Fesih

İşçinin haklı nedenle fesih sebepleri

İşçinin haklı nedenle derhal fesih sebepleri İş Kanununun 24 üncü maddesiyle belirlenmiştir. Bu konuya mahsus binlerce Yargıtay kararı ve yüzlerce makale bulunmaktayken bu nedenlerin bir yazıya sığdırılması kolay kolay mümkün değildir.

Ama bu yazıda İş Kanunundaki sebepleri alt alta yazarak sizin için takip etmesi kolay bir hale getirmeyi planlıyoruz. Fıkra ya da bent numaralarından bağımsız olarak aşağıda yazılı nedenlerden biri varsa, iş sözleşmenizi tek taraflı olarak haklı nedenle ve derhal feshedebilirsiniz. Böyle bir feshin sizin açınızdan temel sonucu kıdem tazminatınızı hak etmeniz olacaktır.

Haklı nedenle fesih nedir?

Haklı nedenle feshin ne anlama geldiğini şu yazımızda anlatmıştık: mustafabaysal.com/derhal-fesih-nedir/

Kısaca tekrarlamak gerekirse; işçinin ya da işverenin ihbar süresini beklemeye gerek olmaksızın ve derhal iş akdini sona erdirebildiği bir fesih çeşididir. Bu feshin alt ayrımlarına göre kıdem tazminat hakkı ve yükümlülüğü de değişecektir.

İşçi bakımından şunu söyleyebiliriz ki; aşağıdaki hallerin tamamında işçi hem işten derhal ayrılabilecek hem de kıdem tazminatını hak edecektir. Şimdi ayrıntılara boğulmadan, haklı nedenle fesih sebeplerini tek tek sayalım.

Bunlara göz atmadan gidersen, pişman olabilirsin!

İşçinin sağlığı ya da yaşamı tehlikede!

İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması, işin niteliğinden kaynaklanan bir sebep ile işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa, işçi haklı nedenle fesih yapabilir.

Bu durum İş Kanununun 24/I-a maddesinde düzenlenmiştir. Burada birden fazla hususun bir arada olması gerekir. İşçinin sağlığını ya da yaşamını tehlikeye atan bir hastalık olmalı ve bu hastalığın sebebi de işçinin yaptığı iş olmalıdır.

Sağlık nedeniyle iş sözleşmesinin feshinin nasıl yapılabileceğini şu yazımızda açıklamıştık: mustafabaysal.com/iscinin-saglik-sorunlari-nedeniyle-isten-ayrilmasi

4857 24 fesih nedenleri

Muhatap olunan işveren ya da işçi bulaşıcı hasta!

İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir çalışan bulaşıcı ya da işçinin işi ile alakası olmayan bir hastalığa tutulursa, işçi haklı nedenle fesih yapabilir.

İş Kanununun 24/I-b maddesinde yer akan hüküm çok açık olsa da yıllardır bu maddenin içini dolduran bir olaya rastlamamıştık. Fakat 2020’de karşımıza çıkan korona virüs ya da Covid 19 salgını tam da bu maddeye bir örnek teşkil etti.

İşçi işyerinde çalışırken; yakından görüştüğü ya da doğrudan muhatap olduğu bir işçi örneğin Korona Virüse yakalanırsa, işçi iş akdini derhal feshederek işten ayrılma hakkına sahip olur. Burada dikkat edilmesi gereken ayrıntı; işyerinde bulaşıcı hastalığa yakalanan her işçiden dolayı haklı fesih yapılamayacağı, bulaşıcı hastalığı olan ve işe gelmeye devam eden işçi ile yakından ve doğrudan görüşüyor olmak gerektiğidir.

İşveren işe alırken işçiyi yanılttı mı?

İş Kanununun 24/II-a maddesine göre; işveren iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında yanlış özellikler veya şartlar sunmak yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek veya sözler söylemek suretiyle işçiyi yanıltırsa, işçi haklı nedenle fesih yapabilir.

işçi haklı fesih gerekçeleri

İşveren işçiye veya ailesine hakaret etti ya da işçiye cinsel tacizde bulundu!

24/II-b maddesine göre; işveren işçinin ya da ailesinden birinin şerefine ve namusuna dokunacak şekilde sözler söyler, davranışlarda bulunursa veya işçiye cinsel tacizde bulunursa, işçi haklı nedenle fesih yapabilir.

İşçiye edilen hakaret sonucunda işçinin sahip olduğu hakları şu yazımızda açıklamıştık: mustafabaysal.com/isciye-hakaret-edilmesi

İşveren işçiyi veya ailesini tehdit etti ya da bunlara karşı hapis gerektiren suç işledi ya da iftira attı!

24/II-c maddesinde göre; işveren işçiye veya ailesinden birine karşı sataşmada bulunur veya göz dağı verirse, ya da işçiyi veya ailesinden birini kanuna karşı davranışa özendirir, kışkırtır, sürükler, yahut işçiye ve ailesinden birine karşı hapis gerektiren bir suç işlerse yahut işçi hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ağır isnat veya ithamlarda bulunursa, işçi haklı nedenle fesih yapabilir.

İşyerinde taciz var ama işveren bir şey yapmıyor!

24/II-d maddesine göre; işçinin başka bir işçi veya üçüncü şahıslar tarafından iş yerinde cinsel tacize uğraması ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemler alınmazsa, işçi haklı nedenle derhal fesih yapabilir.

İşyerinde cinsel tacizin sonuçlarını yazdığımız yazımıza şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: mustafabaysal.com/iscinin-isyerinde-cinsel-tacize-ugramasi

24. madde fesih gerekçeleri

İşçinin ücreti zamanında ve tam ödenmiyor!

24/II-e maddesine göre; işveren tarafından işçinin ücreti kanunda veya sözleşmede yazılı şartlara uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse, işçi haklı nedenle fesih yapabilir.

İşçinin ücretinin ödenmemesi halinde, sahip olduğu hakları şu yazımızda açıklamıştık: mustafabaysal.com/ucreti-zamaninda-odenmeyen-isci-ne-yapabilir

Önceden belirlenmiş çalışma şartlarına işveren uymuyor!

24/II-f maddesine göre; Ücretin parça başına veya iş tutarı üzerinden ödenmesi kararlaştırılıp da işveren tarafından işçiye yapabileceği sayıdan ve para tutarından daha az iş verilmesi halinde, aradaki ücret farkı zaman esasına göre ödenerek işçinin eksik aldığı ücret giderilmezse, yahut çalışma şartları uygulanmazsa, işçi haklı nedenle fesih yapabilir.

Bu maddede özellikle “çalışma şartlarının uygulanmaması” çok geniş kapsamlı bir gerekçedir. Diğer fesih gerekçelerine girmeyen; ama işçinin tabi olduğu yasalara ya da iş sözleşmesine aykırı eylemlerin gerçekleştiği durumlarda, adeta bir torba madde olan II-f devreye girer.

İşyerinde bir haftadan fazla süredir zorlayıcı bir nedenle iş durmuşsa!

İş Kanununun 24/III maddesine göre; işçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan uzun süreyle işin durmasını gerektiren zorlayıcı nedenler ortaya çıkarsa, işçi haklı nedenle fesih yapabilir.

Bu durumun tipik örneği de yine Korona virüs salgını olmuştur. Şu yazıda da anlattığımız üzere; örneğin kuaför ya da berber gibi, salgın nedeniyle faaliyeti bir haftadan uzun süre durdurulan bir işyerinde çalışan işçi, haklı nedenle derhal fesih yaparak işten ayrılabilir: mustafabaysal.com/korona-virus-isci-maas-fesih

İşçinin haklı nedenle feshinin sonuçları

İşçi gerçekten de yukarıda yazılı gerekçelerden birisi nedeniyle işten ayrılıyorsa, bu işçi işçi derhal bırakabilir. Bunun anlamı şudur:

 • İşçinin ihbar süresi kadar çalışmasına gerek kalmaz.
 • İşçi, işyerindeki kıdemi bir yılı aşıyorsa, kıdem tazminatını hak eder.
 • İhbar tazminatı alamaz.

haklı fesih gerekçeleri işçi

İşçinin haklı nedenle fesih süresi

Yukarıda sayılan halleri öncelikle üçe ayırmak gerekir ki, haklı fesih süresi hakkında doğru bilgi verebilelim. Buna göre; yazımızda sayılan 9 farklı gerekçe üç bölüme ayrılır:

 • 24/I maddesinden kaynaklanan ilk iki gerekçe “Sağlık” nedeniyle derhal fesih
 • 24/II maddesinden kaynaklanan sonraki altı gerekçe “Ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık” nedeniyle derhal fesih
 • 24/III maddesinden kaynaklanan son gerekçe ise “Zorlayıcı sebep” nedeniyle derhal fesih

Olarak kabul edilir. İşte işçinin fesih yapma gerekçesi “Ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık” nedeniyle ise yani İş Kanununun 24/II maddesine göreyse, işçinin fesih için 6 iş günü süresi vardır. Oldukça teknik bir konu olan “6 iş günü”nün ne zaman başlayacağını, süre kaçılırsa ne olacağını ve daha birçok detayını şu yazımızda anlatmıştık: mustafabaysal.com/hakli-nedenle-fesihte-6-is-gunluk-surenin-onemi

SONUÇ

İş Kanununun öncelikle arzu ettiği ve uygulanmasını beklediği fesih türü “bildirimli fesih”tir. (Bkz: mustafabaysal.com/bildirimli-fesih-nedir). Hakların korunduğu ve tarafların birbirlerine süre tanıdığı bu fesih türü öncelikli olsa da bazen işçinin ya da işverenin iş sözleşmesini derhal sona erdirmesi gerekebilir.

İşte işçi bakımından İş Kanununun 24’üncü maddesinde yer alan haklı fesih nedenleri, işçinin ihbar süresini çalışmak zorunda olmadığı; ancak kıdem tazminatını alması gereken bir sonuç doğurur.

İşçinin haklı fesih nedenleri yukarıda izah edilmiş olup İş Kanununda fesih kavramını daha iyi anlamak için sitemizdeki “fesih” kategorisine göz atabilirsiniz: mustafabaysal.com/fesih

Mustafa Baysal

Sizin için doğru ve değerli bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum. Bu yazı gerçekten işinize yaradıysa ve teşekkür etmek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey onu PAYLAŞMAK.

Bunlara göz atmadan gidersen, pişman olabilirsin!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

128 Yorum

 1. Ama bizleri kurum emekli etmiyor o maddeyi gerekçe göstererek iş sözleşmesini fesih ediyor yani işten çıkarıyor.

 2. Merhaba Mustafa BEY,

  BİZLER 5620 SAYIL KANUNA GEÇİCİ İŞÇİ OLARAK KAMU KURULUŞLARIN DA ÇALIŞAN GEÇİCİ İŞÇİLERİZ. KURUM YENİ ÇIKAN EYT KANUNU GEREKÇE GÖSTEREK BİZDE BULAN ŞU MADDEYE : ”Ancak; bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları kapsamına girenlerin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kurumundan yaşlılık veya emeklilik aylığı bağlanmasına hak kazanacakları tarihte iş sözleşmeleri tüm yasal hakları ödenmek suretiyle sona erdirilir. ” İSTİNADEN İŞ SÖZLEŞMEMİZİ FESH ETTİ .ANCAK EMEKLİ NEDENİ İLE OLDUĞU GEREKÇESİ İLE İHBAR TAZMİNATIMZI VERMEDİ. HUKUKİ OLARAK BUNU ALMAMIZIN İMKANIMIZ VAR MI?

  1. Merhaba, evet emeklilik nedeniyle fesihlerde ihbar tazminatı gündeme gelmez Mehmet bey.

 3. Merhaba Mustafa bey,
  Yakın zamanda trafik kazası geçirdim ve ayak bileğimin ön kısmında derin bir yarayla bağ ve tendon kopmaları gerçekleşti. 2, 5aydır tedavim devam ediyor ve daha da sürecek gibi duruyor. Ben tekstilde makinacı olarak çalışıyorum. Dolayısıyla ayak bileğim sürekli pedala güç uygulayarak makineyi çalıştırıyor. Ancak tedavi sonucunda kalıcı bir hasar olma ihtimali de mevcut. Bunları göz önünde bulundurarak işten ayrılmam durumunda kıdem tazminatı alabilir miyim. Teşekkürler

 4. Merhaba Mustafa Bey;

  Çalıştığım firma pandemi dönemin de kısa çalışma ödeneği başvurdu ama bizi normal çalışma saatlerinde çalıştırdılar(01.06.2020-01.08.2021tarihlerinde)19.03.2020 Mart kapanma tarihinde izinsiz olarak yıllık iznimden on gün kullanılmış olarak gözükmektedir, böyle bir izin tarafımdan alınılmadı ve evrakı imzalatılmamıştır. 01.11.2020 tarihinde çalıştığım firma bana başka mağazada rotasyon evrakı gönderip imzalamamı iştemiştir.(Bu evrakı imzaladım istemeyerek). Şu an 28.12.2021 tarihinde bugün haftalık iznim olduğu gün mail yoluyla rotasyon evrakı gönderildiğini imzalayıp sisteme yüklememi istediler. Bu sebeplerle iş feshi yapıp çalıştığım yılların tazminatını alabilir miyim? Kanıt olarak ne gibi evraklar sunmam gerek desteğiniz için şimdiden teşekkürler.

 5. Mustafa bey Merhaba ben çalıştığım işyerinden Sosyal Medya üzerinden birine bir söz soylemem sebebiyle çıkarıldım işveren kodu 3 olarak girmiş kıdem ihbar tazminatı işsizlik ödeneği hicbirsey alamıyorum

 6. İşveren tarafından 17 haziran da ücretsiz izine çıkartıldım lakin nakdi destek ödemesi için başvuru yapmıyor sebebini sorduğumda biz işten çıkarma yasağı olduğu için bunu yaptık pandemi ile alakası yok diyorlar. Ben tam 2 yıl burada çalıştım ve tazminat ve yıllık izin alacak haklarım var ama haklarım yanacağı için ücretsiz izinde yeni bir işe de giremiyorum nakdi destek de alamıyorum ben ne yapmalıyım bana yardımcı olabilir misiniz lütfen

 7. Merhabalar. Bir bankada güvenlik firmasına bağlı olarak güvenlik görevlisi olarak çAlışıyorum.özlük haklarımız bankada.bazen haftasonu eğitim oluyor.cumartesi ve paZar gününü kapsıyor. Ve bize herhangi bi mesai ücreti ödenmiyo bunun için.haftaiçi 5 gün 8.00-18.00. Arası 1 saat mola olacK şekilde zaten 45 saati tamamlıyoruz.
  Haklı fesih sebebimiz var diye düşünüyorum.eğer varsa bu 6 İş günü içinde bildirmek nasıl olacak.eğitime gidip eğitimden sonra be zaman yapmamız gerekir.ödeyecektik diye bi yalan uydurursa geçerli olur mu.önceki eğitimlerde de mesai vermediği belli.bu konuda aydınlatırsanız sevinrim

 8. Merhaba,
  Özel bir okulda çalışıyorum. İş yerindeki koşullarımız olumsuz yönde değişti. Bunun için iş sağlığı ve güvenliği için risk değerlendirmesi yapılmasını istedik. Risk değerlendirmesi yapılmaması durumunda haklı fesih hakkımız var mıdır?

  1. Merhaba. Burada önemli olan, işçiler açısından iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınmamasıdır. Buna ilişkin sadece bu bilgiyle yorum yapamayız. Aksi takdirde sizi yanıltabiliriz.

   1. Merhaba
    Çalıştığım kurumda 2 yıldır maaşı düzenli alamıyoruz. 2 ay bazen 3 ay geriden geliyoruz. Örneğin son maaşı ağustos ayında aldık (temmuz maaşı). Bunun dışında AGİ ödemesi yapılmıyor(bu konu ihtara dahil olur mu? ). Mesai ödemesi zaten yok. Resmi tatillerde bayramlarda çalıştığımızda ek ücret alamıyoruz. Şehir dışına çıktığımız işlerde yemek için ücret verilmiyor kendi cebimizden harcıyoruz. Haklı fesih hakkımı kullandım diyelim ihtarı da çektim 7 gün içinde ödenmesi için mesai,tazminat herşeyi belirttim ama ödenmedi. Bundan sonraki süreç nasıl işler ? Çok uzun sürer mi?

    1. Merhaba Mustafa bey,
     dediğiniz hususlarda gerçekçiyseniz ve kanıtlayabiliyorsanız öncelikle noterden ihtarname çekerek iş akdinizi tek taraflı haklı sebepler ile feshettiğinizi bildirmeniz, vereceğiniz süre zarfında ödeme yapılmazsa yada olumsuz yanıt verilirse ihtarnameye cevaben, İş mahkemesine başvurmadan önce arabulucuya başvurmanız gerekir. Arabulucu aşaması da olumsuz gerçekleşirse iş mahkemesine dava açabilirsiniz.
     Ha bu arada, ihtar aşamasından sonra ilamsız icra takibi de başlatabilirsiniz alacaklarınıza binayen.
     Karar sizindir. Süreçler olayların gelişimine bağlı, 20 gün de, 1,5 yıl’da sürebilir.
     Başarılar.

 9. Merhaba,
  Özel bir şirkette yaklaşık 3 senedir çalışmaktayım. Haklı sebeple fesih yolu arıyorum.

  – 2019 yılında maaşlarımıza zam yapılması hakkında; Nisan ayı ve sonrasında zam aldık. Ve aldığımız zammın bir kısmı bordoda fazla mesai olarak gösterilerek yatmaktadır. Her ay bize söylenen maaş neyse o yatıyor, fakat bir kısmı fazla mesai yapmadığım halde puantaj üzerinde değişiklik yaparak, yapmış gösteriyorlar.
  – 2019 yılında yatırılan maaşların tarihlerinde gecikmeler oldu. Örneğin daha öncesinde maaş yatma aralığı ayın 10-15 arası iken bu tarih ayın sonlarına kadar kaydı. Fakat temmuz ayı ödemesini de ağustos un başında aldık, onun öncesinde gecikmeler oldu. Ve, bu ay maaşımız hala yatmadı.
  – 2018 yılından bu yana ise sorumlu ekip olarak aramızda her hafta sonu biri belirleniyor ve cumartesi pazar 4 er saat (09.00-13.00) çalışıyoruz. Nöbet kimde ise o hafta içerisinde 1 gün izin kullanıyoruz. Fakat iş kanunu gereği, haftalık iznimde çalıştığımız için izin süresinin 1 gün değil de 3 gün olduğunu tahmin ediyorum. Fakat şimdiye kadar kendimizden fedakarlık edip 1 gün kullandık ve dile getirmedik.
  – Ayrıca işe girdiğim tarihten bu yana her hafta sonu ve resmi tatillerde sabah erken uyanıp yönetim birimine günlük raporlarımızı yolluyoruz. Yani evde olsak bile bilgisayar başında 2 saatimiz geçiyor rapor yazmakla. Alışkanlık haline getirildi ve her gün raporlar yönetim tarafından bekleniyor.
  – Beyaz yaka olarak gözükmemize rağmen (aslında yaka ayrımı yok), gerek resmi tatillerde gerekse normal mesaiye ek olarak fazla mesaili olarak çalıştığımız günler var ve bu günler dahilinde ek ücret alamadık.

  Bu sebeplerden ötürü haklı sebeple feshetmek istiyorum. Fakat, nasıl yol izleyeceğim, ne tür belgeleri hazırlamam gerekecek ve bu şartlar uygun mu sizlerden yardım istiyorum.

  İyi çalışmalar.

 10. Musrafa bey merhaba hamileyken isyerinden talep etmeme ragmen oyle bir uygulamamiz yok diyerek 7.5 saatten fazla calisyirildim hatta fazla mesaiye zorpandim dogumdan sonra alacagim rapor ucretine ihtiyacim oldugu icin isten ayrilamadim simdi dogumumu yaptim ve suan ucretsiz izindeyim yukaridaki gerekce ile eger istifa edersem tazkinatimi alabilirmiyim

  1. Merhaba. Hayır, haklı nedenle feshin, ilgili fiilin öğrenildiği andan itibaren 6 iş günü içinde yapılması gerekirdi. Bunca zaman sonra yapacağınız fesih, haklı fesih olarak kabul edilmeyecektir.

   1. Merhaba. Ben özel bir işyerinde 2009 yılından beri çalışıyorum. Şimdi ayrılmak istiyorum. Normalde şuanda asgari ücret 2089 Tl iken ben 2600 Tl aylık alıyorum. Fakat resmiyette asgari ücret görünüyor. Yani asgari ücret olan 2089 Tl hesabıma yatıyor üzerini elden nakit alıyorum. Bu durum işten ayrılışımda tazminatımı alabilmeme yardımcı olur mu?

 11. Merhaba ben özel bir kurumda yaklaşık beş yıldır çalışıyorum .Yaptığımız iş aslında güvenlik ama şirketimizde danışma ve karşılama memuru olarak geçiyor .Son 3 seneye kadar benim çalışma sistemim 2 gündüz 2 izin , 2 gece 1 izindi .Şimdi değiştirdiler 5 gün gündüz 2 izin 5 gece 2 izin şeklinde oldu .eski sistemimdede günde 12 saat çalışıyordum şimdide günde 12 saat çalışıyorum .Ama bize bodroda fazla mesai olarak sadece 10 saat yazılıyor aslında çok daha fazla çalışıyoruz .Dün müdürlerimizle konuştum ben eski sistemde haftada 48 saat çalışıyordum şimdi ise 60 saat çalışıcam buda aya vurduğumda 60 saatlik mesai yapıyor bana sadece 10 saat mesai yatıyor dedim .Verdikleri cevap sizin günde 1.5 saat molanız var .Ama bizim aramız yok aslında afedersiniz ama tuvalete bile zor gidiyoruz ne 1.5 saat molası .Yani aslında 60 saat fazla mesai yapmama karşılık sadece 10 saat mesai alıcam .Bu durum karşısında ne yapmalıyım .

 12. ben işyerim de tornacı olarak çalışmaktayım. çalıştığım iş yerinde aynı zamanda krom kaplama yapılmakta ve krom kaplamadan dolayı soluduğumuz hava burun kıkırdağımda 1cm çapında delik açtı tornacılık meslek hastalığı arasında böyle bir hastalık yok ve iş yerimde meslek kodumuz tornacı olarak degil elektrolize krom işçisi olarak gösterilmekte
  maaşımız 4te birini elden alıyoruz. işi bırakmak istiyorum yardımcı olur musunuz.
  teşekkürler..

  1. Merhaba. Öncelikle geçmiş olsun. Buna benzer teknik konularda, yardımcı olmak istesem de, yanlış bilgi vermemek için bir şey diyemiyorum. Ama isterseniz Alo 170’i arayarak iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği bakımından teftiş yapılmasını talep edebilir ve gelen müfettişlere durumunuzu aktarabilirsiniz.

 13. Merhaba kolay gelsin birkaç sorum olcak,
  1. İse girdiğimde maaş ayın 5 yatirikacak servis olacak,. Ve vardiyalı şekilde 2 ayda 1 vardiya için kalınacak denildi ancak maas iş surem 7 sene ve ayın 10 sonra bile yatmadigi oluyor servis yok vardiya 5 haftada 1
  2. 1 haftalık çalışma süresi 45 saat olmalı ama vardiya dönemi 49 saat ancak mesai ücreti almıyoruz
  3. Her sene hak ettiğimiz primi sene sonu ayrı yatırıp bizi askeri ücret gösteriyorlar
  4. Şu zamana kadar tatil ücreti almadım 7 senedir calisanim bu sözleşmede yazması gereken iş veren tarafından ödenmesi gereken bir ücretmi
  Sorum bu sebeplerin birinden tazminat alıp çıkabilirmiyim

  1. Merhaba. Vardiya, servis ya da maaşın ödeme günü iş sözleşmenizde belirtilmiş durumda mı?

    1. Manolya hanım, size kesin cevap vermemiz zor. Fazla mesai ücreti hak ettiğiniz halde ödenmiyorsa, bu bir haklı fesih sebebidir. Servise ilişkin sözleşmede hüküm varsa ama servis yoksa, bu da bir haklı fesih nedeni olabilir. Ama buradan, sadece bu kısıtlı bilgilerle size kesin evet ya da hayır dememiz ne yazık ki mümkün değil.

 14. Mustafa bey merhaba
  2008 nisan ayından itibaren aynı iş yerinde çalışıyorum şuan sağlık sorunu yaşıyorum ama iş ile alakalı bir sağlık sorunu değil işten ayrılmak istiyorum peki ayrıldığımda tazminat hakkım var mı

 15. Merhabalr efendim özel bir sirkete çalışmaktayım . Bundan daha önce bulunduğum il de çalışıyordum beni başka bir il e sevk ettiler . Bu işe başladıktan sonra astım ve migren başladı. Tazminatı mi almak için noterden ihbarname çekicem sizce geçerli bir konu olur mu

  1. Merhaba. Bahsettiğiniz bu gerekçeler tazminat almak için yeterli olmayabilir. Daha somut gerekçeler bulmanızı öneririm.

 16. Merhabalar, istanbulda belediye işçi kadrosundayım. Khk ile taşerondan sürekli işçi kadrosuna alındık. Sgk sistemine girince 4a lı, görünüyorum. Belediyedekile 4d li olduğumuzu söylüyorlar. Benim sorum şöyle, belediyenin kültür Müd. Biriminde7 yıldır çalışıyorum. Eşimin tayini 1500 km uzakta başka bir ile çıktı. Eşim devlet memuru. Bildiğim kadarıyla bizim tayin, nakil hakkımız yok. İlk okula giden oğlumuz da var. Anayasal bir hak olan aile birliğimizi sağlayamıyoruz. 5 ay dır. Ayrıyız. İstifa etmeyi düşünüyorum. Başka yol yok gibi. Herhangi bir hak talebim olurmu. Kıdem tazminatı gibi.

 17. Merhaba,
  26 yasindayim ve mezun oldugumdan beri ayni yerde 4 yildir calisiyorum. Maasim arada sirada gecikmeli yatiyor ancak cok fazla olan bi durum degil bu. Asil sikinti maasimi az yatirip bi kismini prim adi altinda elden veriyorlar. Yemek ucretim maas bordromda gosterilmiyor ve ust yoneticimin bana ve iki arkadasima cok yogun bir baskisi var. bu baski gururumu incitecek nitelige girebiliyor kimi zaman ancak bazi noktalarda yazili o daha agir ithamlarin oldugu seyler ise sozlu oluyor.
  Isten yana bi sikintim yok ama bu durumlardan oturu calismak istemiyorum. Bunlar bi gerekce tasir mi hakli fesih icin? Tazminatimi almak ve artik calismak istemiyorum

  1. Merhaba. Burada asıl soru başkadır: Diyelim ki fesih yaptınız. Bu hususları gerekirse, nasıl ispatlayabileceksiniz?

 18. Merhaba 5,5 yıldır gıda laboratuvarında çalışıyorum. İlk olarak işe analist olarak alındım daha sonra rızam alınarak aynı şirkette satış departmanında satış destek sorumlusu olarak görev almaya başladım. 3 yıldır satış destek sorumlusu olarak çalışıyorum fakat işverenim şuan tekrar laboratuvarda analist olarak çalışmamı istiyor. Gerekçe olarak satış müdürünün benimle çalışmak istemediği gösterildi. Bu durumda benı işten çıkartmalarını istedim onlar istifa etmemi istediler. Bordrom analist olarak görünüyor. Ne yapmalıyım? Teşekkürler

  1. Merhaba. İşverene ihtarname çekerek durumu izah edebilir ve fiilen yaptığınız işi yapmaya devam edeceğinizi, bunun dışındaki değişikliklerin çalışma koşullarında esaslı değişiklik olacağını beyan edebilirsiniz. Böylece durumu kayıt altına almış olursunuz. Sonrası ise, ancak işverenin tavrına göre belli olacaktır.

 19. Merhaba ben 7 apartmanın kalıcılığını yapıyorum 2 kazan Dairesi sorumlulugu var 15 sene 3600 den işten ayrılsam işsizlik maaşı alabilirmiyim

 20. MERHABA Bende özel bir kurumda 6 yıldır çalışıyorum ama başımızda olan yöneticiler tam bir karaktersiz insanlar hep mobing uygulamalar hep istemediğin konumda çalışmaya zorlamalar yancılık hak yemeler çalışanın çalışmayanın ayrım yapılmaması aksıne haketmeyen kişilerin sırf yancı oldukları için haketmedığı yerlere gelmesi o kadar bıktırdı ki istemeyerek çalışıyorum resmen çünkü kıymet bılınmıyo tazminatımı da yakmak istemıyorum hakkım o benım nasıl bir yol izleyebılırım ki 🙁

 21. Merhabalar efendim, iyi çalışmalar
  01.06.2017 tarihinden beri bir güvenlik
  Firmasının bünyesinde 4 arkadaş danışma personeli olarak çalışmaktayız.
  Şirketimiz anlaşmalı olduğu işverenin 31.10.2018 de sözleşmeyi bitireceğini söyledi.o tarihten sonra yeni gelen firma ile büyük olasılıkla devam edeceğimizi sözlü olarak bildirdi kendim sorduğumda proje müdürü giriş çıkış yaptırılır dedi böylesi bir durumda yada anlaşma sağlanmazsa tazminat hakkımız varmı.çok teşekkür eder iyi günler dilerim saygılar

  1. Merhaba, fiilen çalışmakta olduğunuz asıl işyeri değişmedikçe, alt işverenlerin değişmesi size tazminat hakkı vermez. Ama yeni firma sizi çalıştırmak istemezse, elbette kıdem tazminatınızı talep etme hakkınız olur.

 22. Merhabalar 10 yılı aşkın bir süredir asgari ücretle bir sitede
  günlük 12 saat ayda toplam 360 saat çalışmaktayım
  iş yerinin verdiği lojmanda ikamet etmekteyim
  çalıştığım süre içerisinde hiçbir şekilde resmi tatillerin ücreti veya izni tarafıma yansıtılmamaktadır
  bu gerekçeler ile haklı fesih yapıp
  kıdem tazminatımı alabilirmiyim
  İlginize teşekkür ederim

  1. Cumali bey eğer resmî tatillerde çalışıyorsanız ve genel tatil ücreti ödenmiyorsa, evet bu durum bir haklı fesih nedenidir.

 23. Merhaba, bir kuruluşta hemşire olarak çalışıyorum. İşverenim görev tanımı dışında işler yapmak için zorluyor. Yapmazsam sözleşmeyi işverenin verdiği işi yapmadığım için beni işten çıkaracaklarını söylüyorlar. İstifa etsem tazminata hak kazanımıyım? Şimdiden teşekkürler

  1. Şerife hanım istifa ederseniz tazminat hak edemezsiniz. Ama işyerinde mevcut bir kanuna aykırı uygulama varsa bunu gerekçe göstererek haklı fesih yaparsanız o zaman kıdem tazminatı alma şansınız olabilir.

   1. Teşekkürler cevapladığınız için. Maaşımı elden alıyorum bunu gerekçe gösterebilirim değil mi?

     1. Verdiğiniz linki okudum. Ama bende yüksek almaktab kaçmak tarzında bişey yok. Yine anlaştığım ücreti alıyorum. Problem elden almam

 24. Merhaba ben isyerinden kumpas kurulmasi sebebiyle çikarildim.2 kişiye şeref ve haysiiyetlerini ķiracak davranıştan dolayi.1 kişide bu kişileri evlerjnde üstüste gördüm şeklinde kendisine sözlü olarak anlattigimi iddia ediyor.13.8.2015 te girdim.27.7.2018 te çikarildim.insan kaynaklarina bağli temizlik şefi olarak çalişmaktaydim.müdürüm mobing uyguluyordu.sürekli… daha önce genel müdür(suriyeli türkçe az biliyor.)e haber gönderdim.müdürümün kimle konuşsam ona baski yapip benle konuşmamasini söyledigini beni soyutlamaya çaliştiğini.Beni başka bölüme işçi olarak verse yine kabul edeceğimi yada çıkışımı vermeesinin uygun olacağının haberrinigenel müdürde bana elinden birşey gelmeyeceğinin haberini gönderdi.sonuçta böyle bir kumpasla karşi karşiyfa kaldim.onurum şerefim herşeyim gitti.tazminatta vermediler.genel müdur verilmedigini ilk duyduğunda takipçisi olup tazminat verileceğini söyledi sonra benim müdürüm devreye girdi ne dedi ne yapti tazminat verilmedi.yardimlarinizi bekliyorum.

  1. Cemal bey böyle bir durumda profesyonel destek almak yani bir avukata vekalet verip hakkınızı aramak varken neden zaman kaybediyorsunuz? Size sadece, şartlarınız varsa işe iade davası açabilmek için gerekli olan 1 aylık süreyi kaybetmemenizi öneririm.

 25. Merhaba.Ben 13 Agustos2015 ten 27.7.2018 tarihine kadar fabrikada çalişiyordum.cıkarildiğim gün 29 dan işyerinde iyi niyet kurallarina aykiri davranmaktan sözleşmem fesh edildi.tazminat verilmedi.2 personel benim hakkimda şikayet dilekçesi vermiş.şeref ve haysiyetlerini kirmişim bana böyle tutanak imzalatmak istediler ben imzalamadim.tutanakta 27.7.2018 yaziyordu ben imzalamayinca tutanak tarihini 23.7.2018 yazip imzalamadiğimi not aldilar.ayrica bana iftira atan baska personel var.arabulucuya başvurdum.işsizlik maası alabilirmiyim.tazminatlarimi alabilirmiyim.bana kumpas kuruldu onurumu nasil kurtarabilirim.

 26. merhaba benn 2011 kasım ayında ise giriş yaptım ilk izninin 2012 kasım ayında istedim fakat bana yıllık izin kullandirmadilar ilk yıllık iznimi 2013 te kullandım yıllar boyun da söylemem rağmen iznim kullandırılmadi hakli fesih sebebi olabilir mi

  1. Kadir bey içeride kalan bir senelik izniniz var ise, evet bu durum bir haklı fesih sebebidir.

   1. Bunun üstünden yıllar gecsede sebebi bunu gösterip isten ayrılsam tazminat alabilirim yani teşekkür ederim

    1. Kadir bey, yanlış yorumluyorsunuz. Önemli olan soru şudur: An itibariyle halen senesi geçmesine rağmen içeride olan yani kullanamadığınız süresi geçmiş izniniz var mıdır?

 27. Merhaba özel bir catering firmasında calisyorum. Okul projesi olduğundan il dışında başka bir projede gorevlendirildim. Yazılı olarak hiçbir öneri sunulmadı kabul etmediğim taktirde 3.5 aylık ücretsiz izin verileceği söylendi. Su anki projede sözleşmede belirtilen görev tanımından isteğim dışında başka pozisyonda calistiriliyorum. Sözleşmemi haklı sebeplerle fesih edebilir miyim?

 28. Mustafa bey merhaba .15.05.2018 tarihinde baslamis oldugum iste sigorta baslangic tarihim 17.05.2018 ve bu tarihte sozlu yapilan gorusmelerde sirket icinde yapilan isler calisma sekliyle cok farkli yani acikca anlatmak gerekirse tek sirket uzerinden calisma sekli anlatildi fakat ise basladiktan sonra bir kac sirketin isleri ayni yerde surduruldugunu gormus oldum. Bu durumda verilen maas standardida oldukca dusuk ve ayni zamanda maaslar her ayin 1 inden 1 ine hesaplaniyor fakat ayin 10undan once odeme yapilmiyor. Bu durum issizlik maasi alabilmek icin uygunmudur hakli fesih sartlarina gore. Bunu yazilan istifa dilekcesinde belirtirsek isveren kabul etmemesi durumunda nasil bir yol izlenmelidir.? Tesekkurler.

  1. Belgin hanım, gerekçeniz çok somut değil. İş sözleşmesinde iş tanımı var mı? Ya da işyeri koşulları neler? Bunları bilmeden yorum yapmamız doğru olmaz.

 29. merhaba benn 2011 kasım ayında ise giriş yaptım ilk izninin 2012 kasım ayında istedim fakat bana yıllık izin kullandirmadilar ilk yıllık iznimi 2013 te kullandım yıllar boyun da söylemem rağmen iznim kullandırılmadi hakli fesih sebebi olabilir mi bu yıllık iznim ve ayrıca geçmiş yıllardan kalan iznim yom diye imza da attırdılar. Ve de bir şey daha var belim ağrıyor sık sık ve yaptığımız işte ağır kaldırmak durumunda kalıyoruz hastaneden ağır kaldıramaz diye rapor alsam hakli fesih sebebi olabilir mi teşekkür ederim

 30. Bir işçi günlük 8 saat mesaisini yapıp sonra.ara vermeden 8 saat daha çalışıyorsa toplamda 16 çalışıyorsa.bu fazladan çalıştıgı ücreti alıyorsa.haklı iş fesh olurmu.

 31. Merhaba 2.5 yıldır özel bir firmada mimar olarak çalışmaktayım son 1.5 yıldır toplamda yaklaşık 160 saat olan fazla mesai ücretim tarafıma ödenmiyor. Bu durumu gerekçe göstererek noter aracılığıyla haklı iş akdimi tek taraflı feshedersem mesai ücretlerimi ve kıdem tazminatımı işverenime dava açmadan alabilir miyim ? Bilgilendirme için teşekkür ederim.

  1. Hülya hanım, ne yazık ki dava açmadan almanın tek yolu, işverenin ödeme yapmasıdır. Yapmazsa, arabulucuya başvurarak hakkınızı yasal yollarla aramanız gerekir.

 32. Ben özel bir şirkette çalışıyorum benim istemediğim halde haftalık iznimi vermiyorlar yani haftalık çalışma saatim 45 saatti geçiyor bunu gerekçe olarak haklı fesih hakkım varmıdır

 33. Merhaba
  Haftalık çalışma 45 olmasına rağmen
  Yaklaşık 60 65 saatten fazla calisyrm
  Bunu kanıtlarsam tazminatımı alıp işten ayrılabilirmişim
  Teşekküler

  1. Mehmet bey, fazla mesai ücretiniz ödenmiyorsa, elbette bu bir haklı fesih nedenidir.

 34. Merhaba Zeynel Abidin Bey ben 4 yıldır çağrı merkezinde çalışıyorum ve farklı bir şehire gelin gidiyorum evlilik durumundan tazminat alabiliyorum ama artık ben işsizlik maaşı da almak istiyorum bu mümkün mü

  1. Merhaba. Evlilik nedeniyle işten ayrılan işçiye işsizlik maaşı bağlanmamaktadır.

 35. İyi akşamlar mustafa bey isyerimizde 5 yıldır calisiyorum ayrilmak istiyorum isyeri bize 22 saatten sonrasini mesailerin elden veriyorlar calistigimiz ortam agir sanayi havalandirma yok bunlar sozlesmeyi fesih hakkı dogurur mu cevap için teşekkürler

  1. Mustafa bey elbette haklı fesih sebebi olur. Ama unutmayın; önemli olan bu durumlar gerektiğinde, mahkeme önünde ispat edebilmektir.

 36. Merhaba iş yerinde genel olarak aşağılayıcı ve hakaret dolu sözlerle karşılaşıyoruz. Piskolojik baskı altında çalışıyoruz. Bunları gerekçe olarak sunsam tazminat hak edermiyim

 37. Merhabalar Abidin bey. Ben 4 yıldır bir restaurantta garson olarak çalışıyorum. 2 ay kadar önce iş yerine giderken trafik kazası geçirdim ve omurgamda kırıklar var 2 aydır raporlu olarak sürekli yatıyorum bu durum 2 ay kadar daha devam edecek ve ben çalıştığım iş yerinde 12 saatten fazla süre ayakta olacağım için bu durumun daha önce yaşadığım kamburluk sorununu ciddi ölçüde tetikleyeceği için işten ayrılmak istiyorum bu sebeple işten ayrılırken ne gibi bir yol izlersem tazminat almam mümkün olur yardımcı olursanız çok sevinirim.

  1. Samet bey, ileriye dönük bir ihtimale dayanarak fesih yapılmaz. Mevcut şartlar içinde bir haklı fesih nedeni bulmalısınız.

 38. Merhaba Mustafa bey 20 yıldır bir fabrikada çalışıyorum bizim bu zamana kadar zorunlu olarak 32 saat mesai uygulamamız vardı fabrika belli bölümlerde değişiklik yaparak vardiyayı 4 vardiyaya çıkararak bizim mesaileri kaldırdı ve bizim maaşlarımızda 1000 tl düşüş yaşandı ve çoğu kişi yıllardır aldığı maaş düşünce borçlarını karşılayamamaya başladı biz durumdan dolayı işten ayrılırsak kıdem tazminatı ve işsizlik parasından yararlanabilirmiyiz

  1. Kamil bey, fazla mesai kazanılmış bir hak olmadığı gibi; işçinin daha az fazla mesai yapmaya başlaması onun açısından bir geriye gidiş değil, tersine lehine yorumlanacaktır.

 39. merhabalar 19 haziran 2017 tarihinde iş yerinde jet tasıyla çalışırken sağ el bas parmagımın tendomunu kestim ameliyatla diktiler 3 aylık fizik tedavi ve rapor sonrası 2 ekim tarihine iş başı yaptım.
  2 aydır aynı iş yerine calışmaktayım
  kaza sonrası ben karakola veridğim ifademde şikayetçi olmadım ve dalgınlık sonucu kazanın gerçekleştiğini söyledim.
  parmağımın durumu suan %80 kullanabiliyorum %20 lik bir hareket kaybım var
  bu bilgilere dayanarak yardımcı olursanız sevinirim
  şimdi mevcut iş yerimden artık huzursuz ve mutsuz olum oludgum için ayrılmak istiyorum.
  iş kazası sonrası İş kazası fesih hakkını kullanabilir miyim?

 40. Merhaba ;
  Çalıştığım firmada ön muhasebe sorumlusuyum ayrılan personelin yerine aldılar 3 ay sonra 2.muhasebeci Doğum iznine ayrıldı.bütün işler bana kaldı sekreteri çıkardılar ayrıca 10 gün sekreterlik yaptım. Personel talep ettim almadılar yetişmiyorsa fazla mesai yap dediler yapmam dedim.ruhen bedenen çöktüm.iş akdimi tek taraflı ve zorlayıcı sebeple fesih ettiğimi iş arama izni istediğimi bildirdim yazılı sözlü dönüş olmadı .henüz istifa dilekçemi yazmadım iş buldum gidemiyorum ,yerime birini aldılar işi öğretiyorum birde :)) ihbar sürem bitene dek iş öğretmek zorunda mıyım.ve sözleşmemde İşverenin imzası Yok kaşelerde sözleşmelerde bende sözleşmeyi istediğim gibi düzenleyip işveren kaşesi basarsam işveren nasıl kanıtlayacak.

  1. Merhaba. Bahsettiğiniz son husus doğru olmayacağı için bunu tavsiye etmem. Madem ki ihbarlı fesih yapıyorsunuz, o halde ihbar süresinin sonuna kadar beklemenizi öneririm.

 41. Merhaba
  2014 te başlamış olduğum kurumsal bir işyerinden 2017 ağustos tarihi itibariyle istifa ederek ayrılmak zorunda kaldım sebebi ise bir çalışanın arkamdan aşağılayıcı şekilde hakaret ve küfür etmesi.yönetimin bilmesine rağmen hiç bir yaptırım uygulanmadı.ve iş akdim feshedildi.şahitlerim olmasına rağmen.dilekçemde “tarafıma yapılan sözlü hakaretlerden dolayı aynı işyerinde çalışamayacağımı beyan eder gereğinin yapılmasını arz ederim”diye belirttim.şuan işmahkemesine gitme hakkımı kullanmak istiyorum.bu durumda tazminat hakkım doğarmı.yanıtlamanızı rica ederim.cevabınız için teşekkürler

  1. Gülay hanım, bahsettiğiniz kadarıyla kıdem tazminatınızı almanız gerekir. Ama önemli olan, bu olayların varlığına mahkemeyi ikna etmenizdir. Özellikle tanık vb. delileriniz varsa, mutlaka dava açmanızı öneririm.

 42. Mustafa Bey yardımlarınız için çok teşekkürler.

  Ben Meslek Lisesi okurken 3. sınıfta iken zorunlu olarak 2000 yılında bir devlet fabrikasında 1 yıl süre ile staj görmüştüm. turkiye.gov.tr den 4A dökümüme baktığımda ilk işe giriş tarihi 02.10.2000 görünmektedir ve Toplam Uzun Vade Gün Sayısı 3897 görünmektedir.

  Bu şartlarda 3600 günü aşıyorum ancak ilk işe giriş tarihim 1999 dan sonra olduğu için tazminatımı alamıyorum görünüyor.Ancak askerlik zamanı olan 15 ayıda eklersem tazminatımı alabilirmiyim. Bu konuda bilgi verebilirseniz çok sevinirim.

 43. Merhaba ben askere gidecem 600 gün prim aşmış durumdyım işyedinden bu sebeple kendim çıkış alıp başvuruda bulunsam işci haklı sebeplerinden sayılır mı.

 44. Merhaba Mustafa bey öncelikle bizleri bilgilendirdiginiz için teşekkür ederim ben yaklaşık iki senedir textile bağlı örme işinde çalışıyorum çalıştığım firma sağlık raporu bir gün aldığı halde yarım gününü kesiyor eğer ise gelmedigin takdirde ne olursa olsun 1 güne 2 gün kesinti yapıyor ayrıca maslar geç yatıyor mesale bankaya 1400 yatırıyor normalde ayın 10 da maaş günümüz 14 17 18 19 da banka 25 de elden aldığımız diğer miktarı veriyor bu Tanzimat için hakkimmidir bunlari ispatlamam halinde banko dekontu alarak saygilar

  1. Merhaba, teşekkür ederim. İşe mazeretsiz gelmemişseniz, evet işe gelinmeyen 1 gün için 2 günlük ücret kesilebilir. Maaşın sürekli olarak gecikmesi ise haklı fesih nedenidir. Dediğiniz aralıklarda ve sürekli maaşlar gecikiyorsa, haklı fesih yapabilirsiniz.

 45. Merhaba mustafa bey,

  1- Ben ayda 200-220 saat arasi ozel bir sirkette calismaktayim ayrica her hangi bir mesaide odenmemektedir.sizin vermis oldugunuz bilgi dogrultusunda haftada 45 saatten fazla calismak hakli bir fesih nedenidir demişsin iz bu 45 saate molalar dahilmi yoksa hericmidir.cagri merkezinde çalışmaktayım ve yemek saatim yok 3 vardiya olarak çalıştığım şirkette 8-15 15-20 ve 20-08 çalışmaktayız ve yemek molası bulunmamak tadir ayrica koca Türk telekom ofisinde gerektiğinde gece tekte çalışmaktayız ofiste aksam saat 18:00 de herkesin mesaisi bitmektedir sadece çağrı merkezi çalışmaktadır.gunduz mesailerinde yemek molamiz 15 20 dk olup yemek verilmeyen şirketimizde dışarı çıkıp yemekte yiyememek teyiz disaridan soyleyip ofiste ki yemek hanede hizlica yiyip isin basina gecmememiz istenmektedir.

  2-Ayrıca maaş lar gün geliyor hafta sonu falan bahane edilip 2 3 hatta bazen 1 hafta sonra yatilirilmaktadir.Her hangi bir gerekçe belirtmeden hafta içi olmasına rağmen.Bunun suresi nedir kaç gün gectikten sonra itiraz hakli gerekce olarak görülür

  3- Ayrıca bu sene her hangi bir zam yapılmadı en son almış olduğum zam temmuz 2016.O tarihten itibaren her hangi bir zam almadım asgari ücret e bile zam gelmişken bana her hangi bir zam yapılmamış tır buda ayrı bir fesih hakkı doğurur mu?
  İyi çalışmalar.

  1. Sedat bey merhaba.
   1- Haftada 45 saatten fazla çalışmak fesih sebebi değildir. 45 saatin üzerinde çalışılmasına rağmen fazla mesai ücreti ödenmemesi fesih sebebidir. 45 saate molalar elbette dahil değildir.
   2- Maaşınızın normalde rutin olarak yatırılmakta olduğu ya da iş sözleşmenizde yazan günden daha sonra ödenmesi fesih sebebidir. Özellikle haftalık gecikmeler haklı gerekçe olacaktır. Ama bunun kesin bir süresi yoktur.
   3- Zamla ilgili daha önce bir yazı yazmıştım. Şuradan bilgi alabilirsiniz.

 46. merhaba ben 2012 tarihinde başladım iş yerinde çalışmaktayım zanmı gecıktırıyor maşımızı 4 veya 5 şe bölüyor yıllık izni yok çalışma saati uzun ve bir şey söyledimizde işinize gelmiyorsa istifa edin diyor bu yüzden he borca giriyoruz tüm varlını başkasını üstüne geçirdi kime şikayet ederseniz edin diyor bizim maddi durumumuz olmadı için birde haklarımızı bilmedimiz için bizi hiç umursamıyor ne yapmam lazım piskolejim bozuldu hep zenginlerin garıban insanları ezmelerinden bana bir çözüm sunarsanız sevinirim

  1. Merhaba. Arzu hanım, bahsettiğiniz hususlar birer haklı fesih nedenidir. Yani istifa etmeniz gerekmez, haklı nedenle fesih yaparak kıdem tazminatınızı talep edebilir ve ödenmezse dava açarak yıllık izin ücreti ve fazla mesai başta olmak üzere diğer haklarınızı da alabilirsiniz.

 47. merhaba mustafa bey ben özel guvenlik gorevlisi olarak 15.05.2013 tarihinden beridir ozel guvenlik sirketine bagli bir sekilde bir fabrikada gorev yapiyorum ve guvenlik sirketinden ayrilmak istoyorum kendimce bir cok sebebim var fakat hangileri ne kadar gecerlidir bilmiyorum ben bazilarini size siralayim siz bana hakli sebepler olup olmadigini soyleyin.1.guvenlik gorevlisi olara calistigim fabrikada can guvenligimiz yok şöyleki fabrikanin duvarlarinin en yuksek yeri 1 ile 1.5 metre yuksekliginde ve uzerinde tel citler yok sadece duvar var ve bir insan elini koyup rahatlikla fabrika bahcesine girebilir fabrikanin iki tarafi acik diger iki tarafini goremiyoruz gorus alanimiz 10 15 metre bulundugumuz mobanin arkasi camsiz oldugu icin arka tarafimizi goremiyoruz fabrikanin ana idari giris kapisinin oldugu bölümü goremiyoruz durdugumuz yer sevkiyat kapisinin oldugu bolumde demir kapi ama idari binadan duvardan atlayip biri giris yapsa goremiyoruz nitekim giren de oldu fabrika patronunun odasina kadar kargocu girdi patron isyeri sahibi bize kizdi bir dunya laf saydi suclu biz olduk hırsız veya saldirgan girse saklansa bir yere rahatlikla bizi etkisiz hale getirebilir bu durumu kendi ozel guvenlik sirketimiz goruyo ve biliyo fabrika mudurune ve isyeri iş guvenlikcilerine defalarca ilettik ama herhangi birsey yapilmadi gerekli aydinlatmalar yok fabrikanin arka tarafi baska bir fabrika ile sınır ama biz girip kontrol edemiyoruz yani kisacasi hirsiz kafasina koydugu zman her turlu bizi etkisiz hale getirebilir guvenlik sirketimiz ve fabrika yetikilileri bu duruma sessiz kaliyolar Allah a cok sukur bu zamana kadar herhangi bir kaza bela gelmedi basımıza şansa calisiyoruz 2.icinde bulundugumuz moba cok sagliksiz her tarafi delik deşik yazın kerten kele yaz kış fareler iceri girip icerde geziyolar bulundugumuz moba da klima yok guvenlik kameralarini takip edebecegimiz guvenlik monitorlerimiz yok mobamizda lavobomuz soyunma dolabimiz yok evraklarimizi koyabilecegimiz herhangi bir dolap yok yazın sıcaktan yanip kavruluyoruz mecburen iceri girip kayit yapmamiz gerekiyo kısın ise ısınamiyoruz temizlik derseniz temizligimizi adam gibi yapamiyoruz 3.iş yeri sahibinin agzı cok pis fabrikaya geldigi zaman herkese hakaretler yagdiriyo kufurler ediyo fabrika sekreterleri neredeyse her gun agliyarak ayriliyolar fabrikadan bunun hakaretleri kufurleri yuzunden 2 muhendis iki tane fabrika muduru iş yerinden ayrildi hakaretleri yuzunden simdi bu aralar guvenliklere kafayi takti guvenliklerle ugrasiyo gecenlerde iki ufak hata yaptik daha dogrusu biri hata sayilmaz ama hata olarak goruyo bizim tc numaralarimizi istemis guvenlik kimlik kartlarimizi yakmak istemis şoförü zor önüne gectik dedi ikna ettik dedi yani anlayacaginiz is yeri sahibin ne zaman kime saracagi kime takacagi hakaret kufur edecegi hic belli degil is yeri sahibi fabrikaya geldigi zaman herkes stresli ve gergin calisiyo calisanlarin stresi gerginligi bize de yansiyo acaba bize bisey der mi hakaret kufur edermi gibi endise ve korkularla calismaya calisiyoruz ve bu stres gerginlik bizim uzerimizde de olmaya basladi ve dogal olarak hata ve yanlis yapiyoruz stres ve gerginlik yuzunden guvenlim sirketimiz ise butun bunlara karsi sessiz kaliyo dikkatli olun uyanik olun hata yapmayin gibi uyarilarda bulunuyo bize.3 gece vardiyalarinda 1 kisi olarak gorev yaliyoruz.4 – 12 saat calistigimiz icin haftada 60 saat calisiyoruz 12 saatin 4 saatini mesai olarak gosteriyo ayda 20 gun calisiyoruz 20 gunden 80 saat saat mesai yapmis oluyoruz 80 saatte yillik baktigimizda 960 saate geliyo toplamda yarim saat yemek molalarini dustugumuzde ayda 840 saat gibi bir mesai saati cikiyo ortaya 3.5 saat mesaiden 20 gunde 70 saat mesai yapmis oluyoruz yildada toplamda 840 saat gibi bir mesai saati cikiyo bazen ay 31 cektigi zaman 252 saat calisiyoruz mesai saatimizde otamatik olarak artiyo..bayram mesailerimizi gunluk 12 saat calismamiza ragmen bordroda 7.5 saat gosteriyo 7.5 saat calismis gibi gosterip 7.5 saat uzerinde mesai ödüyo bayramlarda..yemek yol parasi olarak 367 tl lik ticket veriyo ama bordroda yemek yol olarak gostermiyo..normal mesailerimizi aylik 240 saat ay 31 cektiginde 252 saat calismamiza ragmen 30 saat mesai olarak gosteriyo..1 1.5 sene oncesine kadar sevkiyat kapisi bozuktu otomatigini hemen hemen 1 boyunca yapmadilar ve bizler elle kaldirip aciyo ve elle indirip kapatiyoduk yaklasik 1 sene boyunca ve buna bagli olarak belimizde ciddi rahatsizliklar olusmaya basladi..simdide fabrika girisinde bulunan demir kapinin motorunun uzerinde bulunan koruma demirden ve kapi saglikli olarak 6 7 aydir calismiyo ileri giderken geri gelirken takiliyo defalarca sozlu olarak soylememize ragmen yetkililer yapmiyo ilgilnmiyo ve elle acip kapatiyoruz geri cekiyo ve ileri itiyoruz kapinin uzerinde motorunun uzerinde bulunan demirden korumaliginda yaklasik 3 5 kilo kadar agirligi oldugu icin mecburen elle kaldiriyo icinde bulunan civatayi sıkıyoruz civatayi sıkınca kapi 5 10 defa duzgun bir sekilde calisiyo civata gevselince tekrar takiliyo ve gunde 5 10 defa elle demir korumaligi kaldirip aciyo civatayi sıkıp kapatiyoruz yine olan bizim belimize oluyo egil.kalk kaldir indir yaparken ama kimse yaptigimiz ve yasadigimiz bu kadar sorunlari gormuyo ve ilgilenmiyo ama işe gelince hersey bizden bekleniyo bu saydigim sebeplerden dolayi hatalar yasaninca gunah kecisi biz oluyoruz..sizce bu saydigim sebepler hakli fesih nedeni olabilir mi..birde bayramlarda senelik izne ciktigimizda bayramlarda olan resmi tatillerimizide senelik izinden sayiyolar arastirdigim kadariyla bayram veya diger resmi tatiller senelik izinden sayilmaz ayriyettten senelik izni eklenir diye okudum cogu yerde kusura bakmayin biraz uzun oldu ama yazmak anlatmak istedim yardimci olursaniz sevinirim..iş yerinde ( fabrikada yasananlari nasil kanitlarim bilmiyorum cunku herkes korkuyo şahitlik yapar mi bilemiyorum) ama can guvenligimizin olmadigini her turlu kanitlayabilirim cunku fabrikayi gelip incelediklerinde kendi gozleri ile gorup hak vereceklerdir ve yine kontrole gelene kadar duzeltmezler yapmazlarsa 🙂

  1. Remzi bey merhaba. Cevap vermeye çalışayım.
   1- Bu durum doğrudan bir haklı fesih sebebi değildir. Ancak belki dava aşamasında, sizi destekleyebilir. Yine de bel bağlamamanızı öneririm.
   2- Bu da birinci madde gibi.
   3- Bu bir haklı fesih gerekçesi olsa da hem size hakaret edilmiş olması gerekir hem de bunu mahkemede ispatlamanız şarttır.
   4- Elle tutulur tek konu fazla mesaileriniz. Şunu bilmeniz gerekir. Size yaptırılan fazla mesai saati resmi olarak bir yılda 270 saati aşıyorsa bu bir fesih sebebidir. Benzer şekilde, size yaptırılan fazla mesai ödenmiyorsa ya da ödense bile resmiyette gösterilmiyorsa bu da bir haklı fesih sebebidir.

 48. Merhaba Efendim Ben 2015 ‘de Özel Bir Şirkette İşe Başladım Yanlız sabah 8 ,30 Aksam 6 ,30 Calısıyoruz Surekli Ayaktayız Yanlız Ayagımın Agrısı Ve işyerinde Çalışanlırın Lafları Yüzünden İşden Sıkıldım Yapamıcak Duruma Geldim İşden Ayrılmak İstiyorum Diye Belirttim Müdüre Yanlız bana Cıkısı Ben Vermem Sen İstifa Ed Hicbir Hak Talep Edemezsin Dedi Yanlız benim 3 Yılım Var Durumumda Okadar İyi Degil Ne Yapmam LAzım Bilgi Verirmisinz Efendim Ayrıyetten Kalp Kapakcıgımda Sorun Var Agır esya Tasırken Sıkısma Yapıyor

  1. Volkan bey, haklı bir nedene dayanarak işten ayrılmanız lazım. Örneğin haftada 45 saatten çok çalışmanız varsa ve fazla mesai ödenmiyorsa, bu bir haklı fesih nedenidir. Buna benzer bir gerekçe bularak işten ayrılmanızı öneririm.

   1. Merhaba mustafa bey özel bir şirkette 13 yıldır çalışıyorum 26 haftalık hamileyim müdürüm doğumdan sonra işe geri alınamama ihtimalimi söyledi yani işten çıkartmıcaklar ama kadro dolu başka bir şehirde çalışabilirsin diceklermiş benim hamilelik dönemimde 7. 30 saatten fazla çalıştığımı ıspatlıyacak belgeler var elimde ve normalde reyon şefiyim ama personel gibi çalıştırılıyorum şu anda tazminatımı almam için bir yol var mı acaba

 49. Bir buçuk senedir aynı şirkette çalışıyorum part time olarak hem okuyup hem çalıştım okulum bitti şirket full time çevirdi ben istemediğin halde kıdem tazmınatı alma hakkım doğar mı bu konuda

  1. Selim bey, kısmi süreliden tam süreliye geçmiş olmanız size kıdem tazminatı alma hakkınız vermez. Çünkü iş sözleşmeniz halen devam etmektedir.

 50. Merhaba mustafa bey ben markette 2 yıldır çalışıyorum ve son 6 7 aydır maaşlar sürekli gecikiyor örneğin nisan maaşını haziranda mayis maaşından ise 650 tl gibi avans yatırdılar ve bugün 06.07.2017 hala mayıs maaşının gerisi yatmadi birde haziran var tabi bunları sebep göstererek işten ayrılırsam tazminat alabilir miyim ?

  1. Merhaba. Bu durum en temel fesih gerekçelerinden birisidir. İşveren, mahkemede maaşınızı zamanında ödediğini ispat edemezse, tazminata hak kazanırsınız.

 51. merhaba mustafa bey 2010dan beri bi kurulusta calisiyorum daha iyi sartlarda is buldum tazminat alip ayrilmak istiyorum nasil yapabilirim buzamana kadar kimseye tazminat verilmiyor…

 52. Merhaba Mustafa Bey:
  Ben özel bir şirkette muhasebe departmanında 5 yıldır çalışıyorum. Şuan hamileyim ve işyerimin şartları doğum sonrası uygun olmayacağından işten ayrılmak istiyorum çünkü beni ancak 2 ay idare edebileceklerini doğumdan 1 ay sonra raporum olsa dahi işe gelmem gerektiğini söyledi işverenim bende raporumu sonuna kadar kullanırım size uygun değilse çıkışımı verin dedim. bu durumda istifa etsem tazminat hakkı doğar mı ? yada raporluyken işe gelmeyip çıkışımı verirlerse tazminat ödemek zorundalar mı?

  1. Merhaba. Bu durumda neden işten ayrılasınız ki? Doğum iznine ayrılın ve ardından hatta 6 aya kadar ücretsiz izninizi de kullanmak isteyin. Böylece işveren sizi işten çıkarmak zorunda kalacaktır. Bu ise daha fazla hak elde etmenizi sağlayabilir. İstifa etmenizi önermem. Şu yazımı da okumanızı tavsiye ederim.

   1. Tabiki bende böyle düşündüm fakat işe gelmediğim süre zarfında farklı sebeplerle çıktı gösterirse. Örn; Bize haber vermeden gitti veya mağdur etti vs gibi.. o zaman hak talep edemem diye korkuyorum. Bilirsiniz işveren her zaman işçiden daha fazla bilgiye sahip oluyor bu konuda.

    1. Dev sermayelerin hukuk departmanları ve bilgileri varsa sizlerinde işçi dünyanız var. O konuda müsteri olun Sedef hanım.
     Yazılı konuşup uygun ihtarat yaptığınız zaman artık öyle kolay değil işe gelmedi diyerek çıkış vermek. Raporlarınızı ve izin kullanım isteğinizi noter kanalı ile bir bildirimle işverene ulaştırın, hiçbir sıkıntı olmaz. (Noter aracılığından ısrarım; bize gelmedi/ulaşmadı/görmedik vb. mazeretleri kapatır)

 53. Merhaba Mustafa Bey,

  5 yıldır özel bir eğitim kurumunda belirli süreli sözleşmeyle öğretmenlik yapıyorum. Temmuz itibariyle MEB’E atamam gerçekleşecek. Ayrılırken kıdem ve ihbar tazminatı almaya hakkım var mıdır?

    1. Elbette doğar ama işveren kıdem tazminatınızı ödemezse, dava açmanız gerekir. Bu durumda işveren sizin aslında atamanız olduğu için ayrıldığınızı beyan edecektir. Mahkemenin neyi takdir edeceğini bilmemiz mümkün değil. Ama yine de şansınızı deneyebilirsiniz.

 54. merhaba Mustafa bey ben 12 senedir aynı iş yerinde ssk lı olarak çalışıyorum. kendim söleşmeli işçiyim. eşimin tayini nedeniyle kendi kurumumda transfer isteğinde bulundum ve talebim onaylandı. benim şöyle bir sıkıntım var. eğer transferim gerçekleşirse 12 yıllık kıdem hakkımın yanacağı söylendi. ben bu hakkımı alabilirmiyim. yada almak için ne yapmam lazım

  1. Merhaba. Kendi kurumunuzda çalıştığınız sürece kıdem tazminatı hakkınız yanmaz. Öyle söyleseler de dikkate almayın. İleride ödeme yapmazlarsa dava açarak alırsınız. Önemli olan, işyeriniz değişse de işvereninizin değişmemesidir.

 55. Merhaba Mustafa Bey,

  Mayıs ayı itibariyle 5 yılımı dolduracağım bir şirkette endüstri mühendisi olarak çalışıyorum. İşten ayrılmayı istiyorum ve ayrılırken de tazminatımı almak istiyorum. Aralık 2015 tarihinde bulunduğum bölümde vekaleten takım liderliği pozisyonuna getirildim. Bu tarihten beri mühendis olarak görünen bordromda pozisyonum …takım lideri (V) şeklinde görünüyor. Bana takım liderliği pozisyonu verilirken uygulamanın önce vekaleten olduğu sonrasında asaleten olacağı söylendi. Ama herhangi bir zaman, ölçüt belirtilmedi. Bana bağlı olarak nitelendirdikleri iki personelde ayrıldı. En son kasım ayında çıktı diğer arkadaşım. Sorum şu bana uygulamanın böyle olduğunu söyleyen şirketim benden sonra başka bölümlerde çalışan 15-20 kişiye takım liderliği unvanını verdi ve hiçbiri vekaleten atanmadı. Mail yoluyla atama bildirimleri gönderiliyor. Bu durumu bordro, mail belgeleriyle göstererek tazminatımı almam mümkün müdür? Şimdiden teşekkür ederim.

  1. Neslihan hanım, açıkçası bu gerekçeyle ayrılırsanız kıdem tazminatınız alamayabilirsiniz. Çünkü buna benzer tasarrufların işyerinin takdirinde olduğu değerlendirilebilir. Tabi olası bir mahkeme aşamasında, hakim işyerinin işçilerine eşit olarak davranıp davranmadığına bakacaktır. Ancak yine de işinizin zor olacağını söylemem gerekir.

 56. Mustafa bey merhaba,
  Şimdi ben bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak 2 sendir çalışıyorum. Yaklaşık 3 ay öncesine kadar güvenlik binamıza kamera taktılar. Kameranın açısı okadar genişki tekefon ekranlarımız bile görünüyor. Bu durumda güvensizlik oluştuğunu düşünerek iş verenle konuştum ama bi neticeye ulaşamadım. 3 lü vardiya düzeninde 08-16, 16-24 ve 24-08 şeklinde çalışıyoruz. Haftada sadece tek gün iznim var. Ayrıca vardiyalarımızda kar,yağmur,fırtınada dahi olsa devriye atıyoruz fakat motorla. Araç dahi tahsis etmiyorlar. 2 senedir aynı montları giyiyoruz daha mont bile vermediler. Arkadaşım izine çıktı onun yerine çalıştım 12 saatlik mesaim vardı onuda yatırmadılar söylediğimizdede Allah allah eee nasıl olmuş diye cevap aldık. Bu konuda istifa etmrm durumunda herhangi bir tazminat alabilirmiyim yada nasıl alırım?

  1. Turgay bey sizi buradan yönlendirmem doğru olmaz. Bilmediğim birçok konu olabilir. Ama vardiyalarınız, hafta tatili kullanımınız normal görünüyor. Bunun dışında elbette yapılmışsa fazla mesai ücretlerinin ödenmesi gerekir. Sizin bir karar vermeniz gerekir. Şu yazımı okuyabilirsiniz.

 57. merhaba çalıştığım yerde rızam olmadan departman değişikliğine , hakarete,tehdide vs mahruz kaldım ama anlaşmalı ayrılmak istiyorum yazacağım dilekçeyi beğenmiyor iş veren paraya ihtiyacım var ne yapmam gerekiyor zor durumdayım

 58. Merhaba ben aynı ia yerinde 2006dan beri çalışıyorum ve haftada bir gün 24 saat çalıyorum ve hiç mola verilmeden çalışıyorum ayrıca bir yaşında çocuğum olduğu için bu nöbetler bana aşırı zor geliyor çocuğum etkileniyor ve maaslarimiz bazen bir hafta bazen iki hafta geç yatıyor işten ayrılmak istiyorum tazminat alabilmem mı mümkünmü teşekkürler

  1. İşçinin kesintisiz 24 saat çalıştırılması da ücretinin geç ödenmesi de fesih sebebidir. Ancak fesih işlemini mutlaka ihtarname göndererek ve sebeplerini açıkça belirterek yapmanızı tavsiye ederim.

 59. merhaba mustafa bey ;
  ben kurumsal bir şirkette 10/02/2015 yılından beri çalısıyorum . işe girdigim de bana servis imkanının oldugu ve yararlana bılecegım soylendıı fakat duzenlı bir sekılde yararlanamadım son 3 ay dır da hıc bır sekılde servis kullanamıyorum . ayrıca yıllık iznimide sadece 7 gün kullana bildim .kalan iznimi talep ettıgımde hep sonraya atıldıı . ben suanda ısten ayrıldım tazmınat alabilirmiyim . .

  1. Yıllık izninizi kullandırmaları için halen 10.02.2017 tarihine kadar süreleri var. Servis sağlama yükümlülüğü ise, size sözlü olarak söylenmişse bir anlam ifade etmeyebilir. İyi düşünmenizi tavsiye ederim.

Başa dön tuşu