinden neden hangi maddeden çıktığımı görür dimi.o yüzden sordum bir sıkıntı olur mu diye teşekkürler

 19. Merhaba ben 10.04.2019 da iş yerimdeki arkadaşın pul parasını alıp yemedi ve bu sucuda benim üzerime atmasıyla işten çıkarıldım fakat bana işten çıkarıldığım söylenmeden 2 gün izin verildi sgk ise geçmişe dönük çıkış verilerek 25/2 maddesinden çıkışım yapılmış işverenim beni tehdit ediyor istifa ver yoksa çıkışını 25/2 sen vereceğim dedi ben istifamı vermedim 1.5 senedir aynı iş yerinde çalışıyorum hiç bir şekilde bir hatam olmadı kıdem tazminatımı almak için avukata başvurdum fakat şöyle bir durum var işverenenim tehditlerini hala sürdürüp bana savcılığa verecegım diyor benim herhangi bir sucum yok para benim hesabıma değil arkadaşın hesabına geliyordu ve çekip yiyormuş bende bu şekilde olmaz bunu patrona söyleyeceğim dediğim için benim üzerime iftira atıldı

 20. merhabalar ben 27.09.2018 yılında elektrikçi olarak bir firmaya başladım taki 26.03.2019 tarihine kadar. İşveren beni sabah servisle almadı sözleşmede servis olmasına rağmen sadece beni almadı sebebini sorduğumda herhangi bir cevap alamadım ve kendi vasıtam ile Belek teki işe gittim. İş veren bana cırak maaşı veriyordu ve bana ustanın yaptığı işi yapmamı yoksa işten çıkaracağını söyledi. Bende yapamıyacağımı hiçbir güvenlik tedbiri olmadığını iskelede o şekil çalışamam diyerek belirttim ve beni ertesi gün işe almadılar telefonuma bakmadılar sadece gelme diye mesaj yazdılar benimde işten kaynaklı bel fıtığım oldugu için hastaneden bel fıtığı için 7 gün rapor aldım. İş veren rapor bitmesine 1 gün kala beni 25. madde maddeden cıkarttı sigortaya gittiğimde bana işveren kendini şuçlu göstermiş kendi iyi niyet ve ahlak unsuruna uymadiği için sözleşmeyi senin fes ettiğini gösteren 25 madde ile çıkısını vermiş dedi. Meğer se 14 günlük ihbar Tanzimat parasını vermemek için öyle yapmış iş mahkemesine gideceğim ama nasıl bir başvuru yapacağım bilmiyorum. Avukat tutacak param yok bu arada issizlik maaşım kabul edildi haklı olduğum için maddi ve ihbar tazminatı için nasıl bir dilekçe vermeliyim iş mahkemesine yardım edin lütfen

 21. Sayın Özkale, öncelikle yorumlara cevap yazarak yardımcı olduğunuz için teşekkür ediyorum.
  Özel Güvenlik Görevlisi olarak çalıştığımız projede, havalı tabanca ile nizamiye önünde sadece Ö. G. G. personellerinin olduğu sabah 06:15-06:27 saatleri arasında, hedef belirlediğimiz su şişesine atış yaptığımız için “kuru sıkı silahla nişan alıp atış yaptığınız, o esnada araç girişleri olduğu görüldüğü kamera görüntüleri sonıcu görülmüş olup 25/2 e-h-ı maddeleri gereğince iş hakkınız fesih edilmiştir” tebligatı yapıldı.
  1- havalı tabanca bildiğiniz üzere taşınmasında ve bulundurulmasında sakınca olmayan bir nesne. Sadece eğlence amaçlı iş bitimine yakın kullanıldığı kamera ve şahitlerce bellidir. Atış yapılırken araçların geçtiği abartılı ibareleri tamamen gerçek dışı, geçiş yapan 3 araç ve o araçlar Ö. G. G. leri taşıyan vardiya değişimine gelen servisler.
  2- iş fesih sebebi kuru sıkı tabanca diyerek düzenlenmiş.
  Sonuç sorusu ; havalı tabanca olduğunu kamera ve şahitlerce adli olarak kanıtlarsak iş veren bize hangi suçlamayla ve kanun maddesiyle yaklaşır. Görebileceğimiz zarar ne boyutta kalır.
  Not: kuru sıkı dediler polise bildirim yok, kamera dediler uzman raporu yok, bizede izletmediler. Sizin anlayacağınız mobbing yolluyla istemedikleri kişileri bahanelerle çıkartıyorlar, olan bizim gibi namuslu sicili temiz vatandaşlara oluyor.
  5,5 ay çalıştım. Benim derdim namusum gibi gördüğüm sicilimi temize çıkartmak. Gerisini Rabbime havale ettim. Teşekkür ediyorum ve cevabınızı merakla bekliyorum. Hayırlı günler efendim.

  1. Merhaba. Kıdem süreniz az olduğu için ,zaten ne işe iade davası hakkınız ne de kıdem tazminatı hakkınız yok. Elde edebileceğiniz tek hak, 2 haftalık ihbar tazminatı olsa gerek. Böyle durumlarda net cevaplar veremiyoruz. Çünkü somut olayın her yönüyle irdelenmesi gerekir. Bunu da ancak, hakkınızı ararsanız, mahkeme yapacak ve değerlendirecektir.

 22. Merhabalar
  Ben bağlı bulundugum şirketten 11.04 2019da ihtarname çekip alo 170 arayıp sikayette bulunarak ayrıldım . Şirket yetkilileri geçmişe dönük çıkış uygulayıp 12.04 2019 evrak teslim ederek beni 25 ci maddeden çıkış yapmış bi konu gerçekleri yansımayıp haksız bir çıkış vermiş bu konu ile ilgili nerelere basvurabilir ve nw gibi islemler yapabilirim

 23. İyi günler ben 2016.8 ayında 25.2.h .isten atıldım sebebi de KPSS MKE girecektim is yerinden tornacı olarak calıstıma dair belge istendi işleriyle bir gün önce konuştum tm yarın verelim dediler sen isine devam et ertesi gün gittimde o maddeden isten atıldım belgeyi de vermedi girebiliyosan simdi git gir dedi .o belgelerden dolayı olmadı.ise iade acmıstım daha yeni sonuçlandı 4+5 verdi mahkeme işyeri gel ise başla diye noterden kâğıt gönderdi bende gittim maaş konusunda anlasamadım avukat tlf gel konuşalım dedi isteksiz bir şekilde kabul etdeydin simdi 5+4 alamayız diyor tazminat davası açalım ne yapmalıyım…oraya gitseydim bile huzurlu olmayacaktır ve birde yaklaşık 2.5yıldan beri başka yerde çalışıyorum maaş düşük ama rahatım…

 24. 9 aydır çalıştığım iş yerinden önceki gün çıkarıldım. Verilen işi zamanında bitiremediğim için çıkış verildi. 25/2 h maddesinden tutanak tutuldu. İmza atmadım. Ama Elimizde olmayan nedenlerden dolayı iş gecikti. Yanımda olan başka arkadaşlarda buna şahit. Yani yanımda şahit vardı. Nasıl bir yol izlemeliyim

 25. merhabalar ben … ta 6 yıl çalıştım 14.02.2019 tarihinde mağazada imhalık ürünleri atmak için mağazanın yantarafında telefonla konuşurken unuttum poşeti bulan müşteri mağaza müdürümüze getirip göstermiş müdürümüzde kameradan bakıp benim attığını görmüş bölge müdürünü çağırmış ve beni hırsızlıkla suçlucaklarını söyleyip ya istifa edersin yada 25-2’den seni çıkartırız dediler bende 25-2 yi araştırdım ve istifa ettim sizce doğrumu yaptım yardımcı olursanız sevinirim

 26. Merhaba İstinaf mahkemesi kararda davalı tarafın iş akdini feshetmekte haklı karar olmadığını fakat geçerli oldugunu belitmiş. 25e 2den çıkarılmıştım. Bu durumda Tazminat ve kıdemimi alır mıyım Teşekkür ederim

  1. Merhaba. Kararı bilemiyorum; ancak haklı fesih olmadığı ve geçerli fesih olduğu söyleniyorsa; bunun anlamı genel olarak ihbar ve kıdem tazminatı ödenmesi gerektiğidir.

 27. Merhaba Hocam, 21 şubatta e devletten dava dosyama baktım İncelemede yazıyordu bugün baktığımda da KARARA ÇIKMIŞ yazıyordu, biraz araştırdım karara çıkmış demek davanın kesin kararı verilmiş demekmiş, benim merak ettiğim şey ise bikaç okudugum yorum aklımı karıştırdı baika sayfalarda, acaba bir önceki iş mahkemesi duruşmasında davam reddedilmiş haksız bulunmuştum, Karara çıkmış demek, bir önceki mahkemenin verdiği karar ile aynı karar verilmiş demek midir?

 28. Merhaba
  Dün gece itibariyle 25/2 d uyarınca is aktim firma tarafından fesh edildiği bana bildirildi ben bu fesihe imza atmadım şu an ssk dan sorgulama yaptığım da halen faal gözüküyorum nasıl bir yol izlemem gerekir

  1. Merhaba. Bunun SGK kayıtlarına yansıması takip eden ayın 23’ünden sonra olur. Yapmanız gereken, ödenmeyen haklarınız varsa bunları işverenden talep etmek ve ödenmezse arabulucu başvurusu yaparak hakkınızı aramaktır.

 29. Merhaba ben çalıştığım işyerinde bize bir tedarikçi lazımdı bir kaç tedarikçi ile görüşme yaptım ve fiyatlar aldım ve fiyatları üstüme ilettim ilettiğim firmalardan birini seçtiler fiyat pazarlığını üstlerim yaptı ve birini seçtiler seçtikleri arkadaş bana kendi kazancından pay vereceğini söyledi bende kabul ettim ve böyle devam etti daha sonra şirkette ortaya çıktı ve beni 25/2 uyarınca fesih ettiler ve savcılığa suç duyurusunda bulunacaklar ne yapmalıyım kazanma şansım varmı dava açsam iş mahkemesine

  1. Merhaba, bu sorunun cevabını size kimse veremez. Ancak olası bir dav aşamasında mahkeme takdirine göre bir karara varacaktır.

 30. merhabalar gecen hafta calistigim kurumda yoneticilerle bir tartisma yasadim ve disipline sevkettiler savunmamda yazdigim beyanlari kurulda aynen tekrar ettim ve insankaynaklari muduru o gun saat 4.30 da cikisimi verdiklerini soyledi ve 26. madde den cikarildigimi ogrendim firma 5 yillik tazminatimi ve ihbar ucretini odedi . fakat bugun iskura gittigimde işsizlik maasi alamicami soylediler bu 26. madde baska isletmelere basvurdugum zman bana sorun cikarirmi acaba

  1. Merhaba. Bu koddan çıkış verilmesinin ileriye dönük bir etkisi olmaz. Ama kıdem tazminatınız ödendiyse, İşkur’a tekrar giderek bu durumu belirtin ve gerekirse kıdem tazminatı ödendiğine dair dekontu da ekleyerek dilekçe verin. İşkur durumu yeniden değerlendirecektir, ona göre hareket edersiniz.

 31. Is kanununun 25.madde 2. Bendine gore isten cikarildim daha sonra is bulmakta zorlanirmiyim ne gibi engeller cikar karsima

  1. Merhaba. Bu durum yasal olarak hiçbir sıkıntı çıkarmaz. Ama bazı işverenler, işe alımlarda 29 kodu sorun edebilir. Bu yine de istisnai olacaktır.

 32. Merhabalar 25.madde II.fikra h ve ı bendleri gereği ile sozlesmeniz feshedilmistir 9 yıllık sağlık çalışanının.hastanede bu yasaya göre tazminat işsizlik maaşı alabilir miyim.yada başka bir işe girmeme engel olacak sebebler varmidir.

  1. Merhaba. Haksız yere çıkarıldığınızı düşünüyorsanız hukuki süreci başlatarak kıdem tazminatınızı isteyebilirsiniz. İşsizlik maaşı şu aşamada bağlanmaz; ama dava açıp haklı çıkarsanız geriye dönük olarak yıllar sonra alabilirsiniz. Bu kod, başka işe girmenize engel olmaz; ama işveren bunu önemserse bir şey diyemem.

 33. Merhaba beni 25/2 ve 25/2-e maddelerine dayandırılarak yalan yanlış olmamış ve benim bu konuyla alakalı herhangi bir belgeye savunma tutanağına imza atmamış bir durumdayken tamamen uydurma suçlarla suçlayarak işten çıkartılar işlediğim suç kuruma ait olduğu iddia edilen bir aracı kullanarak hafriyat dökmem ve bu işi mesai saatleri dışında yapmam iş sözleşmesine aykırı haber vermeden yapma gösteriliyor ne yapmalıyım lütfen yardım edin

 34. Merhaba yaklaşık 6 ay önce iş yerime benim hakkımda isimsiz imzasız bir dilekçe ile hakkımda soruşturma açıldı. İlk ifadem kaymakamlıkta yapıldı ondan ceza almadım.iş yerimin hakkımda açılan disiplin soruşturması neticesinde iş yeri değişikliği ve 5 yövmiye cezası verildi. Aynı binada çalışan farklı kurumdaki arkadaşımla öğlen paydosu konuşmamızdı fakat öğlen paydosunda özel konu konuştuğumuz ve dışarıdan rahatsız edilmemek için arkadaşım kapıyı kilitlemişti. Hiç bir somut delil olmamasına rağmen beni ahlaksızlıkla suçladılar. Bu cezayı haketmediğimi düşünüyorum ne yapabilirim.

  1. Merhaba. Kamu kurumunda çalışıyorsanız, öncelikle varsa disiplin yönetmeliği vb. belgelerin incelenmesi gerekir. Bu nedenle cevap veremeyiz, en doğru bilgiyi bir avukatla yüz yüze görüşerek alabilirsiniz.

 35. Merhabalar 16.11.2018 tarihinde işten 25 2 den h ve ı maddesinden işten çıkarırdım tazminatsız fesih bildirisi ve savunma adı altında 2 kağıt imzaladım fakat altına savunmamı yazdım suçlamaları kabul etmediğimi tüm yasal haklarım saklıdır yazdım kopyasını istedim vermediler ama asıl sepep sendika ya üye oldugum icin dir bu sebepten işten atıldım biliyorum ama onun öncesinde 1yıl önce kalıp kırıldı ve savunma almışlar dı savunmada istemeden oldugunu olayda kasti bir durum olmadıgını belirtmiştim şimdi ögrendim kadarı ile sözde ben iş yerinde tartışıyor musun ama öyle bir durum yok ayrıca bu iş yerinde ben göbek fıtığı oldum vardiya amiri zoru ile gönderildim oraya raporu vardır iş yerinin hekimi Dr yazmıştır ve yönetime mail atmıştır raporu bunu bildikleri halde agır iş yapıyor dum

 36. merhabalar bu sabah fabrika sefi cparcanin geciktigi gerekcesiyle bagirarak hakaret etti arkadaslarimin yaninda bende o sinirle gidip o parcalari kirdim fakat parca degeri maksimum 100 tl gibi bir ucrete denk geliyor şer tekrar gelerek ayni uslupla hakaretlerine devam ederek bagirmaya basladi butun iscilerin onunde. daha sonra tazminatsiz isten cikaracagini soyleyip nereye istiyorsan sikayet dedi bu konu hakkinda ne yapabilirim parcalara zarar ve4digim kamera kayitlarinda mevcut bu durumda tazminatsiz isten cikarilmiyim.

 37. Merhaba biz 3arkadaş yeni cıkarıldık işte el sakası yaparken olay büyüdü ve bizi 25/2den çıkarıldık bunun devamında taciz ve84 madde yazıyordu biz haklarımızı bilmeden imzalatırdılar bize 29 kodu cıkışımış onaylanmış bu durumda ne yapmamız gerekli 5senelik tazminatımız ve işsizliğimiz gidiyor ve bulundugum yerde bu 29kodundan işe girimlerde engel oldu bu durumda ne yapmamız gerekli

  1. Merhaba. Okan bey, haksız yere çıkarıldığınızı düşünüyorsanız yapabileceğiniz tek şey, arabulucu başvurusu yaparak hak arama sürecini başlatmaktır. Bunun dışında, hakkınızı herhangi bir yolla elde etmeniz mümkün olmaz.

   1. Zeynel bey sakalaştıgımız arkadaşlarla ne ifade verdiklerini bilmiyorum onlarıda aynı durumdan cıkış yapıldı ve yanyana olalım ifadelerimizi degiştirp dava acalım dedim yanaşmadılat birde haklarımızı bilmeden bize imza attırdılar ve şuan hiç bir yere başvuru yapamıyorum yüz kızartıcı suc oldugu için teşekkür ederim bilgilendirdiğiniz için

    1. Zeynel bey 25/2 drn cıkarılmışım cıkış kodumda 29 gözüküyor bir başka şirkete iş başvurusu yapsam sıkıntı olurmu

     1. O kadar çok işçi 29 koduyla çıkarılıyor ki, bunun bir sorun olmaması gerekir. Ama bazı şirketler özel olarak bu durumu sıkıntı ederse, bunu bilemem. Yasal olarak hiçbir etkisinin olmaması gerekir.

 38. Merhaba, 2011 11 ayda işe giriş yaptım 2018 11 ayındada işten 25/2 e den işten çıkarıldım. Gerekçe ise bi özel sektörde müdürlük yapıyordum personel ve alt kadromda ki müdürüm benden habersiz para alışverişi yapıyorlarmış. Kasalardan fazla para çıkartılıp özel ihtiyacları görüyorlarmış. Denetim gecirildiğinde öğrendim ve sende bunu işin içindesin nasıl haberin olmaz aylardır yapılıyormuş nasıl görmezsin die üstüme geldiler savunma istediler suçlamaları kabul etmedim lakin kendileri mobing uygulayıp üstüme geldiler aşağılayıcı sözler söylediler ailem le tehtit ettiler. Suclamayı kabul etmezsem Mahkemelik olucagımı olayın büyüyecegini belirttiler. Elimden zorla telefonu alıp özel bilgilerimi incelediker hesabımda. Bilgilerimi okuyup ailemi sorguladılar. Ailemden bazılarını şüpheci oldugunu şuclayıcı sözlerinden anlaşılıyordu. Personellerle konuştular savunmalarını aldılar ve hepsi olmayan olayla ilgili bilgiler paylasmışlar ve denetimciler bütün olay sende deyip durdular halbuki şuçlular vardı ve o hırsızlıgı yapan personel hala o firmasa çalısıyor. Olayı bilmedigim için savunmamdada belirttim sucsuz olduğumj lakin 7 yıllık emeklerimi yok sayıp 25/2 e maddesinve beni çıkarttılar ve yıllık izin paramıda vermiyorlar bu durumda ne yapmam lazım ? Yıllık izinlerim 90 gün lakin firmayla konustugumda 30 gün denildi ve parası yatırılmadı yardımcı olursanız cok sevınırım.

  1. Merhaba. Haklı olduğunuzu düşünüyorsanız neden hakkınızı aramıyorsunuz? Mahkemeye gidilirse, sizin bir şey yapmanıza gerek olmaz. İşveren haklı olduğun ispat etmek ve buna mahkemeyi inandırmak zorundadır. Hakkınızı aramadan, kimse size alacaklarınızı ödemeyecektir.

 39. İşveren bize mesai saati içinde telefonla oynuyoruz diye sesi çıktığı kadar bağırdı önce laf yiyen arkadaşımız çekti giiti o gidince arkasından bizede bağırdı sonrada 4 arkadaş beraber işten aynı anda çıktık gittik 3 gün boyunca işe gelmedik 3günün sonunda hesabımızı kestirmeye gittik ancak bizi 25.maddeden çıkarmış işten çıkış bildirgesini 5 arkadaş imzaladık ne yapmamız gerekir yardımcı olursanız sevinirim

 40. Merhaba! 2017 5.ayda 25 madde’den işten çıkarıldım bir arkadaşımla tartıştım kavga etmedik iş yeri bizi böyle bir oyuna getirdi suçsuz yere bende tartıştıgım arkadaşımda işten çıkarıldık 4 yıllık tazminatım vardı tazminatımı alabilirmiyim

  1. Merhaba.Mehmet bey, zamanaşımı süresi geçmemiş. Bunun dışında, size buradan ezbere evet ya da hayır demem mümkün olmaz. Bir avukatla görüşerek kararınızı vermelisiniz.

 41. Merhabalar 4857 sayılı iş kanunun 25/2 maddesinden iş sözleşmemi işveren fesh etti. bende bu bildiriyi imzalayarak ayrıldım.Çalışma arkadaşıma hakaretten dolayı “Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri: ama bu maddenin kapsadığı maddeler geniş taciz,hırsızlık, yüz kızartıcı olaylarıda kapsıyor SGK çıkış kodu 29 olarak yansıyacak. Başka bir işe girdiğimde sıkıntı yaşarmıyım? Benim yaptığım suç hakaret ama ben nasıl inandıracağım farklı bir suçtan çıkarılmadığımı yeni başlayacağım iş yerine sonuçta a-b-c-d diye devam ediyor ama çıkış kodu 29 yazacak genelini kapsıyor. Şimdiden teşekkürli ederim

  1. Merhaba. Bazı işverenler 29 koduna takılırken çoğu için bu önemsizdir. Çünkü sizin de dediğiniz gibi 25inci madde kapsamında birçok fiil yer alır. Bence bunu düşünmenize gerek yok, eğer bu kod işverenler tarafından dikkate alınırsa, yüz binlerce işçi için sorun olması gerekirdi.

 42. Iyi günler benim kardeşim 4 senedir fabrikada mutahitte çalıyordu fakat isyeri ile alakali olmayan bir suçtan cezaevine girdi cezası 2 yıl 4 ay 3 gün tazminat alma hakkı var mı işyeri sürekli gün verip şu gün belli olur diye oyalıyor ne yapmamız gerekir saygılarım la

 43. Merhabalar,7 mart 2016 tarihinden 14 aralik 2018 tarihine kadar bir otelde animasyon departmanimda kadrolu calistim.Otelde calisma saatlerim 09:30-12:30 14:30-17:30 20:30-21:30 arasi calistim,diger aralarda otel icindeki lojmaninda dinlendim,yalniz otelde toplam 12 saat bulundum.mesai parasi hic almadim.14 aralik gunu is yerimde iken mudurum gorusme icin odasina cagirdi ve 2019 da benim ile devam etmeyeceklerini ve insan kaynaklarina gitmemi soyledi,insan kaynaklari muduru ihbar,kidem ve işsizlik maasimi alacagimi soyledi,sozlesmemizide karsilikli fes edecegimizi soylerek kagitlari imzalamami soyledi,isşizlik basvurumu yaptim,henuz sonuclanmadi,
  Arkadasim işe geri alma davasi ac dedi ve sigortadan neden cikarildigimi beyan eden kagidi aldim ve kagitta 25 maddeden cikarildigim yaziyor.Yuz kizartici hicbir seyim olmadi,sadece seker hastasi oldugum icin 25.maddenin 1.fikrasindan cikarilmisim gibi dusunuyorum,yalniz rahatsizligimin iş yerinde hicbir engeli bulunamamkta idi.
  Sizce işe geri alma davasi yada parasini(4 burut 4 net maas gibi) acmam mi gerekir?

  1. Merhaba. Hangi evrakları imzaladığınızı ve bunların içeriğini bilemediğim için bir şey söyleyemem. Ama işe iade davası açmak en doğal hakkınızdır. Bunun önünde bir engel yoksa, bir avukatla görüşerek yüz yüze fikir almanız yararınıza olacaktır.

 44. Merhaba çalıştığım şirkette mağaza müdürü olarak görev yaparken 25. Maddeden işten çıkarıldım bu durum bundan sonraki çalışacağım yerleri etkilermi bundan sonraki işverenler neden ayrıldığımı sgk dan görebikirlermi yada bu bilgiyi nereden alırlar bir diğer sorum iş çıkışı 25. Maddeden verildi ise bunu tekrar düzeltmek mümkün değilimdir.

  1. Merhaba. Bunun ileride bir sorun olma ihtimali düşüktür. Çünkü her gün binlerce insanın çıkışı aynı maddeden verilir. Kodun değiştirilmesi, işveren 10 gün içinde başvurmazsa, mümkün değildir.

 45. Merhaba özel bir hastanede 3yıldır hemsire olarak çalışıyorum haftada 48 saat çalısıyoruz ve ek mesai ücreti almıyoruz. Gece nöbetlerimiz 14 saat. Bir hastanın gece nöbetimde 2kez tansiyonuna baktım ve 4kez dosyaya yazdım. Hasta sabah 9.30da mide kanamasindan ameliyat oldu. İs yeri benim ihmalligimden dolayı olduğunu söyledi oysa ben 8de işten çıkıyorum hastanın ameliyat saati 9.30 hastanın tansiyonuna 2kez bakıp 4kez yazdığımdan dolayı benim ihmalligim olduğu söylendi. Gerekce olarak disiplin tebliginde verilen sorumluluğun bana hatirlatilmasina rağmen benim ısrarla yapmamam yazıyordu oysa bu konuda daha önce uyarı almadım. Derhal fesih olduğu durumlarda işçi tazminatsiz çıkıyor ama benimki olayın ortaya çıktığı günden itibaren 10gün sonra çıkış oldu

  1. Merhaba. Bu durumda, bir an önce bir avukatla görüşerek yasal süreci başlatın. Özellikle işe iade davası açabiliyorsanız, 1 aylık süreye dikkat etmelisiniz.

 46. Amirimi işe gec gelme 2 askeri dovmesi alkol bağımlısı oldugunu ve surekli agir küfürler ettigini cimere sikayet ettim tahkikat ekibi geldi ifadeler alindi onlar gidince yine agir hakaretlerde bulundu tekrar cimere yazdim tahkikat ekibi geldi gitti ve okun ucu dondu dolasti beni buldu magdurken suclu olduk asilsiz iftira dedikodu amirleri yanlis yonlendirmekten felan savunmam isteniyor bubduruma nasil geldim anlamadim sanirim askerler korkup dogru ifade veren olmadi beni nasil bir son bekliyor basima suan neler gelebilir bi devlet kurumunda surekli isciyim 2 nisanda khk ile kadroya gecenlerdenim

  1. Merhaba. Yorum yapmamız için, tüm sürece hakim olmamız gerekir. Böyle olunca, şu anda söyleyeceğimiz her şey sizi yanıltabilir.

 47. Merhaba elektrik dağıtım firmasında çalışıyorum kesme mühürlerini sayaca takmadım fakat kesme işini yaptım mühürler arabada duruyordu ve muhurleri arabada buldular Savunmamı istediler yazdım bugün cvp bekliyorum sonucu ne olur kaç gün içinde dönüş yapmaları gerekir teşekkür ederim

 48. Merhabalar. Kurumsal şirketlerde akraba çalıştırılabilir mi? Müdürümüz kendi yeğenini işe alıp onun yükselmesini sağladı. Diğer personellere haksızlık yapıldı. Şirket akraba olduklarını bilmiyor. Gizleniyor. Bu durumu bildirsek sonucu ne olabilir?

  1. Merhaba. Elbette çalıştırılabilir. Sorunuzun cevabı ise, işyerinin bu tür durumlara yaklaşımının ne olduğuna göre değişir. Kimse size, bu konuda net cevap veremez.

 49. Merhaba bende 25 ci maddeden isten cikartildim sebebi ise mağazalardan giden iade ürünlerin imha edilmesi için beni gönderiyorlardı vede o ürünleri benden istemiyorlardi onları numune olarak kullaniyorduk elimde çok fazla urun vardı ben bunların bir kısmını bakkala sattım bunu müdür tespit etmiş beni direk hırsızlıkla suçladılar ben de bunun suç olduğunu bilmediğimi hırsızlık olarak kabul etmedigimi soylememe ragmen işime son verildi vede 25 maddeyi öne sürerek isten atıldım bu durumda tazminat hakkım ı alabilirmiyim dava acacagim çünkü bu suçlama yi kabul etmiyorum benden o ürünleri kimse istemedi vede 2 yıl boyunca bunun hesabı sorulmadı bir anda bunların olmasına anlam veremiyorum dava açsam kazanabilirmiyim simdiden teşekkür ederim

  1. Merhaba. Keşke size evet ya da hayır diyebilsek. Ama böyle ayrıntılı vakalarda, dava açmanız halinde mahkeme somut verileri inceleyecek ve ona göre sonuca varacaktır. Yani bir şekilde, haklı olduğunuzu düşünüyorsanız, yasal yollara başvurmanız gerekir.

 50. Merhaba Zeynel Bey,

  Ben çalıştığım yerde bir yudum alkol alarak (ki bu miktar işyerinin kamera kayıtlarında da mevcuttur) 25/2’den çıkarıldım. Alkol alma olayı 30 Ekim’de gerçekleşti. 8 Kasım’da savunmamız alındı. 23 Kasım’da da sözleşmemiz feshedildi.

  Sorum şu;
  Alt işveren, olayın asıl işveren tarafından kendisine 20 Kasım’da bildirdiğini söylüyor. Normalde asıl işveren tarafından 8 Kasım’da alınan savunmamızı düşünürsek fesih için 6 iş günü olan süreyi geçirdiler. Fakat alt işverenin bunu bize 20 Kasım’da bildirdik demesi ve bizi 23 Kasım’da işten çıkarması feshi haklı nedenle geçerli kılar mı? Bu konuda kafam oldukça karıştı. İhbar, kıdem gibi tazminatlarımız bu durumda geçerli midir?

  Yardımınızı rica ederim,
  Sabina

  1. Merhaba. Burada evrakları inceleyip 6 iş günlük sürenin başlangıcına karar verecek olan mahkemedir. Eğer 6 iş günlük süre kaçırılmışsa, evet hem ihbar hem de kıdem tazminatınızın ödenmesi gerekir.

 51. Ben yol baparası her istediğimde bidaki ay bidaki ay diyorlardı bende kızdım gitmedim bunlarda beni 29 maden cıkar dılar başka işe girince buroplem olurum bir de hep kar şıma cıkarmı sizden rica ediyorum detaylı bilgi verirseniz sevinirim

 52. Merhaba , 07.11.2018 tarihinde tayininiz istanbul’a Çıkarılmıştır diye bir kağıt uzattılar önüme ve “ verilen yeni görev yerimi kabul etmiyorum ve işten ayrılmak istiyorum “ diye imzala dediler . İmzaladım , kıdem tazminatımı , izin paramı aldım ayrıca “ prim ödemesi “ adı altında ihbar tazminatımı ödediler , yalnız işten ayrılma belgesinde “ sigortalının işten ayrılma kodu (25) olarak belirtilmiş, bu ne anlama geliyor ve ne yapmam gereklidir? Ayrıca işe geri dönüş için arabulucu masasına başvuru yaptım , avukat atadılar, sizce sonuç nasıl çıkar, yardımlarınızı rica ederim.

  1. Merhaba. 25 SGK çıkış kodu mu yoksa işverenin İş Kanunu uyarınca fesih maddesi mi? İkisi arasında büyük fark vardır.

    1. Bu durum sizin lehinizedir; ancak yine de işe iade konusunu mahkeme özel olarak araştıracak ve kanaatine göre karar verecektir. Sonucu şimdiden öngörmemiz mümkün olmaz.

 53. merhaba
  yaklaşık 7,5 yıldır bir şirkette çalışıyorum ve ayağımdan ameliyat olacağım. 3 aylık raporum olacak alçıya alınacak ayağım..
  bunun sebebiyle işten çıkartılacağım lakin ihbar vermek istemiyorlar sanırım.. ayrıca bir yıldır maaşlar geç ve düzensiz yatıyor.. çıkartmaları sorun değil ama ihbar tazminatımı bırakmak istemiyorum.. eğer kalırsa fazla meai açacağım ve haftada 52,5 saat çalışıyoruz. bir yıl biz idare ettik. çıkartabilirler bende bunu istiyorum ama daha sonrası için haklarımıda bilmek istiyorum. bu sürede işsizlik bağlanır mı şimdiden teşekkür ederim. işe geç geldiğim oluyor. 15 dakika kadar tüm personelde bu var ama tutanak yok.. dava açtığımda bunları gerekçe sunarlarsa tutanaksız birşey anlam ifade eder mi..dava açtığımda 4 yıl önce birlikte çalışan arkadaşım şahit olacak..sevgiler.. teşekkür ederim şimdiden.

 54. Merhaba bende aynı 25.2 maddesinden haksız yere cikarildim 1sene 9 ay gibi bir çalışmışligim var ama 25.2 maddesinin hicbir açıklamasını bana sunmadı işveren bende arabulucu sonrası mahkemeye verdim kıdem ihbar ve ise dönüş davaları açıldı tüm haklarımı alabilirmiyim acaba ? Teşekkürler şimdiden

  1. Merhaba. Süreci doğru ilerletmişsiniz. Sonucu ise bilmemiz mümkün değil. Ancak davayı kazanırsanız, elbette bu haklarınızı almanız mümkün olabilir.

 55. 25 e 2 maddesinden çıkarıldım 1 senelik tazminatım ve 9 gün senelik iznim var iş veren senelik izin ücretinide vermiyor öyle söyledi ben şimdi kıdem tazminatı izin ücreti ve işsizlik maaşı hakkımı alabilirmiyim

  1. Merhaba. Haklıysanız kıdem tazminatı ve işsizlik maaşı alabilirsiniz ve haklı da haksız da olsanız, yıllık izin ücretinizin ödenmesi gerekir.

 56. 25/II den işten çıkarıldım.Bu madde yeni işe başlarken problem olurmu bu çıkış kodun sgk hizmet dökümünde kendimiz görebilirmiyiz. Veya nerden görebiliriz.Teşekkürler.

 57. Merhaba işten çıkış kodu 25 yazıyor fakat ben kıdem ve ihbar tazminatımı aldım işsizlikten yararlanabiliyormuyum

  1. Merhaba. SGK’ya bildirilen işten çıkış kodu mu yoksa İş Kanununun ilgili maddesi mi 25 Gökhan bey?

 58. öncelikle merhabalar. ben 25/2 maddesinden işten çıkarıldım. işveren imzaladığımız sözleşmeye göre benden bir tazminat ister mi ? böyle bir hakkı var mıdır? ayrıca ilerisi için bu şekilde işten ayrılmak bir problem yaratır mı ? teşekkürler.

  1. Merhaba. İş sözleşmesinin içeriğini bilmeden yorum yapamam. Ama normal şartlar altında, işveren sizden bir şey talep etmez ve bu durum ileride sorun olmaz.

 59. Merhaba ben anjiyo oldum iki bacağımdan damarlarim tikaliymis bi özel sektörde çalışmaktayım şuan.ben şuanda işten çıkarıldım sayılır.ama istifamı vermedim hala.bi şey yapamıyorum istifa veriyim mi veya napiyim bilemiyorum.bi yardımcı olurmusunuz lütfen.

 60. Şimdi üç kişiyiz aynı kağıt geldi elimizi madde falan aynı işveren bunu bildirip yazılı bir şekilde diğerlerine de farklı çıkış gosterebilirmi sadece 25 diye çıkış varmı bunlarda işten çıkarıldı kusurları ile bunu sisteme kurumsal bir şirket sigorta çıkışında kendisini hatalı gosterirmi ve 25 den cikarildigini iddia ediyorlar ve tazminat almadılar iki e den çıkarılmışkar sistemde çıkış kodu 25 deniliyor böyle birşey mumkunmu

 61. Elime ulaşan kâğıtta çıkış kodu 25/2 e olarak yazılıydı sigortaya 29 kodu işlenmiş böyle birsey mümkün mü kâğıtta bana bildirdiği kodu işlemek zorunda değiller mi sigortaya şikayet etme hakkım varmı ?

  1. Merve hanım, 25/2 çıkışı zaten 29 koduyla bildirilir. Burada bir yanlışlık görünmüyor.

 62. 15 iş günü içinde sistemde yazar. İşkura gider sorarsınız hangi maddeden çıkarılmışım diye

 63. Elimize geçen ihtarname lerde bu şekilde yaziyordu ihtarname ye farklı sisteme farklimi yansıtılır bu

  1. Evet ancak böyle olabilir. Örneğin işçiye ihtarname ile 25inci maddeden çıkış verilir ama SGK’ya bildirirken sanki işveren, işçinin bir hatası yokmuş da kendisi çıkarmış gibi bildirir. Bu durumda işçi işsizlik maaşı alabilir. Ama yapılan, yasal değildir ve tespiti halinde işçiye ödenen işsizlik maaşı faiziyle birlikte geri istenecektir.

 64. 25/2 e den çıkarılan insanlar var etrafımda işsizlik maaşı alıyorlar bende yararlanabilirmiyim. Kanun değişti deniliyor net bilgi nedir

  1. Merve hanım, değişen bir mevzuat yok. Bu işçiler ancak; 25’den çıkarılmışlar ama çıkışları SGK’ya farklı bir koddan bildirilmiştir. Diğer türlü almaları mümkün olmaz.

 65. Merhabalar size daha öncede yazmıştım x bir şirkette istifaya zorlandigimi vermediğimi durumların hepsini şuan bana iş aktı fes yapıldı benim onların elinde savunmam ve tutanağim bulunmakta ben ilk istediğimde iş aktim fes olmadan istedigimde verilebilecegini bir mahsuru olmadığı söylendi fakat verilmedi şimdi talep ettiğimde şirket logosu olduğu için değerli evrak kismina girdiği için verilmeyecegi söyleniyor bunlarin böyle bir hakkı varmı onların logosu varsa benimde imzam var ancak dava acarsam vereceklermis başka türlü yok bu boylemi

  1. Merhaba. İşveren bunu size vermek istemeyebilir. Bu durumda ancak hukuki süreci başlattıktan sonra, bunları dava süreci içerisinde görebilirsiniz.

 66. MERHABALAR,

  İLK MAHKEMEMİZ YAPILDI, VE DAVALI OLAN TARAF SUNMUŞ OLDUGU DİLEKÇESİNDE “TANIĞIMIZ olan XXX kişisinin dinlenilmesini istiyoruz” diyerek tanık beyan ettiler.

  İlk mahkemeden sonra hakim 2 haftalık kesin süre verdi ve davalı taraf ilk dilekçesinde TANIĞIMIZ ifdesiyle tekil ifade kullanmasına ragmen şimdide 3 kişi daha şahid sunmuş. Bu kabul edilir mi.? Bunun kanunen hukuki yasağı var mıdır?

 67. 25.maddenin 2.fıkrasından işten KOVULDUM.

  Sebebi ise ;

  . Cimere ve Bimere yazdığım şikayetlerimdi.

  . En son şikayetimi 27.06.2018 de yapmışım.

  . Fesih tarihi ise 10.07.2018

  . Yani o günü saymaz isek aradan tam 11 gün geçmiş sonra fesih yapılmış.

  . Cimer hareket dökümüne baktığımda ise cimer benim şikayetimi aynı gün Yani 27.06.2018 de işyerime YOLLAMIŞ

  .işyerim ise 02.07.2018 tarihinde CEVAP YAZMIŞ

  .Yani işyeri cevap verdikten 8 gün sonra da fesih olmuş.

  .Kanunen bu fesih geçerli değildir diyebilir miyiz . 6 günü aştıkları için

  . Ayrıca 6 gün denilen süre 6 iş günü müdür?

  . Eğer 6 iş günü ise, şikayetimin işyerime iletildiği gün mü yoksa işyerimin bana cevap verdiği gün mü 6 iş günü süresi başlar?

  Bana yardımcı olurmusunız. (Ayrıca hiç bir şikayetim asılsız değildir) ?

 68. Zeynel Abidin Bey Merhabalar, 2016 dan beri Bir devlet kurumunda Taşeron firmaya bağlı işçi statüsünde Tekniker olarak çalışmaktayım.

  Benim yaklaşık 13 aydır maaşım düşürüldü ve bana her hangi bir belgede imzalatılmadı yani kanuneia tamamen aykırı olarak maaşım düşürüldü Buna dair delilim belgelerimde var kurumumuz Taşeron firmaya mail yolluyor bu kişişerin maaşını düşürün diyor. Taşeron firma ise bunun yasak oldugunu yapamayacaklarını bildiriyor fakat kurum ise buna karşılık eger dediklerini yapmazlarsa Kendileri ile sözleşmelerinizi iptal edeceklerini söyleyince yapmak zorunda kalıyorlar ve maaşlarımızo düşürdüler ayrıca alamadığımız mesaide çok var .

  Sorum şu :

  Malumunuz Kadroya gectik. Kadroya gecerken Sulh sözleşmesi imzalatttılar. Ben ise şimdi eski taşeron firmaya bu hukuka aykırı olarak maaşımı düşürdükleri ve mesaimizi vermedikleri için dava açacağım. İmzaladığım sulh sözleşmesi taşeron firmadan alacaklarımı kapsarmı . Bu davayı açmamı tavsiye ediyor musunuz?

  İyi çalışmalar diliyorum.

  1. Merhaba. Size ayrıntılı cevap vermek istesem de; iş sözleşmesini, asıl işveren/alt işveren sözleşmesini ya da diğer evrakları görmeden yorum yaparsam, sizi yanıltabilirim. Ama şunu söyleyebilirim ki; sulh sözleşmesi, o sözleşmeden önceki alacakları kapsar. Sonrasını ilgilendirmez.

   1. Hocam sorum zaten sonraki alacaklar değil, önceki alacaklar.

    Taşerondan, önceki alacaklarım için dava açılabilirmi sulh sözleşmesi sadece kurumdaki gecmiş haklarımdanmı yoksa taşerondaki haklarımdandamı feragat ediyoruz

    1. Bu konuda net bilgi yok. Ama benim kanaatim; sulh sözleşmesiyle artık kuruma dava açılamayacağı; ancak taşeron firmanın bu sözleşme kapsamında olmadığı yönünde.

 69. Merhaba.
  Forklift operatoru olarak calisiyordum. Bir cumartesi fazla mesaisine gittigim gun, ise yeni baslayan uretim mudurumuz oglen saatlerine yakin beni durdurarak bugun kamyonlarin gelecegini v bosaltilmasi gerektigini soyledi. bende kendisine saat 16.00 da mesaimin bitecegini ve o saate kadar gelen kamyonlari bosaltabilecegimi soyledim. bu duruma biraz kizan mudur bana kamyonlarin bosaltilmasi gerektigini israrla soyleyince bende kendisine, mudurum alamadigim cumartesi mesai ucretlerim mevcut ve bir dunya sikintimiz var, Haftasonlari Mesaiye geliyoruz servis yok, Hafta ici aksam mesaiye birakiliyoruz yine servis yok otobandan karsiya gecmek zorundayiz can guvenligimiz tehlikede, Cay molasina cikiyoruz ya cayimiz olmuyor yada sekerimiz olmuyor. Ayrica is yeri calisan temsilcisiyim mudurum bu durum sadece benim degil butun arkadaslarimizin sikayetleri bi toplanti yapsaniz da bu sorunlari cozsek dedim. 16.00 a kadar uzerime dusen gorevimi yapip paydos ettim. Ertesi hafta onume bir savunma koydular bu durumla alakali. savunmami yaptim. bir sonraki gun ihtar ve uyari koydular imzalamadim noterle gonderdiler. verilen gorevi yapmadigim isten kactigim, amirime itaatsizlik ettigime dair… Bende noterden ayni sekilde noterden ihtarlarina karsilin savunmami tekraten yaparak cevap verdim… bir hafta bu sekilde baskiyla calisirken forklifte tasidigim palet devrildi malzemeler zarar gordu. lakin paletler o malzemeye uygun degil ve fazla yuklenmisti… yine bir hafta sonra ayni sekilde yine uygun olmayan paletten malzemeler duserek zarar gordu. bunlarla ilgilide bilgi formu doldurarak savunmami aldilar… En son Bu 05.10.2017 tariginde 25/II. maddeden is sozlesmemi fesh ettiler…. Paletlerin uygun olmadigini ispatlayabilirim… Lakin asil mesele Fabrikaya sendika getirmek istememiz di. sendikal faaliyetlerden cikartamadiklari icin bu sekilde son bir ayda onume hep tutatanak ve savunma koydular…Sizce davayi kazanabilirmiyim ?

  1. Orhan beyi takdir edersiniz ki size kesin bir şey söylememiz çok zor. Ama sadece bahsettiğiniz durumlar söz konusu ise, mutlaka şansınızı denemelisiniz. Bir avukatla görüşerek, bir an önce hukuki süreci başlatmanızı öneririm.

 70. Merhaba ben iki gün önce işten çıkarıldım gerekçe olarak 25 ci maddeyi gösterdiler ya bu maddaden çıkarırız yada istifa edin dediler sinir krizi geçirdim bu sebeple işten çıkardılar yapabilecegim bişey varmı ne işsizlik maaşı ne tazminat hiç bişey alamadım

  1. Hocamız elbet cevap verecektir fakar bende aynı durumu 3 ay yasadığım için tavsiye niteliğinde yapabileceğiniz tek şey var ya işyeri ile konusun çıkış maddesini değiştirsinler ki bu zor. Bir ay süreniz var hemen bir avukata basvurun işe iade istiyorsanız işe iade davası yada kıdem ihbar tazminat hakları için alacak davası açın zaman kaybetmeden. Yani şuan yapabileceğiniz en hikmetli iş avukata müracaattır. Ben ankaradayım eğer ankarada iseniz sizi yönlendirebilirim

 71. Devletin sırtından beslendiğini, kamu malını keyfi işlerde kullandığını düşündüğümüz yöneticiye şikayetinde “Devletin ensesinden beslenen sülükler” Tabiri hakaret midir veya Temsile bakınca İfade özgürlüğüne girer mi? Sizin Şahsi kanaatinizi merak ediyorum veyahut bildiğiniz kanuni dayanak varmıdır

  1. Yahya bey, böyle konular mahkemenin takdirindedir. Ama illa ki kanaat belirtmem gerekirse; bu ifadenin hakaret olarak kabul edilmesi yüksek ihtimaldir.

 72. Hocam merhabalar,
  12 Eylül itibariyle 25/ıı-d maddesi ile iş akdim fesh edildi ancak maddede yazana göre iş verene yakınına veya diğer çalışana sataşma gerekçesi ile fesh edilir diyor ancak bana imzalatılan evrakta sinkafli söz kullandığım tespit edildiği için fesih edilmiştir yazmakta. Sahsin yüzüne karşı edilmiş rencide edici bir sinkafli sözüm olmamıştır tesadüfen amirime telefon aracılığı ile kendisini sinirli bir şekilde şikayet ederken o sinirle ağzımdan çıkan sözlerin yakını tarafından duyulmasi ile olay vuku bulmuştur akabinde hiç bir sözlü ve fiili munasebetim olmamıştır , iş yerimde 4 yıla yakın çalışıyordum ve öncesinde hiç bir şekilde laf dahi duymamisken bir anda kapının önüne konulmak ne kadar doğrudur ve şimdi izlemem gereken yol nasıl olmadir bilgilendirebilirseniz çok sevinirim şimdiden teşekkürler hocam

  1. Memduh bey size durumunuzla ilgili net bir şey söyleyemeyiz. Ama haksız yere çıkarıldığınızı düşünüyorsanız, yapmanız gereken arabulucuya başvurarak yasal süreci başlatmaktan ibarettir. Burada uzlaşamazsanız, olayları takdir edecek olan mahkemedir.

 73. Merhabalar, an itibari ile iş sözleşmesi 25/2/a maddesi gereğince işten çıkarıldım. Kullanmakta olduğumuz bir sistem var, bu sistem üzerinden, günlük ziyaret ettiğimiz doktorları bildiriyoruz. Öncesinde ziyaret edeceğimiz doktorları, ay içerisinde kaç kez ziyaret edeceğimizi sisteme belirtip, ziyaret ettikçe de günlük olarak ziyaret girişi yapıyoruz. Benim çalışma bölgemden tayin olup il değiştiren bir doktoru, bölgemde olmamasına rağmen ziyaret ettim olarak belirtmişim. Bu bahsettiğim sistemde, önceden kaç defa ziyaret edeceğimizi belirttiğimiz için, ziyaret gerçekleştirdikce, %0 dan %100 e doğru bir tamamlanma yüzdesi oluyor.Ay sonunda %90 altında kalır isem performans puanım 0 olarak yansıyor ve yıllık maaş zammımı alamıyorum. Bende 0 almamak adına, aslında bölgemde olmayan bir doktora ziyaret verdiğimi beyan ettim sistemde. Bunun tespiti üzerine, konuyu açıklayan bir savunma talep edildi, savunmayı şirkete sunmamın ardından. 25/2/a maddesi gereğince, iş addinin feshini belirten bir mail aldım. Sizce konu ile ilgili haksız yere işten çıkarıldığımı savunacağım bir nokta veyahut 25/2/a bendine gereğince işten çıkarıldığımı iddia edeceğim bir nokta mevcutmudur. Teşekkürler.

  1. Ergün bey ilk bakışta işveren haklı görünüyor. Yine de bu olay ilk defa olmuşsa, daha önce benzer sıkıntılar yaşanmamışsa belki lehinize dönebilir. Öyle ya da böyle şansınızı denemeniz ve hukuki süreci başlatmanız gerekir. Bir avukata danışmanızı öneririm.

   1. 25. Madde kapsamın haklı fesih yapılması için, olayın max 6 gün önce rucu etmesi gerekiyormuş. Benim gerçekleştirdiğimi beyan ettigim sanal ziyaret tarigi olarak bana tebliğ edilen tarih 09.07.2018. Benim iş sözleşmemim haklı fesih tarihi 07.09.2018. Yani 25. Madde kapsamında iş sözleşmemin haklı fesih yapılabilme süresinin üzerinden ciddi bir zaman geçmiş durumda. Hakli fesih olmadığına dair bir dava açılsa ve bunun üzerinden bir yol çizilse. Haklarımı geri alabilme şansım var mı?

    1. Ergün bey olayın 6 gün önce rücu etmesi gerekmez. Feshe yetkili makamın, olayı öğrendikten sonra 6 iş günü içinde fesih yapması gerekir. Olay örneğin bugün gerçekleşebilir; ama feshe yetkili makam bu durumu 3 ay sonra fark ederse, 6 iş günlük süre o zaman başlar. Buna göre değerlendirebilirsiniz. Eğer 6 iş günlük sürenin geçtiğini düşünüyorsanız, evet kıdem tazminatınızın ödenmesi gerekir.

 74. Merhaba,
  Bir markette çalışıyordum bundan 2 ay önce bir tanıdığa kasadan ürünü hemen geçemeden ürün verdim ve ürünü 1 saat içerisinde geçtim. (Ürünün meblası ise 50-60 TL)Daha sonradan ise bunu kendi dürüstlüğümle üst mercilere söyledim. 1 haftadan fazla izin girildi ve şimdi sendikalı olmamla birlikte sendikanın haberi dahi olmadan 25/II’ E’den işten çıkarıldım. Bu sgk dosyama ya da bundan sonra iş başvurusunda aleyhime dönebilir mi? Ve ya başka bir şekilde arabulucu, avukat tutarak işten çıkarılış şeklimi değiştirebilir miyim? Haklarım tam olarak neler? Yardımcı olursanız çok sevinirim.

  1. Hasan bey işten çıkış kodunuzu, işveren 10 gün içinde değiştirmedikçe, ne yazık ki değiştiremezsiniz. Bu kod her zaman görülür ama bence çok önemi yoktur. Haksız çıkarıldığınızı düşünüyorsanız, haklarınız için arabulucu başvurusu yapmanız gerekir.

 75. Merhaba Hocam Biz 2 nisanda Taşerondan kadroya geçiş yaptık ve sulh sözleşmesi imzaladık . Taşeronda olduğumuz dönemde Bizim yetkililerimizin isteği ile Taşeron firma benim maaşımı düşürdü . Ben de biraz bekledim yetkilerime bunu bildirdim . Faat düzeltmediler . Ve Arabulucuya müracaat ettim . O firmanın avukatı geldi direk hesaplamalar yapıldı maaşımdan düşürülen miktarı vereceklerini söyledi . 3 gün sonra hesap konusunda netleştirip görüşelim dediler . Ve bugün arabulucu ile bizim avukatımız görüşmüşler . Karşı tarafın aradaki farkı vermeyeceğini vazgeçtini söylemişler . Aslında Netice itibariyle bakarsanız aradaki bana ödeyecekleri fark 2 yada 3 bin .maksimum . Fakat biz avukatımızla tereddütte kaldık acaba sulh sözleşmesine istinaden mi yoksa bana bu farkı öderlerse kurumda maaşı düşürülen yüzden fazla kişininde bu yolla parasını almak isteyebileceğini düşünerek ve zaten küçük miktar 2 bin lira içinde benim dava açmayacağımı mı düşündüler bilmiyoruz . Size sormak istediğim eğer bilginiz dahilindeyse , ben 2 yada 3ün peşinde değilim zaten mahkemeye 4500 en az para gidecek benim param da çok yok bilakis işten çıkarıldım paraya ihtiyacım var. fakat! Bu gibi adamlara da bişeyler dokunsun istiyorum böyle vermiyoruz demekle olmasın hem de belki bu konuda bir emsal karar çıkar da bunu yapan tüm taşeron firmalara ders olur birilerinin para için kuklalığını yapip evinde minicik yavrusu olanların hakkına girmekten belki bir nebze geri durmalarına vesile olurum düşüncesiyle dava açmayı düşünüyorum . Fakat dediğim gibi sulh sözleşmesi bunları kapsar mı acaba ve davayı detayları ile size izah ettim . Buna göre dava yoluna gitmemi tavsiye ediyor musunuz .

  1. Merhaba. Öncelikle şunu söylemeliyim ki, avukatınız varken benim bir şeyler söylemem doğru olmaz. Ama kanaatimce, sulh sözleşmesi sizin alt işveren firmadan alacaklarınızı kapsamaz. Bu sulh sözleşmesi kamu kurumuna karşı bir anlam ifade etse gerekir.

 76. Merhaba bende 25/2 fıkrasından öıkarıldım ve 3 gündür üzerime çok geldikşeri için kağıdada imza attım bununla ilgili ne yapmalıyım o kağıdın kopyasını almayı unuttum

  1. Soner bey nasıl bir evraka imza attığınızı bilemiyorum. Ama haklı olduğunuzu düşünüyorsanız bir an önce arabulucu başvurusu yapmalısınız.

 77. Merhaba hocam,

  Devlet dairesinde 2 nisanda kadroya geçtik geçerken sulh sözleşmesi yaptık.

  Ben şimdi eski taşeron firmaya 10 aydır maaşımı düşürdüler diye maaş farkı için dava açacağım .

  Imzalanan sulh sözleşmesinde haklarımdan feragat ediyorum diyor . Taşeron firmadaki haklarımdan feragat ediyorum demiyor sonuçta yani kurumdaki haklarımdan feragat ediyorum gibi oluyor .

  Bu davayı açmayı düşünüyorum sizce açmalımıyım?

  1. Merhaba. Bence açabilirsiniz. Ama davayı alt işverene açın ve idareyi hasım göstermeyin. Bir avukata da danışmanız çok iyi olur.

 78. Selam ben bir bayana gel çarşıda çay içelim dedim ve benim savunmanın yaz cikarmi az deyip bende yazdım imzslidim beni işten çıkardılar bu soz 25. Maddeye girermi

  1. Şenol bey olayın ayrıntılarını ve birçok başka şeyi bilmeden yorum yapamayız. Durumu bir avukatla detaylıca görüşerek karar vermeniz daha doğru olacaktır.

 79. Selam avukat bey ben tasören yasasiyla kadroya gectim gorev yeri talimati tarafimiza imzalatilmadiği halde bizi kurum otoparkta guvenlik olarak kulaniyor vatandaş kartini verdi para aldim diye kurum videomu cekmiş disiplin kuruluna sevk etti sizce işten çıkarırlarmı kiymetli fikirlerinizden oturu cok tesekur ederim

  1. Mesut bey keşke yardımcı olabilsek; ancak birçok bilgiye ve duruma göre değişecek böyle bir olayda yorum yapan bir kişi sizi ancak yanıltabilir.

 80. Hocam merhaba .
  25.maddenin 2.bendinden işten çıkarılmıştım.
  Dün arabulucuda görüşme sağlandı.
  Kurum başkanının şöyle bir izlediği yol varmış ; daha önce çıkarılıp işe iade almadıkları işçilerden dolayı hakkaniyet gereği, ben mahkemeyi kazansam dahi beni işe iade almayacaklarını belirttiler . Bu yüzden, mahkeme ile zaman kaybetmememi belirttiler . Kıdem ihbar vs hepsini verip mahkeme hakkımdan vazgeçmemi söylediler . Devlet dairedi olduğu için müdür başkan 2 gün sonra bile değişebilir ne olacağı belli olmadığından, ben kabul etmedim işe iade istedim . İkinci randevu tarihi belirlendi, kurum başkanına işe iade talebi yapılacak, çok büyük ihtimal ile kabul edilmeyecek .

  1.) KIDEM VE İHBAR TAZMİNATLARIMI ALMAMI TAVSİYE EDER MİSİNİZ. SADECE TAVSİYENİZİ SORUYORUM. YÖNLENDİRMEYİ SEVMEDİĞİNİZİ BİLİYORUM.
  2.) KIDEM VE TAZMİNAT ALIRSAM BENİM 25.MADDENİN 2.BENDİNDEN HAKSIZ YERE ÇIKARILDIĞIM ANLAŞILMAZ MI ?
  3.) BEN 2 NİSANDA KADROYA GEÇTİM . 2016DA TAŞERON OLARAK BAŞLADIM . MAHKEMEYE DAVA AÇMAK İSTERSEM , 6 AYLIK KIDEM ŞARTI VAR , 2016DAN BUGÜNE Mİ KIDEM HESAPLANACAK YOKSA NİSANDAN BUGÜNE Mİ ? EĞER NİSANDAN OLURSA MAHKEME HAKKIM OLMAYACAK , Bİ MAĞDURİYET DAHA YAŞAYACAĞIM. O ZAMAN KIDEM VE İHBARI KABUL EDERİM.

  SİZDEN SADECE TAVSİYE İSTİYORUM .

  HIZLI VE ÖZENLİ CEVABLAR İÇİN AYRICA ÇOK VAROLUN . ALLAH RAZI OLSUN. VALLA BAŞKA BİR SİTEYE 9 GÜN ÖNCE SORDUGUM SORUYA HALA CEVAB VERİLMEDİ .

  1. Ramazan bey size yardımcı olmak isteriz, siz de bu beklentidesiniz; ancak bir kez daha vurgulamak isterim ki; böyle önemli bir konuda vakit kaybetmeyin ve bir avukata bir an önce vekalet verin. Emin olun böylesi sizin için çok daha iyi olacaktır.

 81. 25. Maddenin 2. Bendi gereği işten çıkarıldım. Bu gelecekte bana iş hayatında sorun yaratır mı? Davayı hangi koşullarda ne kadar sürede açabilirim?

 82. Merhaba iyi günler bende isten çıkarıldım.ostifa nedeni ile çıkışım verilmiş noterden ihtar çektim ben istfa etmedim hicbir belgeye imza atmadim.mahkeme açmak istedim ama arabulucu kuruma yönlendirdiler.ve orda içerde kalan maaşım ve prim yatırılacağı işten çıkış kodumun değiştirileceği söylendi.ama 10 günü geçti düzeltme şansları var mi? Beni işyerine çağırdılar bi kaç evrak imzalamam gerektiğini ve daha sonra verecekleri dilekçe ile işkur a başvurabileceğim söylendi.boyle birşey mümkün mü bana yol gösterir mısınız lütfen.ve şunu da ekleyim arabulucu da kısmı olarak anlaştık.

  1. Zehra hanım yardımcı olmak istesem de, hiçbir evrakı görmeden ve içeriğini bilmeden yorum yaparsam yanlış olacaktır.

 83. Hocam, 25.maddenin II bendinden dolayı işten çıkarıldım . Sebeb olarak yukarıda da belirtmiştim cimer ve bimere yazdığım için, 6 adet şikayetimi sebeb gösterip , ” Kurumun imajını ve Kurum başkanı ve yöneciler hakkında şeref ve haysiyet kırıcı, asılsız ihbar ve isnadlarda” bulunmuşum sözüm onlara. Bu yüzden işten çıkarıldım .

  1. Bu sebeblerin dışında bu adamlar mahkemede başka sebep gösterebilirlermi , bunu sorma sebebim bunlardan herşey beklediğim içindir , iftira atarlarda isbat edemezsem, sonuçta 25.madde II bendi geniş her konu var .
  Yoksa sadece Tebliğatta yazan 6 şikayet ve 1 whatsapp ekran resmi atmamın dışında başka sebep göstemezler mi ?

  2. Whatspptan Yöneticilerimden birinin bana mobbing uygulamasının delili olsun diye onunla olan konuşmamı Bimere yazıp paylaştım, bu işten çıkarılma sebebi olabilir mi ? Yada yaptırımı ne olabilir . çünkü tebliğatta şikayetçiyim demiş bu yüzden .

  3. Bu maddeden işten çıkarıldığım için , işsizlik ödeneğine tüm şartlarım uysa bile , ödenek alamammı , bilginiz var mı . Çok teşekkür ederim

  1. Çıkışınız bu gerekçeyle verilmişse işsizlik maaşı bağlanmaz. Ancak dava açar ve kazanırsanız ve kesin kararı İşkura götürürseniz geriye dönük işsizlik maaşı ödenir. Diğer konularda ise söyleyeceklerim yorumdan öteye gitmeyecektir.

 84. 25.MADDENİM 2. BENDİMDEN DOLAYI İŞTEN ÇIKARILAN İŞÇİ , HEMEN BAŞKA DEVLET DAİRESİNDE İŞE BAŞLAMASINDA ENGEL OLURMU ?

 85. CİMER VE BİMERE YAZDIĞIM ŞİKAYETLERİMİN ASLI YOK DENİLEREK, KURUM VE YÖNETİCİLERİN İTİBARINI ZEDELİYOR BAHANESİYLE İŞTEN ÇIKARILDIM . HALBUKİ ŞİKAYETLERİMİN HER HARFİNİN ARKASINDAYIM KURUMDAKİ ARKADAŞLARIMDA ŞAHİD OLDUKLARINI HALA SÖYLÜYORLAR . HAKSIZLIĞA UĞRADIM . SIRF CİMER BİMER ŞİKAYETLERİM SEBEB GÖSTERİLEREK 25.MADDENİN II. BENDİNCE İŞTEN ÇIKARILDIM, BU KİŞİLER MAHKEMEDE , CİMER BİMER DIŞINDA BAŞKA BİR SEBEP SUNMA HAKLARI VARMIDIR, ?

  25.MADDENİN II.BENDINİ OKUDUM BİRAZ TEHLİKELİ MADDE DOLAYISIYLA İFTİRAYA HAKSIZLIĞA İKİNCİ KEZ MARUZ KALMAK İSTEMİYORUM . ?

  1. Eyyüp bey, işçinin yasal hakkı olan şikayet hakkını kullanması hiçbir şekilde fesih gerekçesi olmaz. Bir an önce bir avukatla görüşerek yasal süreci başlatmalısınız.

 86. ZEYNEL ABİDİN BEY İNCELİĞİNİZ İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM ANKARADAYSANIZ SİZİNLE ÇALIŞMAK İSTERİM.

  BUGÜN BİR ŞEY DUYDUM , BİZ 2 NİSANA KADAR TAŞERON İDİK. 2 NİSANDA KADROYA GEÇTİK , YANİ 3 AY OLDU . DENİLİYOR Kİ İŞE İADE DAVASI İÇİN 6 AY KIDEM OLMAK ZORUNDA, BEN 2 YILDIR BU KURUMDAYIM . AMA 3 AYDIR KADROLUYUM . İŞE İADE DAVASI AÇAMAMMI?

  1. Bu tartışılabilir bir durum ama kıdem ve izin gibi haklarınız devam ettiğine göre, 6 aylık kıdeminizin olduğu kanaatindeyim.

   1. BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALARKEN GEÇMİŞ TÜM HAKLARIMDAN FERAGAT EDİYORUM DİYE BİR MADDE VARDI İMZALATTILAR . BUNUN OLUMSUZ ETKİSİ OLURMU ACABA : ( ?

 87. Zeynel Abidin Bey, Teşekkür Ederim .

  Birşey daha sorabilir miyim .

  1. Nisan ayına kadar bizler taşeron idik . taşeronda iken benim maaşımı performan düşüklüğü bahanesi ile , cimere şikayet ettiğim için düşürdüler 600 lira , çok peşine düştüm ama maalesef düzeltilmedi, daha sonra kadroya geçişte düzelecek denildi . Biz kadroya gecerken Tüm haklardan feragat ediyorm yazılı bir dilekçe imzalatıldı . Ben şuan hâlâ düşük olan maaşım için dava açabilir miyim .

  2. Aynı şekilde 1 yıl boyunca meslek kodumu TEKNİKER iken BÜRO İŞÇİSİ yaptılar . Bunu sgkya şikayet etmemin faydası olurmu

  1. Merhaba. Meslek kodunu şikayet etseniz bile bunun size bir faydası olmaz. Ücretin düşürülmesi için ise açabileceğiniz bir dava türü açıkçası yoktur.

   1. ZEYNEL ABİDİN BEY BENİM OKUDUĞUM BİLGİLER DOĞRULTUSUNDA MAAŞIM DÜŞÜRÜLÜRSE 6 GÜN İÇİNDE BANA KAPIT İMZALATILMASI LAZIMMIŞ FAKAT KAĞIT İMZALATILMADI ? BU NASIL İŞTİR

    1. Doğrudur ama sizin de 6 iş günü içinde haklı fesih hakkınızı kullanmanız gerekirdi. Bu saatten sonra bir avukatla görüşmeniz daha doğru olacaktır.

     1. maaşımızın düştüğünden ay sonunda maaş aldıktan sonra haberimiz oldu . Nasipse pzartesi avukata randevu aldım görüşeceğim inşallah . sizden dua beklerim . İnsan haksız bir şeye maruz kalması ne de zormuş hele adalet bekleyip kesin çözülür dediğinizde önünüze olumsuz tam tersi duvarlar çıkınca insan ümidini yitiriyor

 88. MERHABA, bir devlet kurumunda 2 nisan 2018 taşerondan kadroya geçirilen teknik personel olarak görev almaktayım . 10.07.2018 , belirsiz iş sözleşmem , 25.maddenin II. bendi esas alınarak , cimer ve bimer şikayetlerimin kurumun kimliğini ve kurum başkanlarının kimliğini zedelediği düşüncesiyle ve aynı zamanda şikayetlerde belirtilenlerin asılsız oldugu iddeasıyla işime son verildi .

  1. Cimer bimer şikayetlerimden dolayı çıkarılabilir miyim , böyle bir hakları var mıdır?

  2. İşsizlik ödeneği alabilir miyim .

  3. İşe iade davası şartlarında en az 6 ay kıdemi olması gerekir diye yazılmış , ben 2016 hazirandan beri çalışıyorum , fakat burdaki 6 ay ibaresi belirsiz süreli 6 ay mıdır , yoksa 6 ay çalışmış olmam mıdır , belirsiz süreli 6 ay olması şartı değil midir .

  4. Şikayetlerimde belirttiğim her kelime doğrudur Fakat elle tutulur delilim yok . Lakin çalışan personel arkadaslarım kendilerini şahit yazmamı mahkemeye gelebileceklerini söylediler, bu şahitlikler geçerli veya olumlu bir etkisi olurmu ?

  1. Merhaba. Açıkçası dava sonucunu şimdiden öngörmemiz mümkün olmaz. Ama neticede yasal hakkınızı arayabilirsiniz. İşyerinde kıdeminiz 6 ayı aşıyorsa ve en az 30 işçi çalışıyorsa işe iade davası açabilirsiniz. Ama bunun için 1 aylık süreniz olduğunu unutmayın.

   1. Bu kadar çabuk dönüşünüz için size minnettarım . İşyerinden 30dan fazla çalışan var 2 yılım doldu burada ama 2 nisanda sürekli işçi kadrosuna geçtik

    1. Rica ederim. Bu durumda işe iade hakkınız var gibi duruyor. Bir an önce bir avukatla görüşerek karar vermenizi öneririm.

 89. Merhabalar.Mazeretsiz 1 iş günü (aslında mazeretliyim) fakat işyeri yönetimi bana bir işgünü devamsızlık yaptığım için bana tutanak tutabilir mi ?

 90. 25. Maddeden işten çıkarıldım ama tüm özlü haklarım gizli kalmak şartıyla yazarak imzaladım işten çıkış sebebimde elektrikçiyi çalışmayan kamerayı onarıp çalıştırdım ve ertesi sabah ıslandığı icin üzerimi değiştirmek icin kamera üstüne bez attım ve is yoğunluğu yüzünden unuttum iki saat sonra farkına varılıp mudale edilmiş ve çıkışımı verdiler

  1. Ahmet bey, detayları bilmeden bir şey diyemem. Ama en kısa sürede arabulucuya başvurarak yasal süreci başlatmalısınız.

 91. bir iş yerinde güvenlik görevlisi olarak çalışırken.Dışardan iş yerimize hırsızlık olayı oldu bizde bu olayı göremediğimizden dolayı iş kanunun 25/2-h göre tazminatsız işten çıkarıldık.Mahmeye versek dava kazanma ihtimalimiz olurmu

 92. Bugün işyerinden çağrıldım ve 25maddeden çıkarılacağı söylediler suçum bı firmaya gönderilen iç parçasına Tayyip yazdığım için 25maddeden cikaracaklarmiş müşteriye giden parçalarda isim dahil yazı bilen yazılması yasak dedi bende kalite konturolcülerin kalemle yazdığı isimleri ve içe takılan parçalara yazılı kelimeleri çektim ve insan kaynakları müdürü gösterdim çıldırdı nasıl öyle birşey olur diye budurmda elimdeki delillerle mahkemeye versem kazanirmiyim.teşekkürler

   1. İyi aksamlar Mustafa bey benim bir sorum var bu pandemimide çalıstıgım iş yeri beni iş yok DİE tazminat verip cıkartılcamı söyledi ve beni 25 maddeden cıkardı lar işten bu maddeden işten cıkarıldıgım için kamuda memurluğa hazırlanıyorum bunla ilgili veyada Baska bir özel sektörde iş bulmada sıkıntı sorun yasatırmı ki beni kandırarak çıkardılar neye ugradıgımı şaşırdım cevaplarsanız cok sevinirim

 93. İyi günler ben bir iş yerinde 2016 haziran 13 tarihinden işe başladım 2018 nisan 24 iş hakkım fes edildi iş veren tarafından ayrıca tazminat ihbar tazminatı işsizlik maaşım ödenmedi 25 ci haktan çıkartıldığımı söylediler yasal hakkımı nasıl kullanabilirim acaba bana yardımcı olabilirmisiniz

 94. Iyi günler 25.2 maddeden işten çıkarıldım haklarımı almak için de mahkemeye verdim fakat mahkeme tarihi 02 .10.2018 ben bu süreç içinde kurumsal firmada iş bulabilirmiyim bulursam da insan kaynakları neleri araştırmakta oluyor

 95. Kolay gelsin benim bir sorucam olucak cevaplarsanız sevinirim ben 18.12.2015 yılında ağır sanayi diye geçen ve 350_400 kişinin çalıştığı bir fabrikada işe başladım maaşlarımız net 2750 TL idi ve kıl dönmesinden ameliyat oldum 63 gün rapor verdi doktor kesinsitiz değil tabi parça parça bir kaç kez de iş kazası geçirdim ordan rapor aldım fabrikada rahatsızlandım hastaneye kaldırdılar rapor verdi doktor ve son 1 yıl için toplam 113 gün rapor almışım almış olduğum raporlarımın hiçbiri de keyfi değil gerçekten hasta olduğum için aldım zaten ameliyat’ım ve gecirmiş olduğum iş kazalarının toplamı 85 gün 28 günde arada belim ağrısını için rapor aldım çünkü çalıştığım bölüm fabrikanın en zor bölümü idi ve sonrasında 06.04.2018 tarihinden fabrika beni 25.maddenin II bendinde ve çıkış verdi tazminat ve ihbar’ımı hiçbirini vermedi artı 29.koddan çıkış vermiş SGK ‘ya bu durumda ne yapmam gerekiyor yardımcı olurmusunuz

  1. Vedat bey, durumunuz özel tetkik gerektirir. Bu nedenle bir avukata danışmanızı öneririm.

 96. Öncelikle merhaba 25 madde ahlâk ve iyi niyet maddesinde işten çıkarıldım fakat çalışan arkadaşlarla bir mesajlaşma grubumuz vardı burada yazdıklarımızı arkadaşlardan birisi dokümanları çıkarmış ve müdürümüze vermiş benim iznim ve bilgim olmadan burada Bizim haklarımız yok mu kişisel verileri korunması söz konusu değildir bu sebeple işten çıkarta bilirler mi

 97. bir markette çalışmaktayım.kasadan geçerek tanıdık şahısa verdiğim (müdürümün talimatı üzerine) ürünlerin parasını alamadım.işten çıkarıldım ve haklarımı öğrenmek istiyorum. işsizlik maaşımı ve tazminatımı alabilir miyim?teşekkürler.

 98. Apartma görevlisiyim yönetici ile bir iş hakkında konuştuk yok sen anlamazsın dedi suratıma kapattı ben de mesaj yazdım ben anlamam gel sen bak dedim bu yüzden bana 25 ci maddeye göre ihtar yazdı ne yapabilirim

  1. Sinan bey şu anda yapabileceğiniz bir şey yok. Güzelce savunma yazıp daha dikkatli olmanız gerekir.

 99. Kurum 25 ci maddeye gore cikariyo is veren çıkarmiyo rapor aldim raporun sonunda 29cu maddeye gore cikarck ne yapmam gerekiyo magduru

 100. Kucuk taseron firmalarda isveren kendi adamlarindan olusan bir disiplin heyeti kuruyor ve sizi isten cikarmak istedigi zaman size tazminat vermemek icin hic ummadiginiz bir durumu sorun yaparak bu disiplin heyetini topluyor ve bizi bu 25.maddenin2.fikrasinin h bendini koz olarak kullanip isten atiyor.Ben

Başa dön tuşu