Devlet Memurları Kanunu

Ek mal bildirimini unutunca ne yapmalı?

Mal bildirimi çoğu zaman memurların kafasını karıştıran bir mevzu olsa da aslında uygulaması ve anlaşılması son derece basittir. Belirli şartlarda yapılması gereken ek mal bildirimini memur unutabilir. Peki, ama ek mal bildirimi yapmayı unutan memur ne yapmalıdır?

Mal bildirimi nedir?

Kaynağını 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’ndan alan mal bildirimi; belirli görevdeki kimselerin yine belirli şartlarda ve zamanlarda yapmakla yükümlü oldukları ve mal varlıklarındaki değişimi gösteren bir bildirim türüdür.

Mal bildiriminin üç türü ya da verilme zamanı bulunur:

  • Memurun göreve başlaması esnasında verilen mal bildirimi
  • Sonu 0 ve 5 ile biten yılların şubat ayı sonuna kadar verilmesi gereken yenileme mal bildirimi
  • Ek mal bildirimi

İşte bu mal bildirimlerinden ilki zaten göreve başlanırken verildiğinden, unutulması ya da talep edilmemesi düşünülemez. Ayrıca yenileme mal bildirimleri de kurumlarca takip edilir ve memurlardan tek tek toplanır.

Bunlar arasında yalnızca ek mal bildirimi, niteliği itibariyle, unutulmaya daha müsait olanıdır.

Bunlara göz atmadan gidersen, pişman olabilirsin!

Ek mal bildirimi şartları

Memurlar bakımından ek mal bildirimi vermenin tek ve basit bir şartı vardır: Memurun malvarlığında azalış ya da artış meydana getiren ve maaşının beş katını aşan tutarlarla ifade edilen değişikliklerin ek mal bildirimi ile beyan edilmesi gerekir.

Örneğin memurun aylık geliri 50.000 lira olsa, bu memurun 250.001 TL ve üzerindeki her türlü taşınır, taşınmaz ya da menkul para alım veya satımını kurumuna bildirmesi icap eder.

ek mal bildirimini unuttum

Ek mal bildirimi yapmayı unuttum!

İşte yukarıdaki şartları ihtiva eden bir durum meydana geldiğinde, memurun bu olayın vuku bulmasından itibaren 1 ay içinde ek mal bildirimi beyanını teslim etmesi gerekir.

Ancak bazen memurların bu ek mal bildirimi beyanını unuttuğu görülür. İnsanlık hali olarak nitelendirilebilecek böyle bir unutma sonrası, memurun aklına işin ceza kısmı gelebilir.

Şu yazımda ifade ettiğim üzere, mal bildiriminde bulunmamanın cezası Devlet Memurları Kanunu’nda kademe ilerlemesinin durdurulması olarak belirlenmiştir: https://mustafabaysal.com/mal-bildirimi-memur-disiplin-cezasi/

Geç mal bildiriminde bulunmak

Memur, ek mal bildiriminde bulunmayı unuttuğunu söylediğine göre, bir aylık süreden sonra bunu hatırlamış demektir. Böyle olunca, akla gelen ilk ihtimal, geç de olsa mal bildiriminde bulunmak olur.

Teknik olarak 657 sayılı Kanun’daki disiplin cezasına baktığımızda ilgili ceza hükmünün şöyle olduğunu görürüz: Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak

Bu hükme göre, mal bildiriminde geç bulunmak ve bulunmamak arasında fark yoktur ve memura her halde kademe ilerlemesinin durdurulması cezası uygulanacaktır.

Fakat idare mahkemeleri kararlarını incelediğimizde, mahkemelerin bu kadar katı olmadığını görürüz. Hemen aşağıda bulabileceğiniz bir kararda, mal bildiriminde bulunmadığı için kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilen memurların açtıkları davalarda, Danıştay’ın memurun niyetine ve amacına baktığını görebilirsiniz:

“Davacılar murisi …’ın söz konusu alım ve satım işlemlerine ilişkin olarak süresi içinde mal bildiriminde bulunmamış olduğu açık ise de, dava konusu disiplin cezasına ilişkin işlemden önce 13.01.2009 tarihinde mal bildiriminde bulunmuş olması, söz konusu müeyyidenin amacı, davacının haksız ve geliri ile mütenasip olmayan mal edindiğine ve edindiği malı gizleme maksadı taşıdığına yönelik herhangi bir iddia ve tespitin bulunmaması hususları bir bütün olarak değerlendirildiğinde, muris …’ın suç işleme kastıyla hareket etmediği, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir…” (12. Daire, 2020/3308)

ek mal bildirimini unutunca

SONUÇ

Ek mal bildirimini unutan ve unuttuğunu da hatırlayan memurun önünde iki seçenek vardır: Mal bildirimini hiç vermemek ya da bir an önce, geç de olsa vermek.

Kanaatimce ek mal bildirimini vermemenin memura sağlayacağı hiçbir avantaj olmaz. Evet, mal bildiriminin süresi kaçırılmış ve teknik olarak disiplin cezası hak edilmiş olabilir; fakat yine de ve bir aylık süreden sonra bile ek mal bildirimini vermek gerekir.

Böylece eğer ileride memura bu ek bildirimin zamanında yapılmamış olduğu için disiplin cezası uygulanacak olsa; mahkeme aşamasında, memurun süresinden sonra bile olsa mal bildiriminde bulunmuş olması lehine delil teşkil edecektir.

Ayrıca unutmayın ki; ek mal bildirimini unuttuktan sonra mal bildirimini vermeniz ve vermemeniz arasında, aleyhinize bir fark olmayacaktır. O halde, en azından iyi niyetinizi belli etmek adına ek mal bildirimini geç de olsa beyan etmekten geri durmamalısınız.

Konuyla ilgili sık sorulan sorular:

Ek mal bildirimi kaç gün içinde verilir?

Ek mal bildirimi bir ay içinde verilir. Örneğin ev satın aldıysanız, evin satın alma tarihinden itibaren bir ay içinde ek mal bildirimini vermeniz gerekir.

1 ay içinde ek mal bildiriminde bulunulmazsa ne olur?

Aslında başlangıçta bir şey olmaz; çünkü memurun edindiği mallar her dakika ve saat kontrol edilmez. Fakat ileride herhangi bir nedenle, memurun ek mal bildirimine konu bir mal edindiği öğrenildiğinde ve bunun ardından süresinde mal bildiriminde bulunmadığı görüldüğünde, kurumu tarafından disiplin cezası uygulanabilmektedir.

Mustafa Baysal

Sizin için doğru ve değerli bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum. Bu yazı gerçekten işinize yaradıysa ve teşekkür etmek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey onu PAYLAŞMAK.

Bunlara göz atmadan gidersen, pişman olabilirsin!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu