Fesih

İş mahkemesinde dava nerede açılır?

İşçi ile işveren arasındaki uyuşmazlıkların çözüm merci iş mahkemeleridir. Böyle olunca, hakkını hukuki yollarla aramak isteyen bir işçinin iş mahkemesinde dava açması gerekir. Peki, ama iş mahkemesine dava nerede açılır?

İş mahkemesine dava açılması

İşçi ve işveren arasındaki anlaşmazlıkların nihai çözüm yeri iş mahkemelerdir. İş Mahkemelerinin olmadığı yerlerde ise iş davalarına asliye hukuk mahkemeleri bakmaktadır.

İş mahkemesine dava açmadan önce yapılması gerekenleri daha önce anlatmıştım ve iş mahkemesine dava açmak için gereken süreleri de yazmıştım: Arabuluculuk sonrası dava açma süreci

Dava öncesi zorunlu arabuluculuk

İşten ayrılan bir işçi, işverenden alamadığı bir alacağı için hemen dava açabileceğini zannediyor olabilir; fakat bu konuda yanıldığını söylemeliyim.

Çünkü iş mahkemesinde alacak davası açmadan önce arabulucu başvurusu yapılması 2018’den bu yana zorunlu hale getirilmiştir: https://mustafabaysal.com/yeni-is-mahkemeleri-kanun-tasarisi-ve-zorunlu-arabuluculuk/

Bunlara göz atmadan gidersen, pişman olabilirsin!

Bunun anlamı; işçinin alacağı için ya da işe iade için önce arabulucuya başvurmasının gerekmesidir. Arabulucuda taraflar uzlaşamazsa, işte o zaman iş mahkemesinde dava açılması mümkün olmaktadır.

İş Kanunu’ndan doğan alacaklardaki arabuluculuk başvurusu öyle bir zorunluluktur ki; arabulucuya başvurmadan doğrudan açılan bir davayı mahkeme kabul etmeyecektir.

Arabulucu başvurusunun nasıl yapılabileceğini tüm yönleriyle daha önce yazmıştım: https://mustafabaysal.com/isciler-icin-arabulucu-basvurusu-nasil-yapilir/

İş davası nerede açılır?

Arabulucu aşamasında uzlaşma sağlanamazsa, işçinin artık dava açma hakkı olacaktır. İşçinin işvereniyle olan anlaşmazlığının kaynağı ne olursa olsun davanın açılabileceği iki temel yer bulunmaktadır:

 • İşin fiilen yapıldığı yer
 • İŞVERENİN yerleşim yeri

7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 6ncı maddesi uyarınca, iş mahkemelerinde açılacak her türlü davaya, açıldığı tarihte davalı gerçek veya tüzel kişinin yerleşim yeri mahkemesi bakılabileceği gibi, işin veya işlemin yapıldığı yer mahkemesi de bakılabilir.

İş davası hangi mahkemede açılır?

İş mahkemesinin görevi kapsamında bulunan bir dava, dava tarihinde davalının yerleşim yerinin bulunduğu veya işçinin işini yaptığı yerdeki iş mahkemesi veya iş davalarına bakmakla görevli asliye hukuk mahkemesinde açılmalıdır.

O halde iş davası şu iki mahkemede açılabilir:

 • Öncelikle ve varsa, iş mahkemesi
 • Davanın açılabileceği yerde iş mahkemesi YOKSA asliye hukuk mahkemesi

İşçinin işini yaptığı yer birden fazlaysa ne olur?

Yukarıda da yazıldığı gibi, işçinin bir tercihi işverenin yerleşim yeri olmakla birlikte, ikinci tercihi de İŞİNİ YAPTIĞI yer mahkemelerinde dava açmaktır.

Peki, ama işçinin işini yaptığı yer birden fazla yeri kapsıyorsa hangisi yetkili sayılmalıdır?  Bu konuda tercih işçiye bırakılır ve işçi dilediği yer iş mahkemesinde dava açabilmelidir.

İşverenin yerleşim yeri ne demek?

Burada işçilerin aklına şöyle bir soru gelebilir: İşverenin yerleşim yeri neresidir? Bu soruya hızlıca verilecek ilk cevap “işyerinin bulunduğu yer” olabilir; fakat bu her zaman doğru olmaz.

Bunu bir örnekle izah edebiliriz. Örneğimizde işçi Ankara ilçesi Polatlı ilçesinde bir yerel zincir market şubesinde çalışıyor olsun. İlk bakışta, bu marketin yerleşim yerinin Polatlı olduğu ve davanın Polatlı’da açılabileceği düşünülebilir.

Evet, işin görüldüğü yer olduğu için Polatlı’da dava açılabilir; fakat bu marketin yerleşim yeri “kuruluş belgesinde başka bir hüküm bulunmadıkça, işlerinin yönetildiği merkez şubesi/genel müdürlüğü” olarak kabul edilmelidir.

Bu örnekte, zincir marketin genel müdürlüğü Ankara il merkezinde olsa, işçi artık davasını ister işi fiilen yaptığı Polatlı’da ve isterse marketin yerleşim yeri olan Ankara’da açabilir.

Bu durum bir Yargıtay kararında şöyle ifade edilmiştir:

“… Somut olayda; davacının çalıştığı işyerinin Karşıyaka/İzmir’de bulunduğu tespiti ile yetkisizlik kararı verilmişse de, davalının genel müdürlük adresi C.. Bulvarı No:16 K../İzmir olmakla ve yukarıdaki yasal düzenlemeler karşısında tüzel kişinin yerleşim yeri, kuruluş belgesinde başka bir hüküm bulunmadıkça, işlerinin yönetildiği merkez şubesi/genel müdürlüğüdür. İş davalarında işin icra edildiği ve davalının ikametgahı mahkemesi seçimlik yetkili mahkemeler olarak berlilenmekle, İzmir İş Mahkemesi yetkili mahkeme iken yazılı gerekçeyle yetkisizlik kararı verilmesi hatalıdır…” (7 Hukuk, 2015/8232 K.).

İkinci bir ihtimalde ise işveren bir gerçek kişi olabilir. Yani market gibi tüzel kişi bir işverenden değil de şahıs işletmesi gerçek kişi işverenden bahsediyorsa, bu defa yerleşim yeri tanımı değişir ve kural olarak bu gerçek kişi işverenin nüfusta kayıtlı olduğu yer, yerleşim yeri kabul edilir:

“… Türk Medeni Kanununun 19. maddesi uyarınca, gerçek kişi yönünden yerleşim yeri, sürekli kalma niyetiyle oturulan yerdir. Gerçek kişi işverenin başka bir yerde yerleşmek niyetiyle oturduğu kanıtlanmadığı takdirde, kural olarak nüfusta kayıtlı olduğu yerin ikametgâh olarak kabulü gerekir…” (7 Hukuk, 2015/8232 K.)

Yetkili iş mahkemesine dair Yargıtay kararları

Buna ilişkin bir Yargıtay kararı şöyledir:

“Davalı kabulüne göre davacı medikal tanıtım sorumlusu olarak Mersin ve İskenderun, Payas, Erzin, Dörtyol ilçelerinin oluşturduğu bölgede çalışmaktadır. Yukarıda zikredilen yetki hususundaki yasal düzenleme nazara alındığında; yetki sözleşmeleri geçersiz olduğu gibi sadece davalı şirket merkezinin bulunduğu yer davacı gibi gezici olarak çalışan işçiler için yetkili Mahkemenin belirlenmesi bakımından yeterli değildir. Davacının fiilen işini yaptığı yer önem arz etmektedir. Bizzat davalı vekili beyanıyla davacının Mersin ilini de kapsayan bir saha içerisinde çalıştığı anlaşılmış olmakla davacının çalıştığı bu bölgede yer alan İş Mahkemelerinin herhangi birinde dava açması hususunda seçimlik hakkı mevcuttur. Birden fazla ili ya da ilçeyi kapsayan çalışma sahasında hizmet veriyor olması davacının aleyhine yorumlanamaz.” (Yargıtay 7 Hukuk, 2014/6692)

SONUÇ

İşçi davayı aşağıda yazılı yerlerden dilediğinde açabilir:

 • İşverenin yerleşim yeri
 • İşçinin işini yaptığı yer

İşçi, işinin niteliği gereği birden fazla ilde ya da ilçede çalışıyorsa, bu il ve ilçelerden dilediğini seçme ve davasını orada açma hakkına da sahiptir.

Unutulmamalıdır ki davada yetki kuralı kamu düzenindendir ve bu nedenle, yanlış yerde açılan davaya karşı taraf itirazda bulunmasa bile; mahkeme yetki konusunu kendiliğinden inceleyecek ve gerekirse resen yetkisizlik kararı verecektir.

İş mahkemesinde yetki konusunda sık sorulan sorular:

İş mahkemesi için nereye başvurulur?

Öncelikle davanın açılabileceği yer tespit edildikten sonra, bu yerdeki iş mahkemesine gidilerek dava açılabilir. İş mahkemesi o yerde yoksa bu defa asliye hukuk mahkemesine başvurulur.

İş mahkemesi yerine hangi mahkeme bakar?

İş mahkemesinin bulunmadığı adliyelerde, iş mahkemesinin yerine asliye hukuk mahkemesi bakar.

İş mahkemesi kaç ay sürer?

Bu sorunun cevabını hiç kimse bilemez. Davanın içeriği, dinlenmesi gereken tanık sayısı ve bilirkişi raporuna ihtiyaç duyulup duyulmamasından tutun da mahkemenin yoğunluğuna kadar birçok nedene göre sonuç değişecektir.

Mustafa Baysal

Sizin için doğru ve değerli bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum. Bu yazı gerçekten işinize yaradıysa ve teşekkür etmek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey onu PAYLAŞMAK.

Bunlara göz atmadan gidersen, pişman olabilirsin!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

194 Yorum

 1. Merhaba
  8 aydır özel sektörde çalışıyorum. Taşeron firmaya bağlıyım. Maaşımı yatıran aracı firma 8 aydır maaşımdan bireysel emeklilik kesintisi ve yine aynı şekilde 3 aydır maaşımdan haciz kesintisi yapıyor fakat bu iki kesintiyi hem bireysel emeklilik hemde maaş haczini ilgili kurumlara yatırmıyor. Hala daha firmada çalışmaya devam etmekteyim 1 haziranda projemiz bitiyor. İlgili birkaç yere şikayet ettim hala sonuçlanmadı. Bilgi alabilir miyim yardımcı olabilir misiniz?

 2. Merhabalar..
  Ben özel bir kurumda 13.03.2020 tarihinde okul öncesi öğretmeni olarak işe başladım. Pandemi süreci başladı. Ve okulumuz hazirana kadar kapandi. 3 ay nakdi destekten yararlandım. Hazirandan aralik ayina kadar bu kurumda çalışmaya devam ettim. Daha sonrasında kurum el değiştirdi. Yeni kişilerle sözleşme imzaladık iki yıllık 1 ay çalıştık. Sigorta girişim yeni sahiplerimiz tarafından yapıldi. 01.12.2020 beni ücretsiz izine çıkardılar 31.12.2020 tarihinde 15 gün kuruma iş başı yapacağım gün benimle çalışmak istemediklerini söylediler. Işçi cikarmak yasak olduğunu söylediğimde sozlesmeyi tek tarafli feshi yapacağını marta dedi kurum sahibi. Bu durumda ne yapabilirim. 2 yıllık sözleşmem de var ihbarnamede noterden çektirdim beni ısten mahrum biraktiklarina dair ve isyeri el değiştirdiği icin herhangi bir destekle alamiyor devletten ne gibi bir yol izlemem lazim beni aydinlatirmisiniz??

  1. Merhaba, anladığım kadarıyla işveren sizi henüz çıkarmamış. Doğru anladıysam şu aşamada beklemeniz ve işverenin sizi çıkarması gerekir. Ancak bundan sonra hukuki yollarla hakkınızı aramanız mümkün olacaktır.

 3. Merhaba ben bir kargo firmasinda çalışıyorum şube mudurum bana ağır şekilde küfürler savurdu şikayet ettim sahitlerim var savunma alındı ona dava açabilir miyim

  1. Merhaba, birisi size hakaret etmişse elbette dava açabilirsiniz. Ama bu dava iş hukuku sınırları dışında kalacaktır. Bu nedenle doğru bilgi için bir avukata şahsen danışmanızı öneririm.

 4. Merhaba
  Benim bilgim dışında 2 kez sigortamdan cıkış yapılmış
  Bende bu sebebden dolayı işi bıraktım
  Muhasebeyle görüştüğumde bana ihbar tazminatımı alabilmem için 56 gün calışman gerekiyor dedi bunun için ne yapmalıyım.

  1. Hem suçlu hem güçlü…
   Aklıma bir fil ismi getirdi işyeriniz (Muhasebe), Demi Moore’nin oynadığı o efsane AHLAKSIZ TEKLİF filmini…
   **SGK’ya şikayet ediniz + ALO 170’i arayıp şikayetçi olunuz. İş başı yapmayınız, ne hakkınız varsa hepsini 10 gün içinde talep ediniz…
   Böyle çıkış olmaz!

 5. Merhaba, ben 14 aydır bir market zincirinde çalışıyorum milli bayramlarda ve bayramda fazladan çalıştığım halde mesai ücreti alamadım vermediler yemekleri bozuk geliyor aç kalıyoruz ayda 300 liraya yakın yemeğe gidiyor ben istifa etsem tazminatımı istesem vermeseler işçi mahkemesine gidebilirmiyim

  1. Merhaba,
   eğer bayram ve diğer resmi tatil hak edişlerinizi ödemediklerini ispat edebilirseniz elbette tazminat alabilirsiniz mahkeme kanalı ile. (Yemekler konusunda bir yorumda bulunamıyorum maalesef, özel sektörün özellikle de yerli işletmelerin kronik sorunu)

 6. Merhaba kendi ailemin yanında 15 ile 18 sene civarında çalışıyorum ve benim maaşımı üç buçukla dört buçuk arası iken benim sigortamı iki buçuk liradan yatırdılar ve benim küçük kardeşimin motor ehliyeti olmazken benim motor ehliyeti mi alıp servis yaptırmamı istediler ve vermedim için tırafik cezası duyunca tartıştıp beni işten çıkardılar 3-4 senede sigortamı yatırmadılar ve ben hakkımı istedim senin bir hakkın yok dediler bunun için ne yapmam gerektiğini bana iletir misiniz yazar mısınız nasıl bir yol izleyeceğim bilmiyorum
  işçi mahkemesinden yararlanabilirmiyim 3-4 sene yatmayan sigortamın parasını alabilirmiyim ya da tazminatımı alabilir miyim

  1. Merhaba, sigortanın parasını almak diye bir şey olmaz. Hizmet tespit davası açmanız gerekir ve davayı kazanırsanız size ödeme yapılmaz; fakat geçmişe dönük sigorta girişleriniz yapılır. Başkaca alacaklarınız için ise arabulucuya başvurmanız gerekir. Tüm bunları tek başınıza yapmaktansa, bir avukata danışmanızı öneririm.

 7. Merhaba,
  Pandemiden dolayı iş yerimiz nisan,mayıs ve haziran ayı için kısa döneme geçti. Nisan ayı için işkurdan 19 günlük ödeme aldım 1018 tl 10 gün 842 tl iş yerim ödeme yaptı. Sigortam 10 gün ödenmiş , ben bu süreçte evden çalışmaya devam etmiştim hem sigortam eksik yatıldı hem maaşım. Ayrıca işkurdan ödeme geldiği gün iş yerim maaşımızı tam yatırıp bizden iade etmemizi istedi işkurdan gelen ödemenin üstünü tamamlayacaklarını söylediler. Mayıs ayı içinde aynı şekilde evden çalışmaya devam ettim. 25 gün çalışmamam gerekmiş 5 gün çalışıyor olarak gözüküyorum. 170i arayıp şikayet oluşturdum denetleme aşamasında suan ne kadar sürer bilmiyorlar. Haziran ayı için finans müdürü herkesi ofise çağırdı haziran ayı içinde 24 gün çalışmamam gerektiği gözüküyor. Ben istifa etmek istiyorum bu durumdan dolayı hem hakkımız yenildi hemde dolandırıldık. Istifa ettiğim zaman haklarımdan yararlanabiliyormuyum 29 haziranda 2 yılım doluyor.

  1. Merhaba, size istifanızın sonuçlarının ne olacağını şimdiden söyleyemeyiz. Ne olacağı sizin iddialarınız kadar, olası dava aşamasında bu iddiaları ispatlayabilmenize de bağlıdır. Kısa çalışma döneminde, kısa çalışmaya tabi günlerde sigortanızın yatırılmaması normaldir; burada asıl önemli olan, kısa çalışmaya tabi günlerde gerçekten de çalışmamış olmanızdır.

 8. Merhabalar 2 sene 3 ay çalışmış olduğum güvenlik şirketinde ki silah fabrikası projesinde sözleşmeleri bitmiştir güvenlik şirketimle beni uzak bi projeye transfer etmek istiyorlar ve maaşimi sürekli geciktirerek veriyorlar ayin 15 inde asgari sini bankaya yatıyor ötekini ise ayin 5in de elden veriyorlar mesai gbi gösteriyorlar ve mesai ücretini almaya ümraniye den kartal a gidiyorum bankaya bile yatirmiyolar her ay elden veriyolar mesai yapdiğim a dair kağıt imzalatıp tazminat ve içeride olan 15 gün izinimin ücretini nasıl alabilirim hangi yolu izlemeliyim alabilme şansım varmıdır kolay gelsin

  1. Merhaba, ücretin sürekli olarak düzensiz ödenmesi, ücretin esas ücret üzerinden gösterilmemesi, elden farklı ödeme yapılması (tüm ödemeler, mesai dahil banka üzerinden ödenip bordroda gösterilmelidir), yer değişikliği sizde statü ve maddi olarak olumsuzluk yaratıyorsa bunun yazılı olarak teklifi ile size teklif edilmesi, ancak siz kabul ederseniz uygulanabileceği, aksi halde haklarınız ödenerek geçerli fesih yapılması gerekmektedir. Siz de yaşadığınız bu sorunları kanıtlayacak şekle gelerek haklı sebeple iş sözleşmenizi feshedebilir doğru hesap edilmiş TÜM haklarınızı talep edersiniz. Sonuç muhtemelen arabulucuk akabinde de iş mahkemelik olacak. Bir avukata danışıp süreci onun rehberliğinde hatasız şekilde başlatmanızı öneririm. İnternetten destekle sağlıklı olmayabiliyor. Başarılar

 9. Merhabalar 20 ağustos ta başladığımız işimiz kurumun iflasını ilan etmesiyle son buldu.Ekim ayı ve kasım Ayı maaşlarımızı tüm çalışanlar olarak alamadık.Şuan nasıl bir yol izlememiz gerekiyor.işçi mahkemesine gidip dava açmak istiyoruz. İşçi mahkemesi nerelerde bulunur nasıl bir yol izlenmeli bilgi verebilir misiniz ?

 10. Mrb ben 4 yil tasoran temizlik sirketinde calistim sefimle tartismamiz oldu bana kufur ettindiyerek benim is hayatimin fesini yapmislar ben yillik izindeyken cikisimi yaptilar ve tazminat davasi acmak istiyorum nasil yapa bilirim bunun icin beni bilgilendirirmisiniz tesekurler

 11. İsmim Özkan öncelikle iyi akşamlar patron benim 3 ay sigortamı yatırmamış SSK ama parça parça yatırmış ben de şikayetçi olacaktım şikayetçi olmayın dedi parasını vereceğim 64 gün boşluğum var günlüğü 30 tl’den hesapladı 2900 lira para verdi bana şimdi çevremdeki eş dost da bana diyor ki seni kandırmış çerez parasını . Para aldım ama aldığıma dair hiçbir kağıt vermediler bana imza atmadım benim onda bir maaş alacağım var patrona desem ki ben şikayetçi Olcan bana vermiş olduğun parayı maaşımdan kes desem tekrar şikayetçi olsam olurmu

 12. Merhaba. Ben 24.06.2019 tarihinde işe başladım. 10.08.2019 tarihinde Bayram arefesi haber verilmeden işten çıkışım verilmiş. Bayram bittikten sonra 1 gün daha çalıştım sigortasız ve herşeyden habersiz. 170 i aradım sigortam devam ediyor mu diye belirttiğim tarihte işten çıkışım yapılmış.Çıkışım verildiği için 2 gün bekledim arayıp ne söyleyecekler dedim işi mi bıraktın diye mesaj attılar. Aradım bende habersiz 10.08.2019 tarihinde işten çıkartmışsınız işi mi bıraktın diye neden soruyorsunuz. Gerekçeleri bayram tatilini vermemek gel imza at çalıştığın günleri biz yatırırız diyorlar bayramı tatilini kesecekler ve kafasına göre para yatıracaklar. Sizce ne yapmalıyım. Teşekkürler

  1. Merhaba. Kadir bey, sorunun cevabını verebilecek tek kişi sizsiniz. Tekrar çalışıp çalışmamanız konusunda bizim sizi yönlendirmemiz mümkün de olmaz, doğru da olmaz.

 13. Merhaba ben 24 yaşındayım. 12 yaşımda çırak olarak kuaförlük yapmaya başladım. Ve aynı işyeri üzerine kayıtlı 3 sene meslek okuluna gittim. Ve Kalfalık belgemi almış bulunmaktayım. Devlet bana orada sağlık sigortası yapmıştı, ve bir sigorta girişim, var, 13.10.2010’da. Kuaför’de çalışma sistemimiz, kalfalık’da %50 yarı yarıya. İş yerim bana hiç sigorta yapmamıştı. Toplam 12 senelik işçisiyim. Sigorta girişimi farklı bir kurum üzerinden ben kendim yaptım. Bir haftalık girdi çıktı, gösterdim, 22.02.2017’de. Devlet teşvik sigortasından iş verene yardım ettiği için, sigorta girişimi yaptı, 08.11.2018’de. Fakat bunu İş yerim değil, ben kendi cebimden ödüyorum. Şuan 7 aylık sigortam var. Ve beni işten çıkardı. 18 Yaşımdan itibaren 6 sene sigortasız, çalıştırdı. Parayı’da günlük elden veriyordu, banka üzerinden çalışmadık. Şimdi bu durumda ben hakkımı alabilir miyim? Tazminat davası açabilir miyim?

  1. Merhaba. Hakkınızı alabilir misiniz? Bu sorunun cevabını kimse size şimdiden veremez. Ama sigortasız çalıştırıldıysanız ya da tazminatınız ödenmediyse, öyle ya da böyle hakkınızı hukuken aramanız gerekir. Bunu yapmadan hiç kimse size hakkınızı kendiliğinden vermeyecektir. Bir avukatla görüşün ve ne yapılacağına karar verin.

  2. Efendim ben paryt’tam gibi çalışmadım. Haftanın 6, günü bir işçi gibi çalıştım. Ve senelik izinim 7, veya 10 gündü. Ve işe girdiğimde herhangi bir sözleşme imzalamadık. Ama bir çok müşterim var bunu ıspatlayacağım. Ve sigortasız çalıtırdığı senelerin, tazminatını alamaz mıyım? Hiç bir şekilde. 7 aylık sigorta yapıldı. Onuda ben kendi cebimden yatırıyordum. Ben ödeyemem dedi. Ve Dün itibariyle işten çıkarıldım. Hiç bir şekilde hak talep edemez miyim?

   1. Tekrar merhaba. Yorumumuzdan böyle bir anlam çıkarmanıza şaşırdım. Önceki yorumda da belirttiğimiz gibi, kesin cevaplar aradığınız müddetçe sonuç alamazsınız. Yapmanız gereken, hukuki olarak hakkınızı aramayı denemekten ibarettir.

 14. Merhaba çalıştığım iş yerinde. Bize yapılan sözleşmeye göre maaş kar her ayın 5ile 10arasında yatıcak dendi ama ne yazıkki 6aydır maaslarınızı ikiye bölerek alıyoruz ilknyarısını ayın 12/diğeri işe 21 de alıyoruz buda bize sıkıntıya sokuyor ne yapmam gerekiyor

 15. Merhaba ben yaklaşık 6 ay falan bi ünlü mamullerinde ustalık yaptım girdigim günden beri bana sigorta yapacaklarını söylediler ama 6 ay boyunca sigorta yapmadılar bende her söylemem de sonra cevabı aldım ssk ya şikayette bulundun herhangi bi sonuç çıkmadı. Ve bide işyerinde bulunan güvenlik kamerası 3 günlük kayıt yapiyor şimdi ben şikayette bulunsam iş mahkemesine bi sonuca varabilirmişim. (Sigortamı yapmayıp tazminat acisindan)

 16. Acin gozlerinizi zengin cuval cuval goturuyo fakir kafasini yastiga koyamiyo ben hakkimi helal etmiyom seveb olanlara

 17. Emekli yasima 25 yil var 35 yasindayim ilk okul mevzunu oldugum icin ise giremiyom pirim parasini istiyorum 13 yil gun doldurmam gerekiyomus 13 yili 5 yilda 4 ay sigortali calisabilmisim hesap ediyom 13 yil sigorta yi kac yilda doldururum bunu merak ediyom

 18. Mrb.ben 5.5 yil bir isde calisiyorum.forklift kullaniyordum 1 ay once beni ordan alip baska yere verdiler ve suan o makineyi ehliyeti olmayanlara kullandiriyorlar.benim bu yilki senelik izin hakkim dolmadi ama ara ara alinan izinlerde izin kagidina senelik izin diye yazip imzalatiyorlardi.ama benden habersiz bu izinleri maasimdan dusup ucretsiz izne cevirmisler ve primimide az yatirmislar.ben bu durumda hangi haklara sahip olabilirim

 19. Ben yaklaşık 7ay emlakcıda çalıştım 1ay maş verdi 6ay ın maşını vermedi hiç sigorta da yapmadı yapacam dedi yapmadı ne yapmalıyım

  1. Merhaba. Normalde arabulucu başvurusu yapmanız gerekir derdim; ama sigortanız yoksa ayrıca hizmet tespit davası açmanız da gerekir. Yapılacak en doğru şey, öyle ya da böyle bir avukattan birebir destek almak olacaktır.

 20. Merhaba
  Dört ay önce işe başladım herşey kanuni şekilde yolunda giderken Tuzla’da şantiyede çalışırken merdivenden düştüm iskazasi geçirdim üç gün rapor verdi doktor. Sonra bana dinlen biraz dediler işyerinden bende gidip bir hafta daha rapor aldım ve bugün işbaşı tarihi ama işbaşı yapmadan işimize yaramıyorsun gibi bir gerekçeyle işten cikarttilar. Düğün yapacaktım isimden ayrılıp girdim buraya şimdi işsiz kaldım tazminatımı haklarımı verecekler ama ben haksızlığa ugradigimi düşünüyorum en azından bir iş arama surecimin olması gerekmez mi ne bileyim işte benim bu şirket hakkında ne gibi haklarim vardır bir dava acabiliyormuyum akıl verecek olursanız ne yapmalıyım benim bildiğim 20 kişilik bir kadrosu var şantiyelerde ki diğer işçilerin kaydını bilmiyorum

 21. Merhabalar. Ben hasan morgül.özel bir markette 6 ay çalıştım. İşveren marketi sattığını söylryrrek işime son verdi.ve istifa etmemi gerektiren kağıdı sundu bana imza için. İmzalamadım herangi bir ücrette vermedi.süre az ama yapılan haksızlıktı.herangi bir dava alabilirmiyim. Teşekkürler

 22. Merhaba

  15.06.2017 tarihinden iyibaren özel bir şirkette çalışıyordum. 01.02.2019 itibariyleişverenimin şiddeti üzerine şirketimden ayrılmak zorunda kaldım. Savcılığa şikayet mevcut kamera kayıtları savcılıkta var.

  11.0.2019yarihinde usulsüz bir şekilde muhasebe müdürü olduğum halde 6111 işbaşı eğitim programından faydalanarak maaşım yüksek diye giriş yaptılar. Devletten maaşımı almak için.

  Noterden ihtar çektiğim halde haklarımı vermediler 170dava açmam gerektiğini iletti. Ben bunlara madsi manevi ceza almaları için hangi davaları açabilirim.

  İşverenim için bir dava açacağım şahsına.

  Teşekkürler

  1. Merhaba. İşverenin şahsına açacağınız dava iş hukuku dışında genel mahkemelerde açılacak bir dava olacaktır. Bu konu uzmanlık alanımız dışında, bir avukata danışmanız en doğrusu olacaktır.

 23. merhaba ben memurlugu kazandim baska sehirw goc edecegim kendim ciktigim icin tazminat alamiyorum yalniz internette bir yazi okudum senelik ek mesaiye kaldigin saat yani normal calismadan baska 270 saati gecerse tek tarafli fesh edebikiyormusuz bikgi verirmisiniz

  1. Merhaba. Yıllık fazla mesai süresi 270 saati geçen işçi, bu nedenle haklı nedenle fesih yapabilir. Önemli olan, olası bir dava aşamasında bunun ispat edilebilmesidir.

 24. Merhaba ben Çanakkale’de gıda imalatında çalışıyorum is veren çalıştığım süre içinde sürekli sigorta günlerini eksik yatırmış 33 günde sigortaya geç başlatmış maaşımı alamadığım için ışten ayrıldım ama hâlâ bana bu ödemeleri yapmadı ben is verene nasıl bir yol izleyerek dava açmalıyım tüm haklarımı almak istiyorum

 25. Merhaba 7 aydır çalıştığım tersanede beni işten çıkardılar gerçesi işverenimin ilk başladığım zaman işverenimin kasasından 4 buçuk tl para çalınmış bana ilk başladığım zaman söylediğinde bende görmedim para neredeydi dediğim de kasadaydı dedi bende şaşırdım çünkü kasa kitler ve bu es ki tip kasalardan büyük anahtarın sadece onda olduğunu söyledi ve beni suçlamaya başladı bende kilitli bir kasada ben nasıl para alabilirim dediğimde bana ben bilmem burda sen varsın ben varım oğlum var dedi bende elime telefonumu aldım ve polisi arıtacağımı gelip parmak izi alıp baksınlar dediğimde bırak bırak ben zaten polise gidecem dedi ardından gelini bizim muhasebe işini yapıyor ve gelini bana senin işten çıkman için yapıyor bilerek senden öncekilere de aynısı yapıp ağlatarak yolladılar dedi ve eğer gerçekten öyle bi para varsa oğlu çalmıştır dedi bende benim anlım ak dedim çok şükür aradan 7 ay geçti tabi bu 7 ayda hep küfürlü konuşmalar devamlı bana bağırıp çağırmalar sürekli böyle aşağılar gibi konuşmalar yaptı tuvalete gittiği zaman kapıyı kapatmada tuvaletini yapıyordu bende hep sabır dedim çünkü çalışmam gerek en son Ocak 17 bana ben artık senle çalışmak istemiyorum neden gerekçeniz nedir dediğim bana sana güvenmiyorum burada o para çalınğıdam beri dedi bende 7 ay önce aklınız neredeydi dedim ve sonra sözlü tartıştık şimdi bugün son günüm maaşımı yatırmış ama yarım yatırmış ve bana benden para aldım diyor almadığım bir paranın kesintisini yapmış bu durumda ne yapmalıyım herhangi bi evraka imzada atmadım ne yapacağımı bilmiyorum

  1. Merhaba. Kıdeminiz 1 yılın altında olduğu için ne yazık ki fazla hakkınız yok: mustafabaysal.com/bir-yili-dolmadan-isten-cikarilan-isci
   Sizin durumunuzda bunun zor olduğunun farkındayım; ancak böyle bir işçinin yapması gereken işten ayrılmaktansa, işverenin onu çıkarmasını beklemek olmalıdır. Böylece kötüniyet tazminatı ve ihbar tazminatı gibi başkaca haklar da gündeme gelebilir.
   Ama işyerinde çalışan sizsiniz ve ne yapacağınıza sizin karar vermeniz gerekir.

 26. Merhabalar..
  Ben özel bir hastanede 2014 yılından beri çalışmaktayım. Temmuz 2014 ve 1 Ekim 2017 tarihleri arası anjiyo laboratuvarında ve KVC-yoğun bakım ünitesinde tıbbi sekreter olarak çalıştım fakat tıbbi sekreterlik diplomam olmadığı için hasta danışmanı pozisyonunda gösterildim. Çalıştığım kurumda görev tanımı ” tıbbi sekreterlik” olarak okudum ve imzaladım. Fakat 4A SGK hizmet dökümünde meslek kodu olarak 1111.11 girilmiş. (Bu konuyu İK ya sorduğumda onun önemli olmadığını önemli olan görev tanımımda ne yazıyor ve neyi imzaladığım olduğunu söylediler).
  Çalıştığım bu süre zarfı içinde dozimetrem ( radyasyon ölçer) olmasına rağmen hiç bir şekilde şua izni kullanmadım daha doğrusu böyle bir hakkım olmadığını söyleyip şua izni vermediler. TAEK ‘te dozimetre kaydım var.
  1 Ekim 2017 tarihinden itibaren çalışma alanımı değiştirdim (örgün eğitim olarak özel bir üniversitede tıbbi görüntüleme teknikerliği okuyorum, gece acil bölümde hasta danışmanı olarak çalışıyorum). 1 Ekim 2018 tarihinde evlendim, aynı kurumda hasta danışmanı olarak çalışmaya devam ediyorum. Artık iş yerimden ayrılmak istiyorum. Yasal olarak evlilik tazminatını alabiliyorum fakat yukarıda bahsettiğim şua iznini almam mümkün olur mu? Bu konuda nasıl bir yol izlemem gerekir? Yardımınızı bekliyorum. Teşekkürler…

  1. Merhaba. İş sözleşmenizi görmeden, çalıştığınız yerleri tam olarak bilmeden yorum yapmak yanıltıcı olacaktır. Bu konuda doğru bilgi almak için, elinizdeki evraklarla birlikte bir avukata şahsen danışmanızı öneririm.

 27. Merhaba annem kanser çıktı ekimde ameliyat oldu kasımda hastaneden çıktı. , babam beyin kanaması geçirdi. İş yerinde düzgün bir şekilde çalışırken, çalışanlardan B., 3 aydır değişik yollardan üstüme geliyordu. Bir şey demedim sustum. En son iyice sinir etti, vardiya amirine gittim. Çalışmayacaksan çık git vardiyadan dedi. Bende yıkarsa sigara içtim mağaza müdürüne msj çektim. Önemli konuşmamış lazım. Geri dönüş yapmadı
  Asansörün önünde B’yi gördüm
  BENİMLE BU ŞEKİLDE KONUŞAMAZSIN
  SİVRİ DİLLİ OLMA DEDİM.
  Sen kimsin lan falan filan dedi
  Asansöre gitti
  Bende odaya gittim önlüğümü giymek için

  Kapıyı sert bir şekilde açtı bana bağrarak içeri girdi
  Bende bağırmazsın dedim.
  Sinir etti
  Omuzundan ittim…. VURMADIM
  sonra sen bittin … güvence ye söyleyeceğim
  Diyince iyice sinir oldum.
  Sen beni şikayet etmez isen ben seni edeceğim dedim
  Sonra orasını hatırlamıyorum. Bir şey demiş olmalı
  Senin o sivri dilini keserim. Hatırlıyorum
  Kendi şahşıma küfür etmişim orayı hatırlamıyorum
  Senelik iznine çık dediler
  İKS den bir şey girilmedi
  3 gün sonra iş fesi verildi.
  Bu konu için arabuluculuk ofisine gittim
  Hiç birşeyi düzeltmek istemediler, ben HAKKIM OLAN’ı istiyorum fazlası değil.
  İşçi hakları için avukat lazım. Gerçekten ihtiyacım var
  İşimde sorun yoktu, çalıştığım insanalar ile konuşabilir herkez
  Kız çalışıyor
  29. Maddeden attılar
  İşsizlik maaşı da alamıyorum
  Şuan

  1. Merhaba. Arabuluculuktan da sonuç alamadıysanız, artık zaten tek yol dava açarak hakkını aramaktır. Gerçekten de haklı olduğunuza inanıyorsanız, bir şekilde dava açarak hukuki süreci başlatmanız gerekir.

 28. Merhaba benimde bir sorum olucak ben seyisimi at bakıcısı yani köprücük kemiğime at vurdu ve çatlak var köprücük kemiğimde bana rapor verildi beni işten çıkardılar raporum bitince sigorta çıkışımda yapılıcanı söyledir herhangi bir dava açsam kazanma şansım olurmu

  1. Merhaba. Ne davası açacağınıza ya da neden çıkarıldığınıza göre değişir. Bir avukatla yüz yüze görüşerek destek almanızı öneririm.

 29. Merhabalar.. Ben denizcilik firmasında çalışmaktaydım.. 4 aylık kontrat imzaladım.. Gemideki bazı sorunlardan dolayı psikolojik ve bedensel rahatsızlık yaşamaya başladım ve sözleşme bitiş tarihim gelmeden inmek zorunda kaldım.. Gemiden ayrılış dilekçesi yazdım ve Fas ülkesinde indim.. Firma sözleşme bitmeden indiğim için uçak masraflarını son ay ki maaşımdan kesti.. Bende sağlık sebebiyle indiğim için bu kesintinin haksız olduğunu düşünüyor ve dava açmak istiyorum.. Arabuluculuk işlemini tamamladım ve şirketin avukatı ile anlaşma sağlanamadı.. Şimdi ise tevzii odasına bir dilekçe yazıp dava açmam gerekiyor ama nasıl bir dilekçe yazmam gerekiyor bilmiyorum, dilekçe örneklerinde de bulamadım.. Sektör denizcilik firması ve gemi olduğu için çalışma yeri sabit değil.. Firma adresi İstanbulda ve ben Sakaryada ikamet ediyorum.. Sakarya adliyesinden dava açabilirmiyim. Davayı nereden açabilirim ve bu konuya ilişkin dilekçe örneğini nasıl bulabilirim.. NOT:Maaş kesintisi değil, Fas ülkesinden dönüş masraflarını maaşımdan kesmişler.. Yardımcı olursanız çok sevinirim. İyi çalışmalar

  1. Merhaba. Öncelikle şunu söyleyeyim; siz davayı yanlış yerden bile açsanız, en fazla mahkeme bu dilekçeyi doğru mahkemeye yönlendirir. Yani biraz zaman yitirirsiniz. Ancak sizin durumunuzda, işin yapıldığı yer sabit olmadığına göre açıkça görülüyor ki, davanın şirketin olduğu yer mahkemesinde açılması gerekiyor. İsterseniz Sakarya adliyesine giderek, İstanbul adliyesine gönderilmek üzere de dilekçenizi oraya verebilirsiniz.

   1. Bu konu hakkında dilekçe yazmam gerekiyor ama internetten örnek dilekçeyi bulamadım. Bu konuda yardımcı olabilirmisiniz? Bu arada yanıtlarınız için çok teşekkür ederim.

 30. Merhaba
  Ben özel bi şirkette üç seneden beri çalışmktaym
  İşyerinin taşınma söz konusu
  Fakat yeni olack yer bana hayli uzak dolayısı ile maddi va zaman açısından külfetli
  Sorum
  Eğer gitmezsem tazminat hakkım var mı .

 31. Merhaba.
  Isci; işi fiilen yaptigi sehirden sozlesmesini sonlandirdiktan sonra, baska sehire tasindiginda en son ikametgah adresinden dava acabilir mi.

  Ornek – Isveren A sehrinde, iş fiilen B sehrinde olmustur. Sozlesme sonrasi isci C sehrine tasinmistir.

  Bu durumda mahkeme hangi sehirden acilabilit.

 32. Merhaba.

  Suanda Özel Bir Sektörde %53 Engelli Olarak Argon Kaynakçısı Olarak Çalışmaktayım Geçen Ayki Maaşımızı 3 Taksitle Aldık Ve Şuan İtibari İle Bu Ayki Maaşımızı 14 Gündür Alamıyoruz Patron İle Bu Konuyu Konuşmak İstedim Ve Bana Ser Bir Şekilde Bağırarak Para Yok İşinize Gelmiyorsa Çıkın Gidin Dedi Ve Para Yok Olursa Veririz Dedi Bu 1.5 Yıldır Aynı Yerde Çalışıyorum Artı Mesai Yaptırıyor Üst Üste Benim Mesleğim De Argon Kaynağında Sürekli Çalışmak Sağlık Açısından Zararlı Bu Durumda Ne Yapmam Gerekli Saygılarımla

  1. Mehmet bey ne yapmak istiyorsunuz? İşten çıkmak ise, ücretiniz ödenmediği için haklı fesih yapabilirsiniz.

 33. Merhabalar benim bir sorum olacak ben 13 Temmuz 2018 de iş kazası geçirdim ve ayak kırıldı sonrası biraz çalışdım 1 hafta filan tekrar doktora gittim ayak alçıya alındı sonrası kalçada tekrar sorun 1,5 ay rapor fizik tedavi sonrası damar tıkanıklığı ve şuanda hastanede yatıyorum yanlış sadece rapor parası yatıyor oda 4de 3çü filan SGK yatırmıyor ve herhangibi arama sorma yardım yok ben arıyınca veya vatsap yazıcınca azarlanıyorum şimdi sorum bu sorumsuz firmayı kime şikayet edebilirim teşekkür ederim

  1. Size SGK tarafından rapor parası ödeniyorsa, işveren ayrıca maaş ödemek zorunda değildir. İş kazası yüzünden maddi ve manevi tazminat davası açmak istiyorsanız da bunu bir avukatla görüşmenizi tavsiye ederim.

   1. Teşekkür ederim iş mahkemesine başvursam yardımcı olurlarmı peki dünyanın masrafı var yaptım bu firma arama sorma yapmıyorlar ilgizis bi firma ismini açıklıycam biraz zaman geçsin tekrar teşekkür ederim

    1. Merhaba. Mahkeme size ancak dava açma usulü hakkında yardımcı olur. Teknik konularda yine de bir avukata ihtiyacınız olacaktır.

    2. Selamunaleykum abi ben bir inşaat şirketinde 22 ay çalıştım iş bitti çıkışım yapıldı tazminatımı istedim alamadım bir avukata başvurdum 2 defa arabulucuya gitti ve bir sonuç çıkmadı avukat dosyayı bana verdi bunlardan birşey çıkmaz diye devam etmedi bu müteahit aynı inşaat üzerinden işlerine devam ediyor ne yapmam gerekir zor durumdayım yardımcı olursanız sevinirim saygılar iyi günler dilerim

     1. Erkan bey, tek çareniz dava açarak hakkınızı aramaktır. Açıkçası, eldeki verileri tartarak dava açıp açmamaya sizin karar vermeniz gerekir. Dava haricinde başka bir yolla hakkınızı almanız mümkün olmacayaktır.

 34. Selâmun aleyk01.01.1971 doğumluyum
  01.11.1989 ilk işe giriş tarihim sistemdede bu gözüküyor.
  Ama primi 01.03.1990 yulında yatırılmış

  İstanbul da oturuyorum
  İlk sigortayı yapan şirketi aradım biz yatırdık diyor ama evrak göstermiyor imha etmişler sgk müd. Gittim Sisteme girip baktılar benim gibi bir çok kişinin giriş yapılmış ama prim ödenmemiş mahkemeye vermem gerektiğini söylediler ne yapmalıyım hangi mahkemeye nasıl bir silekçe örneğiyle başvuru yapılır. Teşekkür ederim.

 35. Bankada 8 yıl çalışmakta iken başka bir ilde başka bir kurumda çalışmaya başlayınca önceki işyerimde fazla mesai ücretlerinin ödenmemesi sebebiyle iş sözleşmesini haklı sebeple fesih ettim.Kıdem tazminatı , izin ücreti , fazla mesai ücretleri için bulunduğum yerdeki şubeye ihtarname gönderebilir miyim?Yoksa insan kaynaklarına mı göndermem gerekiyor?İş mahkemesine şubesi bulunduğu yerden dava açabilir miyim yoksa çalıştığım ildeki iş mahkemesinden mi başvuruda bulunmalıyım?

  1. Merhaba. Davayı, çalıştığınız yer şubesi neresi ise oradan açmanız gerekir. İhtarnameyi ise ister şubeye isterseniz de merkez insan kaynaklarına gönderebilirsiniz.

   1. Başka ilde başka kurumda çalışıyorum.Çalıştığım ilde bankanın şubesi var.Çalıştığım ilden de dava açabilirim değil mi?

    1. Merhaba. İşten ayrıldığınızda nerede çalışıyorsanız, o şubenin olduğu yerden dava açabilirsiniz.

 36. 23.10.2018 tarihi itibariyle işveren battığını söyleyip hepimize çıkış verdi fakat herhangi bir kanuni yola başvurmadi işyerindeki makinaları satmaya çalışıyor iki gündür fabrikada yatıyoruz gittiğimiz hicbiryerden netice alamadık 210 çalışanı var ve makinalar 50 bin dolarla 1 buçuk milyon dolar arasında değişen fiyatları var sayarsak paramızı vereceğini söylüyor fakat biz vermeyeceğini iyi biliyoruz şimdi birde borcuna karşılık veriyorum diyor bizde makina sokturmuyoruz ne yapabiliriz maaş mesai izin parası ve tazminatlarimiz var

  1. Özgür bey, işiniz çok karışık duruyor. Size “alacakları doğrudan icraya koyma” ve sonra dava açma yolunu araştırmanızı öneririm. Bu konuda sorumluluk kabul etmem ama bir avukata bu hususu mutlaka sormalısınız. İşe yarayıp yaramayacağı konusunda sizi yönlendirecektir.

 37. Merhabalar avmde x magazasinda yaklasik 1 senedir calismaktaydim ise başladığım tarihten itibaren bir kez olsun uyarı veya tutanak yemesin bugün itibari ile işten çıkarıldım sebebi ise mağaza içerisinde diğer arkadaş tarafından aşırı şekilde sözle tacizde bulundu bu yüzden dolayi kufrlu tartışma saldırmak ama diger akadaslar beni tuttular hicbir sekilde fiziki müdahale olmadı aramizda kemera kayitlrida var ama işveren bu durumu gerekçe göstererek işten cikardi diğer arkadaşı ise çıkmadı ve mağazada diğer çalışanlarda bu duruma sahitler bunun dışında gece çalışmaları ve sayımlarda fazla çalışma formu düzenleyip imzalatmadan insanlara mesai haklarını vermemek adına veya çalışma saatlerini bu işlemi yapmıyorlar lütfen bana bir yol gösterin şimdiden teşekkürler

 38. İlk işe giriş tarihim 10.07.1991 şuan çalıştığım iş yerine giriş tarihim 08.10.2003 iş kazası 2004 yılında oldu

  1. Mustafa bey, ilk sigorta girişiniz 1991 ise, SGK’dan 15 yıl ve 3600 gün yazısı alıp işyerine vererek kıdem tazminatınızı talep edebilirsiniz. İhbar tazminatını ise, işten ayrılan siz olduktan sonra, hiçbir şekilde alamazsınız.

 39. 17 Yıllık çalıştığım işyerin den 6000 prim günümü doldurduğum ve haksızlığa uğradığım için çıkmak istiyorum kendim çıkarsam kıdem ve ihbar tazminatı alabilirmiyim.Birde ilk girdiğim yıllarda kaza geçirdim parmagımı kaybettim bunun içinde gerıye dönük dava açabilirmiyim 10 yıldan fazla oldu.

 40. 18 temmuz 2018 tatihinde emeklilik sartlarini tamamlamis olacagim tarafima soylendi isten cikisimi yapmam gerejli evraklari teslim etmem soylendi ve ben de 24 temmyzda cikisimi yaptim hala bekliyordum simdi ogrendim ki 9 gun eksigim var 3 aydir bekliyorum ne olur yardim edin

  1. Merhaba. Emeklilik gün sayısı bakımından mı eksiğiniz var? O halde, açıkçası öyle ya da böyle tekrar bir işyerinde sigortalı olmalı ve bu süreyi doldurmalısınız Mehmet bey.

 41. slm bende bir firmada çalışıyorum devamlı haftada 3 4 gün mesai kalmadınmı çıkış ver düzenli maaş vermiyorlar normalde 10 15 vermeleri gerek ama 20sini buluyor biz emek verdigimiz takdirde yalan söylüyorlar yok şugün yatacak yo bugün yatacak maaş yüzünden 40 50 kişi işi bıraktı şuan ben ne yapabilirim yardımcı olursanız sevinirim hayırlı günler

 42. Selamın aleyküm ben ç.a.g adlı bir şirkette çalışıyorum satış temsilcisi olarak gösterilip depoda 1 sene çalıştım ve askere gideceğim için yaptığım en küçük hatalarda benim yemek paramı kesiyorlar kart ile verdikleri için bazen kartı dondurup yemek yememe engel oluyorlar ne yapabilirim Kasım’da askere gidecem askere gideceğim için dilekçe yazıp şikayet edebilir miyim

  1. Merhaba, şikayet etseniz bile sonuç almanız çok zor. Bunun yerine mümkünse çalışmaya devam edin, askerlik için ayrılınca kıdem tazminatınızı alın. Sonrasında isterseniz, halen var olduğuna inandığınız alacaklarınız için hukuki süreci başlatırsınız.

   1. Yarın zaten askerlik şubesinden belge alıp dilekçe ile çıkıcam işçi mahallesi 2 ay erken işten ayrılmayı uygun görüyor hukuki süreci nasıl başlatırim yardımcı olur musunuz

 43. Kız arkadaşım franchise bir şubede tezgahtar olarak çalışmakta yaklaşık 1 yılı doldu ve maaşları elden alıyor. işten ayrılmak istiyor …evlendi ve işvereninde 3 aylık maaşın tazminatın yıllık izni ve diğer alacaklarının olduğunu ve fazla çalıştırılıp mesai verilmediğini söylüyor. Işveren zararda olduğunu iddaa edip hiçbişey alamazsın gibi şeyler söylüyormuş. Izlememiz gereken yol nedir .

  1. İlhan bey, evlenen kadın işçi, işyerinde en az 1 yıl kıdemi varsa kıdem tazminatı alma hakkına sahip olur. İşveren işçinin hakkını ödemezse, yapılması gereken arabulucu başvurusu yaparak hakkını aramaktır.

 44. İş kazası yaşadım İş yeri doktoru acile sevk etti. 6 gün rapor aldım.Maaş bordrom da 6 gün eksik maaş aldım..E devlet den İş göremezlik raporun gözükmüyor..Bildirmemiş olabilirler..Dava açabilirmiyim? Tesekkurler

  1. Ali rıza bey, sağlık raporları SGK’ya hastane tarafından otomatik olarak bildirilmektedir. Yine de emin olmak için, en doğru bilgiyi bizzat SGK’dan alabilirsiniz.

 45. Merhabalar ben Fatih çalıştığım firma 2 gün SSK primini yatirmadi bunu duzeltmediler izin dönüşünü yanlış (14,15 Eylül 2017) gelmedi hesaplamislar 2 iş günü geç döndüğümü söylediler 4 ay sonra çalışma bakanlığına şikayet dilekçesi yolladım denetmenefe 16 Eylül’de gelmedigimi tutanakla göstermişler ise gelmedigime tanık olarak başka vardia personelini göstermişler
  Bu yasalmi

  1. Fatih bey anlattığınıza göre haklısınız ama ne yapabilirsiniz? İşverenle davalık olarak 2 günlük sigorta kaybının işlenmesi isteyebilirsiniz.

 46. Merhaba Ben Murat Er Taşşan Temizlik TE Çalışıyor Dum İstifa ETTİRDİLER GERİ ALMA SEBEBİYLE ANCAK İMZAYİ ATTİKDAN SONRA HİC BİR ŞEKİLDE GERİ DÖNÜŞÜM YADA BİLGİ BİLE VERMİYORLAR BUNUN İÇİN MAHKEME YOLUMUZ AÇILIMI OLURMU

 47. Mrb ben 1yildir calistigim iş yerimden 15 gün öncesinden haber vererek 1temmuzda ayrıldım maaşımın asgari kısmını bankaya yatırmış fakat senem dolduğu için tazminat hakkım varmı 50 yaş üstü olduğum içind e 20 günlük izin hakkimida vermedi bilgi almak istiyorum yardımcı olursanız sevinirim tskler

 48. Merhaba ben 2.5 ay sigortasız çalıştım. Icerde 14 gunluk + 100 lira alacağım vardı. Bayramdan önce çalıştığım yerde biri bahşiş verdi. İşveren bu bahşişi bahane edip alacağım olan paradan kesti. Şimdi ben bu isverene karşı ne yapabilirim? Tamamını isteyince de verdikleri parayı bile alamazsın diye tehtid ettiler.

 49. Selamünaleyküm değerli abim .Babam özel bir hastanede teknik olarak çalışmakta.Bir yıl sigortasini yapmadılar maaşını elden veriyorlardı .170 sgk ihbar hattına şikayette bulundum bunun üzerine .Şubat 2018 de sigortasini yaptılar .ve şimdi ise işten çıkartıyorlar lar babama ne yapmiz gerekir .Teşekkür ederim .saygılar efendim

  1. Ahmet bey, sigortasız çalıştırılan dönem için primlerin yatırılması amacıyla ve tazminat vb. hakları için öncelikle arabulucuya başvurmanız gerek. Böylece hukuki süreci başlatmış olursunuz.

 50. Merhabalar.Babam 21 Nisan’da vefat etti.Vefat etmeden önce emekliye ayrılacaktı iş yeri senelik iznini kullan ondan sonra ayrıl demişler o süre içinde de vefat etti.Normalde 54-55 bin civarı tazminat alması gerekiyordu fakat iş yeri 27 bin lira çıkarmış.Babamın vefatından bir ay sonra zoraki 7 bin lirasını yatırdı.Şimdi 20 bin lira daha yatırması lazım ama yatırmıyor.Sürekli birseyler çıkarıyorlar.Annem yatalak hasta sadece babamdan kalan emekli maaşı var başka bir geliri yok ve çok ihtiyacı var.Ne yapabiliriz nereye başvurabiliriz.Yardımcı olursanız çok sevinirim.

  1. Filiz hanım başınız sağ olsun. Bu durumda daha fazla beklemeden arabulucuya başvurun ve yasal süreci başlatın. Böylece hukuki süreç başlamış olur.

 51. Merhabalar. Ben 2011 Nisan ayında bir yapı denetim firmasında ise başladım. 2017 yılına kadar maaşımı gecikmeli de olsa aliyordum. Son zamanlarda alamaz oldum ve maaşımı alamadığım için 10.11.2017 tarihinde noterden istifa ettim ve firmaya bildirdim. 6 ay oldu ve hala alacaklarımı alamadim. Nasıl bir yol izlemem gerekiyor. Arabuluculuk hizmetlerine başvurmadan iş mahkemesine dava açabilir miyim.
  İlgi ve alakanız için ve cevabınız için şimdiden çok teşekkür ederim.

  1. Barış bey, doğrudan iş mahkemesine başvuramazsınız. Bir an önce arabulucuya başvurarak yasal süreci başlatmanızı öneririm.

 52. Merhabalar.Ben totalde 40 gün çalıştığım güvenlik hizmetleri sağlayan işyerimden ayrıldım.Nisan ayından 30 gün ve mayıs ayından 10 gün olmak üzere 40 günlük paramı alamadım.Sürekli geçiştirildim.Nisanı Mayıs 15 te vereceğiz dediler.Olmadı 25-31 dediler yine olmadı.Nisan ayının sigortası tam görünüyor sistemde.Benim şimdi yapmam gereken ne? 170 i aradım ve arabulucuyla konuşmanız lazım diyorlar.Benim zaten param yok arabulucuya nasil vericem.Ne yapmam gerek yardımcı olun lütfen

 53. Arkadaslar ben is ten ayrildim fakat 15 gün onceden soylemedim iş yerine ayrilacagimi isyeri 2 haftalik alacagimi vermedi benim. Ayriyetten ben burda 2 bucuk aydir calisiyorum 19 gün sigortami yatirmis benim bankadanda sadece 1100 tl para yatirdi ne yapabilirim bilgi verirseniz cok sevinirim

  1. Harun bey, yapabileceğiniz tek şey arabulucuya başvurarak yasal süreci başlatmaktır.

 54. : Selamun aleykum abi 2013 12 ay in de x donerde calisirken trafik kazasi gecirdim ayagim kirildi ameliyat olmusdum kaza yapmadan once sgortam ahmet hayvancilik emlak tic.lmt sirket kaza yapdigimda sigortalar cikis verilmis ortaklar ayrildi diye isim degisiyor kazadan sonra mehmet emlak hayvancilik tic.lmt sirket oluyo ornek verdim bunlar kaza yapdigimda bana 1 kagida bise yazidirip imzalatnislardi bundan bise cikarmi maddi manevi tazminat
  Ne yazip imzaladigimida unuttum bagli bulunduklari ticaret odasini aradim bizde aktif gozukyo desi maliye yi aradim bilgi veremem boyle bi hakkim varsa alabilrmiyiz abi

 55. Merhaba Mustafa bey 3600 hakkımı kullanarak iş yerinden ayrıldım SGK onayıyla noter ihtarname mı gönderdim alındığına dair noter den ihtarname üzerine yazdırdım aynı anda başka bir uzak şehire taşınıyor um iş verene makul bir süre verdikten sonra tasindigim şehirden dava acabilirmiyim veya arabuluculuk gidebilirmiyim

 56. Merhaba ben istanbul 1.levent, bir plaza da güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum. Fakat işim dışında başka bir firmanın resepsiyonda da çalıştırıyorlar. Bir süre önce resepsiyondaki kız beni şikayet etti Amir de bana psikolojik baskı yaparak. Resepsiyon çıktıktan sonra buraya oturacaksın dedi. Ben tamam dedim. Fakat her sabah bana psikolojik baskı yapıyor her gün resepsiyon a oturmadiyor 18:00otur diyerek bana kızıyor. İş mahkeme sine gitsem faydalı olur mu.

 57. Merhaba hocam ben 30.03.2018 tarihine kadar bir süt ürünleri firmasında plasiyer olarak çalışmaktaydım.18.01.2012 yılında işe başladım.beni haksiz kazanç ve sirketin iyi niyetini kötüye kullanma , itibarını sarsma gibi şeylerle tek taraflı olarak isten çıkarttılar.ama benim zimmetime tek kuruş para yoktur.bana savunma yazdırdılar.ve hala şirketten 3 aylık elden aldığımız pirim ve son maaşım bulunmaktadır.bu konu karşısında ne yapabilirim.dava açabilirmiyim.bana yardımcı olurmusunuz.saygılarımla.

  1. Özgür bey ne zaman işten çıkarıldınız? Bize sitemizdeki canlı destek hattından ulaşabilirsiniz.

 58. Hocam merhaba, 23 kasım 2017 tarihinde çalışmış olduğum işten 01.02.2018 tarihinde çıkarıldım.Belirli süreli sözleşmeli çalıştım işte ocak ayı içerisinde işin olmaması nedeniyle ayrı ayrı toplamda 8 gün ücretsiz izne çıkarılmam için tarafıma ücretsiz izin talep formu gönderildi.Bende biraz araştırma yaptım işverenin beni rızam olmadan izne çıkarma hakkı olmadığını öğrendim.Bu durumu iş verene anlattım ve notere bildireceğimi söyledim bunun üzerine benim çıkışım verildi.Sizden bu konuyla ilgili yardımcı olmanızı yapmam gerekeni söylemenizi rica ediyorum.1 Hiçbir yere imza atmadığım halde sigortam da 8 gün ücretsiz izinden dolayı eksik gün görünüyor. 2 Ücretsiz izin formlarında izne çıkmadan 7 gün önce imzalatılması gerekiyor ama işveren bana izinden yaklaşık 1 hafta sonra gönderdi. 3 İşveren çıkışımı verirken bana daha önceden bir bildiri yapmadı 4 Tarafıma şuan ibraname gönderildi çıkış nedeni sözleşme bitimi diyor sözleşme bitim tarihide 31.12.2017 çıkışımın verildiği tarih 01.02.2018 tedir. Bir şarkının sözlerinde de denildiği gibi nereden baksan tutarsızlık…

  1. Merhaba. Bu durumda bir an önce arabulucuya başvurmalısınız. Buradaki duruma göre de ya işverenle anlaşırsınız ya da dava açmak durumunda kalırsınız.

 59. hocam merhaba,
  18 aydır bir işte çalışıyordum. 3/11/2017 tarihinde personelin yanımda çalışan personelin sözlü ifadesi ile 25/2 maddeden tazminatsız işten çıkarıldım. SAVUNMA VERDİM, İDDİALARI KABUL ETMEDİM. HERHANGİ BİR İHTAR SÜRESİ VERİLMEDİ TARAFIMA. ayrıca iş akdi fesih belgesini imzalamadığım için evrakın bir örneği tarafıma verilmedi. sebebi, bir ürüne fazla indirim yapmam, çevre esnaftan bir kere nakit borç almam, bir malın personel tarafından müşteriye veresiye verilmesi ve o kurumda müdür ben olmama rağmen o saatte mağazada bulunmamama rağmen bana maledildi bu olay. tazminat davası mı işe geri dönüş davası mı açmalıyım?

 60. Slm hocam 4ay bi isyerinde calistim durup dururken cikarildim sskma baktim onuda yatirmamislar ne yapmalıyım.

  1. Serdar bey, SGK girişiniz hiç bildirilmediyse, tek çareniz iş mahkemesine dava açmak olacaktır.

 61. merhaba hocam babam çimento fabrikasında taşeron firma olarak 1988 yılında çalışmış ancak babam sistemde o yılda girişi gözükmüyor sgk arşivinden de bulunamadı mesai arkadaşının o tarihte sgk kaydı var şahitlik yapacak mahkemeye versek kazanabilir miyiz? zaman aşımından red alır mıyız?

  1. Sevda hanım, eğer o işyerinde bir gün dahi kaydı olsaydı zamanaşımı olmazdı. Ancak sigorta girişi hiç yapılmadıysa, 5 yıllık zamanaşımı süresi geçmiş demektir.

 62. Mustafa bey ben 21.02.2014 tarihinden beri bi kreşte calısıyordum. yaz aylarında öğrenci azaldığı için bizi izne çıkartırdı işverenimiz ücretsiz 1 ay civarında yıllık izinmiş gibi gösterir bize imzalatir fakat bize izin ücretinizi hiç ödemezdi. iş arkadaşlarından biri evlilik nedeniyle işten ayrılmak zorunda kaldığında kıdem tazminatını istedi. daha sonrasında işverenim beni odasına çağırıp bundan sonraki her izin çıkışımda sigortamdan çıkış yapılacağını söyledi. ben istemedim ozaman bana yıllık izin hakkımı verin ben fazla izin istemiyorum zaten siz izne çıkartıyorsunuz hemde sigortamdan çıkış yapmak istiyorsunuz dedim. oda izin borçlusu olduğumu eğer sigortamdan çıkış olmasını istemiyorsam 4 yıl boyunca izinsiz çalışmak zorunda olduğumu söyledi burada çalışmak istiyorsan böyle dedi. izin borcu dediği diğer yıllarda beni izne çıkarttığında sigortamdan çıkış yapmıyordu. siz izindeyken sigorta paranızı ödedim bana borçlusunuz diyor hatta bununla ilgili kanun var diyor bana. benimde evliliğim 1 yılı doldurmadığı için 19.06.2017 pazartesi gunu notere gittim evlilik nedeniyle 2 gun sonra işten ayrılcagmi ihtarnameyle bildirdim. işverenime söyledim ama zaten işverenim 16.06.2017 cuma günü yani benden 2 gün once benim haberim olmadan sigortamdan çıkış yapmıs. 22.06.2017 tarihinde bana karşılık olarak noterden geçmiş 3 tutanagimi kullanarak parayı ödemeyeceğine dair ihtarname gondermiş. ben bu durumda ne yapabilirim bilmiyorum yardımcı olursanız gerekten çok sevinirim…

  1. Nihal hanım merhaba.İzin borcu diye bir şey yoktur. İşçi zorla ücretsiz izne de gönderilemez. İşveren sizden önce davrandığı için işler karışmış olsa da, bir an önce dava açarak hakkınızı aramanızı öneririm. Hem evlilik nedeniyle ayrılmış olmanız hem de diğer nedenlerle davayı kazanabilirsiniz.

 63. esim hamile diye isden cikarildi hamileligini bildirdikten 15 gun sonra tazminat hakkimiz varmi mahkemeye gitsek 9 ay calisdi burda

 64. Merhaba Mustafa Bey,
  Bir şirkette 09.06.2016 – 14.07.2016 tarihleri arası çalıştım. Ücretimi asgari ücretten göstermişler. Beni işten çıkardılar. Tarafıma tek kuruş maaş yatırılmadı. İŞKUR a şikayette bulundum. İŞKUR tarafından tebligat geldi. Tebligatta Maaşımın yatırılmadığının tespit edilmesi ve İş Mahkemesine başvuru yapmam istendi. 31.08.2016 tarihinden itibaren hiçbir yere başvuru yapmadım. Bu durumda avukat tutsam. Alacağımı fazlasıyla talep etme hakkım var mı? Çünkü çalıştığım dönemlerde maaşımı yatırmadıklarından dolayı mağdur oldum. İşe giriş tarihimi de geç girmişler. normalde 06.06.2016 da işbaşı yaptım. iş çıkışımda 18.07.2016 da söylendi. Çıkardılar. Fakat çok önceden 14.07.2016 tarihinde çıkış bildirimi yapmışlar. Bu durumda benim yapabileceklerim nelerdir. Yardımcı olursanız minnettar kalırım. Şimdiden teşekkürler.

  1. Erkan bey, fazlasıyla hak talep etmeniz başkaca bir davanın konusu olabilir. Bu maddi ya da manevi tazminat davası olarak açılabilir. Ama alacaklarınız bakımından, ne kadar çalışmışsanız o kadar maaş alacağınız var demektir. Bu davayı da, işten ayrıldığınız tarihten itibaren 5 yıl içinde açabilirsiniz. Basit görünen bu dava için bence avukat tutmanıza bile gerek yok, davayı bizzat siz de açabilirsiniz.

   1. Öncelikle cevabınız için teşekkür ederim. Peki ben bizzat açarsam ne kadar bir masrafım olur? Ben istiyorum ki tüm masraflarımı dava ettiğim şirketten tahsil edilsin. Ben İstanbul’da yaşıyorum. Çalışmış olduğum işyeri Bursa’da. Bu durumda İstanbul’da bulunan herhangi bir iş mahkemesinde davayı açabilir miyim? Yoksa İşyerinin bağlı bulunduğu yerdeki mahkemede mi açarım?

    1. Erkan bey ya işyerinin olduğu yer iş mahkemesinde ya da ikametgahınızın olduğu yer iş mahkemesinde açabilirsiniz. Dava masraflarını yaklaşık olarak şu yazımda görebilirsiniz. Davayı kazanmanız durumunda, masrafların tamamını da karşı taraftan alabilirsiniz.

 65. Mustafa Bey Merhaba,

  Çalışmış olduğum iş yerinden 14.07.2017 tarihinde Ağustos ayında askere gideceğim nedeniyle ayrılmış bulunmaktayım.İşe başlangıç tarihim 14.01.2016 olmasına rağmen muhasebe kayıtlarında 16.03.2016 işe başlangıç tarihi – 30.06.2017 işten ayrılma tarihi olarak görünmektedir. İşverenime askere gideceğime dair sözlü bildirimimi Nisan 2017 tarihinde yapmış, Temmuz 2017’de 14.07.2017’de işden ayrılacağımı bildirmiş bulunmaktayım. İşverenim askeri tazminatımı muhasebe kayıtlarına göre yaptırmış bulunmaktadır. (Yalnış tarihler belirterek) Ayrıca işverenim çalıştığım 1 buçuk sene içinde kullanmamış olduğum 14 günlük yıllık izin ücretimi vermeyeceğini yazılı bir şekilde maille bildirmiştir. Haklarımı savunabileceğim bu konuda başvurabileceğim kurum veya kuruluşlar nerelerdir? (Avukat tutacak,dava masraflarını karşılayacak maddi durumum bulunmamaktadır.) Yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkürler

  1. Burak bey, işten ayrıldıktan sonra, eksik ödendiğini düşündüğünüz alacaklarınızı talep edebilirsiniz. Ama bunun için her hangi bir kamu kurumunun size faydası olmayacaktır. Ya arabulucuya başvurmalı ya da dava açmalısınız. Ayrıca, davayı avukat tutmadan kendiniz de açabilirsiniz.

 66. merhaba Mustafa Bey

  2 yıldır bir dış ticaret firmasında çalışıyorum ve bazı tartışmalar yaşıyorum ve azarlanıyorum. ayrılmak istiyorum iş yerinden herhangibir ücret alabilme şansım var mı ?

 67. Merhabalar Mustafa Bey,
  14 ay çalıştığım yerde işverenim daha şirket açmamıştı ve beni sigortalı gösterecek birinide bulamadı.
  bu 2 aylık sürenin ücretini vereceğini söyledi
  daha sonra beni bir tanıdığının yanında göstermeye başladı aylarca beni 4-5 farklı şirkete girdi çıktı yapmışlar fakat benim sadece 1 imzam var.
  en sonunda ocak ayında kendi şirketini kurdu ve mayıs ayında işten ayrıldım.
  işten çıkarken hiç bir belge imzalamadım bunlar muhasebecileriyle sahte imzalarla sanırım pek çok kez üzerimde işlem yapmışlar.
  şuan toplamda 7bintl alacağım var ne yapmalıyım?

  1. Kadir bey, durumunuz karışık. Buradan bilgi vererek sizi yanlış yönlendirebilirim. Bir avukata danışmanızı öneririm.

 68. Şubat ayında bir cihaz firmasında işe başladım.27 Şubat’ta daha snra 15 Mayıs ta bel fıtığı m o var rahatsızlandim o ve o doktor bana rahatsızlığımdan dolayı 3 gün rapor yazdı ben bunu hastanedeki bizim bölümde çalışan sorumlu hastanede olmadığı için birim sorumlusunu bölüm somrumlusuna verilmesini ve firmaya faclanmasi gerektigini söyleyip biraktm ancak onlar bizimle bizimle alakalı bir durum değil deyip firmaya faxlamamislar ve 1 hafta snra ben raporunu firmaya bildirmedim gerekcesiyle benim işime son verdiler fesih bildirimindede deneme süresindeki performans düşüklüğü olarak bir cümle kullanmışlar ben ise gireli tam 88 gün olmustu deneme süresi bildiğim kadarıyla 2 aydir elimde raporum olduğu halde böyle bir gerekçeyle işime son verdiler işçi mahkemesine basvursam olumlu sonuç alır mıyım ve beni çıkartmadan önce yerime baska eleman da almislar.

  1. Selda hanım, 88 gün çalıştığınıza göre ihbar tazminatı alabilirsiniz. Performans düşüklüğü nedeniyle işten çıkarıldığınız yazıyorsa, size 2 hafta ihbar süresi de kullandırılması gerekirdi. Kıdeminiz bir yılın altında olduğu için hangi haklara sahip olduğunuzla ilgili şu yazıdan da bilgi alabilirsiniz.

 69. 28.03.2017 tarihinde bir firmada işe başladım ilk iş görüşmemizde 2600 tl maaş üzeri anlaştık 13 ay dır bu firmada çalıştım 8 ay düzensiz olarak maaş larımı ödendi son 5 aydır sadece asgari olan tutarları ödedi içeride 6424 tl alcagım bulunmaktaydı 1 hafta önce patron bana telefon açarak senin maasını yanlış hesapladık senin maaşın 2250 tl simdiki zamana kadar fazla ödeme yaptık 8 aylık farkını kesiyorum şimdi bizde bir alacagın yoktur dedi bende bu konu ile ilgi işkur sgk dilekçe verdim maaş düzensiz olarak ödenmektedir maaş sgk prim düşükten gösterilmektedir bu nedenden dolayı işe son vermiş bulunmaktayım gerekli tüm haklarımı kıdem tazminatı yıllık izinleri mesai ücretlerim haklarımı talep ediyorum diye bir dilekçe verdim daha heniz bir cevap gelmedi bunla ile ilgi nasıl bir yol izlemeliyim işçi mahkemesine ne zaman vermek doğru olur acaba

  1. Merhaba, maalesef ki çocukların bile güleceği bir yanıt olmuş patronunuzunki.
   10 günü geçti ise ihtar süresi, herhangi bir cevabı beklemeksizin İş Mahkemesine dava açmanızı öneririm. Elinizdeki bordrolar, varsa iş sözleşmesi sözleşmesi kopyanız, banka dekontları vb. önemli kanıt olacaktır.

 70. Ben bi şirkette çalıştım benim sigortam duzenli her ay yatiyodu aradan bi kac yil gecmesine ragmen gunlerim nolmaldi bugun e devletten baktigimda o gunlerim silinmisti

  1. Okan bey öncelikle SGK’ya giderek, silinen günlerin nedenini sormanız gerekir. Bunu öğrenmeden bir işlem yapmamanızı öneririm.

 71. 1. sorum : kış tuizimi için uludağda 2,5 ay çalıştım ve şubat ayı maaşımı işveren halen yatırmadı sigorta pirimim yatmış durumda ve otel turizin sona ermesi ile kapandı hepimiz ayrıldık 2 ay geçmesine rağman maaşlarımız hesabımıza yatmadı otel çalışanlarının tamamına bunu yaptılar çalışan 30 kişi idik banka hesaplarımıza yatmadı.bunu nasıl temin edebiliriz ?

  2.sorum :antalyada sözleşmeli mevsimlik çalışanım 2016 aralık itibari ile askıya alındım ve 2017 nisan ayı bitecek neredeyse 5 ay oldu hemen hemen herkes askıdan çağırıldı ama beni çağırmadılar ve bana gönderilen davetiyeye icabet edip tekrar çalışmak istediğimi belirttim yeni çalışanlar dahi alınmış durumda ne yapabilirim. SAYGILARIMLA

  1. Atilla bey dava açarak ücretinizi alabilirsiniz. Neticede sigortanız var ve banka hesabınıza yatan bir para yoksa, bunu rahatlıkla ispat edebilirsiniz. Askıya alınmanıza rağmen halen çağrılmadıysanız, sanki iş sözleşmeniz feshedilmiş gibi kabul edip dava açarak hakkınızı arayabilirsiniz. Bunun dışında, işverenin sizi işe tekrar çağırma zorunluluğu yoktur.

 72. mustafa bey
  esim 2012 yıllından bır fırmada calısıyordu yaklaşık bır yıla kadar calısmıslıgı var..ne yazıkkı arada bır kac yıl gectı kendısıne e devlet sayfasını açtım ..ssk pirimlerını takıp etmesı ıcın meğer calıstıgı bır yılla yakın skk sı yatırılmış ıptal edılmıs her ay ytırılıp ıptal edılmıs ya sonuç hıc yatırılmamış…ve 2017 deyız .. ..ve ıs yerıyle gorustum ıstedeıgın yere sıkayet et dıyor art yalan kunusup bızım muhasebecı yatırmamış ..ıs mahkemesine başvursam acaba yatırılmamış skk prımlerını yatırırlarmı?

  1. Zaman geçirmeden önce ALO 170’e, akabinde de SGK’ya dilekçe şikayet edin. Gelen raporlar ile birlikte haklılığınız da kanıtlanırsa derhal İş Mahkemesine dava açın.

 73. Merhaba,

  Kardeşim 2,5 sene taşeron bir firmada çalıştı ve işvereni tarafından 1 ay önce işten çıkartıldı. Ne o ay ki maaşını ne ihbar tazminatını ne de kıdem tazminatını alabildi. İşvereni tüm mal varlığını annesi üzerine yapmış ve kardeşimle işten çıkarttığı arkadaşlarını arayıp “aylık maaşınızı vereceğim ama dava etmeyeceğinize dair imza atacaksınız yoksa o parayı da vermem, bana bir şey olmaz zaten” diye tehdit etmiş.
  Her halükarda dava açacağız ancak işverenin üzerine kayıtlı bir mal veya şirket olmadığı için nasıl bir yaptırım uygulanabilir. Parasını geçtik, hem üzerindeki kıymetleri annesinin üstüne yapıp mal kaçırıyor, hem yaptığı düpedüz ahlaksızlık. Nasıl ilerlemeliyiz?

  1. Necla hanım, eğer kardeşiniz bir taşeron firmada çalışmışsa, bu da demektir ki bir de asıl işvereni vardır. Taşeron işçileri, haklarını dilerse alt işverenden dilerse de asıl işverenden talep edebilir. Dolayısıyla kardeşiniz alacaklarını, şirketinden değil de ana firmadan da dava yoluyla alabilir.

 74. Mustafa Bey merhaba,

  Taşeron bir firma üzerinden 01.07.2014 de büyük kurumsal bir firmanın genel müdürlüğünde finans departmanında 09.11.2016 tarihine kadar çalıştım. Daha sonra kurumsal firmanın kadrosunda satış departmanında bir açık vardı ve oraya kabul edildim. Geçiş yapacağım dönemde taşeron firmaya haklarımın ödenmesini ve diğer tarafa 0 dan başlıyor gibi başlamamın daha iyi olacağını söylemiş olmama rağmen bu talebim reddedildi ve tüm haklarımın ‘Yıllık izin hariç’ bu kurumsal firmaya devir olacağı söylendi. Sonrasında kurumsal firmada 11.11.2016 tarihinde çalışmaya başladım ve bana işe 0 dan giriyormuşum gibi sadece işe giriş sözleşmesi imzalatıldı. Bu şekilde Şubat ayına kadar çalıştım, sonrasında bir rahatsızlığım dolayısıyla satış işini bırakmaya karar verdim ve bana her ay gönderilen maaş bordromu kontrol ettiğim de Kıdem hakediş tarihimin de işe giriş tarihimin de bu firmaya girdiğim 11.11.2016 olduğunu gördüm. Araştırmalarım sonucu taşeron firmadan 09.11.2016 tarihinde ‘Diğer Nedenler’ olarak bana çıkış gösteriliyor, ancak bana ne bir çıkış ne de bir devir sözleşmesi imzalatılmıyor. Kurumsal firmadan ‘11.11.2016 tarihinde başlamış olduğum görevimden istifa ediyorum’ şklinde istifa ettim ve taşeron firma tarafında ki haklarımı aramak için Kurumsal firmanın insan kaynakları ile görüştüm. Kendileri bana taşeron firmadan buraya geçerken size devir sözleşmesi imzalatmayı unutmuşlar ama bunu bize istifa etmeden önce söylemeliydin, artık nasılsa hiçbir hak talebin olamaz diyerek geri çevriliyorum. Araştırmalarım sonucu bu konuda işçi mahkemesine başvurarak hakkımı arayabileceğim söylendi. Sizce bu konuda nasıl bir yol izlemeliyim ? Umarım yeterince anlatabilmişimdir. Şimdiden dönüşünüz için çok teşekkürler.

  1. Recep bey, taşeron firma dönemindeki tüm haklarınızı hem taşeron firmadan hem de asıl işverenden dava yoluyla alabilirsiniz. Ana firmanın bu konudaki sorumluluğu devam etmektedir.

 75. Merhaba mustafa bey
  08, 06, 2012–28, 09, 2015 tarihleri arasında güvenlik firmasınin antalya şubesinde çalıştım ve son iki ay maasimi almadım haliyle banka ev kirası gibi borçları odeyemedim için istifa etmek zorunda kaldım başka bir iş baktım ve buldum ben istifa etim ve birgün sonra fesih oldu maaslarimizi bir sonraki ayın 20 sinde alıyorduk ve ben internetten sikayetde bulundum bana evrak gönderdiler şimdi elimde haklı olduğumu ve sirketime müracat etmemi ve alacaklarimin odenmemesinde durumunda iş mahkemesine başvurmami yazıyor başvuruda tazminatinida alabilirmiyim

  1. Mevlüt bey haklı olup olmadığınıza mahkeme karar verecektir. Ancak size gelen cevap sizin için önemli bir lehe delil de olacaktır. Bir an önce dava açmanızı öneririm.

 76. Mustafa bey
  08.04.1969 dogumluyum.15.10.1986 sigorta başlangıcım
  Hürriyet gazetesinde 10.03.1994 yılinda sigorta girişim var.10.05.1997 yılında işden ayrildim.basin soktöründe kalip teknisyeni olarak çalıştım calıştıgım bu sürede 1994 yılı sigorta günüm 292 gün belge kd bsmk dre kd 1 olarak girilmis diger günlerim hep 2 is yeri ile görüstum mahkeme dediler ne kadar surer nasil hareket etmem lazim yardimci olurmusunuz

  1. Merhaba. Ne istediniz de mahkeme dediler? Tam olarak hangi haklarınızı almak istiyorsunuz?

 77. merhaba benim daha önceki iş yerimde beni çalıştırıp paramı elden verdiler ve sigortamı yatırmadılar. Şuan o iş yerinden ayrıldım ancak orada çalıştığıma dair şahitler ve belgeler var (şoför olarak çalıştım trafik cezaları mevcut) sigortasız çalıştırdıkları için nasıl bir yol izlemeliyim dava açsam kazanır mıyım mahkeme benden ne gibi birşey ister bir hak elde edebilir miyim. Yardımcı olursanız çok sevinirim. teşekkürler.

  1. Selim bey öyle ya da böyle dava açmanız gerekecektir. Bunu sonucunu ise şimdiden bilmemiz mümkün olmaz. Böyle bir davada elinizdeki yazılı delillerin dışında şahit de dinlenecektir. Hakkınızı aramanızı tavsiye ederim.

   1. merhaba mustafa bey ben 18 ay bir sirkette soforluk yaptim zor durumda kaldigim icin bana verilen kagitlari imzaladim bana verilen 3 milyar aldim ve 4 ay 24 saat calistim fazla calisma mesayilerimi vermediler hafta sonlari ucretlerinide vermediler ben bu hakllarimi alma sansim olurmu ? tessekurler

    1. Kağıt da imzalamış olsanız dava açabilirsiniz. Bu sürelerle çalıştığınızı ispat edebilirseniz ve banka hesabınıza yatan ücretler yoksa, mahkeme lehinize karar verecektir. Hakkınızı aramanızı öneririm.

 78. Selamlar Mustafa bey ben bir inşaat firmasında kule vinç operatörü olarak çalıştım.13 ay fakat işveren beni inşaat kalfası olarak göstermiş.net maaşım 3250tl iken bankaya 1570tl yatırıp geri kalanı elden verdiler.işveren çıkışımı verdi.tazminatımı vermiyor mahkemeye vereceğim.tazminatımı net maaşım üzerinden alabilir miyim.alırsam işsizlik maaşımı düşük alıyorum bu eksikliği iskurdan talep edebilir miyim

  1. Davayı kazanırsanız evet işsizlik maaşınızı geriye dönük alabilirsiniz. Sizin durumunuzda davalar kazanılabilmektedir. Ama öyle ya da böyle, resmiyette aldığınız maaştan fazlasını aldığınıza mahkemenin kanaat getirmesi gerekir. Bunu tanıklarla ya da başka delillerle sağlayabilirsiniz. Yine mahkeme gerekirse yaptığınız işin niteliğini ayrıca kendisi de araştırır. Sonuç olarak hakkınızı aramalısınız, sonucun ne olacağını bilemesem de her zaman için kazanma ihtimaliniz vardır.

 79. Merhaba mustafa bey ben 12 yildir özel bir firmada calisiyorum maas az oldugu icin ve yol parasi olmadigi icin iş değişikliği yapmak istiyorum benim tazminat hakkımı falan alabilirmiyim aceba teşekkur ederim

 80. iyi günler ben 06/09/2014 tarihinde işe girdim 04/01/2017 tarihinde işten ayrıldım. asıl mesleğim iç muhasebecilik ama işveren beni fabrika içerisinde çalışmaya başlattı ayrıca 7 aydır maaşımı 15-20 gün gecikmeli veriyordu. bende bu haklı sebeplerden dolayı işten ayrıldım. iş yerinin kameraları ve iş yerinde sigortalı çalışan iki tane da şahidim var ben bu durumda ihbar ve kıdem tazminatlarımı alabilir miyim. ayrıca ben iş yerinden haklı bir sebebe dayanarak çıktığım için işsizlik maaşı da alabilir miyim. işsizlik maaşı için bütün şartları taşımaktayım. bilgi verirseniz çok sevinirim. şimdiden teşekkür ederim

  1. İşveren ödeme yapmazsa bunlara mahkeme karar verecektir. İşsizlik maaşı ise işyerinin çıkış kodunuzu nasıl bildirdiğine bağlıdır. Eğer farklı bir kodla bildirilmişseniz, açtığınız davayı kazandıktan sonra mahkeme kararını İşkura götürebilir ve geriye dönük işsizlik maaşınızı alabilirsiniz.

 81. 10 yıl sigortasiz çalıştığım iş yerinden çıkarıldım şahit dışında hiç bir kanitim yok birde bir kaç msj dışında hiç bir şey yok bana hakkım olmadığını söylediler ne yapabilirim lütfen bana bir yol gösterin tşk

  1. Her türlü hakkınız vardır. Ancak bunları ispatlamanız tabi ki sigortalı bir işçiye göre zor olacaktır. Yine de hakkınızı mutlaka aramalısınız, söylenenlere kulak asmayın.

 82. Dolmuş durağı nda pazar hariç günün 12 saati hizmet vermekteym deynekcilere sigort olma dediler yedi buçuk senedir sigorta yapmadı lar mahkeme ye versem kazana bilir miyim güçlü delilleri m ve şahit lertim var çalıştığıma dair.sigorta kurumuna şikayet ettim iş yerinde çalışırken yakaladılar geriye dönük 1 sene verebiliriz dediler iş mahkemesi ne vermem gerekiyor muş araç sahipleri hak kazanamaz diye alay ediyorlar burası iş yeri değil diyorlar bunlar şoförler derneği ne bağlı napa bilirim yardımınıza ihtiyacı m var teşekkürler

  1. Değnekçilere sigorta olmaz olur mu? Eğer değnekçi, bir işverene bağlı olarak çalışıyorsa o da sigortalı olmalıdır. Ama değnekçilik dediğiniz işte, siz kimseye bağlı değilseniz, sizin maaşınızı veren ve size görev veren bir yoksa bilemem. O zaman iş değişir. Ama eğer hakkınızı almak istiyorsanız size zaten adres gösterilmiş. Dava açmanız gerekir.

 83. Merhaba ben tekstilde çalışıyorum iş olmadığı için ücretsiz izne çıktık ama birkaç ay daha iş olmuycaği için , patronumuz bize işsizlik maaşı alalım diye çıkış imzalattı ama tazminatimizı bankadan çekince kendine geri verdik sonradan ben istiyorum o benim hakkım deyince veremem param yok dedi bu durumda ben ne yapabilirim.şimdiden teşekkürler

  1. Tazminatınızı banka hesabına yatırılmasına rağmen geri vermişseniz, artık almanızın çok zor olduğunu söylemem gerek. Hakkınızı arasanız da evrak üstünde haklarınızı aldığınız görülecektir.

 84. Merhaba Mustafa bey . Bir jant fabrikasında çalışmaktayım sağlık sebepleri dolayısıyla rapor aldım ve bunu iş yerinde ki amirime bildirmedim raporları iş yerine ulaştırdım bugün beni insan kaynaklarından aradılar ve noterden bir kağıt gelceni içeriğini sorduğum zaman söylemedi benim karşı bi hamle yapmam gerekiyor mu ?

  1. İşten ayrılacaksanız evet siz de bir ihtarname göndererek işinizi sağlama alabilirsiniz.

 85. Mustafa Bey merhaba avm kötü hava kosullarindan dolayi 2 saat erken kapatmistir bizde haliyle 45 saatlik haftalik calisma suresini 43saat olarak tamamladik fakat firma onumuzdeki hafta 47 saat calisma yaptirmak istiyor firmanin almis oldugu karar dogrumudur calismamiz zorunlumudur ?

  1. Eğer işyerinde denkleştirme uygulaması varsa olabilir. Yoksa, fazla mesai haftalık değerlendirileceğinden 2 saatin fazla mesai olarak ödenmesi gerekir.

 86. merhaba benım sorum bayan ıscı evlılık nedenıyle tazmınat alıyor tamam.sımdı ben 15,06,2013 tarıhınde nıkahım oldu.19,06,2013 de noterden ıhbarname ıle ıstıfa ettıgımı ve tazmınatımı ıstedgımı bıldırdım.20,06,2013 de teblıg edılmıs benımde sıgortada 20 sınde ısden cıkıs gozukuyor. bana bıkac gun sonra uc gun ıse gelmedıgınız ıcın ısten cıkarıldıgıma daır kagıt gelıyor.fakat ben evlendıgım ve ıstıfa ettıgım tarıhte senelık ızındeydım.sımdı benım bu durumda dava azma hakkım ve tazmınat hakkım varmıdıır.sımdıden tesekkurler

  1. Noterden ihtarname ile tazminatınızı talep ettiyseniz işinizi sağlama almışsınız demektir. Kıdem tazminatında zamanaşımı süresi 10 yıl olduğuna göre bir an önce dava açarak hakkınızı alabilirsiniz.

 87. Merhaba ben ender karakas. 2014-2015 yillari icerisinde calistigimiz insaat firmasiyla. Sozlesmem mevcut fakat firma iflasini verdi. Ve bu yuzden resmi olarak yuzde 85 oraninda is tamamlanmis olup geri kalan is yarida kaldi. Fakat bize ona gore para odemesi yapilmadi firma baska isimlerle yeni firmalar acarak suan ayni mevcut isi tekrar yapmakta ama bize para odemesi ve isi tamamlama secenegi sunulmadan baska ekiple anlasarak bizi devre disi biraktilar bu konuda sozlesmemiz olan firma iflasi yuzunden dava acma sansimiz varmi yada baska ne tur bir yol secebiliriz sevgi ve saygilarimla

 88. mrb mustafa bey
  25 ay calismis oldugum bir is yerinde 1 yil sigortasiz calistirildim. 1yil dolduktan sonra is kur tarafindan sigorta yapildi iskurun yatiracagi ucretin bonkomat kartini is yeri istedi verdik ayligimizi elden vermeye devam ettiler.iskur ücretini de biz almadık. is kur tarafindan yapilan sigorta 6 ay. toplamda 9 ay 8 gun .sigortalı gözüküyorum. isden cikarilmadan öncesinde dogum raporum devam etmekteydi raporun bitmesine 3 gun kala beni ise cagirip baslattilar. 12 gun calistirdiktan sonra beni cikarttilar. tazminat hakkimin bulunmadigini belirttiler. maasimin son 3 ayini bankadan aldik. 1300 yerine 1050 yatirdilar. simdi isci mahkemesine dava acmali miyim dekont var . fazla calisma muvafakatnamei yok sut izni yok

  1. Bu durumda zaten dava açmanız gerekir. Bahsettiğiniz hususları mahkemede ispat etmelisiniz. Bir avukatla görüşerek profesyonel destek almanızı öneririm.

 89. mrblar.
  Çalışmış olduğum işyerindenn çok geç saatlre kadar mesai yapmak zorunda kaldım.
  iş başı saatim 08:30
  iş çıkış saatim gcedev sonra.01:30 oldu.
  servise bindılten sonra beni duragımda bıraktı fakat evime uzak mesafe hemde genç bir kız olarak o saate bırakması doğrumudur sızce.
  servisten indıkten sonra peşime silahlı bırısı takıldı ve zor şartlar altında korkuyla kendimi kişiden uzaklaştırdım bulunduğum yerde kamera kayıtlı vardır.
  İş yeri hakkında ve şoför hakkında ne gıbı dava açabiliriz sonucu ne olur.
  lufen vevap veriniz.

  1. Öncelikle geçmiş olsun. Sizi anlıyorum fakat İş Kanunu bakımından işverenin size servis sağlama yükümlülüğü bulunmamaktadır. Yine de bu gerekçeyle işten ayrılmanız durumunda nihai kararı mahkeme verecektir.

 90. Merhabalar islam örs ben.önlisans olarak çanakkale seramik fabrikarına işçi olarak işe başladım.çalışırken açıktan okuyarak eğitimimi lisans olarak işletme bölümünü bitirdim.mezun olunca askerliğimi bitirdim.tekrar iş için başvuru yaptım ve beni tekrar işe mavi yakalı 3 vardiya çalışan bir işçi olarak geri aldılar oysa ki ben beyaz yaka girmeyi planlıyordum çünkü burada verilmiş bir emek var zorluklara göğüs gererek okulumu bitirdim.bu konuda yardımcı olabilirmisiniz.

  1. Merhaba. Açıkça söylemem gerekir ki; lisans mezunu olmanız, işverenin sizi beyaz yakalı çalıştırması zorunluluğunu doğurmaz. İşveren, sizi askerden sonra, eski işinize uygun bir işe almakla mükelleftir. Başkaca bir sorumluluğu bulunmamaktadır. İstediğiniz şey belki zamanla ve kendiliğinden olacaktır.

Başa dön tuşu