12 Adımda KVKK Uyum Süreci – Uygulama Rehberi Kitabı

12 Adımda KVKK Uyum Süreci Uygulama Rehberi kitabı Mustafa BAYSAL ve Av. Hamza TANRIKULU’nun birlikte yazdıkları ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında gerçekleştirilmesi gereken KVKK uyum sürecini kolaylaştırmak amacıyla hazırlanmış bir eserdir.

Veri sorumlusunun KVKK uyumunun sağlanması ve VERBİS kaydının yapılması aşamalarından oluşan KVKK uyum sürecinin en önemli eksiği sahadan tecrübelerin umuma aktarılmaması olarak değerlendirilebilir.

12 Adımda KVKK Uyum Süreci Uygulama Rehberi ise tam da bu eksikliği gidermek için yazılmış ve KVKK uyum rehberi niteliğine sahip olabilmesi için bir DİŞ HEKİMİ bünyesinde FİİLEN KVKK uyum süreci ve VERBİS kaydı gerçekleştirilmiştir.

Bu çalışma sonucunda 45 kişisel veri ve 10 veri kategorisinden müteşekkil 72 sayfalık bir kişisel veri işleme envanteri ile toplamda 25 adet KVKK dokümanı ortaya çıkmıştır.

mustafa baysal 12 adımda kvkk

Bütün bu dokümantasyon yalnızca diş hekimi veri sorumlusu için değil; bilakis tüm veri sorumluları için kullanılabilir niteliktedir. Bunun nedeni, dokümantasyon öncesi sürecin nasıl ilerlemesi gerektiğinin 12 adımda anlatılması, tüm belgelerin KAREKOD okutarak word formatında indirilebilir olması ve belgelerin kullanımının bir YouTube videosu ile izah edilmiş olmasıdır.

Böylece KVKK uyum işlemlerini profesyonel olarak yürüten bir danışman ya da süreci bizzat tamamlamak isteyen bir veri sorumlusu için, hangi tür veri sorumlusu olursa olsun, KVKK uyum işlemlerinin nereden başlayıp nerede bitmesi gerektiğini ortaya koyan bir yol haritası edinilmiş olacaktır.

Kitabı satın almak için hemen alttaki bağlantıya tıklayarak güvenle sipariş verebilirsiniz.

https://www.seckin.com.tr/kitap/391821638

Kitabın ön ve arka kapak görselleri aşağıda yer almaktadır.

mustafa baysal kvkk kitabı
KVKK Kitabı
12 adımda kvkk uyum rehberi mustafa baysal

Kitap hakkında daha net bilgi edinebilmeniz amacıyla kitabın GİRİŞ kısmını aşağıya ekledim:

6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun iki boyutlu bir süreç olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bunlardan ilki Kanun’a uyum sağlamak, kişisel veriyi doğru şekilde işlemek, muhafaza etmek ve aktarmak ile ilgilidir.

İkincisi ise doğru şekilde tamamlanan bu süreci evrak/kayıt ortamında da gerçekleştirmek ve VERBİS kaydını eksiksiz yapmak ile alakalıdır; çünkü belgesiz/kayıtsız bir uyum süreci eksik ve hukuken sakat olacaktır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uyum sürecinin nasıl olması gerektiği, teorik bilgileri de edindirmeyi amaçlayarak, yazarlardan Mustafa BAYSAL’ın bir önceki kitabı olan “KVKK Kişisel Verilerin Korunması Kanunu EL Kitabı”nda izah edilmişti.

Bu defa amaç; teori-pratik dengesinde terazinin “pratik” tarafına yüklenmek ve her yönüyle “tam” bir KVKK uyum rehberi ortaya çıkarmak oldu.

Bu amacı gerçekleştirmenin ilk ve olmazsa olmaz yöntemi, gerçek bir KVKK uyum sürecini bizzat yürütmek olduğundan, bir diş hekimi nezdine KVKK uyum sürecini uygulamalı olarak yürüttük.

Böylece bir önceki kitapta ortaya koyulan sistematiği tecrübe etme fırsatını bulduk ve gördük ki; ortaya koyulan sistematik son derece geçerli, uygulanabilir ve etkili idi.

Bunun doğal sonucu ise, hemen yukarıda belirttiğimiz “ikinci boyut” ile ilgili nihai ve paylaşılması gereken bir bilgi birikimine sahip olmamızdı.

Diş hekimi olan veri sorumlusu bünyesinde gerçekleştirdiğimiz bu KVKK uyum süreci sonucunda toplam 45 kişisel veri, 10 veri kategorisi ve yüzlerce sayfadan ibaret 25 adet doküman hazırlamamız gerekti.

İlk bakışta sadece bir diş hekimini ilgilendireceği zannedilen bu dokümanlar ve uyum süreci, sahip olduğu mantık bakımından her veri sorumlusuna teşmil edilebilir.

Öyle ki; bu dokümanlardaki kişisel veri tespit süreci, bunların nitelendirilmesi ve diğer onlarca dokümana aktarılması başlı başına bir hazine olarak görülmeli ve buradan edinilecek bilginin diğer veri sorumluları nezdinde de kullanılabileceği unutulmamalıdır.

Kitabın bünyesinde yer alan 25 dokümana sadece kitapta yer verilmekle yetinilmemiş; bu dokümanların tamamının birer karekod vasıtasıyla ve Word formatında bilgisayarlarınıza ya da telefonlarınıza indirilmesi de sağlanmıştır. Bu sayede her bir belgeyi, üzerinde dilediğiniz değişiklikleri yaparak kullanmanız mümkün olacaktır.

Bununla da iktifa edilmemiş ve kişisel veri işleme envanteri başta olmak üzere tüm bu dokümanların nasıl hazırlanması gerektiği, uygulamalı olarak bir Youtube videosu ile açıklanmış ve bu videoya ulaşım için de yine bir karekod kullanılmıştır.

Bütün bunlar bir arada değerlendirildiğinde görülecektir ki; elinizdeki kitapta her şeyden önce çok temel düzeyde kişisel veri ile ilgili kavramlara ve tanımlara yer verilmiş, ardından uygulamadan ortaya çıkan ve tamamen kullanılabilir durumda dokümanlar paylaşılmış, son olarak da bir video ile tüm süreç somut hale getirilmiştir.

KVKK uyum sürecini profesyonel olarak icra eden tüm danışmanlar ve kendi bünyesindeki KVKK uyum sürecini anlamak isteyen veri sorumluları için elinizdeki bu kitap tam bir başucu kaynağı olarak görülmelidir.

Son olarak özellikle vurgulamak isteriz ki; aynı işi yapan iki ayrı veri sorumlusunun bile tüm KVKK uyum sürecinin ve doküman içeriklerinin birebir aynı olduğunu düşünmek hayalperestlik olacaktır.

Bu kitaptaki dokümanlar kullanılırken, kitapta benimsetilmeye çalışılan bakış açısının doğal bir sonucu olarak, her veri sorumlusu özel olarak tetkik edilmeli ve varsa eksik kişisel veriler ilave edilirken, fazla kişisel veriler dokümanlardan çıkarılmalıdır.

Unutulmamalıdır ki; KVKK uyum sürecinin bu kitapta anlatılan ikinci boyutu kadar ve dahi ondan daha önemli olan kısmı, kişisel veri kavramının ve bunun hayatımızdaki öneminin kavranması, benimsenmesi ve uyum sürecinin bir zorunluluktan öte gereklilik olarak görülmesidir.

Kitabın önsözünü ise aşağıda bulabilirsiniz:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun getirdiği yükümlülük, VERBİS kaydının gerçekleştirilmesinden ibaret değildir.

VERBİS kaydının yapılması, sofrada önüne gelen yemekten bir kaşık almak kabilindendir. Halbuki bu yemek için öncesinde alışveriş yapılmış, mutfakta yemek pişirilmiş, sofra kurulmuş ve yemek, kişinin önüne gelmiştir. Üstelik yemek yendikten sonra bir de sofranın toplanması ve bulaşıkların yıkanması gerekecektir.

VERBİS kaydını yaparak KVKK uyum sürecini tamamladığını zanneden bir veri sorumlusunun durumu, nasıl yemek yediğini bilmediği gibi biriken bulaşıkların meydana getireceği sorunlarla muhatap olmak üzere olan bir kimsenin durumu gibidir.

KVKK uyum sürecinin esası; kişisel verinin önemini anlamak, onu işlemek, aktarmak ve muhafaza etmek için gereken tüm şartları haiz olmak için gayret göstermektir.

Böyle bir uyum sürecinin asla ihmal edilmemesi gereken kısımlarından birisi dokümantasyon/belge sürecidir.

Veri sorumlusu her şeyden önce doğru ve eksiksiz bir kişisel veri işleme envanterine sahip olmalı, bu envanterin içerdiği bilgileri kullanarak aydınlatma metinlerinden açık rıza onaylarına kadar her tür dokümanı hazırlamalı ve hazırladığı her bir doküman bir diğeriyle uyumlu olmalıdır.

Envanterdeki bilgi ile açık rıza onay metninin çelişmesi, kişisel veri saklama ve imha politikası ile aydınlatma metninin farklı saklama sürelerini ihtiva etmesi ya da bir politika metninin bir başka politika metniyle çatışması kabul edilemez.

Kabul edilemediği gibi, bu aynı zamanda veri sorumlusunun KVKK uyum sürecinin yanlış ve eksik yürütüldüğünü gösterir.

İşte bu kitap, bu önemli meseleyi çözmek ve veri sorumlusuna, hangi dokümanları hazırlamakla yükümlü olduğunu ve nasıl hazırlaması gerektiğini hatırlatmak için kaleme alınmıştır.

Bu amaçla, diş hekimi bir veri sorumlusu GERÇEK ZAMANLI olarak KVKK uyum sürecine tabi tutulmuş, elde edilen her bilgi ve belge bu kitabın yazımında kullanılmıştır.

Bu kitabın ekinde yer alan 25 adet doküman örneği tamamen gerçek ve geçerli olup her bir doküman bir diğeriyle yüzde yüz uyumludur.

Kitabın üçüncü bölümünde açıklanan “Adım Adım Uyum Süreci” dikkatli okunur ve doğru anlaşılırsa, devamındaki dokümanlar her veri sorumlusu için rahatlıkla kullanılabilir.

Son olarak şunu önemle vurgulamak isterim ki; KVKK uyum sürecini başarılı şekilde tamamlamak isteyen bir danışman ya da veri sorumlusu, zamanının en büyük kısmını ENVANTER oluşturmaya ayırmalıdır. Envanter veri sorumlusunun adeta anayasası olacak ve diğer tüm metinlere ve VERBİS kaydına esas teşkil edecektir.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

110 Yorum

 1. Mustafa bey Mart 05 03 2021 girdim ve hiç birşey imzalamadan işe aldılar o tarihten çalışmaya başladım ve 19 05 2021 ve çalışıyorum be bu süreçte ne HAFTA TATİLİ VERMİYORLAR VE İKİ BUÇUK AYDİR AKŞAM 18 00 SABAH 06 ÇIKIYORUM VE 22GUN HEM 13.5 ÇALIŞTIM ben ne yapabilirim Mustafa bey bana yardımcı olursanız sevinirim

  1. Merhaba, ya böyle çalışmaya devam edeceksiniz ya da haklı fesih yaparak işten ayrılacaksınız. Ne yazık ki başka seçenek yok.

 2. Kolay gelsin kısıtlama günü olan market zincirleri pazar günü kapalı bu nedenle personelin haftalık izni pazar olmak zorunda mı
  Şimdiden teşekkürler ??

 3. Emeğinize sağlık kişisel verilerin korunması çok önemli, kurumsal tüm firmaların bu konuya özen göstermesi gerekir. Bu açıdan böyle eserlerin yaygınlaşması bakımından önemli bir çalışma olmuş. Tebrikler..

 4. Kvkk hakkinda yeterli bilgi yok insaallah sahip olmak isterim bu kitaba ticaret odalarının düzenlediği seminerlere katıldım ama daha çok faydası olacağına eminim. Hayırli olsun insaallah

 5. Kitabın kendisiyle buluşacak herkese faydalı olacağına inanıyorum. Başarılarınızın devamını dilerim hocam.

 6. literatüre yaptığınız katkılar için teşekkürler meslektaşım. emeğinize sağlık.

 7. Başarılarınızın devamını dilerim herkese çok faydalı bir çalışma olur umarım emeğinize sağlık

 8. Gerçekten çok yaralı bir eser ortaya çıkarmışsınız sizi tebrik ederim .İnşallah emeklerinizin karşılığını maddi manevi alırsınız bende kitaplarınıza kavuşan şanşlı kişi olurum .Sağlıkla kalın .

 9. Yeni başlayanlar için güzel bir kaynak fakat uygulama aşamasında daha detaylı çalışılması gerekli.

  Böyle bir kaynağa emek verip paylaştığınız için teşekkürler.

  1. Teşekkür ederim Berkant bey, size katılıyorum; ancak başlangıç ya a ileri seviyeden bağımsız olarak, bu kitabın ortaya koyduğu sistematiğin incelenmesinin faydalı olacağına inanıyorum.

   1. Kolay gelsin kısıtlama günü olan market zincirleri pazar günü kapalı bu nedenle personelin haftalık izni pazar olmak zorunda mı
    Şimdiden teşekkürler ??

 10. Mustafa bey’ in KVKK hakkında yazdığı ilk kitabı edinmiştim. Çok başarılı ve uygulamaya göre yazılmış bir kitaptı. En kısa sürede bu kitabını da edineceğim. Başarılarınızın devamını dilerim.

  1. Canberk bey teşekkür ederim, kitabım umarım sizin için yararlı bir kaynak olmuştur.

  1. Evet, hem tecrübe hem de hukuki bilgiyi bir arada içeriyor. Yorumunuz için teşekkür ederim.

 11. Önemli eksikliklerimizi gideren,somut,nokta atışlı değerli bilgilerinizden yararlanıyoruz..Söz konusu Kitabınızın içeriğinin de doyurucu olduğu muhakkak.Emeğinize sağlık…

 12. Şirketler için kvkk uyum süreci hakkında kendimi geliştirmek için nereden başlamalıyım? Tavsiyelerinizi rica ederim.

  1. Mübeccel hanım merhaba. Kanaatimce üç aşamalı bir süreç gerekir. Bunları şöyle sıralayabilirim:

   1- Mevzuatı tanıma ve anlama: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve alt mevzuatı yeni olduğu için, çok büyük bir hacme sahip değil ve uyum süreci konusunda kendisini yetiştirmek isteyen kimse öncelikle mevzuatı ve gerekçeleri çok iyi öğrenmeli.

   2- Kurum web sitesi: Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun web sitesi bana göre birçok kamu kurumuna örnek olacak derecede başarılı. Onlarca rehber, yayın ve video var. Bunların her biri altın değerinde ve yönlendirici. Tüm bu kaynakların incelenmesi gerekir.

   3- Uyum sürecini yürütme: Mevzuatı ve işleyişi öğrenmek çok önemli olsa da uyum sürecinin yürütülmesi hukuk bilgisi yanında bir süreç yönetimi gerektirir. Bunun için bir sistematik oluşturulması gerekir. Nereden başlanacak, nasıl devam edilecek ve nasıl sona erdirilecek? Bu ise açıkçası tecrübe işidir.

   İşte bu kitabı da aslında tam olarak üçüncü bahis için kaleme almıştık. Amaç; KVKK mevzuatını bilen ama uyum sürecini fiilen nasıl yürüteceği konusunda desteğe ihtiyacı olanlara bir rehber ortaya çıkarmaktı. Ancak sizler, bu kitabı almadan da aslında kendi yönteminizi oluşturabilirsiniz. Önemli olan, nasıl yürütürseniz yürütün, süreci sistematiğe bağlamak olacaktır.

   Kitap bu tecrübenin eseri olarak yazılmıştır. Umarım siz de başarılı olursunuz.

 13. Çok değerli ve kıymetli bir çalışma olmuş. Tebrik eder başarılarınızın devamını dilerim.

 14. Mustafa Bey elime geçen kitaplarınızı okudum. Hakikaten şahane çalışmalara imza atmışsınız. Bu kitabınız da eminim aynı özen ve incelikle yazılmıştır. Emeğinize sağlık.

 15. İlk kitabınız itibaren çalışmalarınızı takip ediyorum. Çalışmalarınız hep pratiğe yönelik ve uygulamada gerçekten işe yarayacak bilgiler. Teşekkür ederiz.

 16. Bu alanda çalışmak isteyenler için kitaplarınız rehber niteliğinde. En kısa sürede edinmeyi düşünüyorum. Emeklerinize sağlık.

 17. . KVK UTGULAMALARINA YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN HAKİKATEN SÜPER BİR PRATİK NUMUNE ÖRNEĞİ….

 18. HAKİKATEN GÜZEL BİR ÇALIŞMA OLMUŞ…. ELLERİNİZE VE EMEĞİNIZE SAĞLIK… TEŞEKKÜRLER ÜSTADIM…. KVK UTGULAMALARINA YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN HAKİKATEN SÜPER BİR PRATİK NUMUNE ÖRNEĞİ….

 19. KVKK El Kitabınızı çok beğendim. Büyük bir emek verdiğiniz bu kitabınızında pratikte faydalı olacağını düşünüyorum. Tebrik eder, başarılar dilerim.

  1. Teşekkür ederim; KVKK El Kitabı çok ilgi gördü, tüm okuyuculara teşekkür ederim. Bu kitabı, el kitabına göre daha pratik ve uygulamaya yönelik olarak tarif etmek isterim.

  1. Onur bey; eğer kitap, rehber olma vasfını bir miktar da olsa gerçekleştirebilirse çok mutlu olurum.

 20. Bu alandaki boşluğu dolduracağına inandığım bir eser hayırlı olsun. Av. Mehmet Çağatay Yörü

 21. Başarılarınızın devamını dilerim. Hukuk camiası için faydalı bir çalışma. Av.Serhat Çiçek

Başa dön tuşu