Fazla Çalışma

Fazla Çalışma Nedir? Fazla Çalışma Ücreti Nasıl Hesaplanır?

Fazla çalışma ya da genel bilinen adıyla fazla mesai, işçinin bir haftalık süre zarfında 45 saatin üzerinde yaptığı çalışmaları ifade eder.

İşçinin haftalık çalışma süresi kaç saat?

Önce çalışma süresi kavramını netleştirelim. İş kanunu çalışma süresini belirlerken net ve kesin bir süreden bahsetmez. Bunun yerine çalışma süresini, azami olacak şekilde belirlemeyi tercih etmiştir.

Ayrıca kanun çalışma süresini günlük ya da aylık değil de haftalık belirleme yoluna da gitmiştir. O halde, çalışma süresi ile ilgili şunları söyleyebiliriz:

 • Çalışma süresi haftalık belirlenmiştir.
 • En çok 45 saattir.

Çalışma süresi hesabının neden aylık yapılmaması gerektiğini daha önce açıklamıştık: mustafabaysal.com/iscinin-aylik-calisma-suresi-kac-saattir

Fazla mesai nedir?

İş Kanununun 41inci maddesine göre, işçinin haftalık 45 saati aşan çalışması fazla mesai olarak tanımlanmıştır.

O halde, işçinin o işyerindeki normal çalışma süresinden bağımsız olarak, fazla mesaiden bahsedebilmemiz için çalışma süresinin haftalık 45 saati aşması gerekir.

Diğer fazla mesai halleri

ofis masası üzerinde bilgisayar notlar ve kahve

“Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu?” dediğinizi duyar gibiyim. Hem fazla mesainin haftalık 45 saat üzeri çalışmaları ifade ettiğini söylüyorum, hem de diğer fazla mesai hallerinden bahsediyorum.

Böyle yapıyorum; çünkü birazdan açıklayacağım bu durumlar kanun gereği olmayıp, Yargıtay kararlarıyla uygulamada yerini almaktadır. Bunlar hangi hallerdir?

İş Kanununa göre işçinin günlük azami çalışma süresi 11 saattir. Yani işçi istese, işveren uygun göre ve hatta ücreti ayrıca ödense bile, işçinin günde 11 saatten çok çalıştırılması İş Kanununca yasaklanmıştır.

Yargıtay da buna istinaden bir içtihat geliştirmiş ve işçinin haftalık çalışma süresine bakılmaksızın, günlük 11 saati aşan çalışmaları için fazla mesai ücreti ödenmesini istemiştir.

Bir başka içtihat da gece çalışmalarıyla ilgilidir. Gece dönemi, İş Kanununa göre saat 20:00 ila 06:00 arasını kapsayan dönemdir. Bunu daha önce açıklamıştık: mustafabaysal.com/gece-calismasi-nedir

Gece döneminde kural olarak işçi 7,5 saatten çok çalıştırılamaz. Bunun 3 istisnası vardır, buradan göz atabilirsiniz: mustafabaysal.com/hangi-sektorlerde-gece-mesaisi-degisti

İşte Yargıtay, işçinin gece döneminde 7,5 saatten çok çalıştırılması halinde, bu süreler için de, haftalık çalışma süresine bakılmaksızın fazla mesai ücreti ödenmesini istemektedir.

Fazla mesai onayı

ofis masasında kahve ve bilgisayar

İşçiye fazla mesai yaptırılmadan önce, onayının alınması şarttır. İş mevzuatına göre, bu onayın sadece 1 kez alınması yeterlidir. Ancak işçi daha sonra, fazla mesai yapmak istemezse, işverene bunu yazılı olarak 1 ay önceden belirterek, fazla mesai yapmaktan kaçınabilir: mustafabaysal.com/isci-fazla-calisma-yapmak-zorunda-mi

Böyle bir durumda, işverenin işçiye zorla fazla mesai yaptırması mümkün değildir. Bir başka deyişle, fazla mesai yapmak istemeyen işçiye, fazla mesai yaptırmak yasal olarak imkansızdır ve işçiye haklı nedenle derhal fesih hakkı verir.

Fazla mesai sınırı

İş Kanununa göre işçiye fazla mesai yaptırılması mümkün olsa da, bunun çok önemli bir üst sınırı vardır. İşçiye, ücreti ödense bile, bir yıllık zaman diliminde 270 saatten çok fazla mesai yaptırılması yasal değildir ve işçi için bir haklı fesih sebebidir: mustafabaysal.com/yilda-270-saatin-uzerindeki-fazla-calisma-ucretleri-odenir-mi

Fazla mesai ücretinin hesaplanması

İşçinin fazla çalışma ücretinin ise zamlı ödenmesi gerekir. Bu zamlı ücretten kasıt, işçinin yapmış olduğu her bir saatlik fazla çalışmaya karşılık 1,5 saat yani % 50 zamlı ücret almasıdır. Bu %50 oranı, İş Kanunu’nun öngördüğü alt sınırdır.

Elbette, işveren dilerse işçiye bundan daha çok, örneğin %100 zamlı olarak da fazla mesai ücreti ödeyebilir.

Bunun kolay hesabı ise; işçiler tarafından şöyle yapılır: İşçi aylık net ücretini 225’e böler. Çıkan rakamı 1.5’la çarpar.

Bulduğu rakam işçinin yaptığı her bir saatlik fazla çalışma için, işveren tarafından ödenmesi gereken net rakamdır.

İşçinin maaşını neden 225’e bölüyoruz?

kahve, ataç, not defteri

Bazı işçiler bu rakamın neden 240 olmadığını sorarken, bazıları ise neden 185’e bölmediğimizi merak ediyor.

İş Kanununa göre işçinin çalışma süresi haftada en çok 45 saat belirlenirken, aksi kararlaştırılmadığı takdirde, bu sürenin haftanın çalışılan günlerine eşit olarak dağıtılacağı da vurgulanmıştır.

Yine kanunun 46ncı maddesine göre, işçilere 7 günlük zaman diliminde en az 24 saat kesintisiz hafta tatili verilmesi zorunludur: mustafabaysal.com/isci-hafta-tatilini-nasil-hak-eder

İşte Yargıtay, 45 saatlik çalışma süresini 6 iş gününe bölerek günlük 7,5 saatlik mesaiye ulaşmakta ve bunu 30’la çarparak işçinin aylık çalışma süresini ortaya çıkarmaktadır.

Yani maaşı 225’e bölerek işçinin saatlik ücretini belirleme uygulaması, bir Yargıtay içtihadıdır ve iş mevzuatı çok büyük ölçüde içtihatlarla şekillendiğinden, bunu esas almak doğru olacaktır.

Fazla mesai yerine serbest zaman ve denkleştirme

Fazla mesai ücreti söz konusu olduğunda, bazı ziyaretçilerimizden şuna benzer sorular alıyoruz: İşveren fazla mesai ücretimi ödemeyip beni izne gönderdi, bu mümkün mü?

Evet, yasal olarak mümkün. Hem de iki şekilde karşımıza çıkabilir: Serbest zaman veya denkleştirme uygulamaları

Serbest zaman uygulaması

Buna göre, işçinin önceden onayı alınmışsa, işçiye hak ettiği fazla mesai ücretinin ödenmesi yerine serbest zaman kullandırılması mümkündür.

Örneğin bir haftalık zaman diliminde 5 saat fazla mesai yapan bir işçiye, yine %50 zamlı olarak 7,5 saat serbest zaman kullandırılabilir.

Teknik bir konu olan serbest zaman uygulaması hakkında, şu yazımızdan daha çok bilgi alabilirsiniz: mustafabaysal.com/serbest-zaman-nedir-esaslari-nelerdir

Denkleştirme

Denkleştirmede de işçinin önceden onayı alınmakta ve 2 aylık bir süre belirlenmektedir. Bu süre zarfında işçi fazla mesai yaptığında ücret ödenmemekte, bunun yerine yine 2 aylık süre içinde kalmak koşuluyla, işçiye izin verilmektedir.

Denkleştirme ile serbest zaman aynı gibi göründü, değil mi? Aslında değil. Çünkü serbest zamanda işçiye %50 artırımlı serbest zaman kullandırılması gerekirken, denkleştirme uygulaması olduğunda bire bir kullandırılması yeterli olacaktır.

Örneğin 5 saat fazla mesai yapan işçiye, denkleştirme süresinde olmak kaydıyla 5 saat izin verilmesi yeterlidir.

Denkleştirme uygulaması hakkında, şu yazımızdan daha geniş bilgi alabilirsiniz: mustafabaysal.com/denklestirme-nedir-hesabi-nasil-yapilir

Fazla mesai ücreti hesaplama örneği

Buna dair çok ayrıntılı bir örneği daha önce yapmıştık. Şu yazımıza göz atarak, fazla mesai ücretinin nasıl hesaplanacağını, örnek olay üzerinden görebilirsiniz: mustafabaysal.com/fazla-mesai-ucreti-hesaplama

Fazla mesai ücreti kesintiye tabi mi?

Evet, fazla mesai ücreti de tıpkı maaş gibi vergi ve SGK kesintilerine tabidir ve bu konuda herhangi istisna öngörülmemiştir: mustafabaysal.com/fazla-mesaiden-yapilan-kesintiler-nelerdir

Fazla sürelerle çalışma nedir?

Sık rastlanan bir kavram olmasa da fazla sürelerle çalışma genelde fazla çalışmayla karıştırılır. Bazı işyerlerinde çalışma süresi 45 saatin altında belirlenebilir. Yukarıda da söylemiştik; İş Kanunu çalışma süresini azami olarak belirlemiştir.

Haliyle taraflar bu süreyi daha az belirleyebilir. İşte bir işyerinde çalışma süresi haftalık 45 saatin altında belirlenmişse ve işçi belirlenen bu süreden çok; ancak 45 saatten az çalışmışsa, fazla sürelerle çalışma gündeme gelir.

Örneğin haftalık çalışma süresinin 37,5 saat olarak belirlendiği bir işyerinde 41,5 saat çalışan bir işçi, 4 saat için fazla sürelerle çalışma ücreti hak edecektir ve bu ücret %50 değil, %25 zamlı ödenecektir. Örnekteki işçi 4 saatlik fazla sürelerle çalışması için 5 saatlik ücret alacaktır.

Fazla sürelerle çalışma konusunda daha detaylı bilgiyi şu yazımızdan alabilirsiniz: mustafabaysal.com/fazla-surelerle-calisma-nedir-fazla-calismadan-farki-var-midir

SONUÇ

Fazla mesai ya da fazla çalışma, İş Kanununa göre, işçinin haftalık 45 saatin üzerinde çalışması halinde gündeme gelir ve yapılan her bir saatlik fazla mesai için işçiye 1,5 saatlik ücreti tutarında fazla mesai ödenmesi gerekir.

Fazla mesai saat ücretini kolayca hesaplamak isteyen işçi, maaşını 225’e bölüp çıkan sonucu 1,5 ile çarparsa, 1 saatlik fazla mesai karşılığında alması gereken ücreti bulabilir.

Fazla mesai konusunda daha çok bilgi almak için aşağıdaki yazılara da mutlaka göz atmanızı öneririm:

mustafabaysal.com/fazla-calisma-ucreti-dahil-is-sozlesmesi

mustafabaysal.com/fazla-mesai-ucretleri-haczedilebilir-mi

Fazla mesai kavramı hakkında işinize yarayacak bilgiler anlattığımız podcast yayınımıza aşağıdan ulaşabilir ve bizi dinleyebilirsiniz.

Mustafa BAYSAL

Sizin için doğru ve değerli bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum. Bu yazı gerçekten işinize yaradıysa ve teşekkür etmek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey onu PAYLAŞMAK. Nasıl mı? Hemen üste bakın :)

İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. merhabalar,
  haftanın 6 günü 7,5 saat çalışıyorum fakat vardiya çizelgesine bakıldığında üst üste 7 gün gelmiş oluyorum.Fazla çalışmaya bu durum girermi

  1. Fiilen ne kadar çalışıyorsanız, ona göre hesaplama yapmanız gerekir. 7 günlük periyotta çalışma süreniz 45 saatin üzerine çıkıyorsa, fazla çalışma yapıyorsunuz demektir.

 2. merhabalar , ben bir hastanede gece vardiyasında çalışıyorum. gece nöbetlerimiz haricinde ekstra gündüz nöbeti yazılıyor bizlere. benim bu nöbetlere gelmem zorunlu mu _? gece çalışan kişinin gündüz elemanı ile aylık olarak aynı çalışma saatini doldurması zorunlu mu _? teşekkürler.

  1. Gece ile gündüz çalışmaları arasında bahsettiğiniz gibi bir fark yoktur. Önemli olan, işçinin haftalık çalışma süresinin 45 saati aşması durumunda fazla mesai ücretinin ödeniyor olmasıdır.

  2. Merhaba Mustafa Bey , Günlük yasal çalışma saatleri aşılırsa örneğin 14 saat çalışma yaptırılırsa tazminat hakkı doğar mı?

 3. Merhaba bir tip merkeznde haftanin hergunu 9saat calisiyrum hafta sonuda 15saat calisiyrum mesai olarak saymiyorlar zorunlusunuz diyorlar kendilerinin cikardiklar bir calisma bu bunjn icin ne yapmaliyim cevabiniz icin tesekurler

  1. İsterseniz Alo 170’i arayarak isminizi gizleyerek şikayette bulunabilirsiniz. Ya da bu gerekçeyle işten ayrılıp kıdem tazminatınızı talep edebilirsiniz.

 4. Geçmişte sekiz beş çalıştım yarim saat yemek 30 dakika cay su anda sekiz dortbucuk çalışıyorum 20 dakika yemek 10 dakika cay Geçmişte çalıştığım fazla mesai için tazminat isteyebilirmiyim

 5. merhaba hocam ben aylık 220 saat çalışıyorum. fazla mesai olarak 11 saat veriyorlar. standart 209 saat mı çalışmamız lazım. 193 saat mi

 6. slm gunde 13 14 saat calısıyoruz ısımız agır cumartesıde yarım gun mesaı alıyoruz ama mesbur muyz mesaı yapmaya bıze fazla mesaı yapabılırız dıye kagıt ımzalatmslardı ne yapabılırız tesekkurler…

  1. Onay vermişsiniz gelmeniz gerekir. Ama günde 11 saatin üstünde çalıştırılamazsınız. Ayrıca bir yıl içinde yaptığınız fazla mesai süresi de 270 saati aşamaz.

 7. slm ben güvenlikte çalışıyorum 2 gün sabah 08 akşam 18 de işi bırakıyoruz ertesigün ise akşam18 sabah 08 de işi bırakıyoruz yani 2 gün gündüz 2 de gece geliyoruz ve bu böyle ay bitene kadar devam ediyor yani aylik 250 saat çalışma yapıyoruz mola hakkımız ise 1.50 saat fazla çalışıyormuyuz yardımcı olabilirmisiniz

  1. Ahmet bey fazla mesaiyi aylık hesaplamamalısınız. Haftalık 45 saatin üzerinde yaptığınız çalışmalar fazla mesaidir. Buna göre değerlendirmeniz gerekir.

 8. Sabah 8 aksam 6 calisiyorum sadece pzar tatil 6dan sonra mesai veriyorlar bu normalmi 4ten sonra mesai vermesi gerek miyormu

  1. Murat bey hesabınızı haftalık yapmanız gerekir. Haftalık çalışma süresi 45 saatin üzerinde çıktığında, bu sürenin üstündeki çalışmaların fazla mesai olarak değerlendirilmesi gerekir.

   1. Mustafa bey 1 yil once sirketim zam olarak 300 tl verdi buay kesti benden 300 teleyi artik vermiyorum diyor gerek ce olarakta bensana ozaman oyle gerekti simdi vermiyorum diyor bende isverene ozaman bende sabah 8 aksan 4 calisirim dedim oda aksam 6 paydos diyornyapmam gerekiyor

 9. Mustafa bey Merhaba,

  Ben 2011 yılında bir işyerine başladım (Halen çalışıyorum) çalışma saatlerimiz haftalık 58 saate denk geliyordu. ( sabah 9.00 akşam 19.00 arası Cumartesi Akşam 17.00 e kadar 1 sene bu şekilde çalıştım.) 13 saatlik fazlalık var haftada, yani yılda da 676 saat yapar. 1 seneden sonra çıkış saatini 1 saat geri aldılar 4 senedir de haftada Cumartesi dahil 52 saat çalışıyorum oda toplamda 4 sene de yılda 364 saat x 4 yıl: 1456 saat yapar. 5 senelik toplamda 2132 saat fazla çalışmış gözüküyorum. Tabi bildiğim kadarıyla % 50 de ekleniyor o zamanda 3198 saat yapıyor. Mustafa bey önümüzdeki aylarda ayrılmayı düşünüyorum Çalıştığım şirketten, Bu geçmişte çalıştığım fazla saatin karşılığını mahkeme yoluyla alabilir miyim, belgelemek zorunda mıyım şahit olsa yeterli olabilir mi. Bu konularda bilgilendirir menizi rica ediyorum mümkünse… Teşekkür ederim…
  Saygılarımla
  Ahmetmly@hotmail.com

  1. Merhaba. Sadece şahitle kanıtlarsanız, ki bu kadar uzun süre için tek tek belgeniz olacağını zannetmiyorum, mahkeme tespit ettiği fazla mesai üzerinden en az %30 hakkaniyet indirimi yapacaktır. Bir de, çalışma sürenizi hesaplarken ara dinlenmesi/mola sürelerini düşmeniz gerektiğini hatırlatmak isterim. Son olarak, fazla mesai davasında, ancak dava açtığınız günden geriye doğru 5 yıllık fazla mesailerinizi alabilirsiniz. Öncesi zaman aşımına uğrayacaktır.

 10. Mustafa bey benimde esim alis veris merkezinde calisiyor fakat sabah 8 aksam 18 ertesi gun saat 11 aksam 21 15 cikis saati ama bunlara kagit imzalatmislar giris saatini 11deil 12 gosteren cizelge cikarmislar imzalatiyorlar resmi tatillerde calisiyor ankaradan calisma bakanligindan gelmisler bu yazilar evraklari sonrasinda duzenlediler ve pazar gunlari sabah 8 aksam 21 yani dokuza kadar calisiyor yemek arasi 15 dakika cay molasi yok simdi esimi baska magzaya gonderdiler ben gitmiycem dedi o zaman istifani yaz demisler esimde siz cikarin demis simdi bu konuda calisiyorken ayni isyerinden diger arkadaslariyla toplansa noterden ihbar cekse calisma bakanlogindan gunlerini toplatsa geriye donuk fazla calisma yipranma ve tazminatini alabilirmi

  1. Eğer işvereni başka şubeye gitmesini istemişse, eşinizin gitmesi gerekebilir; çünkü büyük ihtimalle iş sözleşmesinde bu yönde bir hüküm vardır. Geriye dönük fazla mesaileri almak için ise ancak dava açmanız gerekir. Başka türlü ödettirilmesi çok zordur.

 11. haydar
  merhabalar bir sitede haftada 5 gün diğer deyişle 45 saat çalışıyorum yıl sonu yönetim zam yapmayacağın söyleyip birde haftada 55 saat çalışmamızı istiyor (mesai ücretini vereceğini söylüyorlar) bu nedenle ayrılıp kıdem tazminatımı alabilirmiyim

 12. Ben 2 yıldır bir fabrikada calısıyorum gunluk calısma saati 10 saat 2 saat mesai yaptırıyorlar yanı toplamda gunluk 12 saat calısıyorym cumarteside 5 saat normal calısma saat 13 ten 20 ye kadarda mesai veriyorlar ama mesai saatlerimizi soyle hesaplıyorlar maas/30 gun/11saat olarak hesplıyorlar dogrumu bu sekilde hakımı nerde ve nasıl savunabilirim

 13. Mrb. Ozel bi ana okulunda haftada 54 saat çalışıyorum patronun haftalık 2.5 saat daha uzattı çalışma saatimi işine geliyorsa çalış dedi dört aydır çalışıyorum böyle bi hakkı varmı

  1. Böyle bir durumda önemli olan, haftalık 45 saatin üzerindeki çalışmalarınızın ücretinin ayrıca fazla mesai olarak ödenmesidir. Ödenmediği takdirde, bu gerekçeyle işten ayrılabilir ve kıdem tazminatınız ile geçmiş dönem fazla mesai alacaklarınızı talep edebilirsiniz.

 14. merhaba ben bi hastanede çalışıyorum ve bi hafta 47.5 bi haftada 67.5 saat çalışıyorum yani ayda toplam 15 gün çalışıyorum akşam 6 sabah 8:30 şeklinde hafta sonlarıda bi hafta cumartesi denk geliyor ve o gün 18:30 saat çalışıyorum diğer hafta pazar günü çalıltığımda ise 24saat aralıksız çalışıyorum ayda toplam 230 saate denk gelsede haftalık 45 saat süresi aşılmış oluyor ve fazla mesai ücretide almıyoruz yasal olarak birşey yapabilir miyim? ilk başta anlaşma yaparken bu şekilde söylenmemişti farklı bir mesai şekli vardı ama değiştirdiler ne kadar itiraz etsekte düzeltilmedi bi kağıt vesairde imzalamadım ne yapabilirim?

  1. Merhaba. Açık konuşmak gerekirse; çalışmaya devam ederken bu haklarınızı şikayet yoluyla almanız çok zordur. Haklı da olsanız, en doğrusu bir şekilde çalışmaya devam edip işten ayrıldıktan sonra dava açarak geriye dönük 5 yıllık fazla mesailerinizi almaktır. Yine de isterseniz ALo 170’i arayarak şikayette bulunabilirsiniz.

 15. Slm ben mustafa 10 aydir ozel bi sirkette calisiyorum sabah 7 aksam 17:30 isi birakiyorum ayda 2 gun izin veriyorlar cogu zamanda verdikleri o iki gunude calistirip hafta ici izin veriyorlar ve hic bi gerekcede gostermeden isten cikardilar bildigim kadariyla 15 gun onceden bildirmeliri gerekiyordu cikarilacagimi yemek arasi 1saat cay molalarida 15 bazende 30 dakika oluyordu gecmise donuk mesailerimi bana bildirilmeden cikardiklari 15 gunluk parami alabirmiyim simdiden Teşekkürler

  1. Bide eklemeyi unuttugum 1750 lira maasla calisiyordum bunun 1300 lirasini bankaya yatiriyorlardi geri kalan 450 lirasinida elden veriyorlardi bunun hakkindada bisi yapabilirmiyiz

   1. Bunu açacağınız dava dilekçesinde belirtmelisiniz. Mahkemede şahit vb. yollarla bu durumu kanıtlamanız gerekir.

  2. Eğer haklı bir nedenleri yokken sizi işten çıkarmışlarsa, dava açarak 4 haftalık ücretiniz tutarında ihbar tazminatı alabilirsiniz. Aynı davada geriye dönük fazla mesailerinizi talep edebilirsiniz.

 16. Selamlar mustafa bey ise giris tarihi 01/07/2013 iscikis tarihi bu aysonu olacak ihbar tazminati ile alakali imza attirdilar ama is arama izni olan iki saati is aramasi icin izin vermediler ve calisma saatini direk oniki saate cikardilar bunun iki saatini yemek ve cay molasi desek on saat ve +2saat is arama izni vemiyorlar bunlari nasil hesaplayabilirim simdiden tesekurler

 17. MRB BEYEFENDİ BEN 2008 YILINDAN BERİ AKARYAKIT FİRMASINDA ÇALIŞMAKTAYIM .GÜNDÜZ 1 HAFTA GECE
  1 HAFTA GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUM GECE 14 SAAT GÜNDÜZ 10 SAAT ÇALIŞMA SAATİM AYRICA BU SENEYE KADAR YILLIK İZİNLERİMİZ 6 GÜNDÜ SADECE AYDA 2 GÜN 24 SAAT ÇALIŞIP 9 SAAT DİNLENİP İŞE GELİYORUM
  SÖZLEŞMEMİ FES ETTİGİM TAKTİRDE TAZMİNATIMI AYRICA İŞSİZLİK PARASINDA FAYDALANABİLİRMİYİM

  1. Bahsettiğiniz koşullarda kıdem tazminatı alma ihtimaliniz yüksektir. İşsizlik maaşı için işverenin sizi doğru kodla SGK’ya bildirmesi gerekir ki; çoğu zaman böyle yapmazlar. Dava açıp haklı olduğunuz ortaya çıktığında geriye dönük işsizlik maaşınızı da alabilirsiniz.

 18. Mustafa bey personeli haftalık 50 saat calıştırmamız gerekiyor yasa geregi ama personel normalde haftada 45 saat çalışacak yanı kanunen 20 saata ayda mesai yaptırmak zorundayız fakat personel bu parayı calışmadan almış olacak bunun için nasıl bi yol izlemeliyiz

  1. Mustafa bey tam olarak anlamadım. Personeli haftada 50 saat çalıştıracaksanız, neden çalışmadan fazla mesai almış olsunlar? Zaten haftada 5 saat fazladan çalışmış olmuyorlar mı?

 19. iyi günler ben … çalısıyorum işkurun sayesınde girdim fakat günde öglen 12den akşam 10ona kadar calısıyom ve dınlenme 40dk yemek 15dk cay baska yok komıyım ne yapmam gerekıyo sıkayet velan

 20. s.a. hocam ben sabah 7.30 işe başlıyorum akşam cıkış ta 7.00 bitiyor.7.5 yıldır calışıyorum.ögrenmek istedigim benim günlük ne kadar mesayim oluyor.öglen dinlenme 30dk.sabah 10da 15dk cay molası. saat 3.00tede 15 dk.cumartesi çalışmıyoruz.haftada 5 iş günü.yardımcı olursanız memnun olurum. saygılarla.

  1. Ercan bey hesabı kendiniz de yapabilirsiniz. Haftalık hesap yapmanız gerek ve 45 saatin üzerindeki her çalışmanız fazla mesai olarak kabul edilecektir.

 21. merhaba mustafa bey ben özel hastanede gün aşırı gece nöbetinde çalışıyorum akşam 6 sabah 8 mesai saatim bu şekilde devam ettiği gibi hafta sonları akşam 6 sabah 8 değilde öglen 1 e kadar çalışıyoruz.bir ay 210 bir ay 224 saat çalışmış oluyoruz.geçmişe dönük fazla mesailerimi almam için geçerli olurmu.bu konuda yardımlarınızı rica ediyorum…şimdiden teşekkürler

  1. Banu hanım fazla mesai hesabınızı aylık yapmamalısınız. Önemli olan bir haftalık periyotta kaç saat çalıştığınızdır.

 22. merhaba mustafa bey ben kurumsal sirket olan …’de kurye yim 3 yıldan fazla oldu çalısıyorum çalısma saatlerimiz 8 saat di dün müdür bize merkezden mail geldi çalısma satınız 8+1 oldu yanı 8 saat +1 saat yemek molası eklediler ben 1 saat yemek molası kulanmak istemiyorum 9 saat işyerinde amacları tutmak bu 1 saat yemek molasına itiraz etme hakkım varmı yada fesh edip işten ayrıla bilirmiyim çanakkale bölgesinde bu durum gelirken diyer istanbul baska yerlerde herkes 8 saat çalısmakda +1 saat yemek molası yok şirket aynı sirket bu durumda nasıl bir yol izlemeliyim iyi günler

  1. Gerçekten 1 saat mola verilecekse sıkıntı olmayacaktır. Önemli olan haftalık çalışma süresinin 45 saat olması, 45 saati aşması halinde ise fazla mesai ücretinin ödenmesidir.

 23. Merhaba mustafa bey ben bir sirketin bunyesinde 3 sene ve 5 ay oldu hala calismaktayim ihtiyacim oldugu icin fakat calisma saatim sabah 7.30 aksam 6 bazen de geciyor 8 saatlik calisma yok arti yillik izin kullandirmiyor parasinida vermiyor ve bu ay maasimizin farkini almadigimiz halde bodromuzda almis gorunuyor nasil bir yol izlemem gerek tek basima isi fesh edersem haklarimi alabilirmiyim bana yardimci olursaniz sevinirim Tesekkur ederim

  1. Merhaba. Bahsettiğiniz bu hususlar birere haklı fesih gerekçesidir. Ama fesih işlemini bir ihtarname göndererek yapmanızı öneririm. Olası bir dava aşmasında sizin eliniz güçlendirecektir.

 24. Merhaba Mustafa Bey bn bi hastanede taşeron olarak çalışıyorum. 8-17 mesai saatlerimiz. Yataklı kurumlarda öğle arası var mı? Bizim öğle hakkımız olmadığını söylüyorla. Bunun hakkında bilgi almak istiyorum. Haftada 45 saati tamamlamış oluyor muyuz bu mesai saatleri ile. Şimdiden teşekkürler…

 25. Merhabalar hocam kurumsal bir sirkette çalışmaktayım fakat calisma saatlerine anlam veremiyorum hafta da 3 gün 8 saat 2 gün 12 saat bir gun izinle çalışıyorum molaları ciktigimiz zaman 45 saate dek getiriyorlar. Anlam veremediğim konu ise 12 saat calismayi nasil oluyorda yasal hale getiriyorlar birde sirket kurallari gereği mesaiden yarim saat once isyerimizde olmamizi istiyorlar fakat hic bir zaman fazla mesai odenegi yapmadilar bunlar için sizce sikayet hakkim varmi 8 saat calismaya 1.5 saat 12 saat calismaya 2.5 saat mola kesmektedirler kullansakta kullanmasakta yardiminizi rica ederim..

  1. Mert bey, işçinin bir günde 11 saate kadar çalıştırılması mümkündür. 12 saatiniz içinde en az bir saat ara dinlenmeniz varsa, sorun yok demektir. İşyerine ne zaman geliyorsanız o zamandan itibaren çalışma süreleriniz hesaplanmalıdır. Eğer haftalık çalışma süreniz 45 saati aşıyorsa da fazla mesai ücreti hak etmişsiniz demektir.

 26. MERHABA MUSTAFA BEY 112 ACİL SERVİS DE AMBULANS SÜRÜCÜSÜ OLARAK ÇALIŞMAKTAYIM. 12 SAAT ÇALIŞIP 36 SAAT DİNLENMEKTEYİZ. NÖBET USÜLÜ ÇALIŞIYORUZ.AYIN DURUMUNA GÖRE 14-15-16 NÖBET TUTMAKTAYIZ. HAFTA BAYRAM YILBAŞI TATİLİMİZ BULUNMAMAKTA. YETKİLİLER HER AY EKSİK ÇALIŞTIĞIMIZI SÖYLEMEKTELER. GÜNLÜK 9 SAAT TEN O AY İÇİNDEKİ İŞ GÜNÜNÜ ( HAFTALIK 5 İŞ GÜNÜ ) ÇARPARAK MESAİ SAATİMİZİ OLUŞTURMAKTALAR. ( MART – 2017 İÇİN 23 İŞ GÜNÜ *9= 207 SAAT AMA TUTULAN NÖBET 16*12= 192 SAAT EKSİK ÇALIŞMA 15 SAAT ) BÖYLE Bİ HESAP MÜMKÜN MÜ ? BİRDE 09:00-21:00 / 21:00-09:00 SİSTEMİ ÇALIŞIYORUZ. GECE ÇALIŞMAMIZA FARK ALABİLİR MİYİZ ?

  1. Merhaba. Sağlık çalışanları için gece çalışmasına fark olmamaktadır. Ama haftalık çalışma süreniz 45 saati aştığında fazla mesai ödemesi yapılmalıdır. Kim nasıl hesap yaparsa yapsın, önemli olan sizin fiilen nasıl çalıştığınızdır. Mesai hesaplaması aylık yapılmaz. Haftalık çalışma sürenizi bildiğinize göre, gün ve gün toplamalı ve bir haftalık çalışma sürenizi bulmalısınız. 45 saati aşıyorsa, fazla çalışma ücreti hak etmişsiniz demektir.

   1. İlginize teşekkür ederim Mustafa bey. Yazınıza istinaden günlük çalışma saati 7,5 saat olarak hesaplanır ve ayda ki pazar günleri çıkarılarak o ayki iş günü ile 7,5 çarpımı ile toplam çalışma süresi hesaplanır. Doğru mu?

    1. Hayır Tarık bey, çalışma sürenizi haftalık hesaplamalısınız, aylık değil.

     1. Mustafa Bey merhabalar,
      4857 sayılı Kanunun;
      “Fazla çalışma ücreti
      Madde 41 – Ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabilir. Fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırkbeş saati aşan çalışmalardır. 63 üncü madde hükmüne göre denkleştirme esasının uygulandığı hallerde, işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık iş süresini aşmamak koşulu ile, bazı haftalarda toplam kırkbeş saati aşsa dahi bu çalışmalar fazla çalışma sayılmaz.” hükmü yer almaktadır.

      Yukarıda belirtilen madde hükmüne göre vardiyalı çalışan ambulans sürücülerinin hesaplanmasının haftalık olarak değil iki aylık olarak hesaplanması gerektiği anlaşılmıyor mu?
      Şayet haftalık hesap yapılacak olursa bir hafta 45 saatten fazla olan çalışma süresi diğer hafta 45 saatten eksik olacağından aylık ödeme hesaplaması nasıl yapılacak?

     2. Hamza bey iki aylık sürenin geçerli olabilmesi için işyerinde denkleştirme uygulamasının var olması gerekir. Yoksa, fazla mesai mutlaka haftalık olarak hesaplanmalıdır. Böylece örneğin bir hafta 60 saat çalışan işçi 15 saat fazla mesai yapmış olacak, ikinci hafta 35 saat çalışmışsa normal maaşını alacak, fazla mesai ücreti almayacaktır.

 27. MERHABA
  KURUMSAL BİR ŞİEKETTE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YAPMAKTAYIM 12 ADET PERSONELİM VAR BİRKAÇ AY ÖNCESİNE KADAR 08:00 18:00 ARASI MESAİ SAATLERİYDİ SONRA 08:1700 SAATLERİNE DÖNDÜ LAKİN BU SAATLER BU AY İTİBARIYLA TEKRAR 08:00 18:00 A DÖNDÜ ÜSTLERİME SORDUGUMDA KANUNEN SAKINCASI YOK DENDİ HAFTALIK ÇALIŞMA GÜMÜ 6 GÜN VE GÜNLÜK 30 DAKİKA YEMEK 15 ER DAKİKADAN İKİ SEFERDE CAY MOLASI VAR YANİ BU ŞARTLAR PROSEDÜRE UYGUNMUDUR ?

  1. Bahsettiğiniz durumda haftalık çalışma süresi 54 saat olmaktadır. İşçilere 9 saat fazla mesai ödeniyorsa, yasal olarak bir sıkıntı olmadığını söyleyebilirim.

   1. Merhaba bir sirkette özel güvenlik olarak calismaktayim. 08.00 – 18.00 saatleri arasında ve haftada 6 gün. Bana günlük olarak 1.5 saat fazla mesai ücreti ödeniyor. Ancak ben günde 2 saat fazla mesai yapiyom ve bunun ücretini talep ettigimde. Bu 2 saatlik fazla mesainin 30 dk. Kısmı ara dinlenme ve yemek molası diyorlar. Ancak sıkıntım şu ben özel güvenlik olarak calistigin için ben saat 16 ila 18 arasında ne yemek molası yapıyorum nede ihtiyaç molası. Sabah işe nasil başladıysam akşam 18 e kadar aynı çalışma yapıyorum. Bende firmama. Dedim madem yemek ihtiyaç molası veriyorsam bana yemek ücretini ödeyin dedim. Yada gelin beni ihtiyaç molasina çıkartın. Bunları talep etmekte haklimiyim acaba. Kanunda boşluk mu var acaba. Teşekkürler

    1. Merhaba,
     Ara dinlenme molanız sizin en tabii hakkınızdır. Normalde günde 2 saat fazla çalışmanız olduğunu anıyorum. Aktif olarak 7,5 saat çalışmanız olmalıdır. 7,5 saat çalışmaya 30+30 Dk. iki seferde olmak üzere 1 saat ara dinlenme molası konulmalıdır. Eğer ki sadece 30 Dk. veriyorlarsa (Ki bu yasal da değildir, 8 saati geçen çalışmada 1 saat verilmelidir en az) fazla mesainiz 2 saat ödenmelidir.

     Özetle; 10 Saat-7,5 Saat: 2,5 saat. = 2,5 Saatin 1 Saati (30+30 Dk.) ara dinlenme, kalan 1,5 Saat fazla mesai,
     Yada;
     2,5 saat-30 Dk. tek mola=2 Saat fazla mesai olarak ayarlanması gerekir. Kanuni şekli budur.

     Ayrıca;mola saatinizde bizzat mola yapmanız, yemek yemeniz, çay içmeniz, vb. yani iş yapmamanız gerekmektedir.
     Bu en doğal ve kanuni hakkınızdır. İdare sizi dinlendirecek tedbiri almakla mükelleftir.

 28. Merhaba mustafa bey ben ozel bir sirkette caliyorum mayis ayinda bir senem dolacak evliyim bir kizim var sabah 9 us basi aksam 19:30 paydos 45 dakika yemek molam 15 dakika kahvalti ve 15 dakikada cay molam var yemek molami is yogun oldugunda kullandirmiyorlar bu yasalmidir ne yapmam gerekiyor yardimci olurmusunuz

  1. Yasal olup olmadığını sorduğunuz şey nedir? Ara dinlenmesi mi? Bu halde, bahsettiğiniz saatler itibariyle size en az 1 saat ara dinlenmesi verilmesi zorunludur.

   1. Demek istedigim gunde 10 saat calisiyorum haftada 60 saat caliyorum mesai almiyorum 1400 tl net maas aliyorum şikayet etsem mesai saatlerimi oderlermi

 29. Merhaba Mustafa Bey biz taşaron olarak ambulans şoförüyüz. bize önerilen sözleşmede bir madde var . işin içinden çıkamadık bize yardımcı olursanız memnun oluruz. şimdiden teşekkürler.
  Madde: Günlük 11 saatin dışında istasyonda nöbet tutarken oluşabilecek herhangi bir kaza (iş kazası, taksirle adam öldürme , yaralama, vs.) tazminat davaları ceza davaları ve SGK mevzuatı hükümlerince meydana gelecek durumlar kendi sorumluluğumda olup , tarafımca üstlenileceğinin bilinmesi hususunda .

  1. Hasan bey bu maddenin bir hükmü yoktur. Siz iş başında kaza geçirdiğinizde, ister 11 saattir çalışıyor olun ister 24 saattir, bu durum işverenin sorumluluğundadır. Neticede çalışma saatini siz belirlemiyorsunuz. Bu nedenle imzalamanızda bir sakınca olmadığını düşünüyorum.

   1. Mustafa Bey önce yardımcı olduğunuziçin çok teşekkür ederim. Zorda olan insanlara yardımcı oluyorsunuz. Zahmet olmazsa birşey daha soracam. Birisine iki farklı sigorta yatabilir mi? Yani iki farklı şirkette çalışabilir mi?

    1. Rica ederim. Bu mümkündür; hatta işçi iki farklı işyerinde çalışıyorsa ikisinde de sigortalı gösterilmesi yasal bir zorunluluktur.

 30. Merhaba Mustafa Bey . Ben taşeron işçisi olarak devlet hastanesinde teknik personel olarak 24 – 72 çalışıyorum. bunun dışında bir OSGB de kısmi iş güvenliği uzmanı olarak da çalışıyorum. hastanedeki sigortam 30 gün üzerinde , OSGB deki sigortam 12 gün üzerinden yatırılıyor toplam 42 gün oluyor. Kanunen bunun bir sıkıntısı var mıdır? yardımcı olursanız çok memnun olurum. şimdiden çok teşekürler.

 31. Merhaba Mustafa bey ben Adıyaman’da otomotiv üzerine bir firmada çalışıyorum çalışma saatlerimiz sabah 07:30 akşam paydosu 18:30 yani günlük 11saat çalışıyoruz sabah ve öğleden sonra 2kez çay molası veriyoruz süre yok çayını içen kalkıp işine devam ediyor yemek molası da aynı yemek yiyen işine devam ediyor bu durumu üstleri me bildirdim ama bir sonuç alamadım ve fazla çalışmamıza rağmen hiçbir şekilde mesai almıyoruz fazla mesai öden miyor bu şartları düzeltmek için ne yapmam gerekiyor iyi çalışmalar

  1. Bünyamin bey çalışmaya devam edecekseniz, ancak Alo 170’i arayarak şikayette bulunabilirsiniz. Bunun da bazı sakıncaları vardır, şu yazıdan bilgi alabilirsiniz.

 32. mehaba mustafa bey çıktığım iş yerinde 11 saat çalışıyodum ama onlar günlük 1 saat mesai parası olarak yatırıyolardı çıkalı bi ay oldu işsizlik maaşımıda yatırmadılar dava açsam fazla mesailerimide alabilirmiyim.

  1. Sevgi hanım, dava açtığınız tarihten geriye doğru son 5 yıldaki fazla mesailerinizi dava yoluyla alabilirsiniz. Önemli olan, fazla mesai yaptığınızı ve ücretinin ödenmediğini ispat edebilmenizdir.

 33. Merhaba Mustafa Bey ben hafta da 4 gün 2 gündüz 2 gece vardiya sistemiyle çalışıyorum. Gündüz vardiyası sabah 8.00 de başlıyor 20.00 de bitiyor gece vardiyası 20.00 de başlayıp ertesi gün 08.00 de bitiyor bu durumda Fazla mesai ücretimi işverenden gün bazında mı yoksa haftalık çalışma bazında mı talep etmelim teşekkür ederim.

    1. Bu durumda öncelikle haftalık çalışma sürenizin 45 saati aşıp aşmadığına bakılmalıdır. Aşıyorsa fazla mesai ödenmelidir. Ancak gece döneminde 7,5 saatin üzerinde çalışmak yasak olduğundan, gece çalıştığınız günler için 7,5 saatin üzerindeki her çalışmanızın karşılığı mutlaka fazla mesai olarak ödenmelidir.

 34. İyi Çalışmalar Mustafa bey ;
  Konular Şu , Özel bir firmada Çalışanım 08:00-18:00 arası çalışmaktayım 1 Saat yemek aram var. Masa başı işi değil hem bedenen hem beynen yorucu bir iş c.tesi-pazar çalışma yok. Maaşım 1850 tl , sigortam Asgari ücret üzerinden yatmakda . Sabah veya akşam mesai yapılınca 5 tl saatlik alıyorum . 2.5 senelik çalışanım firma kuruluş 2009 . Sorularım şu Mesai ücretim ne olmalı , Maaş üzerinden sigortam yatmadığı için şikayette buluna bilir miyim ve de geriye dönük eski çalışan arkadaşlarda davamı kazanırsam hak sahibi olurlar mı , İlginizden dolayı teşekkür ederim ; İyi çalışmalar dilerim ..

  1. Gültekin bey mesai ücretiniz 1850/225 * 1,5 yani yaklaşık 12 lira olmalı. Ama resmiyette asgari ücretliyseniz bordroda en az 8,58 TL olarak görülmelidir. Elden para ödendiği için işi bırakabilirsiniz ama bunu mahkemede ispat etmeniz gerekir. Sizin kazanacağınız dava arkadaşlarınıza bir şey kazandırmaz ama onlar da dava açarsa, sizin dava sonucunuzu mahkemede delil olarak gösterebilirler.

 35. Merhabalar,rica etsem bir sorum olacak biz hastanede çalışan güvenlik görevlileriyiz çalışma saati ile ilgili sıkıntımız var sıkıntı dediğimiz bilgi eksikliğimiz var biz 12 saatten iki gündüz iki izin iki gece iki izin çalışmaktayız idare bizden sürekli eksik çalıştığımızı söylüyor ve fazla fazla nöbet yazılıyo gerekce mesela ocak ayı 200 saat çalışma saati biz 180 çalışmışız aradaki 20 saati bidahaki aya yansıtılıyo sizdende okuduğum haftalık çalışma saati 45 saat diyosunuz ama hastane ay olarak hesaplıyo ocak 200 şubat 197 böyle bi hesaplama varmıdır

  1. Merhaba, vardiya çalışma saatlerinizin tam olarak bilinmesi gereklidir sağlıklı cevap için. Kaçta başlar kaçta biter? Ara dinlenme molanız var mı? Nasıl kullanılır? Bu gibi hususları detaylandırınız.

 36. Merhaba Mustafa bey sabah giriş saati 8.30 akşam çıkış saati 19.00 bizi hergün yarım saat fazla çalıştırıyor öğlen yemeği yarım saat 2tane de 15er dakika çay molası var cumartesi pazar tatil şikayet edebilir miyim yda napmam lazım lütfen yardım edin

  1. 9,5 saat günlük aktif çalışmanız var gibi gözüküyor. Bordronuzda fazla çalışma (Msai) ücreti yazıyor mu? Maaşınız asgari ücretin üstünde bir tutar mı?

 37. Merhaba,

  Fazla mesai ile ilgili birkac sorum olacak yardimci olursaniz sevinirim.

  Fazla mesainin ucrete dahil edilmesi ile ilgili isciye teblig edilen ek sozlesme “zorla” imzalatilmissa ve imzalamadigi taktirde is akdinin sonlandirilacagi ile ilgili tehdit edilmisse bu fazla mesai davasini nasil etkiler? Bunun kanitlanmasi gerekir mi?

  Duzenli olarak mesai yapmak zorunda kalan bir isciye girdikten 1,5 yil sonra ek sozlesmenin imzalatilmasi fakat maasinda herhangi bir duzeltme yapilmamasi bununla beraber iscinin sonraki yillarda da surekli mesai yapmak zorunda kaliyor olmasi iscinin aleyhine degil midir?

  Isciye odemenin aylik olarak yapildigini gozonunde bulundurursak, yillik 270 saatlik fazla mesai ucrete dahil olsa bile bu hesaplamada aylik ya da haftalik yapilmis fazla mesainin mi gozonunde bulundurulmasi gerekir? Yani ayda 22,5 saatin uzerinde fazla mesai yapmis olan bir iscinin ( diyelim ki 6 saat fazla mesai yapti), yaptigi 6 saatlik fazla mesainin ay sonunda isciye odenmesi ve bordroda gosterilmesi dogru degil midir?

  Her ne kadar fazla mesainin ucrete dahil olacagi isciye teblig edilmisse de bu fazla mesai kisiye verilen islerden degil de “eleman eksikliginden” dolayi yapilmak zorunda kaliyorsa, isveren az eleman calistirarak bundan kazanc saglamis olmuyor mu?

  Isciye gunluk limit olan 11 saatin uzerinde fazla mesai yaptiran bir isverene ceza uygulanabilir mi? 11 saat uzerinde yapilan mesainin 270 saatin ucrete dahil oldugu gozonunde bulundurulmaksizin odenmesi gerekir mi?

  Sozlesmede 40 saat olarak anlasilmissa ve hicbir sekilde isverenden denklestirme talebi gelmiyorsa fazla mesai isteklerinde 40 saat mi yoksa 45 saat mi gozonunde bulundurulur?

  Sozlesmenin 40 saat olarak anlasildigi durumlarda, gunluk fazla mesai limiti 11 saat mi yoksa 10 saat olarak mi degerlendirilmelidir?

  1. Merhaba. Sırasıyla cevap vereyim.
   – Evet, zorla imzalatıldığının ispatlanması gerekir.
   – İşçinin aleyhine olsa bile, rızasının olması yeterlidir.
   – Bu bakış açısı doğru olabilir. Ama daha doğrusu, işçinin yıl içinde 270 saatlik fazla mesaiyi doldurduktan sonra, yapmış olduğu her fazla mesainin ayrıca ödenmesi olacaktır.
   – Aslında ilk bakışta öyle de görünse, aslında işveren bu işten uzun vadede zararlı çıkacaktır. Çünkü fazla mesai hem daha maliyetlidir hem de verimi azaltır.
   – 11 saatin üzerindeki her çalışma, mutlaka ayrıca fazla mesai olarak ödenmelidir. Gece 7,5 saatin üzerindeki çalışma da bu kabildendir.
   – Sözleşme 40 saat ise, bu durumda 40 saatin üzeri ama 46’in altı “fazla sürelerle çalışma”, 46 saat ve üstü fazla mesai olmalıdır.
   – Sözleşme süresi 40 saat de olsa 30 saat da olsa, limit yine 11 saat olacaktır.

   Bu güzel sorularınız için teşekkür ederim.

 38. Merhaba Mustafa bey bizim şirkette bütün birimler ( temizlik, güvenlik, sağlık, danışma vb ) günde 8 saat çalışmakta 08:00-16:00 yarım saat yemek molası düşersek günde 7.5 saat ve bir gün izin onlarda herşey normal ama bizde de bordroda günde 7.5 saat görünmesine rağmen 1.5 saat öğle molası gösteriliyor yani biz 08:00-17:00 arası çalışıp 1 gün izin yapıyoruz idari ofis personellerimizde bizim gibi 09:00-18:00 arası çalışıyor ama büyük bi kısmı cmt-pzr işe gelmiyor sadece birkaç kişi geliyor onlarda sabah 09:00 öğlen 13:00 arası çalışıyor bu konu ile ilgili ne yapabiliriz bizi bilgilendirirseniz sevinirim iyi çalışmalar…..

  1. Ahmet bey 08:00-17:00 saatleri arasında 1,5 saat öğle tatili vererek çalışıyorsanız, sizin de çalışma süreniz 45 saat oluyor. Bu durumda her şey normal görünüyor. Tam olarak sıkıntı nedir?

   1. Merhaba tekrar Mustafa bey sıkıntı bütün birimler 8 saat çalışırken bizim 9 saat çalışmamız iş kanununda geçen madde günde 11 saatlik çalışmalarda 1.5 saat dinlenme verileceği yazıyor şirketteki herkes yarım saat dinlenme yaparken biz neden 1.5 saat gösteriliyoruz ayrıca 1.5 saatte yapamıyoruz beklemeli işçiyiz ve telsizle haberleşiyoruz ve dinlenme saatimizde de telsizi kapatmak yasak bi arıza oldu mu hemen anons ediliyoruz ve bazen yemeği bile yarım bırakıp arızaya gidiyoruz… sorumu şöyle sorayım o zaman şirketin dinlenme saatimizi sözleşmede belirtmeksizin ve bizim onayımızı almadan istediği kadar yüksek tutma hakkı var mı çünkü işçi kanunu 7.5 saat çalışmaya yarım saat dinlenme diyor bildiğiniz gibi ve biz hariç aynı şirket çatısı altında herkese de bu işlem uygulanıyor şimdiden teşekkürler cevabınız için iyi günler dilerim…

 39. Merhaba tekrar Mustafa bey sıkıntı bütün birimler 8 saat çalışırken bizim 9 saat çalışmamız iş kanununda geçen madde günde 11 saatlik çalışmalarda 1.5 saat dinlenme verileceği yazıyor şirketteki herkes yarım saat dinlenme yaparken biz neden 1.5 saat gösteriliyoruz ayrıca 1.5 saatte yapamıyoruz beklemeli işçiyiz ve telsizle haberleşiyoruz ve dinlenme saatimizde de telsizi kapatmak yasak bi arıza oldu mu hemen anons ediliyoruz ve bazen yemeği bile yarım bırakıp arızaya gidiyoruz… sorumu şöyle sorayım o zaman şirketin dinlenme saatimizi sözleşmede belirtmeksizin ve bizim onayımızı almadan istediği kadar yüksek tutma hakkı var mı çünkü işçi kanunu 7.5 saat çalışmaya yarım saat dinlenme diyor bildiğiniz gibi ve biz hariç aynı şirket çatısı altında herkese de bu işlem uygulanıyor şimdiden teşekkürler cevabınız için iyi günler dilerim…..

  1. Ahmet bey, daha önceki sorunuzdan 1,5 saat dinlendiğiniz anlamını çıkarmıştım. Ama anladığım kadarıyla yarım saat ara dinlenmeniz var. Bu durum kanunen uygun değildir, ara dinlenmesinin en az 1 saat verilmesi gerekir. Ayrıca yine bu durumda, haftalık çalışma süreniz 45 saati geçtiğinde fazla mesai ücreti de almanız gerekir.

 40. Merhaba benim eşim bir restorantta Çalışıyor fakat çalışma saate 11 saati günlük buluyor napabiliriz

  1. Seyfeddin bey günlük 11 saate kadar çalışma yasaldır. Ancak bu durumda haftalık çalışma süresi 45 saati geçiyorsa fazla mesai ödenmelidir ve yıllık fazla mesai süresi de 270 saati aşamaz. Bu durumda şikayette bulunabilirsiniz ama genelde bu şikayetlerden sonuç çıkmıyor. Ya da eşiniz haklı nedenle fesih yaparak hakkını isteyebilir, ödenmezse dava açabilirsiniz.

 41. Merhaba Mustafa bey amerikan petrol doğalgaz işinde çalışıyorum haftada 5 saat fazla mesai yaptırıp bunu ödemiyorlar böyle bir uygulama var mı teşekkürler

  1. Elbette ödenmesi gerekir. Bunun her hangi bir istisnası yoktur. Ama maaşınızın içinde fazla mesaileriniz peşinen ödeniyorsa, bilemem.

 42. Merhaba ben iş yerimde sabah 08:00 – 19:30 arası çalışmaktayım bu mesai saati sizce normal mi akşam belli bir saatten sonra aşırı baş ağrısı oluyor ve ne gecemiz ne gündüzümuz ne de aile hayatımız kaldı. Bu konu ile ilgili ne yapabiliriz nereye başvurabilir ve sonuç alabilir miyiz.. teşekkür ederim

  1. Bu şekilde haftanın 6 günü çalışıyorsanız ve yıl boyunca devam ediyorsa, yasal değildir. Alo 170’i arayarak işyerinde teftiş yapılmasını talep edebilirsiniz.

 43. Merhaba ben özel güv. gör. siyim ayda 18 gün çalışıyoruz 2 gün sabah 07, akşam 19 olarak gündüz, 3 ncü gün izin 4,ncü gün akşam 19 sabah 07 olarak 2 gece peşpeşe çalışıp 2 nci gecenin sabahından çıkınca ertesi gün izinli oluyorum 1 saat yemek molası yarım saat çay molamız var kağıt üzerind bize 10,3 saat çalışıyorsunuz deniliyor buda aylık:185,4 saat yapıyor bunun 9 günü gece 9 günü gündüz çalışıyoruz fazla mesai ücreti ödenmiyor asgari ücret alıyorum, birde yıllık izinlerde izine çıkacak arkadaşın yerine adam göndermesi gerekmez mi bize o izindeyken yerine bizi çalıştırmak istiyolar kanuna uygun mu cevabınız nedir teşekkürler

  1. Eyüp bey, fazla mesai hesabını aylık yapmamalısınız. Pazartesiden pazara 7 günlük zaman dilimini dikkate alın ve her hafta için ayrı ayrı hesap yapın. Haftalık 45 saati geçen çalışmalar fazla mesai olarak ödenmelidir. İzne çıkan işçi yerine çalıştırılabilirsiniz ama bu durumda günlük çalışma süreniz 11 saat aşmamalı ve varsa fazla mesai ücretleriniz de ödenmelidir.

 44. MERHABA MUSTAFA BEY, BENDE AYNI ŞEKİLDE BİR SORU SORACAĞIM, CEVABINIZ İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM.
  ÇALIŞMA SAATİMİZ SABAH:8:30 AKŞAM:19:00 HAFTADA BİR GÜN İZİN ANCAK ÇOĞU ZAMAN İŞLER YOĞUN DİYE MECBURİ MESAİ YAPIYORUZ, İZİN MESAİLERİMİZİ ALIYORUZ. ÇALIŞMA SAATİNİDE BORDRODA 7,5 SAAT ÇALIŞMA, 3 SAAT MOLA OLARAK GÖSTERİLİYOR. İŞTEN ÇIKAN OLURSA KENDİNİZ ÇIKIYORSUNUZ DİYE TAZMİNAT VERİLMİYOR.
  SORUM 1-BU SEBEPTEN ÖTÜRÜ İŞTEN ÇIKSAK TAZMİNAT HAKKIMIZ VARMI?
  2-ZORUNLU MESAİ YAPMAK ZORUNDAMIYIZ

  1. Osman bey eğer fazla mesai içi peşinen onay vermişseniz, yapmanız gerekir. Fazla mesai ücretleriniz tam ve banka üzerinden ödeniyorsa, haklı fesih yapmanız mümkün değildir. Ama bir yıl zarfında fazla mesai süreniz toplam 270 saati aşıyorsa, haklı fesih yapabilir ve kıdem tazminatınızı talep edebilirsiniz.

   1. normalde günlük 10,5 saat çalışıyoruz ve yarım saat mola yapıyoruz ancak resmiyette 7,5 saat çalıştığımız için bu mesai olarak geçermi? aylık 2 pazar kesin mesai yapıyoruz ve dediğim gibi günlükte 10 saat çalışıyoruz.

    1. Resmiyette günlük 7,5 saat çalışıyor görünüyorsanız, olası bir dava aşamasında, bunun aksini ispat etmeniz gerekir. Sonuç, sizin delillerinize ve işverenin savunmasına göre değişecektir.

 45. Merhaba mustafa bey benim bir sorum olcaktı biz yazlık bir restourantta calısmaktayiz iki arkadas sabah 10 ve aksam 12 ye kadar bu saatler arasında 2.5 saat dinlenme iznimiz bulunmakta fakat haftanin 7 gunu calisiyoz ve ucretimiz 2400tl fakat ssk da askeri ucret olarak gosteriliyor ve elden aliyoz bizim ne tur bir hakkimiz bulunmakta tesekkurler saygilar

  1. Levent bey, fazla mesai ve hafta tatili haklarınız var. Ayrıca ücretin tamamının sigortaya bildirilmesi gerekir. Bu durumda ya haklı fesih yapabilirsiniz ya da çalışmaya devam edip işten ayrıldıktan sonra dava açıp geriye dönük haklarınızı talep edebilirsiniz.

 46. merhaba mustafa bey şaşırmış kalmış bir durumdayım .geçenlerde işyerimdeki olumsuzlukları calışma bakanlıgı aracılıgıyla internet sitesinden yazıp bu sebepleri öne sürerek tek taraflı iş akdimi feshedersem kıdem ve bu anlattıgım hakkalımı alırmıyım diye yazmıştım .ertesi gün Alo 170 ten aradılar .isterseniz konuyu yargıya aktaralım onlar karar verebilir bu haklarınızı alıp alamayacagınızı dediler.tabi haliyle işvereninde haberini olacagını büyük ihtimal işten çıkarılacagımı düşündügümden kabul etmedim.bugün nette arastırırken bu Alo 170 in patron yanlısı oldugunu anlattıklarımızı bir bir işverene ispiyonlandıgıyla ilgili bir çok haber okudum .lütfen su an yazacaklarımı sıkılmadan okuyup cvp yazmanızı rica ediyyorum .şimdiden tşk ederim.

  Ben bir şantiye işcisiyim.23.04.2015 tarihindebir taşeron firma aracılıgıyla garanti kozapark evleri şantiyesinde işe başladım.ilk girişte tüm haklarımı aldıgımıa dair belge imzalamadıgım taktirde işe alınamayacagımı söyledikleri halde acil eleman ihtiyacından dolayı işe alındım.fakat benim iznim onayım olmadan.14.05.2015 te s.s.k da çıkış gösterilip 15.05.2015 te tekrar işe başlamış olarak gösterilmiş. Sebebini sordugumda ise seni başka bir birimde çalıştırmaya gönderiyoruz,orası buradan farklı bir firma oldugundan giris çıkıp göstermek zorundayız gerekçesiyle zaten gireli bir ay bile olmamış alacak bir hakkın yok diyerek tüm haklarımı aldım belgesini imzalattılar.sonradan farkettim ki tarih belirtilmemiş .biz onu s.s.k üzerinde görülen 14.05.2015 tarihini atacagız dediler.fakat gözümün ününde atmayıp imzadan sonra kagıdı dosyama eklediler . bu tarihi atıp atmadıklarını bilmiyorum.sonradan ögrendim ki ilk girişte o belgeyi imzalamayanları bu şekilde ikna edip imzalatıyorlarmış.buyük ihtimal en son çıkacagım tarihi atacaklarını düşünüyorum.ama heyet kurulu tarafından imzanın cok önceen atıldıgının tespitinin mümkün oldugunu duymuştum.umarım dogrudur.
  İş kanunlarına göre bir işçinin günlük çalışma saati 7,5 ,haftalık 45 saat olması ve bu 45 saat çalışan işçinin pazar günleri bir gün ücretli izin hakkı olması gerekirken, biz günlük saah 08:00-12.00 cay paydosu olmadan aralıksız 4 saat 12:00-13-00 arayı yemek paydosu 13:00-17:00 cay paydosu olmadan aralıksız 4 saatten günlük 8 saat çalışıyoruz .buda haftada 48 saat yapıyor .haftada 3 saatten ayda 12 saat bizlere %50 mesai ücreti üzerinden maaşımıza eklenmedigi gibi pazar günleri ücretli izin hakkıda vermiyorlar..günlük yevmiyeci oldugumuzu öne sürüp pazar tatil hakkınız bulunmuyor deniliyor.pazarları çalışırsak günlük aldıgım 80 tl üzerinden maaşıma yansıyor,%50 yada %100 mesai söz konusu degil.pazarları çalışmazsak yevmiyeden kesiliyor.Resmi tatil hakkımızd bulunmadıgı dibi milli bayramlarda da çalışmazsak yevmiyeden kesiliyor çalışırsak yine %siz normal 80 tl yevmiye üzerinden hesaplanıyor. dini tatil günlerimiz de ücretsiz kullanıyoruz maaşımızdan kesilyor.S.S.K sı 30 gün üzerinden yatırılan bir işçi günlük yevmiye hesabından çalışıyor olsa bile ücretli senelik izin hakkımızın oldugu söyleniyor bu dogrumu. bizde ücretli senelik izin kullandırmıyorlar. Her hangi bir iş kazası hastalıktan dolayı çalışamayıp devlet hastanelerinde istirahat raporu getirdigimizde ise siz yevmiyecisiniz bizde raporlar geçerli degil deyip ister bir gün ister bir hafta çalışamaz durumda olsak bile yevmiyeden kesiliyor.ama hem rapor geçerli degil diyorlar hem de hastaneden aldıgımız raporları kendilerine teslim etmemizi istiyorlar.anladıgım kadarıyla bu istirahat raporlarını s.s.k. dan bizim adımıza alıp ceplerne atıyorlar. bütün arkadaşlarım da bu şekilde düşündügünden kimse hastalandıgında istirahat raporu istemiyor.bu da haliyle işverenin işi geliyor şöyle ki; iş kanunu na göre mazeretsiz ayda 3 gün işe gelmeyenin iş aksine tazminatsız son verilir.zaten işveren kendini her türlü haklı çıkarmak için yazılı mazeret izin kagıdı istemiyor.rahatsızım yada falanca önemli işim var dedigimizde yazılı kagıt imza karşılıgı yerine sözlü olarak izin veriyor .bu da isveren istedigi bir işciyi 3 gün işe gelmediigi gerekçesiyle iş akdine tazminatsız son verebilir anlamına geliyor.bu da bizim mazeretli 3 iş günü işe gelmeyişimizin önündeki delili ortadan kaldırıyor.şu an onların verdigi çakma yan sanayi demir uçlu ayakkabılar yüzünden ayak parmak uçlarım yara bere içinde çalışamaz haldeyim.raporumda olmasına ragmen bekli 3-4 gün çalışamayacagım .ama yevmiyemden kesilecek.
  Diger bir konu her ay imzaladıgımız maaş bordrosunun bir nüshasını bize vermedikleri gibi incelememize bile izin vermeden hızlıca imzalamamız isteniyor.ben bu geçen ayın bordrosunu kaşla göz arasında çaktırmadan fotografladım .inceledigimde durum içler acısı .2 yildır boşuna neye imza atıp haklarımı kaybetmişim.Günlük 80 tl yevmiye alırken maaş bordrosunda vergiden düşmek için 59,25 tl günlük brüt ücret görünüyor,ücretli tatil kullanmadıgımız halde 3 gün hafta sonu tatili görünüyor. A.G.İ vermedikleri halde 133.33 tl agi verilmiş görünüyor. ve pusulanın altında da bir nüshasını aldım bu bilgilerin dogrulugunu kabul ediyorum diye zorunlu olarak imza atıyoruz.aksi taktirde işten çıkarılmakla tehdit ediliyoruz.
  simdi size soruyorum bu kadar olumsuz şeyleri öne sürerek ; birçok olumsuz nedenlerden dolayı 15 günlük ihbar süremi kullanarak tek taraflı iş akdimi feshediyorum… başlıgı altında işten çıkış ihbarnamesi hazırlayıp çıkışımı versem.iş kanunlarına bu olumsuzluklar haklı sebep sayılarak tazminat alma ,ve dini milli tatil ücretlerim,haftalık 45 saat üzeri çalışmış oldugum fazla mesailer ve ücretli kullandırmadıkları bayram ve senelik izin haklarımın ücreti calışmış oldugum 2 yıl 2ay üzerinden hesaplanarak tarafıma ödenirmi

  1. Eyüp bey merhaba. Sondan başlayayım. Fazla mesailerin ödenmemesi, kullandırılmayan izinler ya da ödenmeyen bayram ücretleri elbette birer haklı fesih sebebidir. Siz iş sözleşmenizi feshettikten sonra, işveren ödeme yapmayabilir; ki genelde de yapmazlar. Bu durumda, takdiri yapacak olan iş mahkemesi olacaktır. Birkaç hususa da değineyim.
   – Alo 170 patron dostu değildir. Her sistemde olduğu gibi burada da bazı açık noktalar ya da art niyetli inanlar olabilir. Ama alo 170 genel olarak işçi dostu olarak adlandırılabilir.
   – İlk işe girişte imzalanan “bütün haklarımı aldım” kağıdının hiçbir önemi yoktur.
   – Her işçinin hem hafta tatili hakkı vardır hem de genel tatil günlerinde çalışırsa, genel tatil ücreti alma hakkı vardır.
   – İşçinin ilk 2 günlük raporu maaşından kesilebilir ama 3 ve sonrasının maaşı kesilse bile, işçi bu günlerin ücretini rapor parası olarak SGK’dan ayrıca alır.

   Anlattığınız kadarıyla, işyerinde orman kanunları geçerli. Bence bir an önce davanızı açın ve hakkınızı sonuna kadar arayın.

 47. Merhaba,
  Özel sektörde çalışmaktayım. Ve kullandığım haftalık izinleri saymazsam yaklaşık 15 gündür full mesai sabah 8 aksam 21.30yapmaktayım. Bu konudan doğabilecek bir hakkim varmı? Eğer varsa kullandığımda işsizlik maaşı alabilecekmiyim?
  Saygilarimi sunuyorum.

 48. İşe iade davasını kazandım bana aşağıdaki gibi işe davet geldi..İşe başlatma bildiriminde izah edildiği üzere kesinleşen mahkeme ilamı gereğince Sedat ek….rin müvekkiller den Abdurrahman B….. yanında işe iadesi gereklidir . Ancak müvekkillerden abdurahman B…. adına işe başlatma bildiriminin Tebliği tarihi itibarı İle SGK nezdinde kayıtlı bir iş yeri bulunmamaktadır . Abdurahman B….. hissedarı olduğu …. teknik danışmanlık mühendislik otomotiv Sanayi ve ticaret limited Şirketi Atatürk organize Sanayi bölgesi 10.006 Sokak no 10 adresindedir ve aynı işkolunda ticari faaliyetini sürdürmektedir . Anılan sebeplerle Sedat’ın 11 Ağustos 2017 günü saat 8:30’da yukarıda belirtilen adreste hazır bulunmasını bilgilerine sunarız …sormak istediğim daha önce Apdurahman nın yanında çalışıyordum şimdi hissedar olduğu fabrikaya iş başı daveti geçerli davetiye sayılır mı . Önceki işveren şahıs iken şimdiki iş veren Üç ortaklı şirket olmuş oluyor. Bu durum aynı işyeri Ve aynı konum olur mu İşe daveti ret edersem boşta geçen süre tazminatı ve İşe almama tazminatını hak eder miyim Ayrıca iş başı yapıp bir gün sonra 3600 günüm dolmasından dolayı emeklilik dilekçesi vererek istifa edersem boşta geçen süre tazminat ımı alabilirmiyimgörüşlerinizi yazarsanız memnun olurum

  1. Sedat bey, bu soruyu bana değil avukatınıza sormalısınız. Konuya buradan hakim olmam mümkün değil. İşe başladıktan hemen sonra, 15 yıl ve 3600 gün nedeniyle ayrılmak mümkün görünse de, önce boşta geçen süreler için ücretinizi almanızı öneririm. Bunun ardından ayrılmanız daha mantıklı olacaktır.

 49. merhba
  benım çalışma saatım baya faklı özel bır sektorde çalışıyorum iş veren bıze çalışma sattı olarak 24 saat çalışma zorunluğu yapmış muş memleketınde çalışma ımakanları az olduğu için mecburen çalışıoruz 24 saat çalışıyoruz 24 saate dınlenme. ve benkısa bır sure once amelıyat oldum bana verılen 45 gunluk rapor ucretın aldım ssk’dan ama amelıyat oncesı 7 gun onceden gıttım ve rapor harıcı o 6 gunluğude benden kestı .buna istınaden işten ayrılma gıbı bır sorun olursa ben tanzimatımı alabılırmıyım …teşekur edrım sagılarımla

  1. Habip bey, ameliyat öncesi rapor almadan işe gitmediyseniz, bu günlerin ücreti kesilebilir. Ama işçi, hiçbir şekilde 24 saat çalıştırılamaz. İşten ayrılmak isterseniz, yapmanız gereken bir ihtarname göndermek ve fesih gerekçesi olarak 24 saatlik bu çalışma sistemini göstermektir. Bu durumu ipat edebildikten sonra, her türlü haklı olursunuz.

 50. iyi akşamlar ben günlük 10 saat çalışıyorum ancak sigortada 7.5 saat gösteriliyor 1 saate yakın mola hakkımız var ancak asgari ücret alıyoruz 7.5 saati geçtiği halde mesai ücreti almıyoruz isterlerse zorunlu mesaiye bırakıp 10 saatten sonraki mesaileri ödüyorlar ve yanlış hatırlamıyorsam işe girerken bir kağıt imzalatmışlardı gerekli durumlarda mesaiye ye kalına bilir diye bizim buradan herhangi bir hakkımız doğar mı henüz 1 aylık çalışanım

  1. Ahmet bey, imzaladığınız evrak gereği fazla mesai yapmak zorunda olabilirsiniz; ama bu, yapılan mesainin ücretinin ödenmeyeceği anlamına gelmez. Fazla mesaiyi günlük hesaplama hatasına düşmeyin. İşçinin çalışma süresi haftalık hesaplanır ve bir hafta sonunda 45 saatin üzerinde yapılan çalışmalar fazla mesai olarak ödenir. Buna göre değerlendirmenizi tavsiye ederim.

 51. Mehaba Mustafa bey,
  Özel bir şirkette sekreter olarak çalışmaktyım.1 yıl önce kadar çalışma saatlerimiz 08:30-18:00 arası idi fakat Cumartesi Günleri de yarım gün çalışıyorduk.Şiödi bize Cumartesi günlerini tatil yaparak mesai saatlerimizi 08:30-19:00 a çıkarttılar bu arada bütün personellerin öğle tatili arası (1 saat)varken bana o izin 11 yıldır verilmiyor.Bu konuda ne yapabilirim.Hem haftalık çalışma saatim 52,5 saat hem öğle arası dinlenmem yok.
  İşten bu nedenlerle ayrılmam durumunda tazminat ve kıdem gibi haklarımı alabilir miiym bu konuda yardımcı olursanız sevinirim.

  1. Zeynep hanım merhaba. Haftalık çalışma süreniz 45 saatin üzerindeyse ve fazla mesai ücreti ödenmiyorsa bu bir haklı fesih sebebidir. Ara dinlenmesi kullandırılmaması da başlı başına bir haklı fesih sebebidir. Önemli olan, olası bir dava aşamasında bunları ispat edebilmeniz ya da bunların varlığına mahkemeyi ikna edebilmenizdir.

 52. Merhaba;
  Ben mağazacılık sekteründe çalışıyorum. Bilirsiniz gece çalışmaları olur. Ben örneğin pazartesi saat 10:00da işe başlıyorum salı günü saat 10:00 da işten çıkıyorum. İmza föyüne şöyle yazmamız isteniyo pazartesi saat 24:00 kadar ve salı günü 00:00dan saat kaça kadar çalıştıysak. Fakat ara vermeksizin çalıştıgım saati bir sonraki güne yansıttıgımdan ötürü 11 saatim karcanmakta. Ve şöyle denmekte sen salı günü gündüz vakti çalışacagını geceden çalıştın dolayısıyla 11 saati aşmadıkça mesain yok. Bende buna karşılık ben 11 saatin üzerine 8 saat ara dinlenme yapmaksızın çalışıyorum bu gündüz veya gece çalışması muhabbeti degil. sonuç olarak ben ara dinlenme yapmadan ve gece yarısından sonra diger güne devrettigi gerekçesiyle aylık toplam çalışma saatimden aylık çalışma saatinden kalanı mesai alıyorum ve her ay 11 saatim yenecek. İkna olmuyorum çünki ben iş sağlığı ve güvenligi okudum haklarımı biliyorum ve koyun değilim. Sizin öneriniz nedir?

  1. Dursun bey, sorunuz biraz karışık olmuş. Şu durumda fazla mesai alıyor musunuz almıyor musunuz? Alıyorsanız hesaplama nasıl yapılıyor?

 53. Merhaba özel bir hastanede özel güvenlik görevlisi olarak çalışan biriyim sabah 8 akşam 8 çalışıp vardiyalı calistigimizdan haftalık 48 saat çalışıp fakat hafta içinde 4 gün çalıştığımız için bize denilen şu 1 er saatten yemek ve mola düşüyorum ondan dolayı siz eksi 1 çalışıyorsunuz deyip çalıştığım yerde eksi ye giriyorum yasalmidir şimdiden tşk ederim

  1. Engin bey sorunuzu tam olarak anlayamadım. Ama ara dinlenmesi veriyorsanız, bunları toplam çalışma sürenizden düşmelisiniz.

 54. Merhaba 4 yildir sigortali olarak özel sektörde calismaktayim.Haftaiçi 45 saat cumartesi günü 12 saat çalışıyorum. Mola olarak belli bir saat verilmiyor bos bulundugumuz anlarda dinleniyoruz,Firma ile sözleşmem yok.Nerede ise tum resmi tatillerde calisiyoruz, ve mesai ucrete odenmiyor. 2 sorum var .1-isveren mola saati belirlemedigi için musait olan herhangi bi anda dinleniyorum. (Kuaförüm )bunu benim aleyhime kullanabilir mi.Çalışma saati hesaplamami neye göre yapmam gerekir. 2- asgari ücretten sigortam odeniliyor.Halbuki 2000 tl net maaş alıyorum elden ödeniyor. Isveren AGİ ücretinin aldigim maaşa dahil olduğunu söylüyor. İstifa ettiğim takdirde tazminatim ve haklarımi kaybetmek istemiyorum.Nasıl bir yol izlemeliyim isverenim tazminat vs gibi bir duruma asla yanasmaz.

  1. Merhaba.
   1- Gün içerisinde ne kadar dinlenme yapıyorsanız, bunları çalışma süresinden düşmeniz gerekir.
   2- Bu durumda istifa etmemelisiniz. Bunun yerine haklı fesih yapmanız daha doğru olacaktır. İşveren haklarınızı ödemezse dava açarsınız ve bahsettiğiniz şartları ispatlamanız durumunda mahkeme zaten sizin lehinize karar verecektir.

 55. Merhaba bn iki gundur özel sektörde calisiyorum günlük çalışma 7 :00den 19:00kadar.
  sabah k.molası 30dk öğle yemeği molasida 1saat yani toplam10,5saat calisiyoruz ay lik 1500+sigorta haftalık tatilimiz yok ücretler aylık olarak değilde fiş şeklinde veriliyor pamuk fabrikası olduğu için en fazla iki ay suruyor. Sizce anlattıklarım arasında işçi hakları ihlal edilmis mi mi edilmişse e yer ne yapabilirim.ha bi sorim daha olacak arada makineler arizalaniyor bir iki saat makineler tamir edilinceye kadar bos kalıyor çalışmıyoruz o makineler yuznden bos gecen sürede bizim çalışma saatimizdenmi kesiliyor??

  1. Merhaba. Günlük 11 saate kadar işçi çalıştırılabilir. Ama haftalık çalışma süresi 45 saati aştığında fazla mesai ücretinin ödenmesi gerekir. İşçi ücreti sadece para ile ödenebilir. Başka bir yöntemle ödenmesi mümkün değildir. Ayrıca işçiye haftada en az 1 gün hafta tatili verilmesi gerekir. Boşta beklediğiniz o birkaç saat de elbette çalışma süresinden sayılır.

 56. Merhaba,

  Çalıştığım iş yeri site yöneticiliği ve işe başlarken hiç bir sözleşme vs. imzalamadım. Çalışma sürem 10 ay
  görevimiz kapıda güvenlik ama sigortaya bildirilen danışman veya kapıcı oluyor genelde.
  çalışma saatlerimiz 2 gündüz 2 gece 2 izin olarak 12 saat bazında çalışıyorduk. Resmi tatil diğer çalışma arkadaşların gelmediğinde izinli olsakta extra çalışma ve yemek molası gibi mola yok yanımızda ne getirirsek onu güvenlik noktasında yiyip geçirtiriyorduk.

  işe başlama ekim 2016 çıkış 31 temmuz 2017

  çalıştığım süre içerisinde hiç bir bodro imzalamadım en son mart maaşımızı maaş hesabımıza bankaya yatırdılar ve nisan maaşı dahil işten ayrıldığım süreye kadar maaşımızı elden parça parça mesaisiz bir şekilde elden verdiler ve elden maaşımızı aldığımıza dair hiçbir belge veya kağıt imzalamadık.

  işten ayrılırken içerden 2 maaş alacağım kaldı resmi mesailer vs. dahil değil. İşten ayrıldığım günden bu yana telefon ve yüzyüze görüşmelerimizde bugün vercez yarın vercez sürekli oyalıyorlar.

  NOT: Mesaiye her başladığımızda giriş çıkış saatlerimizi belirten imza defteri mevcut ( 08:00 – 20:00 gibi )
  Sigortam tam ve eksiksiz yatmış durumda maaş: 1900 TL

  **Yukarda belirttiğim resmi mesailer ayrılırken içerde kalan maaşım ve belli aydan sonra elden parça parça aldığım maaş ( bodro ve elden maaş aldığıma dair belge yok)

  ** belirttiğim maddede belirttiğim koşulları nereye başvurmam gerek alacaklarımı tam almak için

  ÇAŞILMALARINIZDA BAŞARILAR DİLERİM
  KOLAY GELSİN

  1. Merhaba. Uzun uzun yazmışsınız ama, buradan ayrıntılı cevap vermem mümkün olmaz. Bu durumda ya dava açacaksanız ya da arabulucuya başvuracaksanız.

 57. merhabalar;
  özel sektörde 5 yıla yakın çalışıyorum,
  servis belli bir noktadan 6:15 te alıp saat sabah 6:45 ofise bırakıyor.
  normalde çalışma saatimiz 7:30 ama servis başka servis alacağından bizi 45 dk erken bırakıyor, şirketle servis öyle anlaşmış,
  ben ofise saat 6:50 de giriyorum,
  benim 6:50 girişim mesai başlangıcı olur mu,
  6:50 giriş akşam 17:15 servis kalkış saatim
  cumartesi de aynı şekilde çalışıyorum,
  doğal olarak 62 saat gibi ediyor haftalık çalışma saatim,
  iş veren sozleşmemi fesih ederse bu haklarımı isteyebilir miyim ?
  teşekkürler

  1. Merhaba. İşveren size servis sağlamak zorunda mı? Değilse, açıkçası kendi imkanlarınızla tam olarak 7:30’da işyerinde olarak mesaiye başlayabilirsiniz. Ya da bu şekilde erkenden gelirsiniz ve aradaki süre çalışma süresinden sayılmaz.

 58. Merhaba, ben özel bir sağlık kuruluşunda çalışmaktayım, işveren işe gelmemeli ve istifa etmemi istedi, bende çıkışımı istedim kabul etmedi, noterden ihtarname çekeceğim,13 aylık çalışmam var, izin kullanmadım, ıhbar ve kıdem tazminatını alabilir miyim, ayrıca işe başlarken 15 nöbet üzerinden anlaştık, ancak sonradan haftasonu nöbetlerde eklediler, 15×11=165 saat hafta içleri, 24×4=96 hafta sonları toplam 261 saat ayda çalışıyorum, haftalık 45 saatin üzerinde olan bu farkları mı da alabilir miyim,teşekkurler

  1. Adnan bey, elbette bunları alabilirsiniz. Ama size buradan ayrıntılı olarak yol göstermem çok zor. Sadece şunu söyleyebilirim; siz fesih işlemi yapmayın, ihtarnamede işverenin sizi çıkardığını özellikle vurgulayın.

 59. Merhaba size bir sorum olucak yardimci olursaniz cok memnun olurum haftada en cok 45 saat calisilabilir olarak anladim peki isci haftanin her gunu işe gelmis fakat haftalık calisma suresi toplamda 30 saat yani 2 gunluk bir kayip gibi gozukuyor baktigimizda bu kişi bu 2 gunden dolayi tam zamanli calismadan kısmi zamanli calismaya duser mi yardimci olursaniz cok memnun olurum

 60. Merhaba. Ben özel bir kurumda hemşire olarak çalışıyorum. 240 saat üzeri mesaidir dendi. Ve ben Aralık ayında 252 saat çalıştım. Özel hastanede eldenliğimi (mesaimi) almak için gittiğimde. Muhasebe bana 300 küsürat borcum olduğunu. Ve parayı onlara iade etmemi söyledi. Nedeni nedir dediğimde. 150 lojman parası 55 BES’ten kestiklerini söylediler. Benim şu anki hakkım nedir? Yardımcı olabilir misiniz? Yeni başladım. Ve şu an yasal olarak maaş konusunda hiçbir bilgim yoktur.

  1. Üstelik başka bir kuruma dış nöbetçi olarak nöbetlerimde yazılıyor. Burada ki çalışmama ek olarak başka bir hastanede de çalıştırıyorlar. Ne yapabilirim. Acil cevap verebilir misiniz?

  2. Merve hanım, sizin işverene ne borcunuz ya da alacağınız olduğunu bilmemiz mümkün değil. Bu nedenle, sorunu yine işverenle çözmeniz gerekir.

 61. ‘Zeynel abidin’ bence sen cevap yazma insanlara zaten hiçbir soruya doğru dürüst cevap vermemişsin ,evde eşiyle tartışmış etrafına gider yapan insan profili çiziyorsun daha fazla insanların sinirini bozmadan sosyal medyadan kendini emekli etmelisin ne iş yapıyorsun inan bilmiyorum ama bu işi yapamadığın çok aşikar “BİR DOST”

  1. Yasemin hanım, o halde lütfen siz böyle bir site açın ve insanlara cevap verin. 3 yılda 10.000’nin üzerinde yoruma cevap verdik ve halen veriyoruz. 18 yaşın altında olduğu belli olan ziyaretçilerimize bile “siz” demeden hitap etmiyoruz. Elimizden geldiğince de herkese cevap veriyoruz. Tam olarak ne istediğinizi merak ettim. Normalde böyle yorumlara cevap yazmıyorum; ancak yorumunuzu olduğu gibi yayımladım ki, nelerle uğraştığımız görülsün.

   1. Zeynel bey ben bu yorumu yeni gördüm ve adeta ŞOK oldum 🙂 :)) Ve meyve veren ağaç taşlanır derim üstadım başka da bir şey demem. İyi ki varsınız… Demekki doğru yoldasınız.

 62. Güvenlik 2 gün gündüz(08.00_18.00), 2 gün gece(18.00_08.00), 2 günde tatil yaparak ayda 10 gün gündüz (100 SAAT), 10 GUN GECE(140SAAT)calisip 10 gunde tatil yapiyor am bordrosunda 26 gun calisip 4 gun tatil yaptigi ayda 208 saat calistigi gozukmekte bu yasalmidir degilse dogrusu nasil olmali bir de guvenlik ayda kac saat fazla mesai yapmis olur saygilar

 63. Ben gunluk 9 saat çalışıyorum ve calistim gun kadar ucret alıyorum haftalik 26 gun calisiyorm ve aylik 1.650 tl alıyorum normalde 8 saat olan calisma surem 9 bucuk saat oluyor anlamis degilim bunu bildirsem isci haklarina düzeltmeleri olurmu 8 saate duserlermi is kurdan gelmis benden once bir bayan 8 saatten fazla o zaman calistirmamislar ama iskur bunyesinden cikinca arkadas 9 bucuk saate cikardilar onuda yarim saatte yemek molasi var pazar gunude tam gun ful calisiyoruz 12 saat (market) bu is yeride.

  Tesekkurler.

 64. Öncelikle İyi Günler Dilerim. Ben bir kamu kurumunda görev yapmaktayım. Puantaj işlerine yeni başladım ve öğrenmeye çalışıyorum. Ancak Fazla mesai ile ilgili birkaç konuda bilgilerinizden faydalanmak istiyorum.
  Fazla mesai hesaplanırken Haftalık 45 saat üzeri çalışmalarmı dikkate alınmalı yoksa ? Aylık olarak mı hesaplanmalı
  Bir diğer önemli nokta Hafta içinde izinli günler veya resmi tatil varsa (Arife, Bayram, Saatlik 4 veya 8 saat izin, Viziteye çıkma-Raporlu izinler, Evlenme, Yıllık İzin vb. gibi izinler) bu günlerin çalışma saatini 45 saatten düşmemiz gerekiyormu, yani fiilen iş yerinde bulunmayıp çeşitli sebeplerle işyerinde olmayan işçi bu sürelere ait çalışma saatleri fazla çalışmasını etkiliyormu. Yoksa bu saatler de çalışılmış sayılıp 45 saat haftalık sürelerden mi sayılmakta.

  1. Merhaba. Fazla mesaiyi mutlaka haftalık hesaplamalısınız. Aylık hesaplanması yanlış sonuçlar doğuracaktır. İşçinin raporlu vb. olduğu için çalışamadığı günler elbette çalışma süresinden düşülmelidir. Neticede fazla çalışma ücreti, bir hafta içinde 45 saatin üzerinde çalışan işçiye ödenen bir ücret türüdür. Örneğin salı günü raporlu olan işçinin o gün için 7,5 saat çalışma süresi varsa, bu süre fazla mesai bakımından çalışılmamış gibi kabul edilmelidir.

   1. Öncelikle İyi Günler Dilerim. Ben bir kamu kurumunda görev yapmaktayım. Puantaj işlerine yeni başladım ve öğrenmeye çalışıyorum. Ancak Fazla mesai ile ilgili birkaç konuda bilgilerinizden faydalanmak istiyorum.
    Fazla mesai hesaplanırken Haftalık 45 saat üzeri çalışmalarmı dikkate alınmalı yoksa ? Aylık olarak mı hesaplanmalı
    Bir diğer önemli nokta Hafta içinde izinli günler veya resmi tatil varsa (Arife, Bayram, Saatlik 4 veya 8 saat izin, Viziteye çıkma-Raporlu izinler, Evlenme, Yıllık İzin vb. gibi izinler) bu günlerin çalışma saatini 45 saatten düşmemiz gerekiyormu, yani fiilen iş yerinde bulunmayıp çeşitli sebeplerle işyerinde olmayan işçi bu sürelere ait çalışma saatleri fazla çalışmasını etkiliyormu. Yoksa bu saatler de çalışılmış sayılıp 45 saat haftalık sürelerden mi sayılmakta.bu soruyla alakalı resmi tatillerde mi mesai gününden sayilmaz

    1. Merhaba.
     1- İlk sorunuzun cevabı için: mustafabaysal.com/fazla-mesai-aylik-hesaplanabilir-mi
     2- Fazla mesai hesabında önemli olan işçinin o hafta FİİLİ olarak kaç saat çalıştığıdır. Dolayısıyla, işçi örneğin raporlu olduğu için ya da resmi tatil nedeniyle işe gelmemişse, bu durum elbette haftalık çalışma saatini aşağıya çekecektir.

 65. Merhaba Mustafa bey ben yerel bir markette çalışmaktayım sabah 8 akşam 17.00 çalışma saatlerimiz. Ama bu 17.30 dan önce çıkamıyoruz Ara dinlenme ise 30 dk yemek molası olarak veriliyor. Birde personel yok diye haftanın bir günü sabah 8 akşam 22.00 olarak çalışıyorum ara dinlenmem yine 30 dk bu nedenle ne yapmam gerekiyor lütfen cvp bekliyorum. Son olarak meslek adı ile ilgili bir sıkıntım var geçen yıllarda meslek adı olarak kasap görünüyordum. Bu yıl ise şarküteri reyon elemenı olarak değiştirilmiş işçi onayı olmadan şimdiden teşekkür ediyorum

  1. Merhaba. Meslek kodunun sizin için özel bir önemi yoksa, buna takılmanıza gerek yok. Diğer konuda ise ya haklı nedenle fesih yaparak işten ayrılabilir ve ödenmezse haklarınız için dava açabilirsiniz ya da Alo 170’i arayarak işyerini şikayet edebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu