İşsizlik Maaşı

Hangi SGK çıkış kodlarına işsizlik maaşı bağlanır?

İşsizlik maaşı hangi SGK kodlarına bağlanır? İşsizlik maaşı, işçinin işten ayrıldığı her durumda ödenen bir yardım değildir. Belirli şartlara sahip olan işçiye ödenmektedir. Bu şartlardan en önemlisi de işçinin işten nasıl ayrıldığıdır.

İşçinin işten nasıl ayrıldığı hususunda İşkur’un dikkate aldığı bilgi ise, işveren tarafından SGK’ya bildirilen çıkış kodudur. Peki hangi SGK çıkış kodları olduğunda İşkur işçiye işsizlik maaşı bağlamaktadır?

İşsizlik maaşı şartları

İşsizlik maaşı alma şartlarını bir başka yazımda anlatmıştım: mustafabaysal.com/issizlik-odenegi-alma-sartlari

Kısaca tekrarlamam gerekirse, aşağıdaki şartların tamamını taşıyan işçinin işsizlik maaş alabileceğini söyleyebilirim:

 • İşçinin işten ayrıldığı günden önceki son 3 yıl içinde en az 600 gün sigorta priminin bulunması
 • İşten ayrıldığı günden geriye doğru son 120 gündür bir işyerinde çalışıyor olması (Hizmet akdi yeterlidir)
 • İşçinin bir kusurundan dolayı çıkarılmamış olması ya da haklı bir nedenle işten ayrılmış olması

İşsizlik maaşında SGK kodlarının önemi

Bir işçi işten ayrıldığında işveren, işten ayrılış bildirgesini SGK’ya vermektedir. Bu belgede işçinin işten ayrılış nedeni de kod olarak belirtilmektedir.

SGK çıkış kodlarını daha önce vermiştim: mustafabaysal.com/sgk-isci-cikis-kodlari-listesi/

İşçinin işten ayrılış şekline göre belirlenen bu kodlar İşkur tarafından dikkate alınmaktadır.

Çünkü yukarıda da söylediğim gibi, işçinin işten ayrılırken kusurlu olması ya da bir kusuru olduğu için işten ayrılması durumunda, ona işsizlik maaşı bağlanmamaktadır. İşkur da dolayısıyla, SGK’ya bildirilen kodlara göre işçiye maaş bağlamakta ya da bağlamamaktadır.

işsizlik maaşı sgk kodları

Hangi SGK çıkış kodlarına işsizlik maaşı bağlanır?

Aşağıdaki liste, SGK işten çıkış kodlarına göre işsizlik maaşı bağlanıp bağlanmayacağını göstermektedir.

Böylece işten ayrıldığınızda işveren tarafından SGK’ya bildirilen çıkış koduna göre, size işsizlik maaşı bağlanıp bağlanmayacağını görebilirsiniz.

İşsizlik maaşı alma tablosu

SGK FESİH KODUFESİH NEDENİİŞKUR FESİH NEDENİ (SİSTEMDEKİ KARŞILIĞI)İŞSİZLİK MAAŞI ALIP ALAMAYACAĞI
1Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshiKapsam Dışı FesihHak Kazanmaz
2Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshiKapsam Dışı FesihHak Kazanmaz
3Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)İstifaHak Kazanmaz
4Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi4447/aKazanır
5Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi4447/dKazanır
8Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyleKapsam Dışı FesihHak Kazanmaz
9Malulen emeklilik nedeniyleKapsam Dışı FesihHak Kazanmaz
10ÖlümKapsam Dışı FesihHak Kazanmaz
11İş kazası sonucu ölümKapsam Dışı FesihHak Kazanmaz
12AskerlikAskerlikKazanır
13Kadın işçinin evlenmesiKapsam Dışı FesihHak Kazanmaz
14Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanmasıKapsam Dışı FesihHak Kazanmaz
15Toplu işçi çıkarma4447/aKazanır
16Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakliKapsam Dışı FesihHak Kazanmaz
17İşyerinin kapanması4447/eKazanır
18İşin sona ermesi4447/eKazanır
19Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)Kapsam Dışı FesihHak Kazanmaz
20Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)Kapsam Dışı FesihHak Kazanmaz
21Statü değişikliğiKapsam Dışı FesihHak Kazanmaz
22Diğer nedenlerKapsam Dışı FesihHak Kazanmaz
23İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih4447/bKazanır
24İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih4447/bKazanır
25İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih4447/bKazanır
26Disiplin kurulu kararı ile fesihİşçinin kusuruHak Kazanmaz
27İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih4447/cKazanır
28İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih4447/cKazanır
29İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih
29 Kod kaldırılmış olup ayrıntısı için şu yazıma göz atabilirsiniz:
https://mustafabaysal.com/29-kodu-ile-isten-cikarilan-iscinin-haklari/
İşçinin kusuruHak Kazanmaz
30Vize süresinin bitimi ( İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)Kapsam Dışı FesihHak Kazanmaz
31Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih4447/gKazanır
324046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih4447/fKazanır
33Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi4447/bKazanır
34İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih4447/eKazanır
356495 Sayılı Kanun Nedeniyle Devlet Memurluğuna GeçişKapsam Dışı FesihHak Kazanmaz
36OHAL/KHK (KHK ile işyerinin kapatılması)Kapsam Dışı FesihHak Kazanmaz (İşyerinin KHK ile kapatılması nedeniyle fesih ise hak kazanır)
37FETÖ/PYD Nedeni ile İşten Çıkarma (KHK ile Kamu görevinden çıkarma)Kapsam Dışı FesihHak Kazanmaz
38Doğum nedeniyle işten ayrılmaKapsam Dışı FesihHak Kazanmaz
39696 KHK ile Kamu işçiliğine geçişKapsam Dışı FesihHak Kazanmaz
40696 KHK ile Kamu işçiliğine geçilmemesi sebebi ile çıkışKapsam Dışı FesihHak Kazanmaz (Kamuya geçiş hakkı olmayanlar hak kazanır)
41Re’sen işten ayrılış bildirgesi düzenlenenlerKapsam Dışı FesihHak Kazanmaz
42İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı
noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar
kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde
bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan
bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması
4857 sayılı Kanun Madde 25-II-aHak Kazanmaz
43İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin
şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya
davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve
haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması
4857 sayılı Kanun Madde 25-II-bHak Kazanmaz
44İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde
bulunması
4857 sayılı Kanun Madde 25-II-cHak Kazanmaz
45İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut
işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut
uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu
maddeleri kullanması
4857 sayılı Kanun Madde 25-II-dHak Kazanmaz
46İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık
yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi
doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması
4857 sayılı Kanun Madde 25-II-eHak Kazanmaz
47İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle
cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi
4857 sayılı Kanun Madde 25-II-fHak Kazanmaz
48İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe
dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki
defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir
ayda üç işgünü işine devam etmemesi
4857 sayılı Kanun Madde 25-II-gHak Kazanmaz
49İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine
hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi
4857 sayılı Kanun Madde 25-II-hHak Kazanmaz
50İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin
güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya
malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı
veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin
tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba
uğratması
4857 sayılı Kanun Madde 25-II-ıHak Kazanmaz
İşsizlik maaşı alma tablosu

İşçinin SGK çıkış kodunun farklı bildirilmesi

Uygulamada belki de en çok karşılaşılan husus budur ve sırf bu nedenle binlerce işçi işsizlik maaşı alamamaktadır.

Durumu bir örnekle somutlaştıralım. Örneğimizde işçi Ali, maaşı aylardır düzensiz ve eksik ödendiği için haklı nedenle derhal fesih yapmış olsun ve gerçekten de işyerinde bu fiili durum yaşanıyor olsun.

Bu işçi için işverenin normalde yapması gereken 25 kodu ile çıkışı SGK’ya bildirmek olmalı iken; işveren işçisini uğraştırmak adına çıkış kodunu 29 olarak SGK’ya bildirsin.

Tablodan da görüleceği üzer 25 kodu “İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih” anlamına gelir ve işçiye işsizlik maaşı bağlanır.

Ancak 29 kodu “İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih” anlamındadır ve İşkur bu işçiye işsizlik maaşı bağlamaz.

Bu durumda işçinin nasıl bir dava açması gerektiğini ve geriye dönük olarak toplu işsizlik maaşını nasıl alabileceğini şu yazımda açıklamıştım: https://mustafabaysal.com/mahkeme-karariyla-issizlik-maasi-alinmasi/

sgk çıkış kodları işsizlik maaşı

SONUÇ

Şunu özellikle hatırlatmak isterim ki; işsizlik maaşının alınması birden fazla şartın birlikte sağlanmasına bağlıdır ve bu şartlardan birisi de SGK çıkış kodunun doğru bildirilmesidir.

İşçilere, işsizlik maaşı bağlanacak SGK çıkış kodlarını içeren tabloyu iyi incelemelerini ve işten çıkışları yapılacağı hengamda doğru kod ile çıkışlarının bildirilmesini takip etmelerini öneririm.

İşverenler ise işçilerin işsiz kaldığı dönem boyunca işsizlik maaşına muhtaç olabileceğini düşünerek, art niyet göstermeden ve fiili durum ne ise, tam da o nedenle SGK çıkış kodu bildirmeye dikkat etmelidir.

Mustafa Baysal

Sizin için doğru ve değerli bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum. Bu yazı gerçekten işinize yaradıysa ve teşekkür etmek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey onu PAYLAŞMAK.

Bunlara göz atmadan gidersen, pişman olabilirsin!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

11 Yorum

 1. Merhaba beni işitme engelliyim rapor oranı yüzde 68% Doğuştan dil konuşuyorum bazen kulak cihaz var. işsiz maaş firması sahibinden kimler bana konuşulabilirsin sebebi ise form doldurup işitme engeli almamıyor neyin ve böbrek tek sağ yok sıkıntıyım ekmek hayat ihtiyaç var yardımcı olurmu

  1. Gülşah hanım, lütfen İŞKUR müdürlüğüne gidin ve oradan en doğru bilgiyi alın.

    1. Bulunduğunuz şehirdeki İşkur müdürlüğüne gidin, yardımcı olacaklardır.

     1. Tekirdağ Çorlu yaşıyorum işkur müdürümü pasif maaş değildir genel müdürlük istanbul u dedirecek başka yere bulunamıyorum çok ihtiyacım engelliler maaş işsiz zordayım.

     2. İşsizlik Ödeneği Başvurusu
      27.01.2023 tarihli başvurunuz sonucu işsizlik ödeneği almaya hak kazanamadınız. ☹️

 2. BAKIN BENİM İŞ YERİM BENİ İŞTEN ÇIKARDI SONRA BANA IDANAME GELDİ İHBARNAME BANA ULAŞANA KADAR ARADA 7 GÜN GEÇTİ
  BENİM NE YAPAM GEREKIYOR

 3. Merhabalar bir sorum olacaktı cevaplarsanız çok memnun olacağım
  Hali hazırda gıda sektöründe çalışmaktayım, belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışıyorum, işsizlik maaşı alma şartları olan son 3 yıl içinde 600 gün prim ve son 120 gün şartlarını taşıyorum, malum işten çıkartma yasağı var ancak çalışanlar işsizlik maaşı alabilsin diye çıkış kodu 05 (belirli süreli iş sözleşmesinin feshi) üzerinden verildiğini duydum, sizce bu mümkün mü, kçö ve nakdi ücret desteği alamıyorum

 4. Iyi günler 2019da sonuçlanmış davam var ama biz işsizlik parasına başvurmayı unuttuk hala bi hakkimiz olabilirmi üzerinden tam 2 sene geçti

Başa dön tuşu