Kat Mülkiyeti Kanunu

Sitede yönetici yardımcısı olur mu?

Apartmanda işlerin yürümesi, aidatın toplanması ve düzenin devam ettirilmesi için seçilen bir yönetici bulunur. Bu yönetici, kat maliklerinin denetimi ve gözetimi altında işleri yürütürken; yoğunluk nedeniyle bir de yönetici yardımcısı olsun isteyebilir. Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre apartmanda yönetici yardımcısı olur mu?

Apartmanda ya da sitede yönetici yardımcısı

Adından da anlaşılacağı üzere; yönetici yardımcısının görevi yöneticiye yardımcı olmaktır. Yöneticinin yetişemediği işlerde ya da yapılan bir görev tanımının sonucu olarak kendisine tevdi edilen görevlerde yönetici yardımcısı faaliyet gösterir.

Yönetici yardımcısı zorunlu mu?

Yönetici yardımcısı zorunlu değildir. Hatta biraz aşağıda izah edeceğim sebeplerle, yönetici yardımcısı diye bir görevlendirme ya da pozisyon 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nda öngörülmemiştir. Bunun anlamı, aslında yönetici yardımcısı diye bir görevin kanunen var olmadığıdır.

Apartmanda yönetici yardımcısı olmaz!

Evet, Kat Mülkiyeti Kanunu apartmanın ya da sitenin yönetimi konusunda iki seçenek sunmuş olup bunlardan başka bir unvanın/görevin ortaya koyulması, ancak bu görevin/unvanın uydurulması anlamına gelir. KMK’nın öngördüğü iki seçenek şunlardan ibarettir:

  • Apartmanın yöneticisi olabilir.
  • Apartmanın yönetim kurulu olabilir.

İlgili kanun hükümlerinde hiçbir yerde yönetici yardımcısı kavramı geçmemektedir.

Bunlara göz atmadan gidersen, pişman olabilirsin!

Yönetici yardımcısı yerine yönetim kurulu olur

Eğer yönetici işlere yetişemiyorsa ve bu hususta desteğe ihtiyaç duyuyorsa, KMK’nın önerdiği güzel bir çözüm önerisi bulunur: Yönetim kurulu

Şu yazımda yönetim kurulunun esaslarını kaleme almıştım: https://mustafabaysal.com/apartman-yonetimi-kac-kisiden-olusur/

Orada da göreceğiniz üzere; kat malikleri kurulu yönetici seçebileceği gibi yönetim kurulu seçmeyi de tercih edebilir.

Bu yönetim kurulunun tam 3 kişiden teşekkül etmesi gerekir. Öyle ki; bu sayının ne artırılması ne azaltılması mümkündür. Böylece üç yönetim kurulu üyesi aynı anda görev yapacak ve aralarında belirleyecekleri görev dağılımına göre işleri yürütecektir.

Fakat yönetim kurulu yapısıyla ilgili şu temel bilgilerin hatırda tutulması gerekir:

  • Yönetim kurulu üyeleri arasında mutlak eşitlik vardır.
  • Tüm yönetim kurulu üyeleri aynı oranda temsile ve işe yetkilidir.
  • Bir yönetim kurulu üyesi yönetici görevi yürütürken diğerlerinin yardımcı görevi yürütmesi gibi bir çalışma sistemi geçerli olmaz.
  • Buradaki amaç, tekil sayıda kişiden oluşan bu yönetimde hem istişare müessesesinden yararlanmak hem de gerekirse oy çokluğuyla karar alarak işleri hızlandırabilmektir.
sitede yönetim yardımcısı görevleri

Yönetici yardımcısı ne iş yapar?

Yukarıdaki soruyu özellikle yazdım; çünkü internet aramalarında yukarıdakine benzer şekilde aşağıdaki soruların da sıklıkla sorulduğun görüyorum:

  • Apartman yönetici yardımcısı nasıl seçilir?
  • Apartman yönetici yardımcısının görevleri neler?
  • Apartman yönetici yardımcısı aidat öder mi?
  • Apartman yönetici yardımcısı istifa edebilir mi?

Buraya kadar yazılanlardan fark etmiş olmalısınız ki; yukarıdaki bütün sorular anlamsız ve gereksizdir. Aslında var olmayan ve yasal olmayan bir görevin/unvanın ne iş yapacağının, nasıl seçileceğinin ya da aidat ödeyip ödemeyeceğinin bir önemi olmaz.

apartmanda yönetici yardımcısı

Yönetim planında yönetim yardımcısı

Şimdiye kadar izah ettiğim tüm hususların AKSİNİ şimdi söyleyeceğim; bunun sebebi, istisnai bir durumun mevcut olma ihtimalidir.

Bildiğiniz gibi yönetim planı öyle bir belgedir ki; Kat Mülkiyeti Kanunu’nun emredici hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla yönetim ve benzeri işlere dair hususi düzenlemeler bununla yapılabilir.

Nitekim 634 sayılı Kanun’un 28’inci maddesinde bu durum şöyle ifade edilmiştir: Yönetim planı yönetim tarzını, kullanma maksat ve şeklini yönetici ve denetçilerin alacakları ücreti ve yönetime alt diğer hususları düzenler.

O halde; yönetici yardımcısı diye bir görev apartmanın ya da sitenin yönetim planında öngörülmüşse, artık yönetici yardımcısı var olacaktır. Yönetim planında bunun nasıl seçileceğine, aidat ödeyip ödemeyeceğine ya da görevlerine vb. konulara dair belirlenen kurallar geçerli olacaktır.

SONUÇ

Yönetici yardımcısının nasıl seçileceğini, ne iş yapacağını, yetkilerinin ne olacağını ya da aidat ödeyip ödemeyeceğini merak ediyorsanız; önce şu sorunun cevabını vermeniz gerekir: Yönetim planınızda yönetici yardımcısı diye bir unvan öngörülmüş mü?

Cevabınız evet ise; yine bu yönetim planında yönetici yardımcısı ile ilgili yazılı diğer hususlara göre hareket etmeniz gerekecektir.

Cevabınız hayır ise; o zaman tüm diğer sorular anlamını yitirecektir; çünkü Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre yönetici yardımcısı diye bir unvan yoktur ve apartmanın ya da sitenin böyle bir unvan uydurması bir anlam ifade etmez.

Her şeye rağmen sitenizde yönetici yardımcısı olarak görevlendirilen varsa; bu kimsenin diğer kat maliklerinden bir farkı olmayacak ve başta aidat olmak üzere her konuda bu kimse ile kat malikleri eşit hak ve yükümlülüklere sahip olacaktır.

Genel olarak yöneticinin nasıl seçilebileceğini kaleme aldığım yazımda şuradan göz atabilirsiniz: Apartman yöneticisi seçimi

Mustafa Baysal

Sizin için doğru ve değerli bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum. Bu yazı gerçekten işinize yaradıysa ve teşekkür etmek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey onu PAYLAŞMAK.

Bunlara göz atmadan gidersen, pişman olabilirsin!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Aşağıdaki yazılara bakmadan gitme!
Kapalı
Başa dön tuşu