Sendikalar Kanunu

Bakanlığın iş kolu tespit talebini reddetmesi

Çalışma Bakanlığı işkolu tespiti yapmazsa

İşkolu tespitinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yapılacağını daha önce yazmıştım. Mevzuattan da açıkça anlaşıldığı üzere, bir işyerininin hangi iş koluna girdiğinin tespiti sadece Bakanlık tarafından yapılabilmektedir.

İşkolu tespiti nasıl olur?

İşkolu tespiti için ön şart, ilgili taraflardan birinini Bakanlığa başvurması ve işkolu tespiti istemesidir. Bu talebi alan Bakanlık işyerinde incelemeler yapacak ve o işyerinin hangi işkoluna girdiğini tespit edecektir. Bu tespit kararı da resmi gazetede yayımlanacaktır.

Bakanlık iş kolu tespiti yapmak istemezse!

İlgili Makaleler

Diyelim ki sendika, Bakanlığa başvuru yaptı ve bir işyerinde işkolu tespiti istedi. Bunun üzerine Bakanlık, sendikaya verdiği cevapta, o işyerinde işkolu tespiti yapmayacağını belirtti. Buna gerekçe olarak da, aynı işyerinde daha önce yapılmış bir işkolu tespitini gösterdi. Hatta örneği daha da somutlaştırmak için şunu söylemek isterim: Bakanlık hiçbir gerekçe göstermeksizin iş kolu tespiti yapmayacağını bildirmiş olsun.

Dava iş mahkemesine mi açılır?

Eğer bu durumda sendika, Bakanlığı iş kolu tespiti yapmaya zorlamak için davayı iş mahkemelerinde açarsa yanlış yapacaktır. Çünkü iş mahkemelerinde dava, Bakanlıkça yapılan bir işkolu tespitine itiraz edilmesi halinde mümkündür. Bir başka deyişle, iş mahkemesine itiraz davası açılabilmesi için öncelikle mevcut bir “işkolu tespit kararı” gerekmektedir.

İş kolu tespiti yapılmaması durumunda adres idare mahkemesi!

Böyle bir durumda, ortada bir tespit kararı yoktur; ancak sendikanın yapmış olduğu bir talebe Bakanlıkça verilmiş bir red kararı vardır. Bunun anlamı ise, her idari işlem gibi bu olumsuz işlemin de dava konusu edilebilmesidir. Burada adres idare mahkemeleri olacak ve sendika, Bakanlığın iş kolu tespiti yapmama kararının iptali için yetkili idare mahkemesinde dava açacaktır.

is kolu tespit talep red

Nitekim bir Yargıtay kararında şöyle denilmektedir: “Somut olayda, davacı sendika tarafından, 04.10.2012 tarihinde dava konusu işletmeye ilişkin yeniden işkolu tespit işlemi yapılması talep olunmuş, bakanlık tarafından 16.10.2012 tarihli yazıyla yargı kararıyla kesinleşmiş işkolu tespiti bulunması ve yapılacak işlem bulunmadığının bildirilmesi üzerine işkolu tespit kararı verilmesi gerektiğinin tespiti istemli eldeki dava açılmıştır. Mevcut durumda, dava konusu edilebilecek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından usulüne uygun olarak yapılmış bir işkolu tespit işlemi ve Resmi Gazete’de yayımlanan bir işkolu tespit kararı bulunmamaktadır… Öte yandan, dava konusu işletmeye dair işkolu tespit işlemi yapılması talebi üzerine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak bir işlemin bulunmadığının bildirilmesi de, talebin reddi sonucunu doğuran bir idari işlemdir. Belirtilen idari işleme karşı, idari yargıda iptal davası açılıp, bakanlık tarafından usulünce işkolu tespit işlemi yapılması sağlanmadan, mahkemece, davanın esastan da karara bağlanması isabetsizdir…”

SONUÇ

İlgili tarafça Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına işkolu tespiti için başvurulmuş ve Bakanlıkça işkolu tespiti yapılmışsa, bu tespit kararına karşı davanın açılacağı yer elbette İş Mahkemeleri olacaktır.

Ancak ilgili tarafın işkolu tespit talebine Bakanlıkça olumsuz yanıt verilmiş ve iş kolu tespiti yapılmayacağı bildirilmişse; bu durumda öncelikle, Bakanlığın “işkolu tespit talebini reddetmesi” işleminin iptalinin idari yargı mahkemelerinde istenmesi gerekecektir. Böyle bir dava açılmadan, direkt olarak İş Mahkemelerinde açılacak bir dava yetkisizlikten reddedilecektir.

Mustafa BAYSAL

Sizin için doğru ve değerli bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum. Bu yazı gerçekten işinize yaradıysa ve teşekkür etmek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey onu PAYLAŞMAK. Nasıl mı? Hemen üste bakın :)

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Ben izmir karşıyaka belediyesinde çalıyorum tır kullanıyorum fakat çop kamyonu şöforü gözüküyorum meslek kodumun değiştirilmesini talep etmeme rağmen üc yıldır değişmedi bununla ilgili bana yardımcı olurmusunuz biz toplsm altı kişiyiz

    1. Merhaba. Şu aşamada bu kodun değişmesinin size fiili bir katkısı olmayacaktır. Yine de yazılı olarak talepte bulunabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu