Kat Mülkiyeti Kanunu

Apartmanda güvenlik kamerası olur mu?

Bir apartmanda ya da sitede, güvenliğin sağlanması amacıyla güvenlik kamerası kullanılması tercih edilebilir. Ancak güvenlik kamerası ile izleme ve kayıt yapmak zannedildiği kadar basit bir karar değildir ve birden çok açıdan dikkatlice hareket etmeyi gerektirir. Bu yazımda apartmanda güvenlik kamerası konusunu her yönüyle ele aldım.

Apartmanda güvenlik kamerası olur mu?

“Neden olmasın?” dediğinizi duyar gibiyim; fakat apartmanda ya da sitede ortak alanlarda yapılacak her iş gibi, güvenlik kamerası yerleştirilmesi de sıkı kurallara tabidir.

Bu sıkı kuralların üzerine bir de güvenlik kamerasına mahsus bir durum vardır ki; kişisel verilerin korunması (KVKK) bakımından özel tedbirler alınması da son derece mühimdir.

Yönetim planında güvenlik kamerası

Daha önce yazdığım üzere, yönetim planı apartmanın ya da sitenin adeta anayasası gibidir ve emredici kanun hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, yönetim planında yazan kurallar öncelikle geçerlidir.

Aynı kural güvenlik kamerası için de geçerli olur ve bu nedenle her şeyden önce yönetim planına bakmak icap eder. Burada karşımıza 3 ihtimal çıkar:

  • Yönetim planında bu hususta hiçbir hüküm yoktur.
  • Yönetim planında güvenlik kamerası takılabileceğine dair hüküm vardır.
  • Yönetim planında güvenlik kamerası takılması yasaklanmıştır.

Bu üç durum da yönetim planı değiştirilmediği müddetçe geçerlidir. Böylece eğer yönetim planında ortak yerlerde güvenlik kamerası yasaklanmışsa, yönetim planını değiştirmeden hiçbir şekilde kamera sistemi kurulamaz.

Eğer güvenlik kamerasının ortak yerlerde kurulabileceğine dair bir hüküm varsa, ayrıca bir kat malikleri kurulu kararına ihtiyaç duyulmadan ve yönetim planında gösterildiği şekilde kameralar kurulabilir.

Eğer güvenlik kamerasına dair herhangi bir hüküm yönetim planında yoksa, bu defa kat malikleri kurulu kararı gerekir ki; bunun nasıl olması gerektiğini aşağıda izah ettim.

apartmanda güvenlik kamerası

Apartman ve sitede ortak yer kavramı

Apartmanda ya da sitede güvenlik kamerası takılması hususunu doğru yorumlamak için öncelikle “ortak yer” kavramını doğru anlamak gerekir; çünkü güvenlik kameraları haliyle ortak alanlara kurulacaktır.

Daha önceki bir yazımda izah ettiğim üzere ortak yerlerde yapılacak değişiklikler belirli kurallara bağlanmıştır. Kat malikleri kurulunda aranacak karar yeter sayı çoğunluğu, yapılacak değişikliğin nev’ine göre değişmektedir:

  • Ortak alanda yapılacak bir değişiklik FAYDALI bir yenilik ise kat maliklerinin arsa ve sayı payı çoğunluğunun kararı yeter
  • Ortak alanda yapılacak değişiklik FAYDALI bir yenilik değilse kat maliklerinin beşte dördünün rızasının alınması gerekir.

Görüleceği üzere, burada da iki farklı ihtimal söz konusudur.

Apartman güvenlik kamerası için gereken oy çoğunluğu

Burada tartışma konusu olan bir husus, kameranın faydalı bir yenilik olarak görülmesi durumunda olur ki; bilindiği üzere Kanun’un 42’nci maddesine göre kat malikleri, ortak yerlerin düzgün veya bunları kullanmanın daha rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarayacak bütün yenilik ve ilaveler, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır.

Eğer ortak alana güvenlik amacıyla kamera koyulması söz konusu ise, kanaatimce bunun için kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğunun yeterli olması gerekir.

Kapı üstüne güvenlik kamerası olur mu?

Bir başka konu ise, herhangi bir kat malikinin kendi giriş kapısı üzerine ve civarına güvenlik kamerası yerleştirmesidir ki; bu durumda, kat maliklerinin tamamını ilgilendiren bir “faydalı” yenilik olmadığı düşünüldüğünde, 4/5 oranındaki çoğunluğun aranması daha doğru olacaktır.

Çünkü bu kameranın koyulduğu kapı üstü/merdiven kovası gibi yerler de ortak yerlerden olacak ve ortak yerlerde yapılacak her türlü değişiklik 4/5 oranında yazılı rızaya tabi olacaktır.

asansör güvenlik kamerası

Asansörde güvenlik kamerası olur mu?

Asansörler de ortak yerlerdendir ve yukarıdaki hükümlere aynen tabidir. Dolayısıyla asansöre güvenlik kamerası taktırmak istenirse, yine yukarıdaki yasal çoğunluğun sağlanması icap eder.

Kamera için katmanlı aydınlatma yapılması

Gelelim birçoklarının gözünden kaçan hususa! Birçok yönetici, kat malikleri kurulunda yeterli sayıda oy aldıktan sonra hemen güvenlik kameralarını taktırır ve gönül rahatlığıyla işine devam eder.

Halbuki KVKK gereğince, böylesine açık bir kişisel veri işleme faaliyeti hem açık rıza alınmasını hem de aydınlatma yapılmasını gerektirir.

Bunun anlamı şudur ki; güvenlik kamerası taktırmadan önce bir açık rıza metni hazırlanmalı ve tüm site sakinlerine tebliğ edilmelidir. Bundan önce ise aydınlatma metni hazırlanmış ve herkese duyurulmuş olmalıdır.

Bu iki işlem de tek başına yeterli olmaz ve bir de dışarıdan gelecek misafirler için (onların da kişisel verileri işlenmektedir) katmanlı aydınlatma yapılması gerekir ki; bunun nasıl yapılması gerektiğini ve katmanlı aydıntlatma metni örneğini şu yazımda izah etmiştim: https://mustafabaysal.com/katmanli-aydinlatma-kvkk/

Apartmana takılan güvenlik kamerası masrafını kim öder?

Güvenlik kamerası gibi demirbaş niteliğindeki masrafların kat maliki yani ev sahibi tarafından ödenmesi gerekir. Bu masrafa kiracının katılması gerekmez: https://mustafabaysal.com/kiraci-apartmanda-hangi-masraflari-oder/

apartman güvenlik kamerası yasal mı

SONUÇ

Apartmanda güvenlik kamerası ile kayıt alınması son derece katı kurallara bağlanmış ve fakat bazen kaçınılmaz hale gelen bir durumdur.

Bu nedenle hem apartmanda güvenlik kamerası sistemi kurmadan önce yasal çoğunluğu sağlamış olmak hem de KVKK bakımından yükümlülükleri yerine getirmiş olmak gerekir. Aksi takdirde hem idari hem adli çok ciddi sıkıntılara maruz kalmak muhtemeldir.

Apartmanda güvenlik kamerası sistemi kurmak için gereken yasal çoğunluk konusunu şöyle özetlemek de mümkün olabilir:

  • Apartmanın ya da sitenin bahçesi, giriş kapısı vb. ortak yerlerine güvenlik amaçlı kamera koymak faydalı yenilik ve ilave olarak kabul edilebilir ve bunlar için kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu yeterli gelir.
  • Bir başka görüşe göre ise, kamera takılması ortak alanda bir değişiklik anlamına gelir ve her halde ve şartta beşte dört rıza aranır.
  • Kat maliklerine tavsiyem, her ihtimale karşılık, ortak alanlara kamera koymadan önce beşte dört kat malikinin rızasının alınmasıdır. Böylece en azından, hukuki sorun yaşama ihtimali ortadan kalkacaktır.
  • Bir kat maliki yalnızca kendi ev kapısının üstüne güvenlik kamerası koymak isterse, tüm kat maliklerinin beşte dördünün rızasını almak zorundadır.

Ne olursa olsun, bu tür güvenlik tedbirlerini son çare olarak düşünmeyi ve mümkün mertebe bu tür tedbirlerden uzak durmayı; ancak mutlaka kullanılması ihtiyacı hasıl olmuşsa da bir hukukçudan profesyonel destek almayı her yöneticiye ve apartman sakinine şiddetle tavsiye ederim.

Apartmanda güvenlik kamerası konusunda sık sorulan sorular:

Binaya güvenlik kamerası takmak suç mu?

binaya güvenlik kamerası takmak elbette bir suç değildir; ancak yasal çoğunluk şartlarına ve KVKK kurallarına riayet etmeksizin takmak muhtemelen suç ile neticelenecek bir fiil olarak değerlendirilecektir.

Apartman güvenlik kamerasını kim izleyebilir?

Apartman güvenlik kamerasını yönetici ve varsa güvenlik görevlisi dışında kimse izlememelidir. Hatta yönetici ya da görevli bile, hassaten incelenmesi gereken bir şey olmadığı müddetçe kayıt izlememelidir. Hele ki; üçüncü şahısların istediği zaman izleyebileceği bir sisteme asla izin verilmemelidir. Ayrıca kimlerin güvenlik kameralarını ve neden izleyebileceğine dair bilgiye aydınlatma metinlerinde yer verilmelidir.

Mustafa Baysal

Sizin için doğru ve değerli bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum. Bu yazı gerçekten işinize yaradıysa ve teşekkür etmek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey onu PAYLAŞMAK.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu