Ücret

Asgari ücretli 2024 saat ücreti ne kadar?

Asgari ücretin belli olmasıyla birlikte, haliyle asgari ücretlinin saatlik ücreti de belli olur. Peki ama 2024 yılı Temmuz zammıyla birlikte brüt 20.002,50 TL net 17.002,12 TL olan asgari ücret saatlik ücreti ne kadar ve saatlik ücret nasıl hesaplanır?

Asgari ücretlinin saatlik ücreti

İşçinin bir saatlik çalışmasının karşılığı olan ücretin nasıl hesaplanması gerektiğini daha önce yazmıştım: https://mustafabaysal.com/iscinin-bir-saatlik-ucreti-nasil-hesaplanir/

Bugün ise kolaylık olması bakımından, asgari ücretlinin brüt ve net saatlik ücretini hesaplayacağım ve sizlerle paylaşacağım.

Saatlik ücret neden önemli?

Saatlik ücretin bilinmesinin en büyük faydası, işçinin fazla mesai tutarının doğru hesaplanıp hesaplanmadığını kontrol edebilmesini sağlamasından ileri gelir.

Bilindiği üzere fazla çalışma ücreti, işçinin saatlik ücretinin yüzde 50 zamlı halidir. Buna göre, saatlik ücretini bilen bir işçi yaptığı fazla çalışmaların karşılığını kendisi de hesaplayabilir.

Bunlara göz atmadan gidersen, pişman olabilirsin!

İşçinin saatlik ücretini bilmesi, aşağıdaki kalemlerin doğru hesaplanıp hesaplanmadığını anlamasına da yardımcı olur:

 • Genel tatil ücreti
 • Yıllık izin ücreti
 • Maaştan yapılan çeşitli kesintiler
asgari ücret saatlik ücreti kaç lira?

Saatlik ücret nasıl bulunur?

Yukarıda bağlantısını verdiğim yazıda da açıkladığım üzere; bunun için yapılması gereken işçinin maaşının 225’e bölünmesidir. Bulduğumuz rakam bize işçinin bir saatlik ücreti verecektir.

İşçinin bir saatlik ücretinin bulunması için toplam maaşının 225’e bölünmesinin sebebi, İş Kanunu’nun öngördüğü haftalık en çok çalışma süresi olan 45’in yine İş Kanunu’nun öngördüğü 6 iş gününe bölünmesi sonucunda günlük 7,5 saatin bulunması ve bu sürenin de 30 gün ile çarpılmasıdır.

Yukarıdaki 225 rakamı, işyerinde başkaca özel bir günlük çalışma süresi belirlenmemesi halinde geçerlidir. Örneğin işyerinde günlük çalışma süresi 8 saat ise, saatlik ücretin bulunması için 225 değil 240’a bölünmesi gerekir. Aşağıdaki kararlar da bu yöndedir:

“… Davacının çalışma saati yönünden dava dilekçesinde bir iddiası olmadığı gibi dosya içeriğinde buna ilişkin bir düzenleme bulunmaması karşısında, davacının ücretinin günlük 7,5 saat, aylık 225 saat üzerinden hesaplanması gerekirken aylık 240 saat üzerinden hesaplanması hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir…” (9 Hukuk, 2018/12210 K.).

“… davalı işverence sunulan mesai şeritlerinde günlük mesainin 8 saat olarak belirtilmesi karşısında, hesaba esas alınan saat ücretinin aylık 240 saat yerine 225 saat ile çarpılması ve hesapların giydirilmiş brüt ücret üzerinden yapılması yerine giydirilmiş net ücretten yapılması bozmayı gerektirmiştir…” (9 Hukuk, 2017/1621 K.).

AGİ ücrete dahil değil

Ancak burada önemli bir ayrıntı vardır. Asgari ücretin 2024 yılı Ocak itibariyle brüt 20.002,50 TL ve net tutarı 17.002.,12 TL’dir; ancak açıklanan bu rakamın içine asgari geçim indirimi de dahildir.

Oysa asgari geçim indirimi, Yargıtay içtihatlarında da yer bulduğu üzere, bir tür ücret değildir. AGİ; devletin, alması gereken verginin bir kısmını almaktan vazgeçmesinden ibarettir. Bu nedenle işçinin aylık maaşını hesaplarken AGİ miktarını düşmemiz gerekir.

Nitekim bir kararında Yargıtay şöyle der:

“… Asgari geçim indirimi, ücret olmadığı gibi ücretin eki de değildir. Asgari geçim indirimi, bireyin ya da ailenin asgari geçim düzeyini sağlayacak bölümünün toplam gelirden düşülerek vergi dışı bırakılmasıdır. Bu nedenle, asgari geçim indirimi, net ücrete ya da brüt ücrete ilave edilemez, aynı şekilde asgari geçim indirimi, giydirilmiş ücret tespit edilirken, çıplak ücrete giydirilecek bir kazanç unsuru da değildir. Hüküm altına alınan alacaklar hesaplanırken ücrete asgari geçim indiriminin eklenmesi isabetsizdir…” (9 Hukuk, 2019/15698 K.)

Bir başka karar ise şu şekildedir:

“… Diğer yandan, davacı dava dilekçesinde 2013 yılı Mart, Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin olmak üzere üç aylık ücret alacağının ödenmediğini iddia etmiştir. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda, asgari geçim indirim dahil ücret miktarı üzerinden ücret alacağının hesaplandığı görülmektedir. Ayrı bir alacak kalemi olan asgari geçim indiriminin talep edilmediği gözetilerek asgari geçim indirimi eklenmeksizin belirlenen ücret miktarı üzerinden sonuca gidilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir…” (9 Hukuk, 2021/2556 K.)

asgari ücretlinin saat ücreti

Asgari ücretlinin net saat ücreti

Normalde 2022’ye kadar asgari ücretin içinde AGİ de varken, 2022 yılında AGİ kaldırıldı. Çünkü işçiden artık gelir vergisi ve damga vergisi kesilmeyecek. Böyle olunca, yukarıda açıklanan Yargıtay kararlarının da bir anlamı kalmadı.

Buna göre asgari ücretlinin net saatlik ücreti de 17.002,12/225 = 75,56 TL’dir.

Bu durum aşağıdaki tabloda daha net şekilde ifade edilmiştir:

2024 yılı NET asgari ücreti aylık tutarı17.002,12 TL
2024 yılı bekar çalışan AGİ tutarıAGİ KALDIRILDI
2024 yılı asgari ücret saatlik ücreti (17.002,12 / 225)75,56 TL
2024 asgari ücret saatlik ücreti

Asgari ücretlinin fazla mesai saat ücreti

Yukarıda asgari ücretlinin saat ücretinin 75,56 TL olduğunu yazdığıma göre, fazla mesai ücretinin de bu rakamın %50 artırımlısı olan 113,34 TL olması gerektiği düşünülebilir. Ancak işler burada biraz karışacaktır.

Bunun nedeni, ücretlilerin elde ettikleri ücret gelirlerinin “asgari ücret” kadarının gelir ve damga vergisinden istisna edilmiş olmasıdır.

Ancak işçi asgari ücret aldığında gelir ve damga vergisi ödemiyorken, aynı işçi fazla mesai hak ettiğinde ve ay içinde alacağı ücret ödeme miktarı asgari ücreti geçtiğinde, artık hem gelir vergisi hem de damga vergisi gündeme gelecektir.

Gelin, bunu rakamlarla ve net bir şekilde anlayalım. Asgari ücretin brüt tutarı 20.002,50 TL olduğuna göre bir günlük asgari ücret de bu rakamın otuzda biri olan brüt 666,75 TL olacaktır. O halde bir saatlik brüt asgari ücret de bunun 7,5’a bölünmesiyle elde edilen 88,90 TL olacaktır.

Normalde işçinin asgari ücreti hesaplanırken, gelir ve damga vergisi istisnası olduğu için, bu rakamdan sadece %15 oranında SGK primi ve işsizlik sigortası primi kesilirdi ve haliyle işçinin net ücreti de 75,56 TL olurdu.

Fakat fazla mesai ücreti ödenirken, işçi zaten asgari ücret tutarında istisna uygulanmıştır ve artık işçinin alacağı fazla mesai ücreti vergi istisnasından faydalanmayacaktır. Bu durumda fazla mesaiye esas saat ücret şöyle hesaplanacaktır:

 • İşçinin bir saatlik brüt ücreti: 88,90 TL
 • İşçinin bir saatlik fazla mesaiye esas ücreti (NET): 63,66 TL (Brüt tutardan %14 SGK primi, %1 işsizlik sigortası primi, %15 gelir vergisi ve binde 7,59 oranında damga vergisi kesintisi yapılmıştır)

Yukarıdaki hesaplamayı anlayamadığını ifade eden bir ziyaretçime verdiğim cevabı aşağı ekliyorum ki hesaplamanın içeriği netleşsin:

Merhaba. İşçinin saatlik brüt ücreti 6.471,00 / 225 = 28,76 TL formülüyle bulunur. Bu 28,76 TL’den %14 SGK primi olan 4,03 TL ve %1 işsizlik primi olan 0,29 TL düşüldüğünde elde edilen rakam 24,45 TL olur. Bu rakamdan da %15 gelir vergisi ile binde 7,59 damga vergisi olan toplam 3,85 TL çıkarıldığında 20,59 TL bulunur.
 • İşçinin bir saatlik fazla mesai ücreti (NET): 63,66*1,5=95,49 TL

Yukarıdaki örnekte işçi henüz ilk vergi dilimindedir ve bu nedenle gelir vergisi %15 alınmıştır. Aynı işçi ikinci vergi dilimine girseydi, bu defa gelir vergisi oranı %20’ye çıkacaktı ve aynı işçinin fazla mesai saatlik ücreti biraz daha düşecekti.

Asgari ücretlinin genel tatil saatlik ücreti

Aynen yukarıdaki mantık burada da geçerli olacak ve işçiye ödenecek olan genel tatil ücretleri de asgari ücretin üzerinde olduğu müddetçe gelir ve damga vergisine tabi olacaktır.

Böylece asgari ücretlinin bir saatlik genel tatil ücreti de brüt 88,90 TL ve net 63,66 TL olarak hesaplanacaktır.

SONUÇ

2024 yılı için asgari ücretlinin saat ücreti Ocak itibariyle net 75,56 TL’dir. Asgari ücretliye ödenmesi gereken net fazla mesai saat ücretinin de haliyle %50 artırımlı miktarı olan net 113,34 TL olması beklenir; fakat bu hesaplama doğru olmayacaktır.

Nedenini yukarıda detaylı olarak açıkladığım üzere; çalışanların elde ettikleri ücret gelirlerinin “asgari ücret” kadarı gelir ve damga vergisinden istisna tutulduğu için, ay içinde asgari ücret alan bir işçinin hak edeceği fazla mesai ve genel tatil ücretlerinin NET tutarları düşecektir.

Asgari ücretlinin saat ücreti, alacağı ödemenin türüne göre aşağıdaki tablodaki tutarlara eşit olacaktır:

Ücret türüNET saatlik ücreti
Asgari ücret tutarındaki maaşının saatlik ücreti75,56 TL
Fazla mesai saatlik ücreti95,49 TL
Genel tatil saatlik ücreti63,66 TL
Asgari ücretlinin saatlik ücretleri

Yukarıdaki tablo ile ilgili bilinmesi gereken en önemli husus; işçinin ay içinde en az asgari ücret tutarında maaş alması halinde geçerli olacağıdır. İşçinin maaşı, devamsızlık vb. nedenlerle asgari ücretin altına inerse; fakat işçiye yine de fazla mesai ücreti ödenmesi gerekirse, o zaman istisna tutarları dikkate alınarak hesaplama yapılmalıdır.

2024 yılı asgari ücretin brüt saatlik ücreti ise brüt asgari ücret tutarı olan 20.002,50 TL’nin 225’e bölünmesiyle elden edilen 88,90 TL’dir.

Asgari ücret saatlik ücreti hakkında sık sorulan sorular:

2024 Asgari ücretin brüt maliyetini ve bunun işverene maliyetini öğrenmek için şu yazıma göz atabilirsiniz: https://mustafabaysal.com/brut-asgari-ucret-ve-isverene-maliyeti/

1 saatlik çalışma ücreti nasıl hesaplanır?

Bir saatlik çalışma ücreti = (İşçinin net maaşı / 225 )
Not: Net ücret hesaplanmıştır.

Asgari ücretlinin mesai ücreti nasıl hesaplanır?

Asgari işçinin bir saatlik fazla mesai ücreti = (İşçinin net maaşı / 225 * 1,5 )
Not: Net ücret hesaplanmıştır.
Fazla mesai saatlik ücretinin hesaplamasını şu yazımdan da görebilirsiniz: Fazla mesai ücreti hesaplama örneği

 

Mustafa Baysal

Sizin için doğru ve değerli bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum. Bu yazı gerçekten işinize yaradıysa ve teşekkür etmek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey onu PAYLAŞMAK.

Bunlara göz atmadan gidersen, pişman olabilirsin!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

156 Yorum

 1. Merhaba kolay gelsin. Ben fabrika işçisiyim ve hasaplama yapmaktan bıktım. Size maaş bodromu göbdersem bakar mısınız? Çünkü bütün hesaplamalara rağmen asgari ücretin altında bir ücret gösteriyor maaşım.

 2. Merhaba, ben Emekli sandığı emeklisiyim. Bir psikoloğun yanında çalışıyorum. Puantaj usulü sigorta yaptı. Ayda 2 gün çalışıyor görünüyorum. Kış aylarında haftanın 5 günü günlük 9 saat, yaz ayında haftanın 4 günü günde 10 saat çalışıyorum. Saat ücreti olarak günlük alıyorum. Saat ücretim 40 TL, senelik izin ve rapor almadım hiç. 1-2 gün izin aldığımda ücret almıyorum. 5 yılı doldurmak üzereyim. Son asgari ücret artışı halen yapılmadı. Bana saatlik ödenmesi gereken ücret nedir ve başka ne tür haklarım var. Şimdiden teşekkür ederim

  1. Merhaba, 447,15/7,5=59,62 TL olduğuna göre, sorunuzu anlayamadığımı söylemeliyim Ferhat bey.

 3. Öncelikle iyi çalışmalar dilerim. Hafta içi 7.30-17.30 saatleri arasında çalışıyorum. Hafta sonu izinli olduğum iş yerinde Cumartesi 08-16 olarak mesai yapıyorum. Asgari ücret ile çalıştığım iş yerinde Cumartesi günü yaptığım mesai saati için yapmam gereken hesaplama nasıl olmalıdır? Cevaplarsanız çok sevinirim. Teşekkürler.

 4. Asgari ücret üzerinden anlaşmalı Günlük iki vardiya 12 saat hafta sonu tatilsiz çalışiyorum.aylik çalışma süresi 12 *30=360 saat
  360-225=135 saat fazla mesai
  135*47.78=6450.30 TL aylık almam gereken fazla mesai ücreti . Doğru hesap yapıyor muyum?

   1. Merhaba yazınizi okudum.İnsallah doğru anlamisimdir.Haftalik olarak hesaplarsak haftalık çalışma süresi 7*12 =84 saat
    84-45 =39 saat fazla mesai
    4 haftada 39*4=156 saat
    Aylık fazla mesai =Fazla mesai çalışma saat*fazla mesai saat ücreti
    156*47.8=7456

    1. Evet, yaklaşımınız doğru. Ancak çalışma sürenizi hesaplarken ara dinlenme sürelerini düşmeyi unutmamalısınız. Ayrıca hafta tatili günlerini de düşmelisiniz.

 5. Merhaba Mustafa Bey. Part-time bir restorantta çalışıyorum. Part-time bir çalışanın saatlik asgari ücreti ile full-time bir çalışanın saatlik ücreti farklı mı oluyor?

  1. Merhaba, elbette olabilir. Burada önemli olan, işe girişte hangi ücret üzerinden anlaşıldığıdır.

   1. Asgari ücret üzerinden anlaşma sağlandıysa part-time çalışma saati 37,81 lira mı olur yine?

    1. Asgari ücret üzerinden anlaşılmışsa, yazımda belirttiğim asgari ücretli saat ücreti hesaplamada geçerli olacaktır. Yani asgari ücrete kadar maaş hesabında 37,81 TL uygulanmalıdır.

 6. Mustafa bey ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDE ki maaşlardada fazla mesaiden vergi kesintisi olabilir mi Bunu nasıl hesaplarız varsa

 7. Merhaba Mustafa bey Ben çalıştığım yerde
  Kışın sabah 09-19
  Yazın 9.30 -20.30 çalışacagim.Mesai ücreti olarak ne almam gerekecek . Şimdiden teşekkürler

 8. Merhaba guvenlik gorevlisiyim normal sartlarda calisma sistemin 8 saat ama 2022 de adam eksikliginden ayin 24 25 gunu 12 saat calistik halada calisiyoruz yillik 270 saat sinirini 2 kere gectim bu sene icin sozlesmeyi fesetme hakkim varmidir 2022 de yapmissin bu mesai 2023 de fesedilemez diye bi olay olabolir mi bilgilendirirseniz sevinirim

 9. Merhaba asgari ücretliyim üç ayda bir tam maaş ikramiye alıyorum bunuda 3 e bölüp her ay maaşa ekliyorlar . İkramiye saat ücreti 31.85 den mi hesaplanacak doğrumu anlamışım hocam

  1. Merhaba. İkramiye evet, asgari ücretin üzerinde bir ödeme olduğundan gelir vergisi kesintisine tabi olacak ve 31,85’ten hesaplanacak. Tabi, o ay asgari ücret maaşınızı tam aldığınızı varsayarak bunu söyledim.

 10. Merhaba turkmetal sendikasına bağlı bir özel makine yan sanayi fabrikasinda çalışmaktayım.saat ucretim 47.03 , asgari ucrete gelen zam beni etkileyecektir ?

 11. Merhabalar Is yerinde 6250 tl maas aliyorum bordroda bunun 750 tlsini ikramiye olarak gosteriyolar ve mesai saat ucretini asgari ucretten gosteriyorlar.Ay geliyor mesai saat ucretini 20den oduyorlar ay geliyir 30 dan bu bende soru isaretleri olusturuyor. Sanirim mesai saat ucretini %50 yerine %20 ile carpiyolar almam gereken mesai saar ucreti en dusuk kactir. Bilgilendirirseniz sevinirim.

  1. Merhaba. Fazla mesai ücreti, her saat için sizin saatlik ücretinizin en az %50’sidir. Dolayısıyla hesabınızı da buna göre yapmalısınız. Her ay mesai ücretinin saatlik tutarında farklılık olmaz. Ancak gelir vergisinden kaynaklı farklar olabilir ki; bu durumda da fark miktarı daha az olmalıdır. Sorunuzun cevabını alabileceğiniz en doğru yer, yine çalıştığınız yer olacaktır.

 12. Merhaba. 2010 yılında Aile Hekimliğinin başlaması ile 6 adet doktorun görev yaptığı sağlık ocağında çalışmaya başladım. halen çalışmaya devam ediyorum, geçen aya kadar asgari ücret alıyor, 30 gün sigortam yatıyordu, haftanın 5 iş günü sabah saat sekiz, akşam saat beş olarak çalışıyorum, çalışmış olduğum doktorlar bu ay 22 gün sigorta yatırıp asgari ücretin altında (3800,00 tl) ücret ödemesi yaptı haftada 40 saat çalışmaktayım, 40 saat çalıştığın için ücretin bu diyorlar istersen işten çık diyorlar, bu şekilde ücretlendirmem doğrumu nasıl bir yol izlemeliyim.

  1. Merhaba. İş Kanunu’na göre ya tam süreli çalışma olur ya kısmi süreli çalışma olur. Tam süreli çalışma haftalık 31 saatten 45 saate kadar olan çalışmadır ve ücreti tam ödenir. Kısmi süreli çalışma ise haftalık 30 saat ve altında olan çalışmadır ve ücreti ona göre ödenir. Buna göre değerlendirebilirsiniz.

   1. Hocam öncelikle verdiğiniz bilgi için teşekkür ederim. İşyerimdeki doktorlara durumu anlattım ben haftada 40 saat çalışıyorum yani tam süreli çalışma ama yine söyledikleri aynı 22 gün sigorta ve bunun üzerinden ücret, muhasebecilerine söyledim oda doktorlar bana ne derse onu yaparım diyor. ben bu durumu avukata verip davamı açmalıyım. saygılar

    1. Merhaba, durumu bir avukatla görüşmeniz en doğrusu olacaktır. Benim yorumlarımın, sadece sizin aktardıklarınıza dayandığını ve hukuki bilgi anlamına gelmeyeceğini unutmayın. Avukat sizi en doğru şekilde yönlendirecektir.

 13. Merhaba Hocam, asgari ücretli bir calisanim.Haftaici 8:00 – 18:00 ve cumarteside 8:00 – 16:00 olarak calismaktayim.bu yasal calisma saatlerini aşıyor sanırım .ve mesai ücreti almiyorum.istifa ederken fazla calışma parası talep edebilirmiyim? ve nasil bir yol izlememi önerirsiniz. Teşekkürler

  1. Berkay bey, haftalık çalışma süreniz 45 saati aşıyorsa, fazla çalışma ücreti almanız gerekir. Hak ediyorsanız; fakat almıyorsanız, şu yazıma göz atabilirsiniz: Derhal fesih nedir?

 14. Hocam merhabalar ben benzinlikte gece vardiyasında çalışmaktayım. 29 Ağustos günü saat 17 de iş başı yapıp 30 ağustos sabahı saat 8 de çıkış yaptıktan sonra aynı gün akşam 17 de giriş yapıp 31 ağustos sabahı 8 de çıkış yaptım. Yani 30 Ağustos günü içerisinde toplam 15 saat çalışmış oldum. Iş yeri bunun 7,5 saatini göstermiş itiraz etmeli miyim? Böyle bir hakları var mı?

  1. Merhaba, itiraz kısmı için bir şey diyemem. Ancak işçi fiilen ne kadar çalışmışsa, tam olarak o kadar çalışmış demektir. Bunu az ya da çok göstermek elbette yasal değildir.

 15. Mustafa Bey merhaba
  45 saati haftanın 5 gününe yayma şeklinde çalışılan bir firmada saat ücreti 225 e bölünerek mi yoksa 270 e bölünerek yapılır ve işverenin fazla mesai ücretini %50 zamlı vermeme gibi bir hakkı var mıdır?

  1. Merhaba, 225’e bölmesi gerekir. İşverenin fazla mesai ücretini kanunen belirlenen orandan daha az verme hakkı hiçbir şekilde söz konusu olamaz.

 16. Merhaba, asgari ücret alıyorum ve yeni maaşıma göre 5500 TL den icra kesintisi nasıl hesaplanır. Net rakamı öğrenebilir miyim?

 17. İşçinin bir saatlik fazla mesai ücreti (NET): 20,59 TL (Brüt tutardan %14 SGK primi, %1 işsizlik sigortası primi, %15 gelir vergisi ve binde 7,59 oranında damga vergisi kesintisi yapılmıştır)

  Şunu nasıl hesapladığınızı detaylı anlatırmısınız? Vermiş olduğunuz %ler ile rakam doğru çıkmıyor

  1. Merhaba. İşçinin saatlik brüt ücreti 6.471,00 / 225 = 28,76 TL formülüyle bulunur. Bu 28,76 TL’den %14 SGK primi olan 4,03 TL ve %1 işsizlik primi olan 0,29 TL düşüldüğünde elde edilen rakam 24,45 TL olur. Bu rakamdan da %15 gelir vergisi ile binde 7,59 damga vergisi olan toplam 3,85 TL çıkarıldığında 20,60 TL bulunur.

 18. Merhaba, yazınız için teşekkür ederim. Benim aklıma takılan konu şu, ben sabah 9 akşam 6 günde 9 saat, 1 saati mola olmak üzere günlük net olarak 8 saat çalışıyorum. Haftada 5 gün çalışıyorum. Saatlik asgari ücret hesaplamalarında haftalık çalışma 45 saat olarak alınıyor, fakat biz 40 saat üzerinden çalışıyoruz. Saatlik olarak verilen ücret de 25 TL. Bu ücret doğru mudur? 40 saat çalışanlar için farklı bir uygulama mevcut mudur? Şimdiden teşekkür ederim.

  1. Merve hanım iş sözleşmenizde çalışma süreniz 40 saat olarak belirlenmişse, saatlik ücret hesabınız da tabi 40 saat üzerinden yapılmalıdır. Ancak fiilen çalıştığınız süre 40 saat olmasına rağmen; resmi belgelerde buna ilişkin bir ibare yoksa, 45 saat üzerinden hesaplanması doğru olur.

 19. Merhabalar her şeyi güzel şekilde anladım da şu konuyu merak ediyorum. Bildiğiniz üzere resmi tatillerde çift yevmiye veriliyor. Çift yevmiyenin saatlik ücreti ne kadar oluyor acaba? Onda da vergi kesintisi oluyor mu?

  1. Merhaba, bunun cevabını yazı içindeki tabloda vermiştim. Genel tatil ücreti, resmi tatil ücretidir.

 20. Merhaba;
  Net asgari ücretle çalışan birisi, yani net 5.500,35 TL.
  Arefe günü (08:00-1900 – (15’+15’+30′)1 saat mola) tüm gün çalıştı diyelim. Yani +2 saat fazla mesaisi var. Hem arefe gunu fazlası, hem 2 saat mesai ucreti, hem 2 saat mesai ucreti arefe gunu farkı vs. toplam ne kadar fark almalı? Detaylı yazarsanız çok sevinirim.
  Saygılarımla

   1. Anlamak istediğim nokta şu ki : söz konusu firma gelmediğim günlerin ücretini benden kesiyor geldiğim günlerin parasını bana veriyor bunu da 30 gün üzerinden değerlendiriyor… sizin yazmış olduğunuz yazıda ise yevmiye hesabı yapılıyorsa 31 üzerinden verilmesi gerekir deniyor burda bu kimseler yazdığınız yazıyla çelişiyor yoksa ben mi yanlış anladım ??? Bu konuyla ilgili yazınızı okuduğumda aylıkçı kimsenin gelmediği günlerde ücreti kesilmez deniyor öyle ise firma nasıl haklı oluyor açıklık getirip aydınlatırsanız sevinirim. Kolaylıklar diliyorum…

    1. Firmanızın haklı olup olmadığını ben söylemedim. Açıkçası bu tür spesifik sorulara ben ne cevap versem eksik olacaktır. Sitemde genel çerçeveye dair birçok yazım var, bu yazılar doğrultusunda fiili durumu sizin değerlendirmeniz gerekir.

 21. Merhabalar, çalıştığım tekstil fabrikasında 31 çeken ayda; 30 günlük ücret üzerinden değerlendirilir gelmediğim bir günün yevmiyesini de kesip ücretin bu kadar denildi. İtiraz ettiğimde bana söylenen sen aylıkçısın 30 gün üzerinden ücret veriyoruz tüm tekstil firmaları böyle peki anladım dedim gelmediğim bir gün var 29 gün yevmiye ödüyorsun ay 31 çekti 30 vermen gerekmez mi dedim hayır dedi,yanlış biliyorsun. Biz de böyle ne yapmam gerekiyor ??? Adam haklı mı ?

  1. Merhaba, her ayı 30 gün üzerinden değerlendiriyorsa haklı olduğunu söyleyebilirim. Eğer 31 gün hesabı yapıyorsanız, bu defa şubat ayında da işverenin size 28 günlük ücret ödemesine razı olmalısınız.

 22. Merhabalar kolaylıklar diliyorum öncelikle. Yazınızı okuduğumda fazla mesai ücretine 30.89 deniyor alt bölümde tekrardan 30.59 deniyor burda bir güncelleme gerekmiyor mu? Ben mi yanlış anladım ??

 23. Fabrikada 8 yıldır çalışıyorum.çalışma saatlerimiz şöyle : sabah saat 08:00 da iş başı yapıyoruz sabah saat 10:00 ile 10:15 arası çay molası . Öğle yemeği 12:00 ile 13:00 saatler arası öğleden sonra saat 16:00 ile 16:15 saatlerin de çay molası oluyor. akşam mesai bitiş saatimiz 19:00 da. sorum şu 5.8000 TL maaş alıyorum .iş verenin bana bu maaşı vermesi haftalık çalışma süresine göre doğrumu ,yasaya göre uygun mu ? yasya göre uygun değilse ne yapabilirim?

  1. Mehmet bey, hesap böyle yapılmaz. Önemli olan husus aldığınız maaş değil, haftalık çalışma süreniz 45 saati aşıyorsa, fazla mesai ücretinin ödenip ödenmediğidir. Ayrıca iş sözleşmenizin de incelenmesi gerekir.

 24. Haftalık 60 saat aylık 240 saat çalışıyorum peki bu yasalmı asgeri üçret maaş veriliyor

  1. Merhaba, yasal olmamakla birlikte fazla mesai ücretinizin elbette ödenmesi gerekir Hakan bey.

 25. Merhaba Hocam. Bir fiil 12 saat çalışma var Pazar günü hariç . Kaç saat mesai hakim var . Bilgi verirseniz sevinirim. Teşekkür ederim

  1. Merhaba, haftalık hesaplama yapabilirsiniz. Çalışma süreniz 45 saati aşarsa, fazla mesai ücreti hak ediyorsunuz demektir. Günlük hesap yapmanız sizi yanıltabilir.

 26. Şimdi Hocam yazınızı okudum ama yeni yapılan zamla asgari ücretli çalışan bir kişi fazla mesai ile çalıştığında yıllık bildiğim kadarıyla 270 saatlik vergi dilimine girmeksizin, başka vergilerde dahil olmak üzere net eline geçecek miktarı açıklarmısız teşekkürler.

 27. Ger…alı s.l.k niye 30 u 7,5 ile çarpıyor milleti yanlış bilgilendiriyorsun
  Ayda 30 gün mü çalışıyoruz
  Hani haftada 1 gün izin

  1. Cahil herif SGK mevzuatı gereği sigorta primini 30 gün esas alır. Haftalık günlük 7.5 saati çalışmayı baz alır haftalık 45 saati yasal gösterir. Yani 9 saatlik bir iş yerinde 1 saat yemek molası veya 15×2 dakikadan ara molalar olur.Bu süreler düşünce 7.5 saat çalışma süresi olarak geçer 30×7.5 yapınca da 225 toplam yasal çalışma süresi çıkar. Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Haftada 6 gün 7.5 saat olarak hesaplanır. 9 saat olarak hesaplamaz Yemek ve molaları dahil etmez.
   Cumartesiyi de tatil günü göstermek isteyip Hafta içi günlük ve haftalık çalışmayı yüksek tutup mesela Cumartesiyi tatil gösterebilecek şekilde hafta içine dağıtırsa ozaman sorun yok hem işveren hak hukuk çerçevesinde hareket ediyor diyebiliriz hem resmi olarak cumartesi tatil oldu diyebiliyoruz. Sen gibi adam gerizekalı falan demişsin adam bu mevzuatları sen kısa donla gezerken eğitimini aldı.

  2. Merhaba, hakaretinizi size ayniyle iade ediyorum. İbret-i alem olsun diye de bu mesajı silmiyorum. Silmiyorum ki; ne tür insanlarla uğraştığım belki görülür de birkaç kişi olsun, bana bir hayır duası eder.

 28. Mustafa Bey merhaba. Size bu konuda önemli bir soru sormak istiyorum konumuzun işleri ile ilglinen bir avukat aynen şu şekilde söylüyor ” Fazla mesai hesaplaması yaparken İş Kanunu ve Borçlar Kanunu gereğince işveren, işçinin bir saatlik ücretinin %50 fazlasını hesaplayıp işçiye ödemek zorundadır.
  Maliye Bakanlığı’nın çıkarttığı vergi tebliği işçiyi bağlamaz, işvereni bağlar.
  Çünkü tebliğ ve yönetmelikler kanunun üzerinde olamaz.
  İşverenler tebliğin iptali için dava açabilirler.
  Fazla mesai hesaplaması şöyledir;
  Aldığınız net maaşı 225’e bölünce çıkan sonuç sizin bir saatlik ücretinizdir. Çıkan bu ücreti de yaptığınız fazla mesai ile çarpmanız gerekiyor.
  Örnek; 4250÷225=18,88 TL ×1,5=28,33 TL” diyor yani fazla mesai yaptığın zamanda vergi kesilmeden 28.33 yatırılması lazım diyor. Bu konudaki görüşünüz nedir. Teşekkürler. İyi çalışmalar.

  1. Merhaba, aslında bu konudaki görüşümü tam olarak yazımda belirttim. Size ifade edilen görüşe şu anda katılmasam da uzun vadede özellikle mahkemelerin “işçi lehine yorum ilkesi” kapsamına YÜKSEK olan tutarı esas alabileceklerini ben de öngörüyorum. Fakat ortada bir kanun uygulaması var ve ben de yorumumu buna göre yaptım. Bence buradaki esas sorun, vergi istisnası uygulamasının adeta çorba haline getirilmiş olması. Bunun yerinde daha basit ve net bir uygulama ortaya çıkarılabilirdi.

 29. Mustafa bey merhaba.Ben asgari ücretli çalışanım.Asgari ücretin saat ve FM saatleri konusunda her firma ayrı hesap yapıyor.Bizim firma 15,90 saat ücreti ,23,85 FM ücreti veriyor.Başka yerdeki arkadaşlarım 18,90 saat ücreti,28,35 TL FM ücreti alıyor.Birde biz 2+2+2 of şeklinde çalışıyoruz.31 çeken aylarda 7,5 FM saatimiz kesiliyor.30 çeken aylarda 195 saat üzerindeki saatleri FM olarak alıyoruz,31 çeken aylarda bu rakam 202,5 saatten sonrasını baz alarak 7,5 saat FM ücretimiz kesiliyor doğrumudur bu uygulama.Teşekkürler.

  1. Merhaba, sizin firmanızın uygulamasını doğru olduğunu düşünüyorum. Sebebini yazımda zaten izah etmiştim.

     1. Merhabalar.Haftalık hesaplıyor ama şöyle diyiyor;30 çeken aylarda 195 saat sonrasını FM olarak,31 çeken aylarda 202,5 tan sonrasını FM olarak aldığı için 7,5 FM kaybımız olduğunu düşünüyorum.Haftalık hesap yapıp son hafta kalan 2 güne 15 saat veya 3 güne 22,5 saat deyip o sürede kaç gün çalıştıysam o saati 15 veya 22,5 saatten düşerek buluyor.Eksi çıkarsa toplamdaki FM saatlerinden düşmüş oluyor.

     2. Cem bey, nasıl hem haftalık hesap yapılıyor hem de aylık 195 saat vs. sonrası için FM hesaplanıyor? Açıkçası anlayamadım.

 30. Merhaba mustafa bey benim sormak ıstediğim ben sendikali bir isyerinde asgari ücretli olarak calisiyorum 4 ikramiyemiz var bunu aylara bolup oyle veriyorlar simdi nasil hesap yapilacak agi de kalktı 4250 tl üzerinden mi hesap yapılacak yoksa agi düşürüp daha düşük olarakmi hesaplanacak
  Cevaplarsanız cok sevinirim.

  1. Doğan bey, sorunuzun cevabını ancak işyeriniz bilebilir; çünkü benim bu ödemenin neye göre yapıldığını bilmem mümkün değil.

 31. Mustafa Bey Merhaba
  Türk metal sendika uyesi olan bir holding te mavi yaka olarak çalışmaktayım. 01.09.2021 tarihinde sözleşme süremiz doldu ve henüz imzalanmadi. İkramiye, yakacak parası dahil şuan için saatlik ücretim 20.46 yani Asgari ücrete gelen zam ile saatlik ücretim asgarî saatlik ücretinin altında kalmış durumda. Yanlış hesaplamiyorsam. Eğer doğru hesapliyorsam işveren asgari ücret altında calistiramayacagi için benim saatlik ücretimde artış olacakmi olacak ise sendikanın %27 zam teklifinde çekme yapıldıktan sonrami zam alcam yoksa hiç çekme yapılmadan mi zam alicam

  1. Merhaba, saatlik ücretiniz söylediğiniz rakama göre fiilen asgari ücretin üzerinde görünüyor. Bu nedenle özel bir fark olacağını zannetmiyorum.

 32. merhaba ben emekliyim şu anda bir işyerinde günde 10 saat haftanın 6 günü bir fiil çalışıyorum yol ve yemek içerisinde bana verdiği ücret 2000 tl’dir.
  emekli olduğum için iş veren ssk ödemiyor 10 aydır çalışıyorum. mesailerimi ve diğer ücretlerimi almak için nasıl bir yol alabilirim ?

  teşekkür ederim.

  1. Merhaba. Çalışmaya devam edecek misini yoksa işten ayrılmak mı istiyorsunuz? Ona göre farklı cevaplarım olacaktır.

   1. Merhaba kolay gelsin Mustafa bey ben aylık olarak net 5bin TL maaş alıyorum ama işveren bunu asgari gösterip gerisi elden veriyor ve ben fazladan, mesai yaparak çalısıyorum ve fazladan mesai yide elden veriyor uzun lafın kısası benim aylık net ücretim 5bin tl oldugundan fazladan yaptıgım mesainin ücreti ne kadar olmalıdır

    1. Samet bey, tam olarak gerçek maaşınız üzerinden hesaplanmalı. Yazımda asgari ücret için yaptığım hesaplamayı 5.000 lira üzerinden de yapabilirsiniz.

 33. Merhaba bn bir teksilde calisiyorum askeri ucret uygulamasi 2019 yilina gidince fazla mesai ucretini 2018 yilin mesai ucretini vermeye devam ediyor 9.50 TL den itiraz ettim kalmak istemiyorum diye sonuc yok kalmiyorum da mesaiye yasal degilmi ayrica gunde 10 saat calisiyorum gun icinde toplam 1saat Mola var ve onunda odemesini bize yaptiklarini soyluyorlar aldigim Maas sadece askeri ucret gunluk bir saatim bunun neresinde sizce dogrumudur

 34. Benim iş yerimde aylık benden 190 saat istiyor fakat beni ayda 180 saat çalıştırıyor kalan 10 saatide fazla mesailerimden ekliyor şimdi bizim şirkette 2 ayda bir denkleştirme yapılıyor yani 2 ayda 380 gün normal mesai istiyor ama bizim toplamda çalışma saatlerimiz o rakamı tutmuyor şirketin çalışma saatlerine göre yani 360 saat çalışmış oluyoruz açıkta kalan 20 saatide fazla mesaiden tamamlattırıyor benim fazla mesaimide % 50 den hesaplıyor şimdi 1 ci sorum şu 360+ 20
  380 saati tamamlamam için benim fazla saatimden alınan 20 saat normal mesai saatim ücretinemi düşüyor yoksa o 20 saattemi %50 üzerindenmi vermek zorundamı bilmem anlatabildimmi

  2 ci sorum ise iş yeri bize mesai üçreti yerine izine gönderme hakkı varmı hakkı varmı

 35. Merhaba ben haftada 58 saat çalışıyorum hafta içi 10 cumartesi günleri de 8 saat maaş asgari ücret ayrıca çoğu zaman 2 3 saatte ayrıca mesai ye kalıyorum evli çocuksuzum asgari + agi toplam maaş ne kadar almam lazım işe yeni başladım ilk maaşımı alcam ayrıca haftalık 58 saat çalıştırmak yasalmıdır bildiğime göre 10 saat çalıştırıp 8 saat olarak gösteriyorlar mesai yi de 10 saat üzerinden gösteriyor saat ücretini düşürmek için bunlar yasalmıdır yardımcı olursanız sevinirim

 36. Benim çalıştığim işyerinde haftada 5 gün 50 saat olarak calisiyorum benim almam gereken asgari ucret ne olmalıdır günlük olarak 8+2 calisiyorum evli ve 1 cocuk babasıyım teşekkürler simdiden

 37. Merhaba,ben bir restorantta çalışıyorum.patron 9 saat çalışacaksınız 1 saat mola yapacaksiniz ama maaşınızı asgari ücret vericem dedi bu yasalmı.?bu durumda asgari ücret verirse bu çalışma sursinde mola saatimiz 1.5 saat olmazmı.?yada yarım saat mesai parası vermesi gerekmez mi?

 38. Merhaba özel bir ünide kütüphanede çalışıyorum aylık 180 tl 20 saat yeni düzenlemeyle maaşım ne kadar olur

  1. Merhaba. Yazıda asgari ücretin saatlik tutarını belirttik. Buna göre maaşınızı tahminen hesaplayabilirsiniz.

 39. Ben parti time olarak calisiyom asgari ücrete gelen zamdan biz nasil faydalana cagiz acaba bilgi verirmisiniz

  1. Merhaba. Maaşınız asgari ücret üzerinden belirleniyorsa, gelen zamdan olduğu gibi faydalanmanız gerekir. Ayrıca bir şey yapmanıza gerek kalmaması gerekir.

 40. Benim 2 cocugum var biri 2 yasinda biride 4 aylık ben calistim yerdwn cocuk parasi alamiyom neden alamiyom bu parayi kim veriyor bana isyerimi sgk mi veriyor parayi bana

  1. Merhaba. İşyerine aile bildirimi verirseniz, maaşınıza yansıyacaktır. Bu parayı kimse vermez, devlet alacağı vergiyi daha az almaktadır ve buna uygulamada AGİ denilmektedir.

 41. Bizim mesaimizin saati 7 tl ,zam istiyoruz yapmiyorlar ne yapabiliriz? Toplu bi sekilde soyleyelim diyoruz elemanlar bişey derler diye biźimle olmuyo birlik olmayinca da ĥaliyle önemsemeyip yapmiyolar

 42. Merhaba bir textil firmasında 7 senedir sabah 08.00 akşam 20.00 ücreti patronla asgari ücret üzerinden bana 12 saat parası neyse onu verin diye anlaştım ama hep asgari ücret üzerinden hasapladığım da az para aldım şuan 8 saat çalışan 1.670 TL alırken ben 2210 TL alıyorum geçen gün maaş bodrosu lazım oldu meğerse 5.6 gün fazla mesai göstermişler yıllardır kandırmışlar ben sigortam 12 saat üstünden diye 12saat parası alıyorum diye hep kandırılmışım kaç defa niye maaşım az desem herşey yasal 12 saat bu kadar dediler benim öğrenmek istediğim normalde maaşımın ne olması lazım iştende soğudum nasıl bir yol izlersem tazminatını alarak işten ayrılabilirim geçmiş haklarımı alabilirim yardımcı olursanız sevinirim

  1. Ömer bey, 12 saat için belirlenmiş bir ücret yoktur. İşveren, sizin haftalık çalışma süreniz 45 saati geçtiğinde, size fazla mesai ücreti ödemek zorundadır. Maaş bordrolarınızda fazla mesai tahakkuku olması, aleyhinize olacaktır.

 43. Merhaba. Net saat ücretini elde etmek için mesaisiz çalışma süresine verilen net tutar. Yani haftalık 45 saat in üstü mesai olduğuna göre 45*4 =180 saat e bölünmesi gerekmiyor mu acaba. Çünkü aylık 225 saat e bölüyoruz. Ama 180 saatin üstü mesai olarak yansıması gerekiyor. Yanlış im varsa özür dilerim.
  Teşekkürler. Saygılar

    1. Bununla ilgili birçok karar vardır. Şu karar bir örneğidir Taner bey: 9 Hukuk, 2015/14702 E. ve 2017/6635 K.

 44. bazı yerlerde fazla mesai ücretini brüt ücret üzerinden hesaplamışlar ama siz net ücretten hesap etmişşiniz aklıma takıldı hocem

  1. Merhaba. Aslında hemen hemen aynı sonuca çıkar. Brüt de hesaplansa, bunun neti ödenecektir. Böyle yapmamın sebebi, işçilerin genelde brüt ücretlerini değil de net ücretlerini bilmesidir.

 45. Merhaba özel bir kurumda çalışıyorum ayda 340 saat bazen gecebiliyorda ve maaş 1600 asgari ücret mesai verilmiyor sadece asgari ücret bunu şikayet etsem hakkımı alabilirmiyim ve nereye nasıl şikayette bulunmam gerekir şimdiden teşekkür ederim..

 46. Zeynel bey bizler petrol istasyonunda sabah 7 akşam 7 çalışıyoruz hafta sonlarıda dahil ve şuan 3 aydır maaş alamıyoruz bayramlar resmi bayramlarda çalışıyoruz ve işverinimize ihtar çektik tüm çalışanlar olarak bizler ne hak ederiz acaba bizim yemek yol paramızıda vermiyo bide yemek molamızda yok cvp verirseniz sevirim saygılarımla

 47. merhaba özel güvenlik görevlisiyim ayda 17 gün günde 14 saat çalısıyorum. maaşım 1930 lira saatlik ücretim ne kadar acaba teşekkurler

 48. merhaba ben suan calstıgım yere yenı girdim ve 15 gunluk param ne kadar oluyor acaba ogrenme sansım varmı

  1. Merhaba. Bunu bizim bilmemiz mümkün değil. Girmeden önce ücretinizi konuşmadınız mı?

 49. Hayırlı günler ben 3 vardıya sisteminde çalışıyorum 19 günlük çalışmam var artı bir günü de resmi tatildi ben nekadar alacağım not(23.00-07.30) mesaisindeyim

 50. Merhaba Kurumsal bir yerde 5 gun 8.30 _17.30 cumartesi 8.30 _13.00 çıkış çalışıyorum 3 derece engelliyim ve asgari ücretle çalışıyorum sizce normal mi mola saatleri calisma saatleri içinde mi?

  1. Ayşe hanım, ara dinlenme süreleri çalışma süresinden sayılmamaktadır. Hesabınızı ona göre yapmalısınız.

 51. Merhaba. Ben bi tekstilde 6 yıldır sigortalı çalışmaktayım. Çalışma saatlerimiz hafta ici 8:30 19:15 toplam mola ise 1:15 dk cumartesi ise sabah 8:30 öğle 13:30 çıkıyoruz bu çalışma saatlerine göre fazla mesai ücreti almali mi yim Teşekkürler

  1. Adem bey, bunu kendiniz de hesaplayabilirsiniz. Ara dinlenme sürelerini düştükten sonra haftalık çalışma süreniz 45 saati aşıyorsa, 45 saati aşan süreler için fazla mesai ücreti ödenmesi gerekir.

   1. Zeynel bey buna göre haftalik 7,5 saat fazla çalışıyoruz birde bize mesai ücreti %50 SI ILE beraber 7,5 tl veriliyor pazar günü tehtitle işe getiriliyiruz örneğin pazar gelmezsen pazartesi ise gelme gibi bu haklarımızı nasıl alabiliriz teşekkür ederim.

    1. Açıkçası ülkemizde bu hakları çalışırken almak çok zor. Ancak haklı fesih yapılabilir ve hak mahkemede aranabilir.

 52. MERHABA ASGARİ ÜCRET+AGİ EVLİ 1 ÇOCUKLU VE +32 SAAT MESAİ ÜCRETİ AYLIK NET NE OLMASI GEREKİR.TEŞEKKÜRLER

 53. Merhaba alışveriş merkezinde bir şahsa ait bir stant da işe başladım 1500 tl maaş da anlaştık sigortamı bu gün yarın diyerek atlatıp yapmadılar çalışma saati sabah 10 gece 10 idi 2,5 ay bu şekilde çalıştım maaşımı da elden aldım stant yenilenecek diyerek beni 10 günlüğüne izne çıkardılar işten çıkarıyorsanız bileyim iş bakayım dediğim halde öyle bir şey yok 10 gün sonra yine buradasın diyerek beni yolladılar 10 günün sonunda habersiz iş den çıkardılar. şikayetçi oldum uzlaşmacı ya yönlendirdiler. şimdi uzlaşmacı benden fazla dan çalıştığım saatlerin ve maduriyetimin hesabını yaparak kendisine götürmemi istedi şu durumda bütün bunlar göz önünde bulundurularak ne kadar para talep etmeliyim Teşekkürler.

  1. Mehmet bey, bunun hesabı için birçok hususu bilmemiz gerekir. Alacak hesaplaması hizmetimiz vardır, isterseniz yardımcı olabiliriz.

 54. MERHABALAR…

  SABAH GİRİŞ__8:30
  ÖĞLE ARASI__12:30 – 13:30
  AKŞAM ÇIKIŞ__17:30
  MAAŞIM ASGARİ ÜCRET__ 1.404,6

  BENİM SİZDEN İSTEDİĞİM ”1 SAAT FAZLA MESAİ PARAM” NEKADAR EDER ? LÜTFEN YARDIMCI OLURMUSUNUZ ?

  1. Merhaba. Sorunuzun cevabı zaten yazıda var. Bir saatlik ücretiniz neyse, bunun %50 fazlasıdır.

 55. selamlar herkese ben 5 yıl tekstilde kalöriferci olarak çalıştım aynı zamandada gece bekçiliği yaptım özel günlerdebile izinim yoktu akşam6,30 da geldim sabah 8 de çıktımbirkez geç kalmadım aynızamanda temizlikde yaptım geceleri şimdi işden haksız yere çıkarıldım ne yapmalıyım teşkler

 56. Tuvasas ta Kadrolu isci olarak calisiyorum evliyim bir cocugum var esim calismiyor saatlik ucretim 14.65 tl maasim ne kadar olur vergi dilimine girermiyim

 57. Merhaba, sabah 08.30 akşam 18.00 saatleri arasında çalışmaktayım. Pazar günleri hafta tatilim. Normal şartlarda elime geçmesi gereken net maaşım ne kadar olmalı?
  Teşekkürler.

 58. Haftalık çalışma saati Kanunlarımızda 45 olarak belirlenmiş değil miydi?
  Bu durumda;
  Asgari ücretle çalışan bir kişi saatlik ücretini (İşverenden saat başına alınacak ücret) hesaplarken;
  Bir ayı 30 gün olarak esas alırsak;
  45 (saat) x 4 (hafta) = 180 saat
  180 + 18 (9×2[extra 2 gün]) = 198 saat
  üzerinden hesaplama yapmamız gerekmez mi ?

  1. Berkay bey, bu husus Yargıtay kararlarınca içtihat haline gelmiştir. Ayrıca hesaplamanızda, işçinin çalışmadan hak ettiği hafta tatilini göz ardı ediyorsunuz.

 59. merhabalar sızlere bır sorum olacak asgarı ucret calısıyorum . sabah 08:00 gece 00:30 kadar 20 gundur bu sekılde calısmakdayım sızlerden rıcam hesaplamayı ve alacam tutar paylasırsanız sevınırım mınettar kalırım tesekkur ederım

 60. merhaba ben hafta sonları (cumartesi-pazar) parttime çalısıcam saat 1 ile 10 arası benim aylık net gelirim ne kadar olur ?

  1. Merhaba. Haftalık çalışma sürenizi hesaplamanız lazım. Bahsettiğiniz saatler arasında bir saat ara dinlenmeniz olduğunu varsayalım. Bu durumda günlük 8 saat ve 2 günde 16 saat çalışmış olursunuz. Başka gün çalışmayacaksanız, bir haftada 16 saat çalışırsınız ve haftalık 45 saate oranlarsak, 16/45 yani YAKLAŞIK olarak 1/3 oranında maaş alırsınız. Neyin 1/3’ü? Emsaliniz olan tam süreli işçi haftalık ne alıyorsa onun üçte biridir.

 61. Ben fazla mesai saat ücretini hesaplarken brüt ucretten agi ni cıkarıp 225 bölüp yüzde elli fazlasını alıp hesaplıyorum bu dogrumudur. Teşekkürler

  1. Cihan bey, brüt üzerinden hesaplıyorsanız yanlıştır. Ama net olarak hesaplamak isterseniz, net ücretinizden asgari geçim indirimini çıkardıktan sonra işleme devam etmelisiniz.

 62. merhaba asgari ücretli bir çalışanım pazar günü çalıştığımız zaman çitf mesai mi oluyo ve resmi tatilde çalışma
  geçtiğimiz ay 2 pazar ve 19 mayısta çalıştım bunları nasıl hesaplıycam ve pazar günleri resmi tatil olarak geçiyomu.

  1. Dursun bey pazar gününden önceki 6 iş gününün tamamında ve toplamda en az 45 saat çalışmışsanız, pazar günü için fazladan 1,5 yevmiye ödenmesi gerekir. 19 mayıs gibi resmi tatillerde ise fazladan 1 yevmiye ödenmelidir.
   Pazar günü ve resmi tatil farklı kavramlardır. Pazar günü hafta tatili, resmi tatil ise ulusal bayram ve genel tatil günü olarak adlandırılır.

 63. merhaba özel güvenlik görevlileri olarak bizler gecede çalışıyoruz gece çalışması maaşımıza artı ücret olarak yansıması gerekmiyormu bu konu hakkında biz güvenlik görevlilerini aydınlatırsanız memnun oluruz saygılar.

  1. Gökhan bey gece çalışması ayrı bir ücrete tabi değildir. Gece yapılan çalışmanın 7,5 saati aşması durumunda fazla mesai ödenmesi gerekse de, yakın zamanda yapılan bir değişiklilkle bazı çalışanlar için bu imkan kaldırılmıştır. Özel güvenlik görevlileri de bunlardandır. Şu yazıdan daha iyi bilgi alabiirsiniz.

 64. ben günde 12 saat çalışıyorum ve ücretimi yövmiye olarak alıyorum evli ve 3 çocuk babasıyımhafta içi 1 gün iznim var ve buna göre benim ne kadar yövmiye almam gerekiyor ve işi kendim bırakmış olsam tazminat alabilirmiyim bu iş yerinde 3 yıldır çalışmaktayım ilginize şimdiden teşekkürler

  1. Merhaba, haftada bir gün izniniz varsa, bu günün de ücretini almanız gerekir Bunun adı hafta tatili ücretidir. Haftanı altı günü çalışmış ve bir gün tatil yapmışsanız, size 7 günlük ücret ödenmesi gerekir. Kendiniz ayrılıp tazminat almak istiyorsanız, işyerinde var olan kanunsuz bir uygulamayı gerekçe göstererek işten ayrılmanız gerekir.

  1. Merhaba. Haklı bir neden yoksa, evet 2 haftalık ücretiniz tutarında ihbar tazminatı alma hakkınız vardır.

 65. işbaşı eğitim programı kapsamında bir işe girildiğinde haftalık en fazla 45 saat çalışılması gerekiyor, 45 saati aşan her 1 saat için işverenin ödeme yapması gerekir mi? işbaşı eğitim programı 3 ay uygulandıktan sonra aynı işverenle çalışmaya devam edilirse net ele geçecek ücrete agi eklenir mi? ayrıca işbaşı eğitim programı kapsamında çalışırken de agi ekleniyor mu?

  1. İster iş başı olsun ister başka bir şekilde; işçi 45 saatin üzerinde çalıştırılıyorsa fazla mesai ücret almalıdır ve AGİ de elbette hesaplanarak maaşa yansıtılmalıdır.

  1. Merhaba. 225, İş Kanununa göre bir işçinin 30 günlük zaman dilimindeki toplam çalışma süresidir. Günlük 7,5 saatten 30 günün karşılığı 225 saattir. İşçiye ödenen ücret, işte bu 225 saatin karşılığıdır.

   1. Iyi de haftanin 30 günü çalışmıyor ki? Çalıştığı gün sayısına daha doğrusu saat sayısına bölünmesi gerekmiyor mu? Yani en az 4 gün çalışmıyor. Hadi tüm aylar 31’den hesaplansın.
    31-4=27
    7.5×27=202.5.
    1270.55÷202.5=6.27
    6.27×1.5=9.41
    202.5 saat çalışan adamın saatlik ücreti hesaplanırken niye parasını vermedikleri 22.5 saat buna eklenip hesaplanıyor? Üstelik çalıştığı ay 30 günse ücretini vermedikleri 30 saati buna ekleyip bölmüş oluyorlar.
    Benim matematiğim mi kötü yoksa bu işte bir çarpıklık mı var?

   2. Yazınızın dayanağını oluşturan kanun ve maddeleri bizimle paylaşabilir misiniz?

    1. Berkay bey, yazının dayanağı İş Kanununun kendisidir. Tam olarak da kanunun 63üncü maddesidir.

Aşağıdaki yazılara bakmadan gitme!
Kapalı
Başa dön tuşu