Fesih

Hakkında dava açılan işçinin çıkarılması

Hakkında dava açılan işçinin çıkarılması

İşverenin haklı nedenle fesih hakkının ne anlama geldiğini şu yazımda açıklamıştım. Göreceğiniz üzere İş Kanunu, belirli şartların varlığı halinde işverenin işçisini tazminat ödemeksizin ve derhal işten çıkarabilmesine olanak tanımaktadır. Peki hakkında dava açılan bir işçi, bu nedenle işten çıkarılabilir mi?

Haklı nedenle derhal fesih

İş Kanununun 25inci maddesine göre işveren işçisinin sözleşmesini sağlık sebeplerinden, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı fiilinden, zorlayıcı sebeplerden ya da işçinin göz altına alınması / tutuklanması nedeniyle derhal feshedebilmektedir.

Yazıya konu durum doğal olarak; sağlık sebeplerine ya da zorlayıcı sebeplere girmemektedir. İşçi hakkında dava açılmasının, işçinin göz altına alınması ya da tutuklanması gibi düşünülmesi muhtemelse de, daha önce şu yazımızda da açıkladığımız üzere, bu durum tam olarak işçiye dava açılmasıyla bir tutulamaz. Çünkü 25inci maddenin 4üncü fıkrasına göre fesih için ön şart, işçinin belirli bir süre boyunca göz altında kalması ya da tutuklanmasıdır.

İşçinin hakkında dava açılması

Bu durumu ikiye ayırmakta fayda görüyorum. Birincisi, işçinin özel hayatını ilgilendiren ve işyerine etkisi olmayan bir davanın açılmasıdır. İkincisi ise, konusu ne olursa olsun işçinin işini / işyerini / işverenini olumsuz etkileyen bir davanın açılmış olmasıdır.

Bunlardan birincisinde işçinin iş akdine derhal son vermek mümkün değilken, ikinci durumda işverenin işçisini çıkarması mümkün olacaktır.

İşten çıkarma neye göre yapılmalıdır?

Burada bir fikir birliği olmadığını belirtmek isterim. Her olay kendi içinde ve objektif olarak değerlendirilerek karara varılmalıdır. Ayrıca unutulmamalıdır ki; işçi hakkında dava açılmış olması, onun suçlu olduğunu göstermez. İşçinin davadan beraat etmesi de pekala mümkündür. Bu durumda işveren ne yapmalıdır?

Şahsi kanaatim; işçi hakkında dava açıldığı için onu işten çıkarmanın somut nedenlere dayandırılması gerektiğinden oldukça zor olduğu yönündedir.

SONUÇ

mahkemelik olan isci fesih

Sadece hakkında dava açıldığı için, bir işçinin işten çıkarılamayacağı kanaatindeyim. Hele bu dava, işçinin özel hayatını etkileyen ve işyerine olumsuz hiçbir etkisi olmayan bir dava ise; işçinin iş akdinin bu nedenle feshedilmesi mümkün değildir.

Burada tereddütlü olan konu, işçi hakkında açılan davanın konusu olan eylemin işyerine olumsuz bir etkisinin olmasıdır. Bu halde bile bu etkinin somut olarak ortaya koyulabilmesi ve objektif şekilde değerlendirilmesi gerekecektir. Bütün bu değerlendirmeler ışığında işçisini işten çıkarmak isteyen işverenin önünde ise iki seçenek olacaktır.

Eğer işçinin dava konusu olan ve işyerine etki eden bu eylemi aynı zamanda doğruluk ve bağlılığa uymayan bir davranışı içeriyorsa, işçi İş Kanununun 25/III- e maddesi gereğince tazminatsız olarak çıkarılabilecektir. Ancak; işyerini etkileyen bu eylem yukarıda bahsettiğim gibi doğruluk ve bağlılığı ihlal eden bir davranış değilse bu durumda işçinin, İş Kanununun 18inci maddesi kapsamında işten çıkarılması ve kıdem tazminatının ödenmesi gerekecektir.

Mustafa BAYSAL

Sizin için doğru ve değerli bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum. Bu yazı gerçekten işinize yaradıysa ve teşekkür etmek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey onu PAYLAŞMAK. Nasıl mı? Hemen üste bakın :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu