Kat Mülkiyeti Kanunu

Apartman bahçesinde ağaç kesmek

Apartman bahçesinde ağaç kesmek çoğu zaman, meselelere sebep olur. Bunun nedeni; bazıları ağaçların kesilmesi gerektiğini düşünürken, bazılarının ağaçlara dokunulmasını asla istememesidir. Pek, ama apartman bahçesinde ağaç kesmek mümkün müdür? Sitedeki ağaçlar nasıl ve kim tarafından kesilebilir?

Apartman bahçesinde ağaç kesimi

Apartman ya da site hayatı, bir arada yaşama becerisini ve karşılıklı anlayışı gerektirir. Bunun bir sonucu olarak; 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nda apartman ya da site sakinlerinin ortak alanlardaki tasarrufu sınırlandırılmıştır.

Ortak yerlerde yapılacak işler; işin niteliğine göre çeşitli oranlarda çoğunluğun rızasına bağı kılınmıştır: https://mustafabaysal.com/ortak-yerler/

Yukarıdaki yazımdan da görebileceğiniz üzere; ortak alanlarda yapılacak yenilikler ve değişiklikler; aşağıdaki şartlardan birisine tabi olmak durumundadır:

  • Ortak alanda yapılacak bir değişiklik FAYDALI bir yenilik ise kat maliklerinin arsa ve sayı payı çoğunluğunun kararı yeter
  • Ortak alanda yapılacak değişiklik FAYDALI bir yenilik değilse kat maliklerinin 4/5’inin rızasının alınması gerekir.
  • Eğer bu çoğunluklar sağlanamıyorsa ve fakat yapılması gereken inşaat, onarım vs. zorunlu ise sulh hukuk mahkemesine başvurulması sonucunda mahkemenin vereceği karar üzerine, hiç kimsenin rızasına gerek kalmadan işin yaptırılması mümkündür.

Site bahçesindeki ağaç kimin?

Apartman ve site bahçesinde yer alan ağaç HERKESİN olacaktır. Bu ağacın kimin tarafından dikildiğinin veya büyütüldüğünün önemi olmaksızın, bahçedeki ağaç ortak yerlerden birisi kabul edilir.

Bunlara göz atmadan gidersen, pişman olabilirsin!

Böylece, bu ağaç üzerindeki tasarrufat, tıpkı bahçe duvarı ya da otopark alanındaki tasarrufla aynı kurallara tabi olacaktır.

Apartmanda ağaç kesimi için gereken çoğunluk

Apartman bahçesinde ağaç kesmek isteyen bir apartman yönetiminin, bu konuyu kat malikleri kurulunun gündemine getirmesi ve normal şartlar altında, kat malikleri kurulunun 4/5’inin rızasını alması gerekir.

Örneğin 50 daireden müteşekkil ve her kat malikinin eşit arsa payına sahip olduğu bir sitede; en az 40 kat malikinin, ağaç kesilmesine onay vermesi gerekir

Burada akla şöyle bir soru gelebilir: Ağaç kesilmesi FAYDALI bir değişiklik olarak telakki edilip salt çoğunluk, örneğin yukarıdaki vakada 26 kat malikinin rızası yeterli olmaz mı?

Kanaatimce; böyle bir şey mümkün olsa bile, ağaç kesmenin faydalı bir yenilik olduğunu somut olarak ortaya koymak son derece zor olacağından, apartman yönetimlerine burada beşte dört çoğunluğu aramalarını tavsiye ederim.

apartman bahçesinde ağaç kesmek yasak mı?

Ağaç kesmek için nereden izin alınır?

Buraya kadar yazılanlar; kat malikleri kurulunun ağacı kesip kesmeme kararı vermesiyle ilgili olup bu kararın alınması, tek başına ağaç kesme yetkisini kimseye vermez; çünkü ağaç kesme fiili izne tabi bir iştir.

Bunun için bakılması gereken mevzuat, Orman Sayılmayan Tapulu Taşınmazlar Üzerindeki Ağaç ve Ağaççıklardan Faydalanılması Hakkında Yönetmelik olmalıdır.

Bu yönetmeliğin amacı; orman sayılmayan tapulu taşınmazlar üzerindeki ağaç ve ağaççıklardan, sahiplerinin ne şekilde faydalanabileceğini ortaya koymaktır. Açıktır ki; bir apartmanın ya da sitenin bahçesindeki ağaçlar; orman sayılmayan bir tapulu taşınmazın üzerindeki ağaç olarak bu yönetmelik kapsamında değerlendirilmelidir.

Ağaç kesmek için orman işletme müdürlüğüne başvuru

Yönetmeliğin 8’inci maddesinin 9’uncu fıkrasına göre; il, ilçe ve belde merkezlerindeki taşınmazlar üzerinde bulunan ağaç ve ağaççıkların kesiminde DKGH (Dikili kabuklu gövde hacmi) miktarına bakılmaksızın; taşınmazın gerçek ve tüzel kişilere, belediye ya da diğer kamu tüzel kişiliklerine ait olması halinde yetkililerinin, işletme şefliği heyeti veya ormancılık büro ve şirketlerine tanzim ettirecekleri işlem/Oda onaylı işlem dosyası ile bu Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

Buna göre; yukarıdaki gibi bir karar alan kat malikleri kurulu adına yönetici aşağıdaki yollardan birisini seçerek başvurusunu yapabilir:

  • Orman işletme şefliğine
  • Herhangi bir ormancılık bürosuna veya şirketine

Ceviz ve aşılı kestane ağaçlarının kesimine her yıl 15 Kasım-15 Mart tarihleri arasında izin verilir. Bu tarihler haricinde normal şartlar altında izin verilmez.

site bahçesinde ağaç kesimi izin

Rahatsızlık veren ağacın kesilmesi

Buraya kadar yazılanlar; apartman ya da site bahçesindeki ağacın yasal çoğunluk sağlanarak kesilmesiyle ilgiliydi.

Bir başka muhtemel durum ise; bir ağacın ya da birden çok ağacın bir kat malikini rahatsız ediyor hale gelmesidir. Öyle ki; apartman bahçesinde dikilen bir ağaç zamanla bir bağımsız bölümün güneşini kesebilir veya bağımsız bölüm üzerine yıkılma tehlikesine neden olabilir ya da belki dökülen yaprakları balkonu doldurabilir.

Hangi nedenle olursa olsun ve ne kadar haklı olursa olsun, hiçbir kat maliki tek başına bu ağacı ya da ağaçları kesemez. Bu kat maliki öncelikle yönetime başvurarak, yukarıda izah ettiğim şekilde bir çoğunluk kararı aldırmaya çalışabilir.

İkinci olarak ise; sulh hukuk mahkemesine başvurarak ağacın kesilmesini talep edebilir ve mahkeme tarafından haklı bulunursa, ağaç mahkemece kestirilir.

SONUÇ

Apartman bahçesinde ağaç kesmek için iki şartın bir arada sağlanması gerekir:

  • Öncelikle, yazımda izah ettiğim oranlarda çoğunluk kararıyla bir kat malikleri kurulu kararı mevcut olmalıdır.
  • Sonrasında, bağlı bulunulan orman işletme müdürlüğüne başvurularak kesim izni alınmalıdır.

Ne yöneticinin ne de bir başkasının, hangi nedenle olursa olsun, şahsi bir karar alarak ağaç kesmesi ya da kestirmesi asla mümkün değildir.

Bu iki şart birlikte sağlanmadan ağaç kesilirse, bunun hem Kat Mülkiyeti Kanunu bakımından hem de Türk Ceza Kanunu bakımından yaptırımı olacaktır.

Mustafa Baysal

Sizin için doğru ve değerli bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum. Bu yazı gerçekten işinize yaradıysa ve teşekkür etmek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey onu PAYLAŞMAK.

Bunlara göz atmadan gidersen, pişman olabilirsin!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Aşağıdaki yazılara bakmadan gitme!
Kapalı
Başa dön tuşu