Devlet Memurları Kanunu

Aday memurun mazeret izni hakkı

Aday memurun ilk senesinde yıllık izin hakkı olmadığından, acil durumlarda ya da mazeretinin olduğu hallerde izin kullanmak istemesi tabidir. Ancak her halde ve şartta, aday memurun mazeret izni kullanabileceği söylenemez. Peki, ama aday memur mazeret izni kullanabilir mi? Kullanabilirse, hangi hallerde kullanabilir?

Aday memurun mazeret izni

Devlet Memurları Kanunu’nda mazeret izinleri düzenlenirken, aday memur ve asil memur ayrımı yapılmamıştır. Bunun anlamı; eğer memurlar için mazeret izni verilmesini gerektiren bir durum varsa, bunun aday memurlar için de ayniyle vaki olduğudur.

Memurların mazeret izinleri

Memurların mazeret izin hakkı; memurun hem işe gitmediği hem de maaş almaya devam ettiği durumları ifade eder.

Adından da anlaşılacağı üzere, ortada bir mazeret vardır ve bu nedenle memur izne ayrılmaktadır. Memurların mazeret izinleri şöylece sıralanabilir:

  • Babalık izni
  • Evlilik izni
  • Doğum izni
  • Evlatlık izni
  • Ölüm izni
  • Süt izni
  • Engelli çocuk izni
  • Doğum sonrası yarım çalışma izni
  • Evlat edinme sonrası yarım çalışma izni
  • Amir tarafından 10 güne kadar verilen izin

Yukarıda yer alan izinlerden birisi hariç tamamında amirin takdir hakkı yokken, birinde amirin takdir hakkı bulunur.

Bunlara göz atmadan gidersen, pişman olabilirsin!

Bu mazeret izinlerinden yalnızca amir tarafından 10 güne kadar verilen mazeret izninde amirin takdir hakkı bulunurken, diğerlerinin şartların oluşması durumunda verilmesi mecburidir.

Yeni atanan memurun mazeret izni

Yeni atanan bir aday memur; örneğin çocuğu dünyaya geldiğinde babalık iznini ya da engelli çocuğu varsa onu hastaneye götürmek istediğinde 10 güne kadar mazeret iznini ve benzeri haklarını elbette kullanabilir.

Bu mazeret izinleri, gerekli şartlar meydana geldiğinde, aday olsun ya da olmasın tüm memurlara tanınan haklardandır.

Ancak mazeret izinleri içinde biri vardır ki; bunun verilmesi ya da verilmemesi tamamen amirin takdirinde olacaktır.

aday memur mazeret izni

Aday memurun mazeret izni talep etmesi

Aday memurun yıllık izin hakkı kural olarak yoktur. Şu yazımda ifade ettiğim üzere, ücretsiz izin hakkı da bulunmaz: https://mustafabaysal.com/yeni-atanan-memur-ucretsiz-izin/

Bu durumda akla şöyle bir soru gelebilir: Aday memur acil bir işi olduğunda ne yapsın? Örneğin kardeşinin düğünü, bir yakının cenazesi ya da başka herhangi bir sebep varsa, aday memur ne yapacak?

İşte burada devreye, memurların 10 güne kadar alabileceği ve fakat amirinin takdirinde olan mazeret izni girer.

Memur bu izni talep etme gerekçesini de içeren bir dilekçeyle, bağlı bulunduğu mülki idare amirine başvurur ve 10 güne kadar mazeret izni talep eder. İlçede kaymakam ve ilde vali bu gerekçeyi değerlendirir ve mazeret iznini ister verir, isterse de vermez.

yeni atanan memur mazeret izni alabilir mi?

SONUÇ

Aday memur mazeret izni alabilir mi? Burada kastedilen; babalık izni, evlilik izni ve benzeri 657 sayılı Kanun’da sayılmış özel mazeret izinleri ise elbette alabilir.

Ancak kastedilen, 657’de tahdidi olarak sayılan haller haricinde bir mazeret izni ise evet, aday memur 10 güne kadar mazeret iznini bağlı bulunduğu mülki idare amirinden talep edebilir; fakat bu izni vermek ya da vermemek amirin takdirinde olur.

Bu nedenle, mazeret izni talep edecek olan aday memura, mümkünse ve mülki idare amirince kabul edilirse, önceden mazeretini sıralı amirinden başlayarak sözlü olarak iletmesini tavsiye ederim. Sözlü onay aldıktan sonra yazılı talepte bulunmak işleri hızlandıracaktır.

Ayrıca bu şekilde 10 güne kadar mazeret izni alan aday memur, gerekirse bir defa daha 10 güne kadar mazeret izni talep etme hakkına sahiptir. Ancak talep ettiği ve kabul edilen bu ikinci 10 güne kadar mazeret izni, takip eden yıllık izin hakkından düşülecektir.

Aday öğretmenlerin ikinci defa 10 güne kadar mazeret izni talep etme hakkı olmadığını şu yazımda kaleme almıştım: https://mustafabaysal.com/ogretmen-10-gunluk-mazeret-izni/

Mustafa Baysal

Sizin için doğru ve değerli bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum. Bu yazı gerçekten işinize yaradıysa ve teşekkür etmek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey onu PAYLAŞMAK.

Bunlara göz atmadan gidersen, pişman olabilirsin!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu