Ücret

İlave tediyeden icra kesilir mi?

İlave tediye, kamuda çalışan işçilere maaşları dışında yapılan bir ödemedir ve yılın belirli dönemlerinde parça parça ödenmektedir. Peki ilave tediyeden icra kesintisi yapılır mı ve yapılırsa tediyenin tamamı haczedilebilir mi?

İlave tediye nedir?

İlave tediyenin ne olduğunu, miktarını ve ödeme zamanlarını daha önce yazmıştık: mustafabaysal.com/ilave-tediye-kimlere-ne-zaman-odenir-ve-miktari-nedir

Kısaca tekrarlamak gerekirse ilave tediye; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/d maddesi kapsamında istihdam edilen kadrolu işçilere yapılan bir ödemedir.

Bu kapsamdaki işçilere her yıl, 52 günlük ücretleri miktarınca ilave tediye ödenmekte ve bu ödemelerin tarihine Cumhurbaşkanı karar vermektedir.

İşçi ücretlerinden icra kesintisi yapılması

İşçi ücretlerinin tamamının haczi mümkün değildir. Daha önce de yazdığımız gibi ( mustafabaysal.com/iscinin-maasi-haczedilebilir-mi ), normal şartlar altında işçi ücretlerinin ancak ¼’ü haczedilebilir.

Yani işçinin borcu ne kadar olursa olsun, borcuna mahsuben haczedilebilecek olan kısım en çok maaşının dörtte biridir.

Bunun tek istisnası, işçinin maaş haczine icra dairesinde muvafakat vermiş olmasıdır. Maaş haczine muvafakat veren işçinin, maaşının tamamının da haczedilmesi mümkün olacaktır.

Ayrıca kıdem tazminatı ve ihbar tazminatının da ücret niteliğinde olmadığı için, tamamının haczedilebileceğini söylememiz gerekir: mustafabaysal.com/kidem-tazminatinin-tamami-haczedilebilir-mi

İlave tediyeden icra kesintisi yapılabilir mi?

İlave tediye, niteliği itibariyle bir tür ücrettir. Böyle olunca, tediyeden de icra kesintisi yapılması pekâlâ mümkündür. Burada önemli olan, kesintinin oranının ne olması gerektiğidir.

İlave tediyenin tamamı haczedilebilir mi?

kahverengi cüzdan ve mezro

Bu soruya verilecek cevabı öncelikle Yargıtay’a bırakalım:

“Somut olayda icra müdürlüğünce, borçlunun işyerinden almakta olduğu maaşının 1/4’ü; maaş dışındaki prim, nema, ikramiye ve teminatların 1/4’ü dışındaki haciz ile ilave tediyelerin tamamı üzerine haciz konulduğu, borçlunun şikayetinde bu kalemlerin 1/4’ü oranında haciz konulmasını kabul ederek, 1/4’ü dışındaki haciz ile ilave tediyelerin tamamı üzerine konulan haczin kaldırılması isteminde bulunduğu görülmektedir.

Bu durumda borçlunun maaşı üzerine konulan haciz dışındaki söz konusu alacak kalemleri yönünden 1/4’ü aşan kısmın haczine ilişkin şikayetin kabulü gerekirken, şikayetin tümden reddi isabetsizdir.” (12 Hukuk, 2015/18836 E.)

Anlaşılacağı üzere, ilave tediyenin tamamının üzerinde haciz konulması mümkün değildir ve bunun da ancak en çok ¼’ü haczedilebilir.

SONUÇ

İlave tediye ödemesi de nitelik itibariyle bir tür ücrettir. İşçinin hak ettiği diğer ücretlerde olduğu gibi, ilave tediyenin de haczedilmesi mümkündür.

Ancak haciz miktarı, ilave tediye ödemesinin en çok ¼’ü kadar olabilecektir. Bir başka deyişle, borcundan dolayı icra takibine uğrayan ve işyerine haciz yazısı gelen işçinin aldığı ilave tediyenin tamamı haczedilemeyecek ve en çok dörtte biri icra kesintisine tabi olacaktır.

Mustafa BAYSAL

Sizin için doğru ve değerli bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum. Bu yazı gerçekten işinize yaradıysa ve teşekkür etmek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey onu PAYLAŞMAK. Nasıl mı? Hemen üste bakın :)

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu